Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı


Adres: İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Monoblok Cerrahi Kısmı

Telefon: +90 (212) 414 35 03

E-posta: ctfplastcer@istanbul.edu.tr


Adres: İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Monoblok Cerrahi Kısmı

Telefon: +90 (212) 414 33 02

E-posta: ctfanestezi@istanbul.edu.tr


Adres: İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Binası

Telefon: +90 (212) 414 34 27

E-posta: ctfnorosir@istanbul.edu.trAdres: İ.Ü.C Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Monoblok Cerrahi Kısmı

Telefon: +90 (212) 414 33 14

E-posta: ctfcocukcer@istanbul.edu.tr


Prof. Dr. Ertuğrul GÖKSOY
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi AD Başkanı
ctf-genel-cerrahi-100-yil-logo
Nice 100.+ Yıllara
Darülfünun Tıp Fakültesi 1.Seririyat-ı Hariciye’den
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na

Tıp dünyamızda 1827’de başlayan modernleşme çabalarının yanı sıra, 1908’de II. Meşrutiyetin ilanı ve 1909’da 31 Mart Olayı gibi Osmanlı Devleti bünyesinde büyük siyasi ve toplumsal gelişmeler sonucu tıp kurumlarımızda da değişmeler olmuştur. 1908-1909 yılları içinde kısa sürede birleşme, ortadan kalkma veya değişme şeklindeki bu gelişmeler sonucu 28 Eylül 1909’da Haydarpaşa’da Darülfünun Tıp Fakültesi kurulmuş, Dekanlığına Operatör Cemil (Topuzlu) Paşa seçilmiştir. Aynı zamanda Fakülte bünyesinde tesis edilen 1. Seririyat-ı Hariciye (Cerrahi Kliniği)’nin de ilk başkanı olmuştur. Böylece Anabilim Dalımızın, Cemil Topuzlu ile Haydarpaşa’da başlayan Darülfünun Tıp Fakültesi 1. Seririyat-ı Hariciye ‘den, 1933’den itibaren Cerrahpaşa Hastanesine yerleşmiş İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na uzanan yüzyılı aşan serüveni ortaya çıkmıştır.

1909 yılından itibaren kuruluşundan günümüze Anabilim Dalımızın ülkemizde öncü olmuş, tarihte ve hafızalarda iz bırakmış başkanlarını, öğretim üyelerini ve yardımcılarını, tüm çalışanlarını saygı ve şükranla anıyoruz.

"Cerrahpaşa Cerrahi Kliniğini yüceltenlerin, bizleri yetiştirenlerin hizmetleri daima hatırlanacaktır.

Ülkemizde cerrahi eğitimi ve bilimine hizmet eden Anabilim Dalımız, Kuruluşunun 100.+ yılında Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları ismiyle bilimsel, kültürel ve sosyal toplantılara başlayarak ülkemizdeki sürekli tıp eğitimine katkı sağlamayı amaçlamıştır. 2009 sonbaharında başlayan bu toplantılar günümüze kadar 5 kez yapılmıştır. Yeni eğitim yılında yapılacak olanların da hazırlıklarına başlanmıştır.

Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları’nın ilkini, 3-4 Ekim 2009’da kolon ve rektum kanserlerinin cerrahi tedavisinde laparoskopik cerrahi girişimlerin ameliyathaneden naklen yayınıyla gerçekleştirdik.

26 Ekim 2009’da 100.+ Yıl Cerrahpaşa Cerrahi Açılış Dersini ve Cerrahpaşa Cerrahi Sanat Etkinliklerini sevinçle yaşadık. 3 Kasım 2009’da İş Sanat’da 100.+ Yıl Cerrahpaşa Cerrahi Gecesinde Cerrahpaşa Cerrahili tüm hocalarımız ve ihtisas yapmış mezunlarımızla buluştuk, kendilerine Teşekkür ve Hatıra Belgeleri takdim ettik. Ünlü sanatçımız Tuluyhan Uğurlu “Dünya Başkenti İstanbul” müzik dinletisini icra ederek bizlere kıvanç dolu bir gece yaşattı.

9-10 Ocak 2010’da düzenlediğimiz Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları’nın konusu inflamatuar barsak hastalıklarında güncel cerrahi tedavi yöntemleriydi. 15-16 Mayıs 2010’da Tek Delikten – Nonskar Laparoskopik Cerrahi konulu Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları’nı gerçekleştirdik. Aynı zamanda ameliyathaneden naklen yayın yaptığımız bütün bu toplantılarımız ilgi ve beğeniyle izlendiler.

