Personel Müdürlüğü

Personel Müdürü 

            

  

Ahmet SÜREK
Görevi

Adı Soyadı

Dahili Telefon

E-mail

Sekreterlik


21107-21108

Gelen-Giden Evrak Bürosu

Ali ÖZKAN

22521

Disiplin ve Soruşturma Bürosu

Taner ÇANAKÇI
Berna LUŞ

21595
21595

taner.canakci@istanbul.edu.tr
berna.lus@istanbul.edu.tr

Emeklilik Bürosu

Semra AKKAYA

22524

Emeklilik Bürosu

Muharrem ŞAHİNLER

22524

muharrem.sahinler@istanbul.edu.tr

Emeklilik Bürosu

Şükrü ATEŞ

22524

sukru.ates@istanbul.edu.tr

Akademik Personel İşleri

Yıldız DEMİR

22529

yildiz.demir@istanbul.edu.tr

Akademik Personel İşleri

Melek BÜYÜKZİLELİ

22529

melek.buyukzileli@istanbul.edu.tr

Akademik Kadro Bürosu

İlhan ARABACI

22522

ilhan.arabaci@istanbul.edu.tr

Akademik Süre Uzatma ve Yabancı Uyruklu Personel İşleri 

Erkan ŞAHİN

22523

erkan.sahin@istanbul.edu.tr

Akademik Süre Uzatma ve Yabancı Uyruklu Personel İşleri 

Aytül AKDOĞAN

22523

aytul.akdogan@istanbul.edu.tr

Akademik Personel İzin Görevlendirme İşleri

Deniz BURGUN

22528

deniz.burgun@istanbul.edu.tr

Akademik Personel İzin Görevlendirme İşleri

Gizem KARAKAŞ DENİZ

22528

gizemkarakasdeniz@istanbul.edu.tr

İdrari Personel İşleri

Dilek ÇOKBALTACI

22525

dilek.cokbaltaci@istanbul.edu.tr

İdrari Personel İşleri

Hüseyin DEDEOĞLU

22525

huseyin.dedeoglu@istanbul.edu.tr

İdari Personel İzin Görevlendirme İşleri

Emre ERGUN

22526

emre.ergun@istanbul.edu.tr

İdari Personel İzin Görevlendirme İşleri

Devrim BAYRAM

22526

devrim.bayram@istanbul.edu.tr

İnsan Kaynakları Birim Evrak Sorumlusu

Bahar TAŞKIN ÖZGÜN

23003


İnsan Kaynakları Birimi

Serhat HIRA

21763

serhat.hira@istanbul.edu.tr

İnsan Kaynakları Birimi

Tuğba İSA

22538

tugba.isa@istanbul.edu.tr

İnsan Kaynakları Birimi

Sevgi GÜZEL

22527

sevgi.guzel@istanbul.edu.tr

Personel Müdürlüğü Arşivi

Zafer DÜNDAR

22226

Personel Müdürlüğü Arşivi

İhsan ALPASLAN

22226

Personel Müdürlüğü Arşivi

Caner TÜREL

22226KANUNLAR


YÖNETMELİKLER

YÖNERGELER


KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER


cerrahapaşa hizmet sözlesmesi, ctfsözleşme,Honorarium,ctfpersonel,hizmet sözleşmesi, FORMLAR

 • İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi Uyarınca Profesör ve Doçent Kadroları Başvuracak Öğretim Üyelerinin Doldurması Gereken Formlar

İstanbul Üniversitesi Aday Akademik Değerlendirme Formu

Özgeçmiş

 • 2547 Sayılı Kanunun 30. Maddesi Gereği Çalışacak Öğretim Üyelerinin Doldurması Gereken Formlar

Sözleşmeli Çalışacak Öğretim Üyesi Beyan FormuYaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Çalıştırılmasına İlişkin Bilgi Formu

 • 2547 Sayılı Kanunun 36. Maddesi Gereği Çalışacak Öğretim Üyelerinin Doldurması Gereken Formlar

Sözleşmeli Çalışacak Öğretim Üyesi Beyan Formu-Sözleşme Örneği

 • Tıpta ve Diş Hekimliğinde
  Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin  16 ncı Maddesi 4 üncü fıkrası ç bendi
  hükümleri uyarınca mazeretsiz yatay geçiş yapacak uzmanlık öğrencilerin
  dolduracakları formlar

ek-1 (Kabul Eden)

Ek-2 İzin VerenFormu


 • HİZMET SÖZLEŞME FORMLARI

Hizmet Sözleşme Formları