Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı


Adres: İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi Binası 1. Kat
Telefon: +90 (212) 414 34 57
E-posta: ctfacil@istanbul.edu.tr


Adres: İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, E Blok Prefabrik Bina

Telefon: +90 (212) 414 30 29

E-posta: ctfadlitip@istanbul.edu.tr


Adres: İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dr. Natuk Birkan Kız Öğrenci Yurdu binası

Telefon: +90 (212) 414 32 04

E-posta: ctfailehek@istanbul.edu.trAdres: İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Binası

Telefon: +90 (212) 414 31 77

E-posta: ctfcocuk@istanbul.edu.trAdres: İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Psikiyatri Binası

Telefon: +90 (212) 414 31 45

E-posta: ctfcocukpsik@istanbul.edu.tr


 • Kuruluş

 • ckifn21964 yılına kadar Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakülteleri İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi adı altında faaliyet göstermekteydi. Aynı yılın ilkbaharında İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsü açılması kararını aldı. Kürsü başkanlığına Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim İncedayı (Resimde sağda) getirildi. Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu (Resimde solda) ise bu kürsünün kuruluşunda Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim İncedayı’nın yanında yer almış; kliniğin yerleşmesinde ve bugünkü duruma gelmesinde ve gelecekte yerleşeceği yeni yapılan kliniğin tesisinde yardım ve katkıları olmuştur.

  1964’te 3 asistan, 4 personel ve 1 hemşire kadrosu verildi. Bu süre zarfında Cerrahpaşa Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsü, bugünkü İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsü içinde faaliyet göstermekteydi. 1966 yılının sonunda Çocuk Hastalıkları ile Kadın Doğum Klinikleri binasının, iki klinik arasında kalan bölgesine 16 yataklı Cerrahpaşa Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsü yerleşti. Poliklinik ise bugün Tıp Müzesi olan eski Başhekimlik binasının alt katında faaliyet göstermeye başladı.

  1967 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi resmen ikiye ayrıldı ve Cerrahpaşa Dermatoloji Kliniği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri Hastalıktan ve Frengi Kürsüsü adını aldı. Aynı yıl ilk uzmanını verdi, Dr. Agop Kotoğyan. 1969 yılında Dr. Saadet Ernoyan uzman olarak göreve başladı. 1970 yılında Dr. Hafit Savaşkan İstanbul Tıp Fakültesi’nden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsü’ne doçent olarak atandı.

  1979 yılında KBB, Üroloji ve Göz Klinikleri ile birlikte Küçük Cerrahi Bloğundaki bugünkü yerine taşınmış ve yatak sayıda da 50’ye çıkarılmıştır. Yüksek Öğretim Kurumu’nun kurulmasından sonra “Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsü” olan ismi, “Dermatoloji Anabilim Dalı” olarak değiştirilmiştir.

  Kliniğimiz yeni yerine taşındıktan sonra, 1980’li yılların başlarında iki atılım yapmış, ülkemizde ilk fototerapi ünitesini kuran üniversite kliniği olmanın yanı sıra, kriyoterapi konusunda da bir ilke imza atmıştır. Her iki konuda da ülkemizin çeşitli üniversite kliniklerinden eğitim için gelen arkadaşlarımız olmuştur.

  Anabilim Dalımız Türkiye’deki dermatoloji eğitimine katkıda bulunmayı bir düstur edinmiştir. Bu amaçla 1991 yılından beri her iki senede bir “Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumları” yapılmaktadır. Ayrıca 2005 yılından itibaren Anabilim Dalımız Kozmetoloji Biriminin çabalarıyla yine iki yılda bir yapılacak olan “İstanbul Kozmetik Dermatoloji Simpozyumları” yapılmaya başlanmıştır.

  2001-2003 yılları arasında kliniğimiz büyük bir tadilat geçirmiş, bütün hasta odalarına banyo, tuvalet ve çoğuna klima eklenerek çağdaş bir yapıya kavuşmuştur. Bu tadilat gereği olarak hasta yatağı sayısı 30’a düşmüştür.

  İlk Kadrosu

 • Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim İncedayı
 • Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu
 • Doç. Dr. Hafit Savaşkan
 • Uzm. Dr. Agop Kotoğyan
 • Uzm. Dr. Saadet Ernoyan
 • Anabilim Dalı Başkanları
 • Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim İncedayı (1967-1971)
 • Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu (1971-1979)
 • Prof. Dr. Hafit Savaşkan (1979-1982)
 • Doç. Dr. Yalçın Tüzün (1982-1986)
 • Prof. Dr. Hafit Savaşkan (1986-1989)
 • Prof. Dr. Yalçın Tüzün (1989-1995)
 • Prof. Dr. Ertuğrul H. Aydemir (1995-2001)
 • Prof. Dr. Agop Kotoğyan (2001-2004)
 • Prof. Dr. Yalçın Tüzün (2004- )
Ayrılan veya Emekli Olanlar
 • Prof. Dr. Agop Kotoğyan
 • Prof. Dr. Oya Oğuz

Vefat Edenler
 • Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim İncedayı (1971)
  Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu (2005)
  Prof. Dr. Hafit Savaşkan (2008)
  Prof. Dr. Aydın İşçimen (2011) • Dr. Agop Kotoğyan
 • Dr. Avni Bakkal
 • Dr. Özden Oral
 • Dr. Adem Köşlü
 • Dr. Birsen Nurluoğlu
 • Dr. Cihanbahş Sahipkalem
 • Dr. Yalçın Tüzün
 • Dr. Ertuğrul H. Aydemir
 • Dr. Ülkü Aytaç
 • Dr. Hacer Örmen
 • Dr. İntiha El-Musuli
 • Dr. Emire Ekber
 • Dr. Memduh Altaç
 • Dr. Nahide Onsun
 • Dr. Erol Çenesizoğlu
 • Dr. İhsan Kaynar
 • Dr. Bülent Tanman
 • Dr. Nükhet Tankurt
 • Dr. Ümmühan Kiremitçi
 • Dr. M. Cem Mat
 • Dr. Server Serdaroğlu
 • Dr. Suna İrfan Tuncer
 • Dr. Sibel Tozakı
 • Dr. Aydın İşçimen
 • Dr. Binnur Tüzün
 • Dr. Cemal Seyidoğlu
 • Dr. Yücel Atakara
 • Dr. Oya Oğuz
 • Dr. Emine Derviş
 • Dr. Güneş Ertürk
 • Dr. Gökhan Gökler
 • Dr. Ayşe Tijen Özboya
 • Dr. Vahe Kösem
 • Dr. Ethem Mercan
 • Dr. Ferheng Cemşitzade
 • Dr. Gülnaz Buracı
 • Dr. Recep Topçu
 • Dr. Gaye Ünal
 • Dr. Kerim Gadari
 • Dr. Erkin Pekmezci
 • Dr. Amira Enver Basha
 • Dr. Meltem Kutlar
 • Dr. Hüseyin Hasani
 • Dr. Hasan Elayesh
 • Dr. Meryem Moghadem
 • Dr. Zekayi Kutlubay
 • Dr. Özhan Attepe
 • Dr. Mustafa Özdemir
 • Dr. Nadir Göksügür
 • Dr. Seher Küçükoğlu
 • Dr. Hatice Erakkaya
 • Dr. Arzu Mete Kaynak
 • Dr. Aylin Kalayciyan
 • Dr. Cevat Yekanizade
 • Dr. Ebru Kaya
 • Dr. Serpil Uysal
 • Dr. Burhan Engin
 • Dr. Nurcan Arzuhal
 • Dr. Zeynep Zahmacıoğlu
 • Dr. Dilek Başaran
 • Dr. Neslihan Dolar
 • Dr. Levent Taşçı
 • Dr. Raşid Katib
 • Dr. Ebru Sarıkaya
 • Dr. Asuman Gürkan
 • Dr. Funda Garip
 • Dr. Nilgün Bahçetepe
 • Dr. Sadiye Keskin
 • Dr. Bilgen Çakıl Erdoğan

Eğitim Programı

Anabilim Dalında 9-10 yarıyıl Tıp Fakültesi öğrencilerinden her staj grubuna elemanter lezyonlar, mikobakteri hastalıkları, paraziter hastalıklar, piyodermalar, yüzeyel mantar hastalıkları, eritemli-skuamlı hastalıklar, ekzema, cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar, büllü hastalıklar, viral dematozlar, deri tümörleri, nevuslar, prekanseröz dermatozlar, dermatolojide tedavi ilkeleri, akne ve ürtiker gibi konularda yaklaşık olarak 40 saat teorik ders anlatılmakta, aynı staj grubu ders dışındaki saatlerde de poliklinik çalışmalarını izleyerek pratik eğitimi görmektedir. Uzmanlık eğitimi 5 yıldır ve halen 10 uzmanlık öğrencisi doktor kadrosu bulunmaktadır.
Salonlar
Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim İncedayı’nın adını taşıyan seminer salonunda öğrencilerin teorik derslerinin anlatılmasının yanı sıra, ortalama olarak ayda üç kez asistan eğitim semineri yapılmaktadır.

