Cerrahpaşa Kütüphane

1967 tarihinde kurulan Fakültenin zamanla kliniklerinde biriken kitap ve dergilerin bir araya getirilmesi, vefat eden öğretim üyelerinin aileleri tarafından bağışlanan kitapların hızla artması ile ihtiyaç duyulan kütüphane hizmetleri fakülte kütüphanesinin kurulmasına zemin hazırlamıştır.

Dekanlık kurucu kütüphane müdürü olarak Aysel Polatoğlu’nu görevlendirmiştir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde “Öğrenci Kitaplığı” adı altında hizmet veren bu kitaplık 1 Mart 1972 tarihinden itibaren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesörler Kurulunun re-organizasyon kararlarından biri olarak “Merkez Kitaplık” adı altında Cerrahi binası içinde bir hol ve 4 salondan oluşan bölümde yer almış ve bir müdür, bir memur, bir hizmetliden oluşan 3 kişilik kadrosu ve 250 adet kitapla hizmet vermeye başlamıştır.​

Fakültenin eğitim ve bilimsel çalışma alanında gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarından seçkin bir derme oluşturmak ve bu dermeyi çağdaş kütüphanecilik anlayışına uygun olarak düzenleyip okur ve araştırmacıların istedikleri belgeye ve bilgiye ulaşmalarını sağlamak amacı ile kurulan kütüphanenin, görevlerini, sorumluluklarını ve iş akışını gösteren iç yönetmeliği 1979 yılında hazırlanmış ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Kısa bir süre sonra yer sorunu başlamış olsa da 1972’de temelleri atılan, bugün içinde bulunulan kütüphane binasına ancak 1981 tarihinde eksiklikleri olmasına rağmen taşınmıştır.

Kurucu müdürün 1988 tarihinde ayrılması ile yerine 1986 tarihinden itibaren kütüphaneci olarak görev yapan Armağan (Nefesli) İmamoğlu görevlendirilmiştir.

Zaman zaman artan, son yıllarda azalan eleman sayısı ve her geçen gün gelişen – değişen hizmet anlayışı ile fakültenin bir birimi olarak eğitim ve öğretimin içinde yerini alan Merkez Kütüphanede bulunan derme 2000 yılından itibaren 3M kütüphane güvenlik sistemi ile koruma altına alınmıştır. 2001 yılından itibaren de kütüphane dermesi Yordam 2001 Kütüphane Otomasyon Yazılımı ile bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Kütüphane işlemlerinin tamamı (sipariş, kayıt, ödünç verme, uyarı, istatistik, sayım vb.) 2001 yılından itibaren online yapılmaktadır. Kütüphane 1993 senesinde başlayan EARN, Medline CD’leri ve daha sonra Internet kullanımı ile klasik hizmetlerin yanı sıra teknolojik gelişmeleri de takip etmeye çalışarak hizmet vermeye devam etmektedir.

2010 yılından itibaren elektronik veritabanları aboneliği ve e-kitaplar ile koleksiyon gelişmektedir.


Bina

 

Kütüphane binası 8.400 m²’lik bir alan üzerine inşa edilmiş 4 katlı betonarme, kaloriferli bir yapıdır. 8.200 m² kullanım alanı bulunan kütüphanede 1 adet tez araştırma salonu 2 adet 50’şer kişilik kitap okuma salonu, 50 kişilik süreli yayınlar salonu, 22 kişilik internet salonu, 300 kişi kapasiteli etüt salonu, 300 m²’lik 2 adet kitap deposu, 250 kişilik konferans salonu ve fuaye, kitap satış bürosu, öğrenci kulüpleri, sergi salonu, öğrenci işleri bürosu, mediko ve basımevi mevcuttur. Binada depolar ile katlar arası çalışan bir adet kitap asansörü ve depolarda havalandırma sistemi vardır. Bina gün ışığı ve tavandan genel aydınlatma düzenine sahiptir.


Yeniden yapılanma süreci nedeni ile binası yıkılan Kütüphane Nisan 2018 tarihinden itibaren prefabrik yapılara taşınmıştır. Bu süreçte Kütüphane 3 ayrı prefabrik binada hizmet vermektedir.

