Personel Müdürlüğü

Personel Müdürü

                                Cuma BAYAZIT                       

   
Cuma BAYAZIT
 

Görevi

Adı Soyadı

Dahili Telefon

E-mail

Personel Müdürü Sekreteri

Zeynep SARI

21107-21108

Gelen-Giden Evrak Bürosu

Orhan KINIK

22521

Disiplin ve Soruşturma Bürosu

Taner ÇANAKCI

21595

Emeklilik Bürosu

Semra AKKAYA

22524

Emeklilik Bürosu

Muharrem ŞAHİNLER

22524

Emeklilik Bürosu

Şükrü ATEŞ

22524

Akademik Personel İşleri

Yıldız DEMİR

22529

Akademik Personel İşleri

Melek BÜYÜKZİLELİ

22529

Akademik Kadro Bürosu

Mevlüde DEMİR

22522

Akademik Kadro Bürosu

İlhan ARABACI

22522

Akademik Süre Uzatma ve Yabancı Uyruklu Personel İşleri 

          Erkan ŞAHİN

22523

Akademik Personel İzin Görevlendirme İşleri

Deniz BURGUN

22528

Akademik Personel İzin Görevlendirme İşleri

Aylin DENİZ

22528

İdrari Personel İşleri

Dilek ÇOKBALTACI

22525

İdrari Personel İşleri

Hüseyin DEDEOĞLU

22525

İdari Personel İzin Görevlendirme İşleri

Emre ERGUN

22526

İdari Personel İzin Görevlendirme İşleri

Devrim BAYRAM

22526

Hizmet İçi Eğitim İşleri

Aytül AKDOĞAN

22523

Personel Müdürlüğü Arşivi

Zafer DÜNDAR

22226

Personel Müdürlüğü Arşivi

İhsan ALPASLAN

22226

Personel Müdürlüğü Arşivi

Caner TÜREL

22226KANUNLAR


YÖNETMELİKLER

YÖNERGELER


KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER


cerrahapaşa hizmet sözlesmesi, ctfsözleşme,Honorarium,ctfpersonel,hizmet sözleşmesi, FORMLAR

 • İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi Uyarınca Profesör ve Doçent Kadroları Başvuracak Öğretim Üyelerinin Doldurması Gereken Formlar

İstanbul Üniversitesi Aday Akademik Değerlendirme Formu

Özgeçmiş

 • 2547 Sayılı Kanunun 30. Maddesi Gereği Çalışacak Öğretim Üyelerinin Doldurması Gereken Formlar

Sözleşmeli Çalışacak Öğretim Üyesi Beyan FormuYaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Çalıştırılmasına İlişkin Bilgi Formu

 • 2547 Sayılı Kanunun 36. Maddesi Gereği Çalışacak Öğretim Üyelerinin Doldurması Gereken Formlar

Sözleşmeli Çalışacak Öğretim Üyesi Beyan Formu-Sözleşme Örneği

 • Tıpta ve Diş Hekimliğinde
  Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin  16 ncı Maddesi 4 üncü fıkrası ç bendi
  hükümleri uyarınca mazeretsiz yatay geçiş yapacak uzmanlık öğrencilerin
  dolduracakları formlar

ek-1 (Kabul Eden)

Ek-2 İzin VerenFormu


 • HİZMET SÖZLEŞME FORMLARI

Hizmet Sözleşme Formları 


Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlık Personel
Telefon:  +90 (212) 414 34 64   Dahili:21107
E-Mail:  ctfpersonel@istanbul.edu.tr