Cerrahpaşa Tıp Dergisi


Cerrahpaşa Tıp Dergisi,  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yayın organıdır. Yılda dört sayı yayınlanır.

Cerrahpaşa Tıp​  Dergisi, Tübitak Türk Tıp Dizini

ISI Master Journal List (Thomson Scientific Master Journal List), 
  Biological Abstracts Journal List ve   Biosis Previews kapsamındadır.

Editörler Çalıştayı

    Duyurusu

11 Nisan 2008 tarihinde   Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumunda, Ulakbim-Türk Tıp Dizini Kurulu ve Cerrahpaşa   Tıp Fakültesi işbirliğiyle bir "Editörler Çalıştayı"   düzenlenmiştir.

  Çalıştay sunularına ve katılım listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Editör:
Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy

Yazışma adresi:
Cerrahpaşa Tıp Dergisi,
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kütüphanesi Dergi Bürosu,
34098 İstanbul
 
Editör e-posta:
                   ctfedit@istanbul.edu.tr

Dergi sekreteri:
                  Emine Bitiş
Tel ve Faks:
                        (212) 4143360; (212) 4143000/21733
İÜ iç Hat:
                             21733
Sekreterlik e-posta:
          ctfdergi@istanbul.edu.tr
İnternet adresi:                   www.ctfdergisi.org
                                                  www.ctf.edu.tr/dergi

ISSN: 1300-5227
Basım organizasyon:
Deomed Medikal Yayıncılık

Son güncelleme: 20.05.2011