B Blok giriş katta: Kütüphane Yöneticisi, Süreli Yayınlar, E-veritabanları, Teknik Hizmetler, Tez Salonu

C Blok ikinci katta: Kitap Ödünç Verme bölümü, İnternet Salonu, Okuma Salonu

Yeni Temel Bilimler giriş katında Etüt salonları yer almaktadır.


Personel
 

 BİRİM  GÖREVİ  ADI SOYADI DAHİLİ  E-MAİL
 Merkez Kütüphane Yöneticiliği  KÜTÜPHANE SORUMLUSU CANAN ÇAĞLAR
 
60603 cahide.caglar@istanbul.edu.tr 
 Merkez Kütüphane Yöneticiliği  SÜRELİ YAYIN SORUMLUSU İLKNUR ERGEÇ
 
60602 ilknur.ergec@istanbul.edu.tr
Merkez Kütüphane Yöneticiliği
 
SÜRELİ YAYINLAR
 
İBRAHİM ÖZER
 

60602
ibrahim.ozer@istanbul.edu.tr
 Merkez Kütüphane Yöneticiliği  SÜRELİ YAYINLAR  GÜLAY MİRZOOĞLU 60602 gulay.mirzooglu@istanbul.edu.tr
Merkez Kütüphane Yöneticiliği
 
KİTAP ÖDÜNÇ VERME
 
REYHAN AKÇAYOĞLU
 

60604
reyhan.akcayoglu@istanbul.edu.tr
Merkez Kütüphane Yöneticiliği
 
 KİTAP ÖDÜNÇ VERME  NEVİN ÇANAKÇI
60604
nevin.canakci@istanbul.edu.tr
         olmak üzere 1 adet temizlik elemanı ile birlikte toplam 7 kişi hizmet vermektedir.

Çalışma Saatleri

Kütüphane hizmetleri: Hafta içi her gün 8.00-16.30 saatleri arası

Etüt salonları: İÜC-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri için 7/24 açıktır.

Kütüphanede, kuruluş amacına uygun  olarak tıp ve tıp ile ilintili bilim dallarını kapsayan derme (kitap,  dergi, tez, e-veritabanı, kaset, CD) mevcuttur. Tıp dermesinin yanı  sıra; Yüksek Öğretim Kurulu’nun kütüphanelerle ilgili ilke kararı ve öğrencilerin gereksinim duyacağı Cumhuriyet Tarihi, Türk Dili derslerini  desteklemek amacı ile birçoğu Türk Tarih Kurumu yayınları olan küçük bir derme mevcuttur.

Tıp kitapları LC (Library of Congress  Classification System)’nin tıp kütüphaneleri için geliştirilen NLM  (National Library of Medicine Classification System)’e göre sınıflanmış  AACR (Anglo American Cataloging Ruless)’ye göre kart katalogları hazırlanmıştır. 2001 yılından itibaren Yordam 2001 kütüphane otomasyon programı kullanılmaya başlanmış ve artık kart katalog üretilmemektedir.

Tıp dışı kitaplar, Dewey sistemine göre işlemleri yapılıp özel bir salonda okur hizmetindedir. Arap harfli basma tıp kitapları da tüm işlemleri yapılıp Müdür odasında korunarak hizmete sunulmuştur.

Süreli yayınlar, dergiler izleme  kataloğuna kaydedilir. Yabancı ve Türkçe olarak iki gruba ayrılmıştır.  Dergi teşhir salonunda son yılları alfabetik olarak sergilenir, eski  yıllar ise, dergi adına göre alfabetik kendi içinde kronolojik olarak depoda korunmaktadır.

Tezler, Fakülte’ de yapılan tüm tezlerden  3 adedi Dekanlık tarafından kütüphaneye verilir. 1 adedi YÖK’e gönderilir diğer  ikisi kayıt işlemleri yapılarak açık rafta aksesyona (kütüphaneye  geliş sırasına) göre okur hizmetine sunulmuştur. 1981, 1987 ve 2008 olmak  üzere 3 kez basılı tez kataloğu kütüphane tarafından hazırlanmıştır.

Kasetler, tıbbi makaleleri içeren küçük  bir ses kaseti koleksiyonu mevcuttur. Kayıtlı ve tüm işlemleri yapılmış demirbaş numarasına göre özel bir odada yararlandırmaya uygun korunmaktadır..

