Cerrahpaşa Kütüphane

1967 taraihinde kurulan Fakültenin zamanla kliniklerinde biriken kitap ve dergilerin bir araya getirilmesi, vefat eden öğretim üyelerinin aileleri tarafından bağışlanan kitapların hızla artması ile ihtiyaç duyulan kütüphane hizmetleri fakülte kütüphanesinin kurulmasına zemin hazırlamıştır.

Dekanlık kurucu kütüphane müdürü olarak Aysel Polatoğlu’nu görevlendirmiştir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde “Öğrenci Kitaplığı” adı altında hizmet veren bu kitaplık 1 Mart 1972 tarihinden itibaren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesörler Kurulunun re-organizasyon kararlarından biri olarak “Merkez Kitaplık” adı altında Cerrahi binası içinde bir hol ve 4 salondan oluşan bölümde yer almış ve bir müdür, bir memur, bir hizmetliden oluşan 3 kişilik kadrosu ve 250 adet kitapla hizmet vermeye başlamıştır.​

Fakültenin eğitim ve bilimsel çalışma alanında gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarından seçkin bir derme oluşturmak ve bu dermeyi çağdaş kütüphanecilik anlayışına uygun olarak düzenleyip okur ve araştırmacıların istedikleri belgeye ve bilgiye ulaşmalarını sağlamak amacı ile kurulan kütüphanenin, görevlerini, sorumluluklarını ve iş akışını gösteren iç yönetmeliği 1979 yılında hazırlanmış ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Kısa bir süre sonra yer sorunu başlamış olsa da 1972’de temelleri atılan, bugün içinde bulunulan kütüphane binasına ancak 1981 tarihinde eksiklikleri olmasına rağmen taşınmıştır.

Kurucu müdürün 1988 tarihinde ayrılması ile yerine 1986 tarihinden itibaren kütüphaneci olarak görev yapan Armağan (Nefesli) İmamoğlu görevlendirilmiştir.

Zaman zaman artan, son yıllarda azalan eleman sayısı ve her geçen gün gelişen – değişen hizmet anlayışı ile fakültenin bir birimi olarak eğitim ve öğretimin içinde yerini alan Merkez Kütüphanede bulunan derme 2000 yılından itibaren 3M kütüphane güvenlik sistemi ile koruma altına alınmıştır. 2001 yılından itibaren de kütüphane dermesi Yordam 2001 Kütüphane Otomasyon Yazılımı ile bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Kütüphane işlemlerinin tamamı (sipariş, kayıt, ödünç verme, uyarı, istatistik, sayım vb.) 2001 yılından itibaren online yapılmaktadır. Kütüphane 1993 senesinde başlayan EARN, Medline CD’leri ve daha sonra Internet kullanımı ile klasik hizmetlerin yanı sıra teknolojik gelişmeleri de takip etmeye çalışarak hizmet vermeye devam etmektedir.

2010 yılından itibaren elektronik veritabanları aboneliği ve e-kitaplar ile koleksiyon gelişmektedir.


Bina

Kütüphane binası 8.400 m²’lik bir alan üzerine inşa edilmiş 4 katlı betonarme, kaloriferli bir yapıdır. 8.200 m² kullanım alanı bulunan kütüphanede 1 adet tez araştırma salonu 2 adet 50’şer kişilik kitap okuma salonu, 50 kişilik süreli yayınlar salonu, 22 kişilik internet salonu, 300 kişi kapasiteli etüt salonu, 300 m²’lik 2 adet kitap deposu, 250 kişilik konferans salonu ve fuaye, kitap satış bürosu, öğrenci kulüpleri, sergi salonu, öğrenci işleri bürosu, mediko ve basımevi mevcuttur. Binada depolar ile katlar arası çalışan bir adet kitap asansörü ve depolarda havalandırma sistemi vardır. Bina gün ışığı ve tavandan genel aydınlatma düzenine sahiptir.


