Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu


EN​

06 Mart 2012 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı ile Uluslararası İlişkiler Komisyonu kuruldu.

Amaç ve Görevlerimiz

Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu İstanbul Üniversitesi’nin Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Yönergesine tabi olup aşağıdaki Görev ve Amaçları benimsemiştir:

  • Vakıf Üniversiteleri ve Uluslararası Üniversitelerle ikili anlaşmalar oluşturmak için çalışmalar yapmak,
 • Vakıf Üniversiteleri ve Uluslararası Üniversitelerle yapılmış olan mevcut anlaşmaları değerlendirmek, uygulamaları takip etmek,
 • Ulusal ve Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde (Erasmus–Farabi)
  gerçekleşen öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği organizasyonunu
  takip etmek,
 • Staj için Ulusal ve Uluslararası üniversitelerden başvuru yapan öğrencilerin, başvuru şartlarını ve evraklarını belirlemek,
 • Ulusal ve Uluslararası üniversitelerden gelen staj öğrencilerinin
  başvurularının değerlendirilip ilgili Anabilim Dallarına
  yönlendirilmesini ve oryantasyonunu sağlamak,
 • Uluslararası fakültelerden gelen staj öğrencilerini Erasmus ya da TurkMsic kulüplerinin başkanlarına yönlendirmek,
 • Ulusal ve Uluslararası Fakültelerden gelen öğretim elemanlarının akademik etkinliklerini düzenlemek,
 • Ulusal ve Uluslararası İlişkiler kapsamındaki duyuru, tanıtım ve bilgilendirmeleri yapmak.
Prof.Dr.Tania MARUR

Anatomi Anabilim Dalı
Erasmu+Değişim Programı Fakülte Koordinatörü
National and International Academic Affairs Committee Coordinator
E-mail: taniamarur@gmail.com

Prof.Dr. Ertuğrul GÖKSOY

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı
E-mail:goksoy@istanbul.edu.tr

Prof.Dr. Volkan Demirhan YUMUK

İç Hastalıkları Anabilim Dalı
E-mail: vdyumuk@istanbul.edu.tr
VOLKAN YUMUK


Prof.Dr.Hrisi Bahar TOKMAN

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
E-mail: hrisibahar@gmail.com

Hrisi BAHAR

Doç.Dr.Mehmet ÜZEL

Associate Professor MD, Department of Anatomy
E-mail: muzel@istanbul.edu.tr


Prof.Dr. Muhlis Cem AR

İç Hastalıkları Anabilim Dalı​
Mevlana Değişim Programı Fakülte Koordinatörü

E-mail: mcemar68@yahoo.com

Prof.Dr. Didem Çolpan ÖKSÜZ

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
Farabi Değişim Programı Fakülte Sorumlusu
E-mail: dcolpanoksuz@gmail.com

Doç.Dr. Ayşegül GÜNDÜZ

Nöroloji Anabilim Dalı
Free Mover Programı Fakülte Koordinatörü
E-mail:draysegulgunduz@yahoo.com

Eda BİLTEKİN

Uluslararası Değişim Programları ve Free Mover Programı 

 Gelen Öğrenciler Sorumlu Sekreterya
E-mail: cmfinternational@istanbul.edu.tr

Umut SOYDANER

ERASMUS+ Değişim Programı Gelen Öğrenciler Sorumlu Sekreterya
E-mail: cmfenglish@istanbul.edu.tr

Münevver ALTINSOY

Ulusal ve Uluslarası Değişim Programları Giden Öğrenciler Sorumlu Sekreterya
E-mail: ctferasmus@istanbul.edu.tr


Fatma Ürkmez PERİM

Erasmus+ Değişim Programı Sekreterya
E-mail: ctftrtipogr@istanbul.edu.tr
Alt birimlerimiz ve Görevlendirmeler

Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Tania MARUR

ERASMUS Koordinatör ve Yardımcı Koordinatörler

Prof. Dr. Tania MARUR (Koordinatör)

Prof. Dr. Muhlis Cem AR

FARABİ Koordinatör ve Yardımcı Koordinatörler

Prof. Dr. Didem Çolpan ÖKSÜZ (Koordinatör)

Doç. Dr. Ayşegül GÜNDÜZ

MEVLANA Koordinatör ve Yardımcı Koordinatörler

Prof. Dr. Muhlis Cem AR (Koordinatör)

Prof. Dr. Volkan Demirhan YUMUK

Prof. Dr. Ertuğrul GÖKSOY

Prof. Dr. Tania MARUR

Doç. Dr.  Ayşegül GÜNDÜZ

Free Mover Koordinatör ve Yardımcı Koordinatörler:

Doç. Dr. Ayşegül GÜNDÜZ (Koordinatör)

Prof. Dr. Didem Çolpan ÖKSÜZ

Adres: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkçe Tıp Programı Öğrenci Bürosu, Cerrahpaşa-Fatih 34098
İstanbul-Türkiye

Komisyon Başkanı: Prof. Dr.Derya Uğurlu ULUDÜZ
E-posta Adresi:deryaulu@yahoo.com
Telefon: +90 (212) 414 30 00

Komisyon Sekreteri ve Uluslararası Üniversitelerden Gelen Öğrenci ve Öğretim Elemanları Sekreterliği: Eda Biltekin
E-posta Adresi: cmfinternational@istanbul.edu.tr
Telefon: +90 (212) 414 31 34 | İ.Ü. İç Hat: 22547
Faks: +90 (212) 414 30 23

Erasmus ve Farabi Değişim Programları Sekreterliği: Münevver Altınsoy
E-posta Adresleri: ctferasmus@istanbul.edu.tr | ctftrtiprogr@istanbul.edu.tr
Telefon ve faks: +90 (212) 4143000/21869
Yer: Türkçe Tıp Programı Öğrenci Bürosu

Ulusal Üniversitelerden Gelen Öğrenci ve Öğretim Elemanları Sekreterliği: Gülsem Sönmez
E-posta Adresi: cmfinternational@istanbul.edu.tr | ctftrtipogr@istanbul.edu.tr
Telefon: +90 (212) 414 30 00/22547
Yer: Tükçe Tıp Programı Öğrenci Bürosu