Dermenin tamamı Kütüphane  Otomasyon programı ile bilgisayar ortamına kaydedilerek kütüphane  kullanıcılarının online erişmesi sağlanmıştır.

Nisan  2018 tarihinde taşınma nedeni ile ödünç vermeye ayrılan yaklaşık 3000  kitap dışındaki derme ( kitap, dergi, tez )Avcılar Kampüsünde depolanmıştır. Depo hizmeti verilmemektedir.

İ.Ü. ve İÜC. Yerleşkelerinde Erişime Açık Tıp/Sağlık ve İlintili Alanlarda Yayın İçeren E-Veritabanı Abonelikleri

Erişim Yöntemleri:
Bu sayfada yer alan abone veritabanlarına yerleşkelerden erişim sağlamanın yanında evden   de  bağlantı kurabilirsiniz.

Evden Erişim Ayarları:

http://bilgiislem.istanbulc.edu.tr/tr/content/kullanici-destek/proxy-ayarlari

******************

2019  YILI TIP/SAĞLIK VE İLİNTİLİ ALANLARDA  ABONE  VERİTABANLARI

(Alfabetik sıralanmıştır)

Academic Search Complete - Ebscohost

Veritabanına Git 

Tam metin/Öz -Fen bilimleri, teknoloji, beşeri bilimler, kamu yönetimi, sosyal bilimler alanında dergileri kapsar.

EbscoHost yardım

İçerik Listesi

ACS American Chemical Society

Veritabanına Git

Amerikan Kimya Derneği tarafından yayınlanmakta olan dergileri kapsamaktadır. ACS tarafından yayınlanan; uygulamalı kimya, kimya mühendisliği, biyokimya, biyoteknoloji, temel kimya, organik kimya, eczacılık, polimer ve malzeme bilimi konularındaki tam metin 60 dergiye elektronik erişim dergiye, 1879 yılına dek uzanan arşivleriyle beraber tam metin erişim sağlar. 
Kullanıcı rehberi

Applied Science & Technology Index Retrospective - Ebscohost

Veritabanına Git


Referans - Applied Science & Business Periodicals Retrospective, 1913-1983 yıllarında yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir.  Yaklaşık 4,7 milyondan fazla kayıt yer alır. Çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri gibi pek çok konu alanlarında birincil öneme sahip yayınları içerir.

EbscoHost yardım Dergi Listesi 

BMJ Online Journals

Veritabanına Git


Sağlık, Bakım ve Yönetiminden, Nörolojiye geniş bir yelpazeyi içine alan 24 BMJ dergisini kapsar. 1997-…………

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.

CAB

Veritabanına Git

Tarım, ormancılık, beslenme, veterinerlik, moleküler biyoloji, genetik, bioteknoloji, üreme, taksonomi, çevre vb. konuları içine alan tam metin bir veri tabanıdır.

Kulanım Kılavuzu Dergi Listesi

Clinical Key - 28 Şubat 2019'a kadar

Veritabanına Git

“Clinical Key” MD Consult, First Consult ve Clinics of North America dergilerinin tamamını kapsayan, doktorların sorularına oldukça hızlı yanıt veren ve akıllı bir arama seçeneği sunan bir veritabanıdır. Elsevier Clinical Key veritabanı içinde 35 tıbbi uzmanlık alanı yer almaktadır. İçeriğinde yer alan kitap sayısı 1180’den fazladır. Uzaktan Erişim, PDF doküman indirebilme ve çıktı alma ve diğer bilgiler. Ayrıntılı Bilgi için: http://www.clinicalkey.com/info/tr/

DynaMED -Ebscohost

Veritabanına Git

Kapsamlı ve güncel kanıta dayalı klinik referans aracıdır. 2000'e yakın hastalık hakkında doğrudan tedavi ve tanıya yönelik bilgiler verir. Doktorlar, tıp öğrencileri ve diğer sağlık profesyonellerine sentezlenmiş bilgilere erişme olanağı sağlar.
EbscoHost yardım
Mobil bağlantı

Ebook Central - 28 Şubat 2019'a kadar

Veritabanına Git


150.000’nin üzerinde elektronik kitap içermektedir. İşletme & Ekonomi, Antropoloji, Bilgisayar & IT, Güzel Sanatlar, Mühendislik ve Teknoloji, Eğitim, Tarih, Dil & Edebiyat, Tıp, Psikoloji, Fiziki Bilimler, Fen Bilimleri, Din ve Sosyal Bilimler gibi 15 ana konu başlığı altında sınıflandırılmış yüzlerce alt başlık içermektedir. Kitapları indirebilmek için üye olmanız ve indirdiğiniz kitaplara erişebilmek için bilgisayarınızda Adobe Digital Editions'ın kurulu olması gerekmektedir.