Yeniden yapılanma süreci nedeni ile binası yıkılan Kütüphane Nisan 2018 tarihinden itibaren prefabrik yapılara taşınmıştır. Bu süreçte Kütüphane 3 ayrı prefabrik binada hizmet vermektedir.

B Blok giriş katta: Kütüphane Yöneticisi, Süreli Yayınlar, E-veritabanları, Teknik Hizmetler, Tez Salonu

C Blok ikinci katta: Kitap Ödünç Verme bölümü, İnternet Salonu, Okuma Salonu

Yeni Temel Bilimler giriş katında Etüt salonları yer almaktadır.


Personel

Kütüphane Müdürü: Öğ..Gör. Armağan İmamoğlu

Müdür Yardımcısı: Canan Çağlar

Kitap Bölüm Şefi: Kütüphaneci Aygün Ezel

Memurlar: Nevin Çanakçı, Reyhan Akçayoğlu, Dilşah Demirezen

Süreli Yayınlar Bölüm Şefi: İlknur Ergeç

Memurlar: Gülay Mirzooğlu, İbrahim Özer

Yardımcı hizmetler: Sabahattin Altınok

olmak üzere 1 adet temizlik elemanı ile birlikte toplam 11 kişi hizmet vermektedir.

Çalışma Saatleri

Kütüphane hizmetleri: Hafta içi her gün 8.00-16.30 saatleri arası

Etüt salonları: İÜC-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri için 7/24 açıktır.

Kütüphanede, kuruluş amacına uygun  olarak tıp ve tıp ile ilintili bilim dallarını kapsayan derme (kitap,  dergi, tez, e-veritabanı, kaset, CD) mevcuttur. Tıp dermesinin yanı  sıra; Yüksek Öğretim Kurulu’nun kütüphanelerle ilgili ilke kararı ve öğrencilerin gereksinim duyacağı Cumhuriyet Tarihi, Türk Dili derslerini  desteklemek amacı ile birçoğu Türk Tarih Kurumu yayınları olan küçük bir derme mevcuttur.

Tıp kitapları LC (Library of Congress  Classification System)’nin tıp kütüphaneleri için geliştirilen NLM  (National Library of Medicine Classification System)’e göre sınıflanmış  AACR (Anglo American Cataloging Ruless)’ye göre kart katalogları hazırlanmıştır. 2001 yılından itibaren Yordam 2001 kütüphane otomasyon programı kullanılmaya başlanmış ve artık kart katalog üretilmemektedir.

Tıp dışı kitaplar, Dewey sistemine göre işlemleri yapılıp özel bir salonda okur hizmetindedir. Arap harfli basma tıp kitapları da tüm işlemleri yapılıp Müdür odasında korunarak hizmete sunulmuştur.

Süreli yayınlar, dergiler izleme  kataloğuna kaydedilir. Yabancı ve Türkçe olarak iki gruba ayrılmıştır.  Dergi teşhir salonunda son yılları alfabetik olarak sergilenir, eski  yıllar ise, dergi adına göre alfabetik kendi içinde kronolojik olarak depoda korunmaktadır.

Tezler, Fakülte’ de yapılan tüm tezlerden  3 adedi Dekanlık tarafından kütüphaneye verilir. 1 adedi YÖK’e gönderilir diğer  ikisi kayıt işlemleri yapılarak açık rafta aksesyona (kütüphaneye  geliş sırasına) göre okur hizmetine sunulmuştur. 1981, 1987 ve 2008 olmak  üzere 3 kez basılı tez kataloğu kütüphane tarafından hazırlanmıştır.

Kasetler, tıbbi makaleleri içeren küçük  bir ses kaseti koleksiyonu mevcuttur. Kayıtlı ve tüm işlemleri yapılmış demirbaş numarasına göre özel bir odada yararlandırmaya uygun korunmaktadır..