Poliklinikler
Anabilim Dalının genel polikliniği eğitime ayrılan Çarşamba gününün dışında hizmet vermektedir. Ayrıca haftanın değişik günlerinde nevus, büllü hastalıklar, saç, vaskülit, kozmetik dermatoloji ve lenfoma poliklinikleri vardır ve bu polikliniklerde ilgili öğretim üyeleri nezdinde hem hastalara hizmet verilmekte, hem de asistan eğitimi yapılmaktadır. Ayrıca anabilim dalından başta Prof. Dr. M. Cem Mat olmak üzere görevli asistanlar fakültemiz Behçet Polikliniğinde görev yapmaktadır.

Ayaktan Tedavi Birimleri
Fototerapi Ünitesi
Kriyoterapi Ünitesi
Küçük cerrahi müdahaleler (Elektrokoagülasyon, biyopsi vs.)

Laboratuarlar
Yok

Teknoloji Olanakları
Tüm öğretim üyelerine birer, uzmanlık öğrencisi doktorlardan her ikisine birer olmak üzere bilgisayar ve internet ortamı tahsis edilmiştir.


Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim İNCEDAYI
cevat-kerim-incedayiCevat Kerim İncedayı 1918 yılında Askeri Tıp Akademisi’nden mezun olmuştur. Stajını Gülhane Tatbikat Mektebi’nde Talat Hoca’nın yanında yaptıktan sonra, ihtisas için gereken süreyi beklemeden Ankara’ya giderek milli mücadeleye katılmış, İstiklal Savaşı’nda çeşitli görevlerde bulunmuş, özellikle de ikinci ordu ve batı cephesinde sağlık alanında hizmet vermiştir. Bu çalışmalar Başkumandanlık Meydan Muharebesi’nde (30 Ağustos 1922) yüksek komutanlıkça takdir edilerek rütbesi binbaşılığa yükseltilmiştir.

Savaş bittikten sonra İstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Frengi Kliniği’nde Prof. Dr. Hasan Reşat Sığındım’ın refakatinde dört sene yi aşkın bir süre volonter asistan olarak çalışmış ve yaptığı başarılı çalışmalarla hocasının beğenisini kazanmıştır. Bundan sonra yine hocasının tavsiyesi üzerine Viyana Üniversitesi Dermatoloji Kliniği’nde kurslara katılmış, burada da Arzt, Kren, Kerl ve Oppenheim’in yanlarında çalışmış ve beslenme, metabolizma ve allerji ile alakalı deri hastalıkları konusunda özel bir otorite olan Urbach ile sıkı temas halinde bulunmuştur.

Dönüşünde Haseki Hastanesi’nde Deri ve Frengi servisini kurmuş ve bu servisi 4 yıl boyunca idare etmiştir.

Üniversite reformunda (1933) İstanbul Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları ve Frengi Kliniği’nde Prof. Dr. Hulusi Behçet ile birlikte çalışmış ve 1949 yılında ordinaryüslüğe yükselmiş ve bu tarihten itibaren hocasının görevini devralarak kliniğe başkanlık etmeye başlamıştır.

Cevat Kerim İncedayı Hulusi Bahçet ile beraber kimya laboratuarının kliniğe bağlı olmasına daima büyük bir önem vermişler ve bu maksatla Almanya’da Freiburg Deri Kliniği’nde Prof Rost ile beraber çalışan dermatolog ve biyokimya uzmanı Doç.Dr. Berta Ottenstein tarafından Deri Kliniği’nde bir kimya laboratuarının kurulmasını sağlamışlardır.

Cevat Kerim İncedayı hocamız klinikte dermatolojiyi yalnız morfolojik olarak değil, ileriye dönük etiyolojik ve biyolojik ile birleştirmiştir. Teşhis ve tedaviye yardımcı olabilecek özellikte iyi kurulmuş ve iyi çalışan bu laboratuarla beraber bakteriyoloji ve seroloji faaliyetinin devamını takip etmiştir.

Bundan başka dermatolojinin nadir rastlanan hastalıkları ile ilgili Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış klasik ve orijinal çalışmaları vardır. Bu arada psoriasis patogenezi ve tedavisinde lipoid diyet ve potasyum diyetinin rolü hakkındaki bulguları, literatürde psoriasis tedavi planında yer almıştır. Ayrıca “şark çıbanı” hakkında yerli ve yabancı literatüre ve Diyarbakır’da özel incelemelerine ilişkin bir monografi yayınlamıştır.

Beraber çalışarak lepranın salgın durumu ve kliniği, deri retikülozları, çok nadir rastlanan deri sendromları ve “Werner sendromu” üzerine yaptığı yayınları özellik arz etmektedir.

Türk Tıp ve Dermatoloji Cemiyetleri ile Alman, Fransız Dermatoloji ve Sifiligrafi Cemiyetlerine üye idi.

Prof. Dr. İncedayı görev başında her olguyu dikkatle araştırırdı. Derslerinde konunun teşhis ve tedavisi yanında, o hastalığın sosyal tıp ile ilgisini, korunma esasları ve tedbirlerini belirtmeye ettirmeğe özel bir önem verirdi.

 
Prof. Dr. Faruk NEMLİOĞLU
faruk-nemliogluDeri Hastalıkları ve Frengi Kürsümüzün sekiz yıldır başkanlığını yaparken isteğiyle emekliye ayrılan Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu 1921 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve Orta eğitimini Ordu’da, lise eğitimini Trabzon Lisesi’nde tamamladı. 1939-1945 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimi aldı. Askerlik görevini Sarıkamış’ta yaptı.

Ocak 1948’de Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsünde Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet’in asistanı olarak göreve başladı. Kasım 1954’de Üniversite Doçenti unvanını aldı. Temmuz 1955’de ise eylemli doçentliğe atandı.

Nisan 1963’de Üniversite Profesörü unvanı kazanan Dr. Nemlioğlu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsü’nün kuruluşunda rahmetli hocamız Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim İncedayı’nın yanında yer alarak, kliniğin yerleşmesinde ve bugünkü duruma gelmesinde ve gelecekte yerleşeceği yeni yapılan kliniğin tesisinde de, yardım ve katkıları oldu.

Bir çalışmanın titiz ve dikkatli olmasına çok önem verir, teşhislerde aceleci ve önyargılı olmayı sevmez, bilimsel tartışmalarda, herkesin ilmi düşüncesini açıkça söylemesine ve savunmasına özen gösterir ve çevresindekilerin de bu özeni göstermelerini isterdi.

Cerrahpaşa’nın kuruluşundan bu yana 10 uzman, bir doçent ve iki de profesör yetiştirmenin mutluluğuna mazhar olmuştur.

Prof. Nemlioğlu Türkiye Tıp Akademisi’ne üye idi ve uzun yıllar Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği’ne başkanlık etmiştir.