Ayrıntlı Bilgi İçin Tıklayınız
Kullanım Kılavuzu

Ebscohost

Veritabanına Git

EBSCO eBook İndirme Kılavuzu

EBSCO eBooks Kullanıma ilişkin ayrıntılar 

Kullanım Yardım 

Elsevier E-Books

Veritabanına Git

Agricultural, Biological, and Food Sciences 2014, Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 2014, Biomedical Science and Medicine 2014, Chemical Engineering 2014, Computer Science 2014, Earth and Planetary Sciences 2014, Energy 2014, Environmental Science 2014, Forensics, Security, and Criminal Justice 2014, Immunology and Microbiology 2014, Neuroscience 2014, Physics and Astronomy 2014, Psychology 2014 tarihlerinde ve konularında kitaplara erişim sağlanabilir. 2007 ve 2010 yılında yayınlanmış kitaplara da sürekli erişim mümkündür.

Elsevier International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences

Veritabanına Git

Elsevier International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences

Emerald Premier Journal

Veritabanına Git

emerald-premier-edergi-veri-tabani-sunumu-2017.pptx
z2-emerald-ejournal-premier-09ocak2018.xls

Hiper Kitap -  EbscoHost

Veritabanına Git

Hiperkitap; Hiperlink tarafından geliştirilmiş, akademik bilgiye hızlı ve kolay erişilebilen Türkiye’nin ilk Türkçe online e-kitap veritabanıdır. Bilgisayar, çevre bilimleri, edebiyat, eğitim, ekonomi ve finans, işletme ve yönetim, müzik, politika ve uluslararası ilişkiler, kimya, fizik, matematik ve istatistik gibi çeşitli konularda yaklaşık 12.000’den fazla e-kitaba erişim sağlanır. Bazı üniversitelerin akademik yayınları da Hiperkitap’ta yer alır.Kitaplar çevrimiçi olarak görüntülenebilmenin yanı sıra bilgisayarlara, android ve IOS destekli cihazlara da ödünç alınabilir. Böylece internet erişimine ihtiyaç duymadan e-kitaplardan yararlanabilme imkanı sunar.“My library” özelliğiyle Hiperkitap içinde kendi kütüphanenizi oluşturduğunuzda e-kitap sayfalarında notlar alabilir, farklı formatlarda atıf verebilir ve 60 sayfaya kadar çıktı alabilirsiniz
Kullanma Kılavuzu 
EbscoHost yardım

Humanities & Social Sciences Index Retrospective

Veritabanına Git

Araştırma kaynağı beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki önemli dergileri yüksek kalitede indekslemektedir ve içerik 1907’ye kadar uzanmaktadır. Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 1,200’e yakın süreli yayın, 1,300,000’den fazla kayıt ve 240,000’den fazla kitap incelemesi indekslemektedir.

IEEE Xplore Digital Library

Veritabanına Git

Elektrik-Elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimleri, uygulamalı fizik ve biyomedikal / biyoteknoloji alanlarında IEEE'nin dergi, konferans ve standartlarına erişim sağlanır.
Dergi Listesi                   
Kullanıcı Rehberi

IThenticate

Veritabanına Git

Akademik düzeyde üretilecek makalelerin analizi için; doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerimize kurumsal hesap açılmakta ve kullanım hakkı verilmektedir.

Lisans anlaşması gereği iThenticate sisteminde;
- Öğrenci ödevi, proje ve tezlerin kontrolü yapılmamalıdır. Bu doküman türleri için Turnitin kullanılmalıdır.

-Üniversitemiz tarafından yayınlanan dergilere gelen makalelerin analizi, Yetkili Kullanıcı durumundaki editörler tarafından yapılabilir.

