Öğrenci Kulüp Üyelerimizin ve Danışman Öğretim Üyelerinin Dikkatine

Fakültemiz Öğrenci Kulüplerinin 2018 - 2019 öğretim yılında görev yapacak kulüp yönetim kurulu ve kulüp üyelerine ait güncellenmiş evrakların bir dosya halinde (kulüp eski üyeleri de yeni tarihli disiplin suçu yoktur yazısı içeren öğrenci belgeleri ve tüm üyelerin TC Kimlik numaraları, adı, soyadı, fakültesi, e-posta adresleri ve cep telefon numaralarını içeren kulüp üye listesi) ve kulübün 2017-2018 yılı faaliyetlerini içeren faaliyet dosyasının CD'si ile birlikte (faaliyetin ismi, tarihi, katılımcı sayısı ve görselleriyle beraber) 9 Kasım 2018 tarihine kadar Öğrenci Kültür Merkezi (ÖKM) Müdürlüğüne teslim edilmesi ayrıca kulüp danışman hocasının bu öğretim döneminde devam edip etmeyeceğini bildirilmesi değiştiyse yeni danışmanın yazısının ve bilgilerinin ÖKM' ye gönderilmesi gerekmektedir.

Doldurulacak formlar http://sks.istanbul.edu.tr/tr/content/ogrenci-kultur-merkezi adresinde bulunmaktadır.