Yüzün üzerinde yayını vardır. Lapranın salgın durumu ve kliniği, deri retikülozları, nadir rastlanan “Lassuer-Graham-Little” sendromu gibi değerli bilimsel yayınları, yabancı literatürde çıkmış “Werner sendromu”, psoriasis tedavisine dair araştırma ve yayınları mevcuttur. Ayrıca yerli literatürümüzde, değerli araştırmalarına ve önemli olgulara ait yayınları yanında, başta sifiliz ve lepra olmak üzere, dermatozların toplumdaki sosyal yönünü de araştıran yazıları mevcuttur. Çevirme niteliğindeki ” Lepra’nın Tedavisi” ile 1962’de yazdığı “Dermatolojide Teşhis” ve 1979’da yazdığı “Deri Hastalıkları Kitabı” değerli eserleri arasındadır.

Prof. Dr. Nemlioğlu, 1966 yılında Paris, Amsterdam, Brüksel ve Münih Üniversitesi Dermatoloji kliniklerinde mesleki incelemelerde bulunmuştur.

Üniversitedeki 31 yıllık görev hayatında, dermatolojiye olan sevgisini, her fırsatta çevresindekilere hissettirmeye ve bu sevgiyi onlara aşılamaya gayret gösteren hocamız, kendisindeki bu çalışma gücünü, çevresindeki arkadaşlarının şahsına karşı göstermiş oldukları derin sevgi ve saygıdan almıştır.

Hocamıza bütün yetiştirdikleri adına uzun yıllar sağlıklı bir ömür yaşamasını dileriz.

dermatoloji-toplu-foto-faruk-nemlioglu

 
Prof. Dr. Hafit SAVAŞKAN
hafit-savaskanProf. Dr. Hafit Savaşkan, 12 Aralık 1930 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babasının adı Mahmut Salih, annesinin adı ise Zeliha’dır.

İlk öğrenimini Beyazıt 5. İlkokulu’nda, orta öğrenimini Saint Michel Fransız Okulu’nda ve Lise öğrenimini Taksim Atatürk Lisesi’nde tamamlayarak 1950 yılında mezun oldu.

Tıp öğrenimini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayarak 1959 yılında mezun oldu. Askerlik görevini 1960 yılında Tabib Yd. Sb. olarak İstanbul Harp Akademilerinde yaptı ve 1961’de terhis olarak aynı yılın Ekim ayında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çapa Deri Hastalıkları Kürsüsü’ne asistan olarak tayin edildi.

İhtisasını 28 Aralık 1964’de “Dermatomiyozitislere Genel Bir Bakış” adlı tezi ile vererek, aynı klinikte ” uzman asistan” olarak görevine devam etti.

5 Aralık 1966’da görgü ve bilgisini artırmak üzere gittiği Batı Almanya’nın Oldenburg şehrinde Peter Friedrich Ludwigs adlı devlet hastanesinde Dr. Gollnick’in yanında 1.5 yıl süre ile çalıştı. Daha sonra tekrar kürsüdeki görevine dönerek, 1969 yılı Mart ayında “Psoriasislilerde Elektroforetik Araştırmalar” adlı tez ile Doçentlik için müracaatta bulunarak girdiği doçentlik sınavında başarılı oldu ve 24 Kasım 1969’da “Üniversite Doçenti” unvanı kazandı.

10 Mart 1970 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları Kürsüsü’nde açık bulunan “eylemli doçent” kadrosuna müracaat ederek bu kadroya atandı.

1975 yılında hazırladığı “Dermatolojide Deri pH ‘sının Önemi ve Pyodermitlerdeki Özellikler” adlı profesörlük tezi ile 22 Mart 1976 tarihinde aynı kürsüdeki açık bulunan “eylemli profesör” kadrosuna atandı. 1979-1982 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsü başkanlığı yaptı.

Birçok milli Türk tıp kongrelerine, ulusal dermatoloji kongrelerine, dermatoloji simpozyum ve seminerlerine ve enternasyonal dermatoloji kongrelerine katılmış, çok ilginç konularda konferanslar vermiş ve araştırmalar sunmuştur.

Türk Dermatoloji Derneği, İstanbul Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği, Uluslararası Dermatoloji Derneği, Türk Psikosomatik Hastalıklar Derneği’nin de üyesidir.

Ocak 1997’de emekli olan sayın Savaşkan bugüne kadar yüzlerce hekim, 17 uzman doktor, 3 doçent ve profesör yetiştirmenin mutluluğuna erişmiş olup, daha birçoklarının yetişmesinde öncü ve yardımcı olacağına eminiz.

Elliyi aşkın yayını olan Profesör Hafit Savaşkan, biri kız, biri erkek iki çocuk babası olup, Fransızca ve Almanca bilmektedir.

İlmi ve sosyal çalışmalarında prensip sahibi, çok muntazam ve dikkatli olan hocamız, beraberinde çalıştığı arkadaşlarının çalışmalarında dürüst, titiz ve dikkatli olmalarına çok önem verir, bilimsel tartışmalarda herkesin ilmi düşüncesini açıkça söylemesine ve savunmasına özen gösterir ve çevresinden de bu özenin gösterilmesini isterdi.

İlmi çalışmalarda olduğu gibi sosyal yönden de bütün çalışma arkadaşlarının sorunlarına bir hoca, bir baba ve bir ağabey gibi eğilip onlara yardımcı olmayı kendisine vazife edinmiştir.

Hocamızın, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki hayatında başarılar diler, uzun yıllar sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesini dileriz.

 
Prof. Dr. Agop KOTOĞYAN
agop-kotogyan1939 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimlerini yine İstanbul’da tamamladıktan sonra, 1957 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’ne girdi. İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki öğrenimini 1963 yılında tamamlayarak mezun oldu. Kadro bulunmaması nedeniyle 1963-1964 yıllarında İstanbul Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları ve Frengi Kliniğinde volonter olarak çalıştı. 1964 yılında ise, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde, Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsünün ilk asistanı olarak kadroya geçti. 1967 yılında “Dermatitis Herpetiformis” adlı uzmanlık teziyle deri ve zührevi hastalıklar uzmanı oldu. Aynı kürsüde başasistan olarak görevine devam ettiği sırada, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından, bilgi ve görgüsünü arttırmak üzere Homburg (Saar)’daki Üniversite Dermatoloji Kliniğine, Prof. Dr. F. Nödl’ün yanına 1969 yılında gönderildi. 1972 yılı başına kadar bu klinikte sürdürdüğü başarılı çalışmalarında, özellikle malign melanomların klinik ve histopatolojik incelemelerine ağırlık vermiştir. Kliniğe geri döndükten sonra doçentlik hazırlıklarını tamamladı ve 1973 yılında “Ichthyosis Vulgaris Vak’alarında Kromozom İncelemeleri” adlı doçentlik tezini vererek doçent oldu. Aynı yıl doçent kadrosuna atanarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsü’ndeki görevine devam etti. “Akne Vulgaris Vak’alarında İmmünolojik Araştırmalar” konulu teziyle 1979 yılında profesör oldu ve profesör kadrosuna atandı.

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği’mizin başkanlığına 1979 yılında seçilen Dr. Kotoğyan, o tarihten itibaren yıllarca bu görevini de çok büyük bir başarı ile sürdürmüş ve Türk dermatolojisine üstün hizmetlerde bulunmuştur.

Dermatoloji alanındaki yenilikleri en yakından izlemeyi kendisine düstur edinen ve mümkün olduğunca fazla sayıdaki periyodiği izlemeye gayret gösteren hocamızın üyesi bulunduğu diğer dernekleri de şöylece sıralayabiliriz: Türk Dermatoloji Derneği, İmmünoloji Derneği, Kanser Derneği, Uluslararası Tropikal Dermatoloji Derneği, Uluslararası Pediyatrik Dermatoloji Derneği, Dünya Tıp Birliği, Alman Dermatoloji Derneği, Amerikan Kriyoşirürji Derneği.. Bu derneklerin kongrelerine de oldukça düzenli bir şekilde katılmaktadır.