Bunların dışında 100.+ Kuruluş yılımıza ithaf edilen, uluslararası nitelikte IV. İstanbul Meme Kanseri Konferansı 15-17 Nisan 2010’da başarıyla yapılmıştır. Düzenleyicilerinden olduğum, 9 Haziran 2009’da yaptığımız 21.Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi ile 8 Haziran 2010 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 22.Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi Anabilim Dalımızın kuruluşunun 100.+ yılına ithaf edilmişlerdir. Anabilim Dalımız, 100 yılı aşan geçmişinde başlangıçtan itibaren Türk-Alman tıbbi ve cerrahi ilişkilerin sürdürülmesinde Ülkemizde öncülük görevi üstlenmiştir. Bu ilişkinin devamlı nitelikte olmasında, gerek başkanlarının Alman olması veya Almanya’da cerrahi eğitimi almaları, gerek hocalarımızın Alman Cerrahi Derneği üyeliği nedeniyle ilişki kurmaları rol oynamıştır. Anabilim Dalımız, yurt dışından, özellikle Almanya’dan cerrahi stajyeri ve intern olarak gelen öğrenciler tarafından ülkemizde en çok tercih edilen yerdir.

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projemizle, ülkemizde teknolojik üstünlüğü olan ilk “Gerçeğe yakın sanal laparoskopik cerrahi simülatörü”nü 2011 yılında edindik. Bu vesileyle 7 Haziran 2011’de gerçekleştirdiğimiz Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları’nın konusu “Cerrahi Eğitiminde Simülatörler: Gerçeğe Yakın Sanal Laparoskopik ve Endoskopik Cerrahi Simülatör Uygulamaları” olmuştur. Bu adımla, uzun süredir kısmen Türk Cerrahi Derneği ile yürüttüğümüz beceriye dayanan bir dizi uzmanlık öğrencisi beceri eğitimi faaliyetleriyle Anabilim Dalımızda cerrahi uzmanlık eğitiminde yeni bir dönem açılmıştır

10 Nisan 2012’de yaptığımız Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları’nın konusu “Olgular Eşliğinde Meme Hastalıklarına Güncel Yaklaşım” olmuştur.

Çok uzun yıllardan beri özlediğimiz, değişik nedenlere bağlı olarak gerçekleştiremediğimiz, bütün öğretim üyelerimizin eksiksiz katılımıyla bir ders kitabının yazılması ve basılması nihayet 2010 yılının son günlerinde mümkün oldu. Genel Cerrahi Ders Kitabı’nın iki cilt halinde yaklaşık 1200 sayfa olarak yayımlanmasıyla, editör olarak önemli ve tarihi bir görevi yerine getirmiş oldum. Kitap Anabilim Dalımıza kuruluşundan beri hizmet etmiş yaşayan ve aramızdan ayrılan tüm öğretim üyelerimize ithaf edilmiştir.

Uzmanlık eğitimiyle ilgili olarak yıllardan beri süren öğretim üyelerimizin gayretlerini değerlendirmek üzere, 2010 yılında Akademik Kurulumuzun oy birliğiyle aldığı ve Dekanlık tarafından uygun görülen kararıyla müracaat yapılmış, 15 Mayıs 2012’de Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu – Eğitim Kurumları ve Programı Değerlendirme Komisyonu Anabilim Dalımızı ziyaret etmişti. Bu ziyaret sonucunda Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu, “İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Genel Cerrahi Eğitimi konusunda çok üst düzey bir eğitim uygulandığını saptamış ve 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere ‘Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi’nin Anabilim Dalına verilmesine” karar verdi.

Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi 17 Eylül 2012’de Türk Cerrahi Derneği Yönetim ve Yeterlik Kurulu Başkanları tarafından Anabilim Dalı Akademik Kurul toplantısında Başkanlığımıza takdim edildi.