- Yıllık submit kotası bulunmaktadır. Bir doküman 25.000 kelimeyi geçemez, (örn: 5-10-25 bin kelime 1 kredi, 30 bin kelime 2 kredi, 70 bin kelime 3 kredi)

Üniversitemiz hesaplarının bloke olmaması için, kullanım kısıtlamalarına uyulmasını önemle rica ederiz.

Üyelik için “Ad-soyad, ünvan, bölüm, telefon ve kurum e-postası “bilgileri e-bilgi@istanbul.edu.tr adresine gönderilmelidir.

iThenticate İntihal Veri Tabanı Kullanım Kılavuzu
iThenticate Document Viewer Benzerlik Raporu Kılavuzu

JSTOR

Veritabanına Git

JSTOR veri tabanı kapsamında multidisipliner olmakla birlikte sosyal bilim ağırlıklı 3904 dergiye ve Sustainability Collection paketi içerisinde 2.154 araştırma raporlarına da erişim sağlanabilmektedir. JSTOR’da tarama yapma: 
https://youtu.be/BDhQO9Xh_6Y

Yardım Dosyaları

Jstor dergi listesi

Jstor rapor listesi

Mendeley Institutional Edition

Veritabanına Git


MENDELEY; araştırmacıların araştırmalarını yönetmelerine, düzenlemelerine, geliştirmelerine ve diğer akademisyenler ile çevrimiçi işbirliği yapmasına imkan sağlayan akademik sosyal ağ ve referans yönetim aracıdır.
Erişim Adresi
* Mendeley Institutional Edition kurumsal kullanıma sahip olmanız için
http://www.mendeley.com/web adresinden ilk kullanım için "create free account" bağlantısına tıklayarak istanbul.edu.tr veya ogr.iu.edu.tr uzantılı e-posta adresiniz ile kayıt olmanız gerekmektedir.
Kayıt işleminden sonra İstanbul Üniversitesi kurumsal “Join this group” butonuna tıklamanız gerekmektedir.
Kişisel e-posta ile önceden oluşturulmuş bir Mendeley hesabınız varsa hesabınızı yükseltmek için İstanbul Üniversitesi kurumsal sayfasındaki “Join this group” bağlantısını tıklayıp, onay e-postasını almak için kurumsal e-posta adresinizi girmeniz gerekmektedir. Kurumsal hesaplar 2 Gb yerine 5 Gb depolama alanına sahip olmaktadır.

MIE About
User Guide
Mendeley LibGuide 
Mendeley Support 
Mendeley Destek
Mendeley Başvuru

Nature Journal Online

Veritabanına Git

Nature + Nature Methods + Nature Protocols (46 dergi): 2007 yılından günümüze erişim sağlanacaktır. 
Academic Journals (40 dergi): 1997'den günümüze erişim sağlanacaktır. 

Nature Journals All Dergi Koleksiyonu klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında, isminde ‘‘Nature‘‘ ibaresi geçen diğer yayınlar ile genişlemiş ve toplamda 46 dergiye ulaşmıştır. Nature Protocols ve Nature Methods yayınları da bu grupta yer almaktadır.

‘’Academic Journals All’’ koleksiyonu, Klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında toplamda 40 dergi içermektedir.

Ovid-LWW e-Books

Veritabanına Git

Lippincot Williams & Wilkins 2012-2013-2014 kitapları

Ovid-LWW Journals

Veritabanına Git

Tüm akademik ve hastane kütüphaneleri için Ovid kapsamında yer alan LWW Total Access Dergi Koleksiyonu;  tam metin tıbbi kaynaklarla dolu, birçok uzmanlık alanı içeren tıbbi bilgilere erişim sağlamaktadır. Veritabanında makale depolamak için Work Space özelliğini kullanınız. 

Dergi Listesi
 
Ovid My Workspace

Tanıtım Broşürü

Oxford Online Journals

Veritabanına Git

Fen bilimleri, teknoloji, tıp, sosyal bilimler, sanat, beşeri bilimler.1996'dan günümüze kadar.

Proquest Digital Dissertations & Thesis

Veritabanına Git

Tam Metin ve özDoktora ve bazı yüksek lisans tezlerine tam metin erişim.1997 yılından günümüze kadar erişilebilir.