Öğretim üyesi olduğundan bu yana çok sayıda öretim üyesi ve uzman arkadaşımızın yetişmesinde büyük katkıları olmuş, yapıcı tenkitleriyle bizlere sürekli yol gösterdiği gibi, kişiliği ile örnek de olmuştur. Sık kullandığı bir sözünü burada belirtmeden geçemeyeceğim: “Her insanın iyi ve kötü yanları vardır. Siz her zaman iyi olan tarafları örnek almalısınız”…

Yurt içinde ve yurt dışında yayınlanmış çok sayıda bilimsel makalesi bulunan Prof. Dr. Agop Kotoğyan’ın yayınlarının daha çok malign melanom, immünoloji, kriyoterapi gibi konularda yoğun olduğunu görüyoruz.

Almanca ve İngilizce bilen hocamız evli ve iki çocuk sahibidir. 21 Ekim 2004 tarihinde Dermatoloji Anabilim Dalı başkanı iken emekli olan hocamıza yaşam boyu sağlık ve esenlikler dileriz.

TarihKonuYöneticiKonuşmacıSaat
09 Ekim 2013Foto(kemo)terapi Uygulama ProtokolleriProf. Dr. Yalçın TÜZÜNDr. Ayşegül SEVİM11.00
23 Ekim 2013Melasmada Etyoloji ve TedaviProf. Dr. Ertuğrul H. AYDEMİRDr. Süleyman BAĞLAM11.00
30 Ekim 2013Olgularla Kozmetik Uygulamalar-1Prof. Dr. M. Cem MATDr. Tuba ZARA11.00
06 Kasım 2013Foliküler Mikozis FungoidesProf. Dr. Server SERDAROĞLUDoç. Dr. Burhan ENGİN11.00
20 Kasım 2013Alopesilerde Histopatolojinin YeriProf. Dr. Yalçın TÜZÜNProf. Dr. Server SERDAROĞLU11.00
27 Kasım 2013Olgularla Kozmetik Uygulamalar-2Doç. Dr. Burhan ENGİNDr. Abdullah SONGÜR11.00
04 Aralık 2013Pemfigusta Adjuvan Tedaviler: İVİG, RituksimabProf. Dr. Ertuğrul H. AYDEMİRProf. Dr. M. Cem MAT11.00
11 Aralık 2013Akılcı Antibiyotik KullanımıProf. Dr. M. Cem MATProf Dr. Fehmi TABAK11.00
18 Aralık 2013Dermatolojide Yara ÖrtüleriProf. Dr. Server SERDAROĞLUDr. Orkhan BAIRAMOV11.00
25 Aralık 2013Olgularla Kozmetik Uygulamalar-3Doç. Dr. Burhan ENGİNDr. Ali Reza FENJANCHI11.00
08 Ocak 2014Sistemik RetinoidlerProf. Dr. Yalçın TÜZÜNProf. Dr. Ertuğrul H. AYDEMİR11.00
15 Ocak 2014Yüzey Mikroskopisi Kullanım AlanlarıProf. Dr. Ertuğrul H. AYDEMİRProf. Dr. Oya OĞUZ11.00
22 Ocak 2014Eksizyonel Biyopside Dikkat Edilecek NoktalarProf. Dr. M. Cem MATDoç. Dr. Hakan ARSLAN11.00
29 Ocak 2014Olgularla Kozmetik Uygulamalar-4Prof. Dr. Server SERDAROĞLUDr. Orkhan BAIRAMOV11.00
05 Mart 2014Ürtiker TedavisiDoç. Dr. Burhan ENGİNDr. Emine ERKAN11.00
12 Mart 2014Olgularla Kozmetik Uygulamalar-5Prof. Dr. Yalçın TÜZÜNDr. Ayşegül SEVİM11.00
19 Mart 2014Piyoderma GangrenozumProf. Dr. Ertuğrul H. AYDEMİRDr. Ali Reza FENJANCHI11.00
02 Nisan 2014Kıl Folikülü TümörleriProf. Dr. M. Cem MATDr. Tuba ZARA11.00
09 Nisan 2014Figüre EritemlerProf. Dr. Server SERDAROĞLUDr. Abdullah SONGÜR11.00
16 Nisan 2014Olgularla Kozmetik Uygulamalar-6Doç. Dr. Burhan ENGİNDr. Süleyman BAĞLAM11.00
30 Nisan 2014Kemoterapi Ajanlarının Deride Görülen Yan EtkileriProf. Dr. Yalçın TÜZÜNDr. Zekayi KUTLUBAY11.00
21 Mayıs 2014Verruka Vulgaris Tedavi SeçenekleriProf. Dr. M. Cem MATDr. Uğur ÇELİK11.00
28 Mayıs 2014OnikomikozlarProf. Dr. Ertuğrul H. AYDEMİRProf. Dr. Yalçın TÜZÜN11.00

Not: Seminerler İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Seminer Salonunda yapılacaktır.
Tümü Anabilim Dalımız faaliyeti olmak üzere “Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumları” 1991 yılından beri gerçekleştirilmektedir. Simpozyumların düzenlenmesinde önceleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği’nin; daha sonra da Dermatoloji Akademisi Derneği’nin katkıları da bulunmaktadır. Bu simpozyumlar, arada iki tanesinin çeşitli nedenlerle yapılamaması sonucu bugüne kadar 8 kez başarıyla gerçekleştirilmiştir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı olarak bu simpozyumları başarmaktan dolayı gurur duyuyoruz. 2005 yılında hepimizin hocası Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu’nu kaybetmiş bulunuyoruz. O tarihten itibaren hocamızın anısına simpozyumun adının “Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu” olmasına karar verilmiştir. Bu simpozyumun en önemli özelliklerinden birisi de, tamamının tam metin olarak basılı kitaplarının bulunmasıdır. Aşağıdaki linklerden bu kitaplara ulaşılması mümkündür.

 

Dermatolojide Gelişmeler Kitapları

dermatolojide-gelismeler-01

dermatolojide-gelismeler-02

dermatolojide-gelismeler-03

dermatolojide-gelismeler-04

dermatolojide-gelismeler-05

dermatolojide-gelismeler-06

dermatolojide-gelismeler-07

dermatolojide-gelismeler-08

 

Adres: İ.Ü.C Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Monoblok Orta Kısım

Telefon: +90 (212) 414 31 20

E-posta: ctfderma@istanbul.edu.tr

Adres: İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Monoblok Dahiliye Kısım

Telefon: +90 (212) 414 30 95

E-posta: ctfklinbakt@istanbul.edu.tr

 • LENFÖDEM POLİKLİNİĞİ

Sorumlu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Şansın Tüzün

Lenfödem tedavileri Complet Dekonjestif Tedavi (CDT) olarak lenfödem masajı, bandajlama, spesifik egzersiz programı ve pnömatik kompresyon cihazı ile kombine tedavi olarak uzman fizyoterapist eşliğinde uygulanmaktadır.

 

 • ROMATİZMAL HASTALIKLAR (ROMATOLOJİ) POLİKLİNİĞİ

Sorumlu Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Merih Sarıdoğan

Prof. Dr. Ülkü Akarırmak

Prof. Dr. Merih Sarıdoğan

Prof. Dr. Kenan Akgün

Prof. Dr. Hidayet Sarı

Prof. Dr. Şansın Tüzün

İltihaplı eklem hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi sorumlu öğretim üyeleri tarafından uygulanmakta ve güncel tedavi seçenekleri hastalara sunulmaktadır. Hastaların hastalıkları hakkında eğitimleri yapılarak, hastalıklarına yönelik egzersiz programları düzenlenmekte ve hastalar belirli aralıklarla polikliniğimizde görülmektedirler.

IMG_3265IMG_3266IMG_3269

 

 

 • AĞRI POLİKLİNİĞİ

Sorumlu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Kenan Akgün

Kas iskelet sistemi hastalıklarına bağlı gelişen ağrıların medikal tedavileri ve ultrasonografi eşliğinde girişimsel ağrı tedavileri sorumlu öğretim üyesi tarafından yapılmakta ve hastalar uygulanan ağrı tedavilerine göre takip edilmektedirler.