Dermenin tamamı Kütüphane  Otomasyon programı ile bilgisayar ortamına kaydedilerek kütüphane  kullanıcılarının online erişmesi sağlanmıştır.

Nisan  2018 tarihinde taşınma nedeni ile ödünç vermeye ayrılan yaklaşık 3000  kitap dışındaki derme ( kitap, dergi, tez )Avcılar Kampüsünde depolanmıştır. Depo hizmeti verilmemektedir.

İ.Ü. ve İÜC. Yerleşkelerinde Erişime Açık Tıp/Sağlık ve İlintili Alanlarda Yayın İçeren E-Veritabanı Abonelikleri

Erişim Yöntemleri:
Bu sayfada yer alan abone veritabanlarına yerleşkelerden erişim sağlamanın yanında evden   de  bağlantı kurabilirsiniz.

Evden Erişim Ayarları:

http://bilgiislem.istanbulc.edu.tr/tr/content/kullanici-destek/proxy-ayarlari

******************

ACS – American Chemical Society

E-Dergi, Tam Metin Kimya ve ilgili alanlar.

AIP – American Institute of Physics

E-Dergi, Tam Metin Fizik ve ilgili alanlar.

Erişim yılları değişiklik göstermektedir.

AMA – American Medical Association Journals

E-Dergi, Tam Metin

American Medical Association (AMA) platform değişikliği yapmıştır.

Erişim adresi  http://jamanetwork.com  olarak değiştirilmiştir. JAMA Network adı altında yeniden tasarlanan  platformun getirdiği yenilikler:

Yeni arayüz mobil cihazlar üzerinden içeriklere erişebilme imkanı getiriyor. 

JAMA Network

Archives of Dermatology

Archives of Facial Plastic Surgery

Archives of General Psychiatry

Archives of Internal MedicineAnnual Reviews

E-Referans, Tam Metin Annual Reviews değişik disiplinlerde 32 yayın sunar. 2004 yılından günümüze kadar erişilebilir.

APS – The American Physical Society

E-Journal, Tam Metin

AIP aboneliği kapsamındadır. Physical  Review dergilerine tam metin erişim sağlanır. 2010 yılında yayınevinin  kendi internet sitesinden erişim sağlanmaya başlamıştır.

Blackwell Synergy

E-Dergi, Tam Metin

Mühendislik, sağlık bilimleri, beşeri bilimler, dilbilim, fen bilimleri, sosyal bilimler, teknoloji, tıp. 1997 yılından günümüze kadar erişilebilir. Wiley yayınevi ile birleşmiştir.

BMJ Online Journals

E-Dergi, Tam Metin Sağlık, Bakım ve Yönetiminden, Nörolojiye geniş bir yelpazeyi içine alan 24 BMJ dergisini kapsar. 1997-

British Medical Journal

E-Dergi, Tam Metin British Medical Journal dergisine erişim sağlar. 1994-

CAB Abstracts

Lisans Anlaşması EKUAL

E-Referans, Öz & Tam metin Fen bilimleri

Chemistry Backfiles

E-Dergi, Tam Metin

Inorganik kimya, fiziksel, teorik ve  uygulamalı kimya dallarında yayınlanmış 11 derginin ilk sayılarından  başlayarak arşivine erişim sağlanır.

CINAHL® Plus with Full Text

E-Dergi, Tam metin ve Öz Hemşirelik

Chest

E-Dergi

Chest dergisinin elektronik biçimidir.

