Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni’nde Verilen Belge ile ilgili Açıklama

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde verilen belge İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün hazırladığı resmi bir belge değildir ve mezuniyet sırasında usulen verilen bir yazıdır.

7141 numaralı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”da da yer aldığı üzere öğrencilerin istek ve tercihleri doğrultusunda geçici mezuniyet belgeleri ve diplomaları İstanbul Üniversitesi olarak tanzim edilecektir.

7141 numaralı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”una göre:

“Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İstanbul Üniversitesine bağlı iken bağlantısı veya adı ve bağlantısı değiştirilerek İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’ya bağlanan birimlerde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, öğrencilerin istemesi hâlinde kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları ilgisine göre İstanbul Üniversitesi adıyla ilgisine göre İstanbul Üniversitesi tarafından verilir…”

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü