Eğitim Destek Birimleri

Eğitim Destek Birimleri

  Dekan Yardımcısı

  Prof. Dr. Muhlis Cem Ar

  Sınav Organizasyonu Koordinasyon Birimi

  Prof. Dr. Koray Gümüştaş

  Doç. Dr. Yelda Tarkan Argüden

  Doç. Dr. Burçak Kılıçkıran Avcı

  Test Usulü Sınav Sonuçlarını Değerlendirme Birimi

  Doç. Dr. Gamze Tanrıverdi

  Öğr. Gör. Dr. M. Onur Yaman

  Sınav Kitapçığı Hazırlama Birimi

  Prof. Dr. İbrahim Güner

  Prof. Dr. Murat Bolayırlı

  Doç. Dr. Cana Aksoy Poyraz

  Ölçme-Değerlendirme ve Başarı İzleme Birimi

  Doç. Dr. Bilgül Mete

  Doç. Gözde Erkanlı Şentürk

  Dr. Öğr. Üyesi Emine Deniz Gözen

  Öğrenci ve Öğretim Üyesi Anketleri İzleme Birimi

  Prof. Dr. Alper Döventaş

  Doç. Dr. Ceyhun Arıcı

  Doç. Dr. Salime Pelin Ertünküner

  Rehberlik, Danışmanlık, Sosyal Destek Birimi

  Prof. Dr. Abdi Özarslan

  Prof. Dr. Ayhan Deviren

  Prof. Dr. Özgür Kasapçopur

  Prof. Dr. Zeynep Güngör

  Yatay Geçiş ve İntibak Birimi

  Prof. Dr. Öner Süzer

  Prof. Dr. Önder Aydıngöz

  Prof. Dr. İbrahim Hatemi

  Prof. Dr. M. Selman Demirci

  Doç. Dr. Özlem Serpil Çakmakkaya

  Öğrenci Amfileri Destek Birimi

  Prof. Dr. Handan Tuncel

  Doç. Dr. Erdinç Dursun

  Uzm. Dr. Mehmet Altan

  Kitap Satış Bürosu

  Doç. Dr. Günay Can

  Doç. Dr. Sibel Akyol

  Arş. Gör. Dr. Karolin Yanar

  Bilişim Ofisi

  Prof. Dr. Burak Doğangün

  Prof. Dr. Nurhan Seyahi

  Doç. Dr. Barış İkitimur

  Yayın Komisyonu

  Prof. Dr. Bülent Önal

  Prof. Dr. Mine Kucur

  Prof. Dr. Muhlis Cem Ar

  Prof. Dr. Özlem Balcı Ekmekçi

  Fakülte Tanıtım ve Oryantasyon Birimi

  Prof. Dr. Öner Süzer

  Dijital, Odyovizüel (Görsel-İşitsel) Tıp Eğitimi
  Laboratuvarı

  Prof. Dr. Ali Kafadar

  Prof. Dr. M. Selman Demirci

  Doç. Dr. Özlem Serpil Çakmakkaya