Uzun, başarılı ve köklü bir geçmişi olan Anabilim Dalımız, öğretim üyeleri ile yardımcıları ve tüm çalışanlarıyla ülkemizdeki tıp eğitiminde, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda üzerine düşen görevleri, çağdaş ve en son uygulamaları, “Daha İyiye, Daha İleriye” sözleriyle ifade ettiğimiz ilkelerimiz doğrultusunda üstün gayretle yerine getirmekten şeref duymaktadır.Saygıyla Anıyoruz
Kuruluşundan günümüze Anabilim Dalımıza hizmet etmiş, başkan, öğretim üye ve yardımcıları ile tüm mensuplarımızı minnetle ve saygıyla anıyoruz.

Cerrahpaşa Cerrahi Kliniğini yüceltenlerin, bizleri yetiştirenlerin hizmetleri daima hatırlanacaktır.

1909 Yılından İtibaren Anabilim Dalımızda Çalışmış, Kaybettiğimiz Öğretim Üyelerimiz

Prof. Dr. Kerim Sebati Gürgün (1942)
Ord. Prof. Dr. A. Burhaneddin Toker (1951)
Prof. Dr. Saadettin Vedat Koçer (1953)
Ord. Prof. Dr. Cemil Topuzlu (1958)
Doç. Dr. Selçuk Kanatlı (1969)
Ord. Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan (1972)
Ord. Prof. Dr. A. Fahri Arel (1974)
Doç. Dr. Hazım Bumin (1976)
Prof. Dr. Bedii Gorbon (1980)
Prof. Dr. Mecdi Ramazanoğlu (1981)
Ord. Prof. Dr. Rudolf Nissen (1981)
Prof. Dr. Kaya Gürsel (1984)
Prof. Dr. Orhan Ersek (1988)
Prof. Dr. Selçuk Aybar (1990)
Prof. Dr. Feyyaz Berkay (1991)
Prof. Dr. Baha Sezer (1992)
Prof. Dr. Adnan Salepçioğlu (1995)
Prof. Dr. Ali Pusane (1995)
Prof. Dr. Kemal Aydınlıoğlu (1996)
Prof. Dr. Nihat Dorken (1997)
Prof. Dr. Yılmaz Karaözbek (1998)
Prof. Dr. Akdoğan Erözbek (2001)
Prof. Dr. Derviş Manizade (2003)
Prof. Dr. Alaaddin Vardar (2004)
Prof. Dr. İsmail Aydemir (2006)
Prof. Dr. Aytekin Erdağ (2008)
Prof. Dr. Tarık Minkari (2010)
Prof. Dr. Ayhan Bilgin (2012)
Prof. Dr. Mehmet Sakaoğlu (2012)
1909 Yılından Günümüze Anabilim Dalımızın Geçirdiği Dönemler ve Başkanları
Darülfünun Tıp Fakültesi 1. Seririyat-ı Hariciye’den İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na

(Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy tarafından düzenlenmiştir)

1909-1933    Darülfünun Tıp Fakültesi 1. Seririyat-ı Hariciye
Ord. Prof. Dr. Cemil Topuzlu (1909-1912)
Müderris Dr. Kerim Sebati Gürgün (1912-1933)
1933-1951    İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi I. Şirürji Kliniği
Ord. Prof. Dr. Rudolf Nissen (1933-1940)
Ord. Prof. Dr. Burhaneddin Toker (1941-1951)
1951-1963    İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi I. Cerrahi Kliniği
Ord. Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan (1951-1960)
Prof. Dr. Bedii Gorbon (1960-1963)
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi III. Cerrahi Kliniği
1951’de Cerrahpaşa’da I.Cerrahi Kliniğinden ayrılarak kurulanIII.Cerrahi Kliniği 1963’de tekrar Cerrahi Kliniğine katılmıştır.
Ord. Prof. Dr. Fahri Arel (1951-1960)
Prof. Dr. Derviş Manizade (1960-1962)
Ord. Prof. Dr. Fahri Arel (1962-1963)
1963-1967    İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Cerrahi Kürsüsü
Ord. Prof. Dr. Fahri Arel (1963-1967)
1967-1982    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi Kürsüsü
Ord. Prof. Dr. Fahri Arel (1967-1972)
Prof. Dr. Adnan Salepçioğlu (1972-1982)
1982    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu (1982-1983)
Prof. Dr. Selçuk Aybar (1983- 1990)
Prof. Dr. Hürol İnsel(1990-1999)
Prof. Dr. Ümit Balcısoy (1999- 2007)
Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy (2007 ’den beri)Müderris (Ord.Prof.) Dr.Kerim Sebati Gürgün. Ölümünün 75.Yılını Anma Toplantısı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi-İstanbul, 4 Nisan 2017