 • OMUZ HASTALIKLARI VE REHABİLİTASYONU POLİKLİNİĞİ

 

 

 

IMG_5988

Sorumlu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Kenan Akgün

Omuzda ağrıya neden olabilecek kas iskelet sistemi hastalıkları Omuz hastalıkları ve rehabilitasyonu polikliniğinde sorumlu öğretim üyesi tarafından takip edilmektedir. Hastaların tanısı fizik muayene, ultrasonografik inceleme ile konulduktan sonra uygun medikal tedavi ve/veya girişimsel tedavileri uygulanarak hastalara özel rehabilitasyon programları uygulanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 • EL HASTALIKLARI VE REHABİLİTASYONU POLİKLİNİĞİ

Sorumlu Öğretim Üyeleri:

Uzm.Dr. Deniz PALAMAR KADIOĞLU

Travmatik ve atravmatik el hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi polikliniğimizde uzman doktor eşliğinde yapılmaktadır. El, el bileği veya önkolda tendon, sinir, kas kesileri ultrasonografik olarak takip edilerek hastaya özel  el rehabilitasyon programı düzenlenerek uygun ortez, protez, medikal tedavi ve enjeksiyon gibi tedavi seçenekleri uygulanır. Uzman fizyoterapist tarafından uygulanan rehabilitasyon sırasında ve sonrasında hasta yakından takip edilerek tedavi programında yeni düzenlemeler yapılmaktadır.

 

 • OSTEOPOROZ POLİKLİNİĞİ

Sorumlu Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Şansın Tüzün

Prof. Dr. Ülkü Akarırmak

Prof. Dr. Merih Sarıdoğan

Osteoporoz Polikliniği; osteoporoz tanısı, tedavisi ve takipleri açısından kliniğimizde sorumlu öğretim üyelerimiz tarafından hizmet vermektedir.

Osteoporoz Polikliniği randevu sistemi ile çalışmakta olup …. Günleri …. Saatleri arasında hizmet vermektedir.

 

 • AYAK HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ

Sorumlu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Merih Sarıdoğan

Ayak, ayak bileği hastalıkları polikliniğimizde sorumlu öğretim üyesi tarafından değerlendirilerek gerekli olduğu durumlarda pedobarografik inceleme yapılarak hastaların tedavileri düzenlenmektedir.

 

 • BEL POLİKLİNİĞİ

Sorumlu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Hidayet Sarı

Bel ağrısı yakınması ile başvuran hastaların tanı, tedavi ve takipleri polikliniğimizde sorumlu öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Bel ağrıları günlük yaşamı ve iş yaşamını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bel ağrısı yaşayan hastalara yönelik günlük yaşamda yapılması ve yapılmaması gereken hareketlere yönelik eğitim polikliniğimizde pratik olarak verilmektedir.

 

 • HİDROTERAPİ

  IMG_2813
Sorumlu öğretim Üyesi: Prof. Dr. Şansın Tüzün

İstanbul’da tek üniversite hidroterapi havuzu olarak hizmet vermektedir. Merkezimizde, 2 uzman hidroterapist tarafından suyun fiziksel özelliklerinden yararlanılarak uygun görülen hastalara Hidroterapi uygulanmaktadır. Bel ağrılarından felçli hastalara kadar geniş bir hasta popülasyonuna hizmet vermektedir.IMG_9236

IMG_3244IMG_9237

IMG_3250

Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi Binası

Telefon: +90 (212) 414 31 10

E-posta: ctffizikted@istanbul.edu.tr

Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dr. Natuk Birkan Kız Öğrenci Yurdu binası

Telefon: +90 (212) 414 32 06

E-posta: ctfgogus@istanbul.edu.tr

Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Prefabrik Temel Bilimler Binası

Telefon: +90 (212) 414 30 89

E-posta: ctfhalksag@istanbul.edu.tr


Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Monoblok Dahiliye Kısmı

Telefon: +90 (212) 414 32 19

E-posta: ctfichst@istanbul.edu.tr


Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Monoblok Dahiliye Kısmı

Telefon: +90 (212) 414 32 85

E-posta: ctfkardiyo@istanbul.edu.tr


Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Binası

Telefon: +90 (212) 414 30 00 Dahili: 21170

E-posta: ctfnoroloji@istanbul.edu.tr


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı kendi alanında ülkemizin en köklü ve öncü merkezlerinden birisidir. Yaklaşık 50 yıldır aralıksız hizmete devam eden bölümümüz, şimdilerde birçoğu emekli olmuş, diğerleri halen aktif olarak meslek yaşantısına devam eden öğretim üyeleri ve diğer yardımcı sağlık personel kadrosunun emekleri ile sahasında birçok bilimsel araştırma ve yenilikçi atılımlar gerçekleştirerek ulusal ve uluslararası tıp çevrelerinde isim yapmıştır.

Tamamen hayırseverlerin bağışları sayesinde 2004 yılında yaptırmış olduğumuz ve 2014 yılında yine aynı yöntemle büyüttüğümüz ek binamızla birlikte yaklaşık 3500 m2’lik mekanda eşine az rastlanır en çağdaş donanım ve teçhizatla, çok saygın akademik hekim kadromuz ve sayısı 65’e yakın sağlık personelimizin özverili çalışmaları ile halkımıza yüksek kalitede sağlık hizmeti vermekten kıvanç duymaktayız.

2016 yılı itibariyle bölümümüzde 2 adet son nesil PET/BT Cihazı2 adet SPECT/ BT Cihazı, biri Kalp Sintigrafisine özel 3 adet SPECT Gama Kamera1 adet SPECT Kamera, 1 adet Tiroid Gama Kamerası1 adet Tiroid Uptake Cihazı2 adet Kemik Yoğunluğu Ölçüm Cihazı (DEXA)2 adet İntraoperatif Gama Probe,(biri PET radyonklidlerine özel) ve 2 adet Tiroid Ultrasonografi Cihazı mevcut olup, tıpta bilinen tüm konvansiyonel ve ileri tetkik sintigrafik işlemlerin büyük çoğunluğunu yüksek kalitede yapabilmekteyiz. Ayrıca ek binamızın üst katında 15 adet özel izolasyonlu tek kişilik hasta odası içeren ve dünyaya örnek olabilecek kapasitedeki servisimizde Tiroid hastalarına Radyoiyot (Atom) tadevisinin yanı sıra, Nöroendokrin Tümörtanılı ve Prostat Kanseri tanılı hastalara uygulanan ve Avrupa’da bile az sayıda merkezde uygulanabilen yeni nesil hedeflenmiş Radyonüklid tedavileri ve günümüz tıp uygulamalrında bilinen diğer tüm Radyonüklid tedavileri SGK ödemesi kapsamında uygulamaktayız.

Bölümümüzün en karakteristik özeliklerinden biride son dönemde hem kanser tanısında hemde tedavisinde önemi artan ve sadece “İyi Laboratuar Uygulamaları Kılavuzu” esasları çerçevesinde “Hastane içi radyoaktif ilaç üretim yönergesi”ne uygun olarak kurulmuş olan “Temiz Oda” koşullarına sahip Radyofarmasi Laboratuvarımızda Avrupa’da bile sayılı merkezde üretilebilen “Radyoaktif İlaçları” üreterek kendi hastalarımızda çeşitli kanserlerin tanısı ve tedavisinde kullanıyor olabilmemizdir.

Son olarakta 1960 yılından itibaren gelişmiş bir “Tiroid Hastalıkları Kliniği” olarakta hizmet veren bölümümüzün deneyimli, seçkin öğretim üyeleri ile tiroid hastalıklarının teşhisinde ve tedavisinde hizmetini sürdürmektedir.

“Tiroid Hastalıkları Kliniğimizde 2016 Mart ayı itibariyle 8500 ü aşkın Tiroid Kanseri tanılı, 2000 i aşkın Hipertiroidi tanılı, 11000 i aşkın nodüler guatr, multinodüler guatr, tiroidit ve diğer tiroid hastalıkları tanılı takipli hastamız bulunmakta ve bu hastalara hergün yenileri eklenmektedir.