Proquest Health & Medical Collection -  28 Şubat 2019'a kadar

Veritabanına Git

Tıp ve Sağlık BilimleriErişim yılları değişiklik göstermektedir. 

Sage Journals

Veritabanına Git

İşletme, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Teknoloji, Tıp gibi birçok disiplinde 910 dergiye 1999'dan günümüze erişim sağlanabilir.

ScienceDirect

veritabanına Git

Tarım, biyoloji bilimleri, sanat, beşeri bilimler, biyokimya, genetik ve moleküler biyoloji, ticaret, yönetim ve finans, kimya mühendisliği, kimya, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yer bilimleri, ekonomi, ekonometri ve finans, mühendislik ve teknoloji, çevre bilimleri, immünoloji ve mikrobiyoloji, malzeme bilimi, matematik, tıp, ilaç bilimi, zehirbilim, eczacılık, fizik ve astronomi, psikoloji, sosyal bilimler, enerji.1997 yılından günümüze kadar erişilebilir.

Scopus

Veritabanına Git

Scopus için yazar profili ve makale bilgisi düzeltme kılavuzu

How to Guides
Elsevier Scopus APIs
Kullanım Kılavuzu

Springer e-books

Veritabanına Git

Earth and Environmental Science (2005-2007,2014), Engineering 2014, Mathematics and Statistics (2005-2007,2010,2014), Biomedicals and Lifesciences (2005-2007,2010), Business and Economics 2005-2007, Chemistry & Material Sciences 2010, Humanities, Social Sciences and Law (2005- 2007, 2010), Medicine (2005-2007,2010), Physics and Astronomy 2005-2007 yıllarında yayınlanmış konuları içeren kitaplara sürekli erişim mümkündür.

Springer Link

Veritabanına Git

Kimya, bilgisayar bilimi, ekonomi, mühendislik, çevre bilimleri, yer bilimleri, hukuk, yaşam bilimleri, matematik, tıp, fizik ve astronomi.1997 yılından günümüze kadar erişilebilir. 

Kullanım Kılavuzu(Tr)
SpringerLink Platformu Kullanımı
Yazarlar için
Makale Yazım Kuralları

Taylor & Francis

Veritabanına Git

Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press and Informa Healthcare yayınevlerinin “Sosyal ve Beşeri Bilimler”, “Bilim ve Teknoloji” alanlarında yayınlanmış dergilerine 1997 yılından günümüze erişim sağlanabilir.
Dergi Listesi
Ayrıntılı Bilgi

Turnitin

Veritabanına Git

Öğrenci ödev ve tezlerinin kontrolünü sağlamak, intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılan programdır.
Doktora ve üstü derecesindeki akademisyenler için hesap açılmaktadır.

Üyelik Bilgileri: Ad -soyad, ünvan, fakülte ve bölüm adı, telefon numarası ve kurum e-postası
Üyelik İçin Başvuru Adresi : e-bilgi@istanbul.edu.tr

UpToDate Anywhere

Veritabanına Git

UpToDate Anywhere : Klinik bilimlere yönelik kanıta dayalı acil tıp, hematoloji, nöroloji, akciğer hastalıkları, yoğun bakım ve uyku bozuklukları gibi dallarda vaka sunumlarını içeren Klinik Karar Destek Sistemidir. Kurum içindeki bilgisayarlarınızdan bir kez kayıt yaptıktan sonra, oluşturulan kullanıcı adı ve şifre ile evden, telefon ve tabletlerden, her noktadan kullanabilirsiniz.Kayıt işlemi: 1. Kurum içinden UpToDate'e giriniz www.uptodate.com/online2. Ana sayfanın üstünde yer alan Log-in / Register sekmesine tıklayınız. 3. UpToDate kayıt sayfası üzerinde çıkan alanları doldurarak kendinize ait kullanıcı adı ve şifrenizi oluşturunuz.Kayıt işleminiz bittikten sonra UpToDate Mobil Aplikasyonun nasıl yüklendiği bilgisini içermekte olan bir onay bilgisi e-posta adresinize gönderilecektir.