CLINICAL KEY

Tıp uzmanlarının bilgiyi ve cevapları nasıl aradıklarını anlamak için tasarlanmış akıllı klinik bilgi motoru olan Clinical  Key veritabanı içinde 35 tıbbi uzmanlık alanı yer almaktadır. Günümüzde, karşınıza, incelemek zorunda kalacağınız yüzlerce sonuç  getiren aramalar yeterli değildir. Elsevier ClinicalKey, bu sorunu,  karşınıza önce klinik açıdan en ilgili sonucu getirerek ve vaktinizi  koruyarak çözmekte, bu vaktin, hasta sonuçlarının iyileştirilmesine  harcanmasına yardımcı olmaktadır. Tıbbi ve cerrahi 610’dan fazla Elsevier yayını dergi, 1200 civarı kitap, tüm Medical and Surgical Clinics North America dergilerini, 13000’den fazla cerrahi ve tıbbi müdahale videosunu bir  araya getirerek ve uygulama rehberleri, hastaları eğitici broşürler ve MEDLINE’in tamamı gibi diğer değerli içerikle birleştirerek gerçekleştirmektedir.

ERİŞİM: www.clinicalkey.com

NOT : Kitap içeriklerini PDF olarak indirebilme ve çıktı alma için sadece bir kez www.clinicalkey.com sayfasının sağ üst köşesinde bulunan”Register” ikonuna tıklayıp kayıt yapmanız yeterlidir. Bu kayıt işleminden sonra kendi hesabınıza “log in” bölümünden  girerek aşağıdaki özellikleri kullanabilirsiniz.  Dergi içeriklerini  PDF olarak indirme ve çıktı alma için kendi hesabınıza giriş yapmak 
gerekmemektedir.

1) Çıktı alma

2) PDF içeriklerine erişim ve download

3) Resimleri otomatik sunuma ekleme: Presentation Maker

4) Arama sonuçlarınızdaki içerikleri daha sonra okumak için okuma listenize ekleme: Reading List diğer değerli içerikle birleştirerek gerçekleştirmektedir.

Clinical Key Tam İçerik listesi (güncel)   – excel formatındaki listeyi masa üzerine indirebilirsiniz

Clinical Key Kullanım Kılavuzu 

Cochrane

E-Referans, Öz – Kanıta dayalı tıp

Her çeşit koruyucu sağlık hizmetleri  sunan doktor, hemşire, bakıcı, sağlık alanında çalışan profesyoneller,  politika üreticileri ve hastalar için tedavilerin etkililiği hakkında güncel kanıtlar sunmaktadır.

Dentistry & Oral Sciences Source

E-Dergi, Tam Metin ve Öz

Diş Hekimliği

Ebrary (E-Book)

E-Kitap, Tam Metin

İş ve ekonomi, bilgisayar, teknoloji ve  mühendislik, beşeri bilimler, yaşam ve doğa bilimleri, sosyal bilimler,  davranış bilimleri.

Tam metin kitap indirmek için Download özelliği

EbscoHost Academic Search Complete

Lisans Anlaşması EKUAL

E-Dergi, Tam Metin Fen bilimleri, teknoloji, beşeri bilimler, kamu yönetimi, sosyal bilimler. Erişim yılları değişiklik göstermektedir.

EbscoHost Dynamed

Lisans Anlaşması EKUAL

E-Referans, Öz – Kanıta dayalı tıp 2000’e yakın hastalık hakkında doğrudan tedavi ve tanıya yönelik bilgiler verir.

