Çocuk Kliniği Nefroloji Bilim Dalı Periton Diyalizi Eğitimi Almış Kursiyerlerin Sınav Duyurusu

Anabilim Dalımız Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Ünitesinde 2013-1. Dönem, 2013-2. Dönem, 2013-3.Dönem de Çocuk Periton Diyalizi eğitimi almış kursiyerlerin eğitim aldıkları merkezlerde resertifikasyon sınavına girmeleri gerektiği bildirilmiştir. Bu karar


uyarınca sınavlarının 08.11.2018 tarihinde yapılmasının planladığı ile ilgili yazı ektedir.