Not : ŞİFRENİZİN AKTİF KALMASI İÇİN 90 GÜNDE BİR UPTODATE KİŞİSEL HESABINIZA KURUM İÇİNDEN LOG IN/GİRİS YAPMANIZ GEREKMEKTEDİR 

Ayrıntılar
Kayıt işlemleri

Web Of Science

Veritabanına Git

WOS Dergi Listesi
 WOS Veritabanı Kullanım Kılavuzu (avi)
WOS Veritabanı Kullanım Kılavuzu (pdf)
WOS Veritabanı Kullanım Kılavuzu (slide)
WOS - ResearcherID Kullanımı (slide)

Wiley E-Books

Veritabanına Git

Life sciences 2014, Chemistry 2014, Health sciences 2014, Humanities 2014, Computer Science®  & Information Technology 2013, Earth, Space & Environmental Sciences 2013, Law & Criminology 2013, Mathematics & Statistics 2013, Nursing, Dentistry & Healthcare 2013, Social & Behavioral Sciences 2013, Veterinary Medicine 2013 konularında kitaplara erişim sağlanır.

Wiley Online Library

Veritabanına Git

Wiley Online Library: 1996 yılından günümüze ticaret, maliye, yönetim, kimya, bilgisayar bilimi, yerbilim, eğitim, mühendislik, hukuk, yaşam bilimleri, tıp, matematik, istatistik, fizik, psikoloji, çevre bilimi, tıp ve sağlık bilimlerindeki dergilere tam metin erişilebilir.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Merkez Kütüphanesi 8.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir

Yararlandırma, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Merkez Kütüphanesi iç yönetmeliğinin belirlediği ilkeler doğrultusunda, derme özelliğine (kitap, dergi, tez, kaset, vb.) ve okur-kullanıcı-araştırmacı özelliğine (fakülte mensubu, öğretim üyesi, öğrenci, fakülte dışı vb.) göre sağlanmaktadır. Ödünç verme işlemleri barkodlu dermeden optik okuyucu ile yapılmaktadır.

Kütüphaneden:

  • Ödünç alarak,
  • Kütüphanede okuyarak
  • Fotokopi çektirerek
  • Yayın taraması yaparak
  • Kütüphaneler arası işbirliği sonucu yayın getirterek
  • İnternet kullanarak
  • Etüt salonlarında çalışarak(fakültenin öğrencileri için 7/24 açıktır)
  • Telefon ile bilgi alarak

yararlanmak mümkündür.


              Doğal üyeler (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mensubu) dışında derme hiç kimseye ödünç verilmez. Tezler ve başvuru kaynakları, Arap harfli basma kitaplar, dergiler doğal üyeler dahil ödünç verilmez. Kitaplar öğretim üyesine 15 gün süre ile 5 adet, öğrenciye ise 15 gün süre ile 3 adet ödünç verilir. Kitaplar bir başka okur tarafından beklenmiyorsa iki kez 15 gün süre ile uzatılabilir. Süresinde iade edilmeyen kitaplar için uyarı yazılır.

                İnternet salonunda 9 adet bilgisayardan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri yararlanmaktadır. Bu salondan, yararlanmak isteyen öğrenci görevliye başvurup kullanıcı şifresi almak zorundadır. Kütüphanenin abone olduğu veritabanlarından, e-dergi ve e-kitaplardan tarama yaparak kurallara uygun kayıt alınabilir. Ayrıca bazı veritabanları kişisel kullanım için akıllı telefonlar da yapılandıralabilinir. Kullanım ücretli değildir.


Kütüphane Sorumlusu: Canan Çağlar

Kitap Bölümü : Nevin Çanakçı, Reyhan Akçayoğlu

Süreli Yayınlar Bölüm Şefi: İlknur Ergeç

Gülay Mirzooğlu, İbrahim Özer

Yardımcı hizmetler: Sabahattin Altınok


Adres: İÜC. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Merkez Kütüphanesi.

 (Cerrahpaşa Yerleşkesi, Prefabrik B Blok. Adli Tıp ABD Binası FATİH/İSTANBUL)

Telefon: +90 (212)  414 30 00 

Kütüphane Yöneticisi : 60601 - 60603

Sekreterlik-Süreli Yayınlar :  60602

Kitap Salonu: 60604

Tez salonu: 60603

E-posta:  canancaglar1@windowslive.com