EbscoHost Environment Complete

Lisans Anlaşması EKUAL

E-Dergi, Tam metin ve Öz

Çevre Bilimi

EbscoHost Health Source: Nursing/Academic Edition

Lisans Anlaşması EKUAL

E-Dergi, Tam Metin ve Öz 

Hemşirelik ve Tıp 550 dergiyi tam metin

EbscoHost Newspaper Source

Lisans Anlaşması EKUAL

E-Referans, Tam Metin

Gazete koleksiyonu

EbscoHost Psychology & Behavioral Sciences Collection

Lisans Anlaşması EKUAL

E-Dergi, Tam Metin ve Öz

Davranış bilimleri, psikiyatri ve psikoloji, antropoloji

EndNote X7

EndNote kişisel bilgi veritabanınızı oluşturarak,  bibliyografik bilgileri (örneğin makaleleri, kitapları, dergileri,  katalogları, görsel verileri vb.) saklamanıza, düzenlemenize, taramanıza, paylaşmanıza olanak sağlayan ve makale yazım sürecinizde 6.000’in üzerindeki dergi stiliyle metin içi atıf ve referanslarınızı biçimlendirebileceğiniz web tabanlı özel bir bibliyografya programıdır.Detaylı bilgi   Kurulum ve kullanım için     Ayrıntılı Bilgi   ÖzellikleriTanıtım Sunumu   Eğitim Videoları   Kullanma Kılavuzu

HiperKitap

E-Kitap

Türkçe içerikli elektronik ilk kitap veritabanıdır. Bilgisayar, çevre bilimleri, edebiyat, eğitim, ekonomi ve  finans, enerji, hukuk, psikoloji, güzel sanatlar, kütüphanecilik, medya  ve iletişim, kültürel çalışmalar, mühendislik, sosyoloji, tarih, tarım,  tıp gibi konuları kapsamaktadır.

INIS – International Nuclear Information Systems

E-Referans, Bibliyografik ve Öz

Nükleer bilim ve teknoloji.

1970 yılından günümüze kadar erişilebilir.

ISI Journal Citation Reports®

E-Referans

Dünya çapında yayınlanan 8,400′ün üzerinde akademik derginin atıf (citation) bilgileri ve etki (impact)  faktörleri ile “dergi değerlendirmesi”nde kullanılan kapsamlı ve özgün bir veri tabanıdır.

ISI Proceedings

E-Referans, Bibliyografik ve Öz

1980 yılından günümüze kadar konferans metinlerini kapsar.

ISI Web of Science

Lisans Anlaşması EKUAL

Bibliyografik ve Öz

1980 yılından günümüze kadar dünyanın  önde gelen bilimsel dergilerinde yayınlanmış makalelerin bibliyografik künyelerine ve bu makalelere yapılan atıflara erişim.

Atıf İndekslerinde yer alan dergileri görmek için burayı tıklayınız.

iThenticate

Lisans Anlaşması EKUAL

İntihal İzlemeProgram doğrudan akademik yayınların  değerlendirilmesi ile ilgili (öğrenci ödevleri hariç) kapsamlı bir  akademik içeriğe sahiptir. Makale, ders kitabı, ders materyalleri, proje  teklifleri, doktora ve yüksek lisans tezlerinin karşılaştırmasını ve  benzerlik analizlerinin yapılmasını sağlamaktadır. Programı kullanmak  isteyen akademisyenlerimizin erişim tanımlamaları için  e-bilgi@istanbul.edu.tr adresine “unvan, bölüm, ad, soyad, telefon ve  kurumsal elektronik posta” adreslerini bildirmeleri gerekmektedir. Programın detayları için Hızlı Kullanım Kılavuzu‘nu tıklayınız.

Jaypee Digital

Sağlık bilimleri alanında tıp, diş hekimliği ve hemşirelik ile ilgili ders kitapları, profesyonel kaynak kitaplar, videolar ve dergileri içermektedir.

JSTOR – The Scholarly Journal Archive

E-Dergi, Tam Metin

Dergilerin ilk sayılarından başlayarak  günümüzün son 2-5 yıl gerisine kadar olan sayılarına erişim sağlanabilir. Abone olunan koleksiyonlar:

 Arts and Sciences I 

 Early Journal Content

Karger E-Journals

E-Dergi, Tam Metin Tıp yelpazesi altındaki tüm konuları kapsayan yüksek etki faktörüne sahip 76 bilimsel dergi yer alır.Sağlık Bilimleri

Lippincott Williams & Wilkins (LWW)

Lippincott Williams & Wilkins (LWW) yayınevinin 2012-2013-2014 e-kitap koleksiyonu (231 e-kitap) satın alınmış ve elektronik erişime açılmıştır.