Obezite ve Metabolik Hastalıkların Tedavisinde Etkin Cerrahi Yöntemler 27-28 Ocak 2017

Türkiye Tıp Akademisi -İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Ortak Toplantısı 27 Nisan 2016

27.Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi 4 Haziran 2015

Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları: Obezite ve Metabolik Hastalıkların Tedavisinde Etkin Cerrahi Yöntemler 15-16 Ocak 2015

Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları: Minimal İnvazif Kolorektal Kanser Cerrahisi 6-7 Aralık 2014

26. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi – 10 Haziran 2014

15. Türk-Alman Endoskopi Günü – 09 Haziran 2014

25. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi – 10-12 Haziran 2013

14. Türk-Alman Endoskopi Günü – 10 Haziran 2014

Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi Takdim Töreni – 17 Eylül 2012

24. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi – 12 Haziran 2012

13. Türk-Alman Endoskopi Günü – 11 Haziran 2012

Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları: Olgular Eşliğinde Meme Hastalıklarına Güncel Yaklaşım – 10 Nisan 2012

Anma Toplantısı: Ölümünün 40. Yılında Ord. Prof. Dr. Kâzım İsmail Gürkan – 29 Şubat 2012

23. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi – 14 Haziran 2011


Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları: Cerrahi Eğitiminde Simülatörler – 7 Haziran 2011

Anma Toplantısı: Prof. Dr. Tarık Minkari – 16 Mart 2011

22. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi – 7-8 Haziran 2010

Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları: Tek Delikten/Nonskar Laparoskopik Cerrahi (SILS: Single Incision Laparoscopic Surgery) – 15-16 Mayıs 2010

Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları: İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Güncel Cerrahi Tedavi – 9-10 Ocak 2010

100.+Yıl Cerrahpaşa Cerrahi Gecesi: Müzik Dinletisi “Dünya Başkenti İstanbul” Tuluyhan Uğurlu – 3 Kasım 2009

Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları: 100. +Yıl Cerrahi Açılış Dersi – 26 Ekim 2009

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Sanat Etkinlikleri – 26 Ekim 2009

Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları: Kolon ve Rektum Kanserlerinde Laparoskopik Cerrahi – 3-4 Ekim 2009
Kolon ve Rektum Kanserlerinde Laparoskopik Cerrahi Naklen Ameliyat Yayınlı- Tartışmalı Topla...

Anma Toplantısı: Ölümünün 50.Yılında Ord. Prof. Dr. Cemil Topuzlu – 10 Nisan 2008
Ord. Prof. Dr. Cemil Topuzlu (1866-1958) Modern Türk Cerrahisinin öncülerinden Cemil Topuzlu, 6...Adres: İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Monoblok Cerrahi Kısmı

Telefon: +90 (212) 414 33 29

E-posta: ctfgenelcer@istanbul.edu.tr 

Adres: İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Monoblok Cerrahi Kısmı

Telefon: +90 (212) 414 35 90

E-posta: goguscer@istanbul.edu.tr

 


Adres: İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Monoblok Orta Kısım

Telefon: +90 (212) 414 33 99

E-posta: ctfgozhst@istanbul.edu.tr


Adres: İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Monoblok Cerrahi Kısmı

Telefon: +90 (212) 414 35 03

E-posta: ctfplastcer@istanbul.edu.trAdres: İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi Binası

Telefon: +90 (212) 414 34 38

E-posta: ctfortopedi@istanbul.edu.trAdres: İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, G Blok Prefabrik Bina

Telefon: +90 (212) 414 34 87

E-posta: ctfpatoloji@istanbul.edu.tr


Adres: İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Monoblok Cerrahi Kısmı

Telefon: +90 (212) 414 33 21

E-posta: ctfkdcer@istanbul.edu.trAdres: İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Binası

Telefon: +90 (212) 414 34 51

E-posta: ctfkaddoghst@istanbul.edu.tr

Adres: İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Monoblok Orta Kısım

Telefon: +90 (212) 414 35 22

E-posta: ctfuroloji@istanbul.edu.tr
Adres: İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Monoblok Orta Kısım

Telefon: +90 (212) 414 34 08

E-posta: ctfkbbhst@istanbul.edu.tr