Tiroid Kanseri ve Hipertiroidi tanılı hastalarımızı her çarşamba günleri Radyo Iyot Polikliniğinde (RIP) öğretim üyelerimiz eşlğinde kontrol tetkikleri ve tedavileri değerlendirilmektedir. Bu konuda oldukça deneyime sahip akademik kadromuz ile tiroid muayenesi, Ultrasonu, biyopsisi ve tedavisi dahil her türlü uygulamayı bölümümüzde yapabilmekteyiz.

NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI TARİHÇESİ

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nın tarihçesi merhum hocamız Prof. Dr. Suphi Artunkal’ın 1952 yılında ülkemizde ilk defa olarak Haseki Tedavi Kliniği’nde kurduğu Radyoizotop Laboratuarı ile başlar. O dönemin koşullarında bu laboratuvarda yapılabilen yapılan bazal metabolizma ölçümü, tiroid iyot tutma testi ve yağ absorpsiyonu gibi testlere, 1965 yılında “rektilineer skanner” cihazının kurulmasını takiben karaciğer, böbrek, beyin ve tiroide yönelik çeşitli sintigrafik görüntülemeler eklenmiştir. Haseki Tedavi Kliniği Radyoizotop Laboratuarı, 24 Ocak 1971 tarih ve 13733 sayılı resmi gazete ilanı ile kurulan Cerrahpaşa Nükleer Tıp Enstitüsü ve burada çalışmak üzere görevlendirilen öğretim üyeleri Prof. Dr. Suphi Artunkal, Prof. Dr. İrfan Urgancıoğlu ve Prof. Dr. Vensan Seyahi ile faaliyetine devam etmiştir. Daha sonra sırasıyla Prof. Dr. Tarık Kapıcıoğlu, Doç. Dr. Gündoğdu İlter ve 1976 yılında Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, Radioimmunoassay Laboratuvarı sorumlusu olarak enstitünün akademik kadrosuna katılmışlardır. Kurucu hocamız Prof. Dr. Suphi Artunkal 1997 yılında yaş haddinden emekli olmuş ve yerine Prof. Dr. İrfan Urgancıoğlu enstitü müdürlüğünü üstlenmiştir.

1952 senesinden itibaren 26 yıl Haseki Tedavi Kliniğinde hizmet veren Radyoizotop Laboratuarı ve Nükleer Tıp Enstitüsü Haziran 1978 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kürsüsünde binanın A3 blokundaki 1. kata (~700 m2) taşınmıştır.

Cerrahpaşa Nükleer Tıp Enstitüsü, 18 Şubat 1982 tarih ve 17609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği” ile birlikte Nükleer Tıp Anabilim Dalı olmuştur. Bu yönetmeliğin 18.maddesine göre Anabilim Dalı Başkanları ile yardımcıları devamlı statüde olan öğretim üyeleri arasından seçilebildiği için Enstitü Müdürü olan Prof. Dr. İrfan Urgancıoğlu’nun yerine Prof. Dr. Hüsrev Hatemi Anabilim Dalı Başkanı olmuştur. 1987 yılında YÖK kanununun ilgili maddesindeki değişiklik ile Prof. Dr. İrfan Urgancıoğlu Anabilim Dalı Başkanı olmuş ve yaş haddinden emekli olduğu Aralık 1993 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür.

Prof. Dr. İrfan Urgancıoğlu döneminde Nükleer Tıp Anabilim Dalı akademik kadrosuna sırasıyla Dr. Çetin Önsel(1984), Fizikçi Dr. Kutlan Özker (1985), Dr. İlhami Uslu (1987), Dr. Haluk B. Sayman(1990), Dr. Bedii Kanmaz (1990), Dr. Kerim Sönmezoğlu> (1991), Dr. Levent Kabasakal(1993) ve Fizikçi Dr. Mustafa Demir(1994) dahil olmuştur. Ayrıca Prof. İrfan Urgancıoğlu döneminde 1985 yılında Radyofarmasi Bilim Dalı kurulmuş ve Doç. Dr. Kutlan Özker sorumluluğunda bu alandaki faaliyetler başlatılmış; 1988 yılında aynı kattaki A2 blokununda Nükleer Tıp Anabilim Dalı’na tahsis edilmesi ile birlikte SPECT yapabilen gama kameraların da alınmasıyla önemli bir yenilenme çalışması gerçekleştirilmiş ve kapalı kullanım alanı ~ 1500 m2’e ulaşmıştır.

Prof. Dr. Urgancıoğlu’nun 1993 yılında emekli olmasından sonra Anabilim Dalı Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Tarık Kapıcıoğlu kısa bir dönem anabilim dalı başkanlığı yaptıktan sonra aynı yıl içerisinde yaş haddinden emekli olmuştur. Hemen sonrasında anabilim dalı başkanlığına Prof. Dr. Çetin Önsel seçilmiş ve 1994-1997 yılları arasında bu görevi ifa etmiştir. Prof. Dr. Çetin Önsel döneminde bilimsel faaliyetler arttırılmış ve ayrıca yeni jenerasyon bir SPECT kamera alınarak bölümün hizmet kapasitesi iyileştirilmiştir. Daha sonraki dönemde Anabilim Dalı Başkanlığı’na seçilen Prof. Dr. İlhami Uslu 1997-2011 yılları arasında bu görevi yapmıştır. Prof. Dr. İlhami Uslu döneminde Dr. Metin Halaç (2004) ve Dr. Sait Sağer (2010) akademik kadromuza katılmıştır. Prof.Dr. İlhami Uslu döneminde sağlanan bağışlarla anabilim dalımızda fiziki alt yapısı ciddi anlamda modernize edilmiş ve ilaveten alınan yeni cihazlarla iş kapasitesi önemli ölçüde arttırılmıştır. Ayrıca 2004 yılında yine sağlanan bağışlarla Gasılhane’nin alt tarafındaki boşlukta eski mazot tanklarının bulunduğu depo alanına çelik konstrüksiyon tekniği ile alt katında PET/CT görüntüleme ünitesi, üst katında 8 adet radyoiyot tedavi odalı servisi bulunan yaklaşık 600 m2 kapalı alana sahip iki katlı ek binamız inşa ettirilmiştir. PET/CT ünitesi başta Prof. Dr. Metin Halaç olmak üzere konu ile ilgili çalışan öğretim üyelerimizin özverili çalışmasıyla çok üstün bir performans sergileyerek 1,5 yıla yakın sürede kendisini amorti etmiştir. Ayrıca PET/CT uygulamalarına olan klinik gereksinimin ve aynı zamanda majistral radyofarmasötiklerle yapılan radyonüklid tedavilere talebin artması sonucunda ek binamız 2012 yılında yine tamamı bağışlardan elde edilen kaynaklarla genişletilerek (toplam 1600 m2 kapalı alana sahip), alt katına hizmet alımı yoluyla ikinci PET/CT görüntüleme ünitesi ve araştırma projesi ile iki adet SPECT/CT görüntüleme ünitesi eklenirken, üst katındaki servisin kapasitesi iki katına (16 adet tek kişilik oda) çıkarılmıştır. Bu arada Prof. Dr. Kutlan Özker’in 1996 yılında kendi isteği ile emekli olmasından sonra radyofarmasi alanındaki çalışmalarımız bir süre önemli ölçüde yavaşlamış olsa da Prof. Dr. Levent Kabasakal, Prof. Dr. Çetin Önsel, Prof. Dr. Mustafa Demir ve Prof. Dr. İlhami Uslu’nun yoğun çabaları sonucunda Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve Üniversitemizin araştırma fonu kaynakları ve hayırseverlerden sağlanan özel bağışlarla öncelikle Eczacılık Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Meltem Ocak’ın bu alanda yurt dışında eğitim alması sağlanmış ve 2009 yılında radyofarmasi laboratuvarımız büyük çapta modernize edilerek, ülkemizde ilk kez başta radyopeptidler olmak üzere majistral (in-house) radyofarmasötikleri üretebilecek kapasiteye ulaştırılmıştır. Nitekim bu laboratuvarda T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden alınan özel izinle 2010 yılından itibaren hem tanı hem de tedavi amaçlı majistral radyofarmasötikler üretilerek başarıyla hastalarımıza uygulanmaktadır. Bu alanda gittikçe artan talebin karşılanması amacıyla 2015 yılında ilave radyokimyacı ve biyolog alınarak radyofarmasi laboratuvarının kadrosu güçlendirilmiştir. 2011 yılında yürürlüğe giren tam gün yasası nedeniyle muayenehane işletmeye devam ettiği için anabilim dalı başkanlığı görevinden ayrılan Prof. İlhami Uslu’nun yerine Prof. Dr. Bedii Kanmaz seçilmiş ve 2011-2014 döneminde emekli olana kadar görevini sürdürmüştür. Prof. Bedii Kanmaz’ın dönemindeUzm. Dr. Betül Vatankulu hekim kadromuza dahil olmuştur. Prof. Kanmaz’ın yaş haddinden emekli olmasından sonra Haziran 2014’te Prof. Dr. Kerim Sönmezoğlu Anabilim Dalı Başkanlığı’na seçilmiştir ve halen bu görevi sürdürmektedir. Aynı dönemde Prof. Dr. Çetin Önsel hocamız yaş haddinden emekli olmuştur. Nükleer Tıp Enstitüsünde ve Anabilim Dalı’nda görev yapan öğretim üyelerimizden günümüze kadar Doç. Dr. Gündoğdu İlter(1977), Prof. Dr. Suphi Artunkal (1988), Prof. Dr. İrfan Urgancıoğlu (1999) ve Prof. Dr. Vensan Seyahi (2007) vefat etmişlerdir.
Nükleer Tıpta Uygulanan Tetkik ve Tedaviler