Erişim Adresi : http://ovidsp.ovid.com/autologin.html          Kitap listesi

Micro Medex

Kanıta dayalı ilaç, zehir, teşhis ve tedavi veren bilgi bankalarıdır.  Tüm bilim dallarını içerir: Acil servis, yoğun bakım, yeni doğan,  pediatri,  kadın doğum  onkoloji, ortopedi, diş hekimliği, hemşirelik,  
diyet ve  veterinerlik ilaçlarını da bulabilirsiniz.Uzaktan erişim ve 
diğer bilgi bankalarına kullanıcı adı ve şifre ile erişim sağlanabilir. 
Şifre için  e-bilgi@istanbul.edu.tr adresine xxx@istanbul.edu.tr adresiniz ile başvuru yapabilirsiniz.Kullanıma İlişkin Bilgiler :http://www.youtube.com/watch?v=Dwsm5PsQyQU

PDF Dökümanı Tıklayın

Nature Publishing Group

E-Dergi, Tam Metin

Nature Grup içinden abonesi bulunan dergiler erişime açıktır.

Bone Marrow Transplantation 

British Journal of Cancer

Evidence-Based Dentistry

Journal of Perinatology

Laboratory Investigation

Nature

Nature Cell Biology

Nature Biotechnology

Nature Genetics

Nature Immunology

Nature Medicine

Nature Methods

Nature Neuroscience

Oxford Online Journals

E-Dergi, Tam Metin

Fen bilimleri, teknoloji, tıp, sosyal bilimler, sanat, beşeri bilimler.

1996′dan günümüze kadar.

Erişilebilen dergilerin listesi için tıklayınız.

OVID LWW Journals

Lisans Anlaşması EKUAL

E-Dergi, Tam Metin

Veritabanında makale depolamak için Work Space özelliğini kullanınız, detaylı bilgi için burayı tıklayınız.                       Sağlık Bilimleri

Proquest Digital Dissertations and Thesis

E-Referans, Tam Metin ve Öz

Doktora ve bazı yüksek lisans tezlerine tam metin erişim 1997 yılından günümüzekadar erişilebilir.

Proquest Health and Medical Package

E-Dergi, Tam Metin ve Öz

Tıp ve Sağlık Bilimleri

Erişim yılları değişiklik göstermektedir.

Sage

E-Dergi, Tam Metin

Eğitim, iletişim, sosyoloji, psikoloji, tıp, siyaset bilimi, suç bilimi, şehir araştırmaları.

1999 yılından günümüze kadar.

Science Online

E-Dergi, Tam Metin

Science dergisinin elektronik baskısıdır.

1997 yılından günümüze kadar erişilebilir.

ScienceDirect

Lisans Anlaşması EKUAL

E-Dergi, Tam Metin

Tarım, biyoloji bilimleri, sanat, beşeri  bilimler, biyokimya, genetik ve moleküler biyoloji, ticaret, yönetim ve  finans, kimya mühendisliği, kimya, inşaat mühendisliği, bilgisayar  mühendisliği, yer bilimleri, ekonomi, ekonometri ve finans, mühendislik  ve teknoloji, çevre bilimleri, immünoloji ve mikrobiyoloji, malzeme  bilimi, matematik, tıp, ilaç bilimi, zehirbilim, eczacılık, fizik ve  astronomi, psikoloji, sosyal bilimler, enerji.1997 yılından günümüze kadar erişilebilir.

 ScienceDirect E-Books

E-Kitap, Tam Metin

Biyokimya, kimya, kimya mühendisliği, bilgisayar bilimleri, yer bilimleri, enerji, mühendislik, çevre  bilimleri, materyal bilimleri, matematik, nöroloji, fizik, psikoloji konusunda kitapları içerir.

2007 ve 2010 yılı yayınlarına erişilebilir.

