Robotik Karın Duvarı Fıtık Onarımı. 16 Kasım 2018

Anabilim Dalımız, 2009 yılında kuruluşunun 100. Yıldönümünü kutlama nedeniyle düzenlemeye başladığı, yılda bir veya iki kez tekrarladığı ve halen devam ettirdiği Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları’ nın onbirincisini 16 Kasım 2018’de “ Robotik Karın Duvarı Fıtık Onarımı ” konusunda, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Prof.Dr.Tarık Minkari Amfisinde ameliyathaneden naklen-canlı yayınla gerçekleştirecektir.

Toplantıda Karın duvarı fıtıklarının onarımında Robotik cerrahi uygulamalar kuramsal ve uygulamalı olarak tatbik edilecektir. Kasık ve karın duvarı fıtıklarının Robotik olarak tamirinde ameliyathaneden naklen-canlı yayınla interaktif tartışma ortamı sağlanacaktır. Ulusal katılımlı bu toplantıya gerek konuşmacı olarak, gerek naklen yayınla iletilecek ameliyatlara katılacak tüm meslektaşlarımıza Anabilim Dalımız adına teşekkür ederim.

Bu etkinlik, Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi- Sürekli Mesleki Gelişim Akreditasyon - Kredilendirme Kurulu tarafından 7 kredi puanı ile kredilendirilmiştir. Toplantının ana hedefleri, genel cerrahi uzmanlık eğitimi ve sonrasında hem sürekli cerrahi eğitime ve mesleki gelişime katkı sağlaması,yeni yöntemlerin tanıtımı, hem de mesleki birlikteliğin gerçekleştirilmesidir.

Şimdiye kadar yaptığımız tüm toplantılar aynı zamanda kuruluşundan günümüze Anabilim Dalımızın ülkemizde öncü olmuş, tarihte ve hafızalarda iz bırakmış başkanlarını, öğretim üyelerini ve yardımcılarını, çalışanlarını hatırlama ve anma vesilesi olmuştur: “Cerrahpaşa Cerrahi Kliniğini yüceltenlerin, bizleri yetiştirenlerin hizmetleri daima hatırlanacaktır ”.
Bu vesileyle bir kez daha tüm meslektaşlarımızla birlikte olmaktan sevinç duyacağımızı belirtirim.

Prof.Dr.Ertuğrul GÖKSOY

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı
Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları Başkanı

Toplantı Broşürü