ENDOKRİN SİSTEM TETKİKLERİ

Tiroid Sintigrafisi (Tc-99m ile)
Tiroid Sintigrafisi (I-131 ile)
Tiroid Sintigrafisi (I-123 ile)
Paratiroid Sintigrafisi (Tc-99m MIBI ile)
Tiroid Radyoiyot Uptake Çalışması (I-131 ile)
Perklorat Kovma Testi
I-131 (2-5 mCi) Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi
Tiroid Ultrasonografi
Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi(İİAB)

GENİTOÜRİNER SİSTEM TETKİKLERİ
Dinamik Böbrek Sintigrafisi (Tc-99m DTPA )
Dinamik Böbrek Sintigrafisi (Tc-99m MAG3 )
Statik Böbrek Sintigrafisi (Tc-99m DMSA)
ACE inhibitörlü (Kaptopril) Dinamik Böbrek Sintigrafisi (çift çalışma)
Transplant Böbrek Sintigrafisi
Vezikoüretral Reflü(VUR) Sintigrafisi
Testis Sintigrafisi

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM TETKİKLERİ
Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi SPECT (Tc-99m MIBI ile)
Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi SPECT (Tl-201 ile)
Miyokard PET Viabilite Çalışması (FDG ile)
Miyokard PET Perfüzyon Çalışması

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TETKİKLERİ

Tükrük Bezi Sintigrafisi
Gastroözofageal Reflü Sintigrafisi
Özofagus Transit Zamanı Sintigrafisi
Mide Boşalım Zamanı(Katı-Sıvı) Sintigrafisi
Safrayolları(Hepatobiliyer) Sintigrafisi
Enterogastrik Reflü(EGR) Sintigrafisi
Karaciğer Hemanjiom (han havuzu) Sintigrafisi
Gastrointestinal Kanama Sintigrafisi
Meckel Divertikülü Sintigrafisi
Üre Nefes Testi, C-14

SOLUNUM SİSTEMİ TETKİKLERİ

Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi
Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi
Kantitatif Perfüzyon Sintigrafisi

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TETKİKLERİ

Beyin Perfüzyon Spect
Beyin Reseptör Spect (DAT scan)
Beyin Metabolizma PET (FDG ile)
Radyonüklid Sisternografi (RISA) (Tc-99m DTPA)
Radyonüklid Sisternografi(RISA) (In-111 DTPA)
Radyonüklid Şant Açıklığı Analizi i

İSKELET SİSTEMİ TETKİKLERİ
Tüm vücut kemik SİNTİGRAFİSİ
3 Fazlı (Dinamik) bölgesel Kemik Sintigrafisi
Tüm vücut PET/BT (F-18 NaF ile)
Kemik Yoğunluğu Ölçümü (DEXA)

RETİKULO-ENDOTELİAL SİSTEM TETKİKLERİ
Lenfosintigrafi
Kemik İliği Sintigrafisi
Selektif Dalak Sintigrafisi
Karaciğer Dalak Sintigrafisi

ENFEKSİYON GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİ
İşaretli (otolog) Lökosit Sintigrafisi
Ga-67 Sintigrafisi
FDG-PET/BT
Tc-99m Nanokolloid(Kemik İliği) Sintigrafisi

NÜKLEER ONKOLOJİ TETKİKLERİ
Onkolojik FDG-PET/BT
Ga-68 DOTA-TATE (oktreotide) PET/BT
Ga-68 PSMA PET/BT
FLOR (F)-18 Choline (FCH) PET/BT
F-18 DOPA PET/BT
In-111 Oktreotid Tümör Görüntüleme
Tc-99m Oktreotid (HYNIC-TATE) Sintigrafisi
I-123 MIBG Sintigrafisi
I-131 MIBG Sintigrafisi
Ga-67 Sintigrafisi
Tc-99m MIBI veya Tc-99m Tetrofosmin Tümör Görüntüleme
Sentinal Lenf Nodu Çalışması(SLNB)
İntraoperatif Gama Probe uygulaması
Radyonüklid Lezyon İşaretleme (ROLL) Çalışması
I-131 Tedavisi Sonrası Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi
Lu-177 (DOTATATE veya PSMA) Tedavisi Sonrası Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi

DİĞER TETKİKLER
Gözyaşı Yolları Sintigrafisi (Dakriosintigrafi)
Organ kan akımı çalışması
Lokal radyonüklid tedaviler sonrası radyonüklid dağılım çalışması
Dozimetri (Radyasyon dağılımı) çalışmaları
Fetus radyasyon dozu hesaplanması