 

Scopus

Referans/atıf/analiz

Bibliyometrik araçlarla birlikte  araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli  yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf  veritabanı olan SCOPUS, TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılmıştır.

Springer Link

E-Dergi, Tam Metin & Öz

Kimya, bilgisayar bilimi, ekonomi,  mühendislik, çevre bilimleri, yer bilimleri, hukuk, yaşam bilimleri, matematik, tıp, fizik ve astronomi.

1997 yılından günümüze kadar erişilebilir.

Taylor & Francis

Lisans Anlaşması EKUAL

E-Dergi, Tam Metin

Doğa ve yaşam bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler, davranış bilimleri, eğitim, sanat ve beşeri bilimler.

1997 yılından günümüze kadar erişilebilir.

Arşiv erişimi için tıklayınız

Uptodate

Tam Metin Dünyada 145 ülkede 360 binden fazla kullanıcısı olan veritabanına üniversitemiz yerleşkelerinden erişim sağlamak için adresi tıklamanız yeterlidir.

Kullanım kılavuzu 

Wiley Online Library

E-Dergi, Tam Metin

Ticaret, maliye, yönetim, kimya, bilgisayar bilimi, yerbilim, eğitim, mühendislik, hukuk, yaşam 
bilimleri, tıp, matematik, istatistik, fizik, psikoloji.

1996 yılından günümüze kadar erişilebilir.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Merkez Kütüphanesi 8.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir

Yararlandırma, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Merkez Kütüphanesi iç yönetmeliğinin belirlediği ilkeler doğrultusunda, derme özelliğine (kitap, dergi, tez, kaset, vb.) ve okur-kullanıcı-araştırmacı özelliğine (fakülte mensubu, öğretim üyesi, öğrenci, fakülte dışı vb.) göre sağlanmaktadır. Ödünç verme işlemleri barkodlu dermeden optik okuyucu ile yapılmaktadır.

Kütüphaneden:

  • Ödünç alarak,
  • Kütüphanede okuyarak
  • Fotokopi çektirerek
  • Yayın taraması yaparak
  • Kütüphaneler arası işbirliği sonucu yayın getirterek
  • İnternet kullanarak
  • Etüt salonlarında çalışarak(fakültenin öğrencileri için 7/24 açıktır)
  • Telefon ile bilgi alarak

yararlanmak mümkündür.


              Doğal üyeler (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mensubu) dışında derme hiç kimseye ödünç verilmez. Tezler ve başvuru kaynakları, Arap harfli basma kitaplar, dergiler doğal üyeler dahil ödünç verilmez. Kitaplar öğretim üyesine 15 gün süre ile 5 adet, öğrenciye ise 15 gün süre ile 3 adet ödünç verilir. Kitaplar bir başka okur tarafından beklenmiyorsa iki kez 15 gün süre ile uzatılabilir. Süresinde iade edilmeyen kitaplar için uyarı yazılır.

                İnternet salonunda 9 adet bilgisayardan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri yararlanmaktadır. Bu salondan, yararlanmak isteyen öğrenci görevliye başvurup kullanıcı şifresi almak zorundadır. Kütüphanenin abone olduğu veritabanlarından, e-dergi ve e-kitaplardan tarama yaparak kurallara uygun kayıt alınabilir. Ayrıca bazı veritabanları kişisel kullanım için akıllı telefonlar da yapılandıralabilinir. Kullanım ücretli değildir.


Adres: İÜC. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Merkez Kütüphanesi.

 (Cerrahpaşa Yerleşkesi, Prefabrik B Blok. Adli Tıp ABD Binası FATİH/İSTANBUL)

Telefon: +90 (212) 414 35 83 | 414 30 00 

Sekreterlik-Süreli Yayınlar :  21303

Kitap Salonu: 22541

Tez salonu: 22540

E-posta:  semsi.imamoglu@istanbul.edu.tr   |   anefesli01@hotmail.com