NÜKLEER TIP (RADYONÜKLİD) TEDAVİLER

İyot-131 (Radyoiyot) Tedavisi
Lutesyum (Lu)-177 DOTATATE Tedavisi
Lutesyum (Lu)-177 PSMA Tedavisi
İyot-131 MIBG Tedavisi
Radyosinovektomi
Samaryum (Sm)-153 Tedavisi
Renyum (Re)-186 Tedavisi
Radyum-223 (Alfaradin) Tedavisi
İsimMezuniyet YılıÇalıştığı Yer
Prof.Dr. İrfan UrgancıoğluEmekli
Prof.Dr. Vensan SeyahiEmekli
Prof.Dr. Hüsrev HatemiEmekli
Prof.Dr. Tarık KapıcıoğluEmekli
Prof.Dr. Kutlan ÖzkerEmekli
Dr.Tevfik Özpaçacı1980Emekli
Prof.Dr. Çetin Önsel1980Emekli
Dr. Mari Benli1987Emekli
Prof.Dr. İlhami Uslu1987Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Dr. Halil Kaya1989Dicle Üni. Tıp Fakültesi
Dr.Murteza Razavi1989Razavi Hospital İRAN
Dr.Erkan Vardareli1990 Acıbadem Hastanesi
Prof.Dr.Haluk Burçak Sayman1990Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Dr.Turgut Turoğlu1990Marmara Üniversite Tıp Fakültesi
Dr.Şükrü Bozluolcay1990Eczacıbaşı- Monrol CEO
Dr.Orhan Yenice1990Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi
Prof.Dr. Bedii Kanmaz1990Emekli
Prof.Dr. Kerim Sönmezoğlu1991Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Dr.Füsun Üzüm1991Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi
Dr.Nadiye Kahraman1991Özel Sektör
Dr.İzzet Hacıömeroğlu1992Sinyal Nükleer Tıp Merkezi
Prof.Dr.Mustafa Demir1992Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Levent Kabasakal1993Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Dr. Tanju Yusuf Erdil1995Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr. Gevher Devranoğlu1996Emekli
Dr. Saadet Atay1996Emekli
Dr. Zeynep Doğruca1996Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr. Fehmi Yardı1997Özel Sektör
Dr. Musa Hamidi1997Memorial Hastanesi
Prof.Dr. Fuat Yapar1997Başkent Üniversitesi Hastanesi
Dr. Ebru Alkan1999
Dr. Ferruh Firouzi2000Özel Sektör
Prof.Dr. Metin Halaç2002Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Cüneyt Türkmen2002İstanbul Tıp Fakültesi
Dr. Özlenen Goca Çivi2002Özel Sektör
Dr. Özlem Doğan Özmen2002Özel Sektör
Dr. Nalan Alan Selçuk2003Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr. Hediye Çiftçi2003Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Huccet Shafipour2004
Dr. Özcan Şenmevsim2004Gaziosmanpaşa Hastanesi
Dr. Şerife Ömür Çarıkçı2005Özel Sektör
Dr. Hurşit Soyer2005Nisa Hastanesi
Dr. Derya Kaşıkçıoğlu2006Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Doç.Dr. İsmail Doğan2006KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi
Doç.Dr. Sait Sağer2006Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Dr. Selda Yılmaz2007Gaziosmanpaşa Hastanesi
Dr. Ezgi Erdoğan2008Bezmi- Alem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr. Sanem Şenyüz Mut2009Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Nurhan Ergül2009Samatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Dr. Serap Nişli2010Samatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Dr. Ferahnaz Çınaral2010Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Anar Aliyev2011Azerbeycan Milli Onkoloji Enstitüsünde
Dr. Özge Vural Topuz2011Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Meftune Özhan2011Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Burçak Güneş Yılmaz2012Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Esra Arslan2012Samatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Dr. Özgül Ekmekçioğlu2013Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Sabire Yılmaz2013Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi
Dr. Arzu Çalışkan Görtan2013Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi
Dr. Rana Kaya Döner2013Samatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Dr. Lebriz Uslu2014Samatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Dr. Sertaç Asa2014RTE Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Emre Demirci2014Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma HastanesiHabertürk gazetesi 18 Ocak 2016 tarihli Nükleer Tıp ve Atom Tedavisi hakkında.

Tiroit kanserine yakalanıp ameliyatın ardından kurşun zırhlı odalarda izole şekilde “atom tedavisi” gören kadınlar, duygularını HABERTÜRK’e anlattı.

Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Monoblok Dahiliye Kısmı

Telefon: +90 (212) 414 31 08

E-posta: ctfnuktip@istanbul.edu.tr
14 Mayıs 1969 tarihinde Prof. Dr. Muhlis TUZLACI’nın başkanlığında kurulan Cerrahpaşa Radyoloji Kürsüsü bünyesinde Radyoterapi Seksiyonu olarak faaliyete geçti. 28 Ocak 1974’de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesörler Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları ile Doç. Dr. Baki SÜBÜTAY’ın başkanlığında bağımsız kürsü haline getirildi. 1975 yılında Radyoterapi Kürsüsü binasının inşasına başlandı. 1976 yılında İstanbul Tıp Fakültesi radyoterapi kürsüsünden Prof. Dr. Reha UZEL önce geçici görevle sonra asaleten yeni kurulan Radyoterapi Kürsüsü Başkanı olarak geldi ve kuruluş çalışmalarına yön verdi. Bina tamamlanıncaya kadar Radyodiagnostik Kürsüsü bünyesinde çalışıldı ve öğrencilere radyoterapi dersleri verildi. Kürsü 28 Mart 1978 tarihinde açılarak faaliyete geçti. Kısa zamanda, bağış olarak temin edilen Co60 cihazı ve fakülte imkanlarıyla alınan 240 kV Orta voltaj stabilipan, 80 kV Dermopan cihazı ile modern bir radyoterapi merkezi haline dönüştü. Bundan sonra bir taraftan hasta tedavileri yapılırken, diğer taraftan da bilimsel çalışmalar sürdürüldü. Poliklinik ve hasta başı eğitimi dışında seminerler, dersler ve klinikler arası toplantılar yapıldı, bilimsel toplantılar ve araştırmalar yapılmaya başladı.

İlk kurulduğunda Prof. Dr. Reha UZEL, Doç. Dr. Baki SÜBÜTAY, Uzm. Dr. Sait OKKAN ve 5 asistan, 1 fizikçi, 5 teknisyen, 5 hemşire, 2 sekreter görev yapıyordu.

YÖK Yasası ile Prof. Dr. Reha UZEL yarım gün çalışmayı seçerek yöneticilikten ayrıldı ve yerine 16 Kasım 1982 tarihinde Prof. Dr. Baki SÜBÜTAY atandı. Yasaya göre Radyoterapi Bilim Dalı Prof. Dr. Muhlis TUZLACI’nın başkanı bulunduğu Radyoloji Anabilim Dalı’na bağlandı. 1981 yılında Uzm. Dr. Sait OKKAN Doçent oldu. 1984 yılında Uzm. Dr. Ahmet ÖBER ve Uzm. Dr. Sedat TURKAN Yardımcı Doçent kadrosuna atanarak öğretim kadrosuna katıldı. 1987 yılında Dahili Tıp Bilimleri Bölümü bünyesindeki Radyoloji Anabilim Dalının yerine “Radyodiagnostik” ve “Radyasyon Onkolojisi” Anabilim Dallarının kurulmasına 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görüldü.

20 yatak kapasitesi ile kurulan radyasyon onkolojisinin tam kan sayımı, sedimantasyon ve idrar tahlili yapabilir laboratuvarı mevcuttu. 1981-1982 yıllarında bina büyütüldü. Kliniğin tedavi alt imkanı 1982 yılında yapılan alımlar ile o yıllar için sayı ve nitelik bakımından hem çağdaş standartlara kavuştu, hem de mevcut yoğun hasta başvurusuna cevap verecek düzeye geldi.

Başlangıçta 40’a yakın kitap içeren kütüphanesi 1979 yılında uluslararası dergilere abone oldu ve 1982 yılında şimdiki yerine taşındı. Kütüphanede halen 351 kitap mevcuttur.

1992 yılında başkanı Prof. Dr. Reha UZEL’in emekli olması nedeniyle kürsü başkanlığına Prof. Dr. Sait OKKAN seçildi. 03.01.2000 tarihinde Prof. Dr. Sait OKKAN kendi isteği ile Anabilim Dalı Başkanlığından ayrıldı ve Prof. Dr. Ahmet ÖBER Anabilim Dalı Başkanı seçildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında 7 Profesör, 1 Doçent olmak üzere 8 Öğretim Üyesi mevcuttur. 12 Uzmanlık öğrencisine uzmanlık eğitimi verilmektedir. Anabilim Dalı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Bölümleri, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Radyoloji Teknisyen Yüksek Okuluna ders vermektedir.
Yıllar içinde değişen teknoloji ve yeni tedavi aygıtlarına gereksinim duyulması nedeni ile 1999 yılında yeni alınan 2 lineer hızlandırıcı, 1 kobalt, 1 yüksek doz hızlı brakiterapi, 1 simülatör ve 1 tedavi planlama sistemi ile Anabilim Dalı modern ışın tedavisi olanaklarına kavuşmuş ve dünyadaki uygulamalara paralel çağdaş kanser tedavi sistemlerini uygulayacak düzeye getirilmiştir. Yeni alınmış brakiterapi aygıtı ile günümüzde yeni kullanım alanları olan intraluminal (doku aralarından) ışınlama, interstisyel (doku içi) ışınlama yapılmaktadır Şu anda 2 lineer hızlandırıcı, 2 kobalt, 2 simülatör, 1 brakiterapi aygıtı, 2 tedavi planlama sistemi, 1 bilgisayarlı blok kesici, 1 tanı amaçlı röntgen aygıtı ve çeşitli dozimetre sistemleri ile hizmet vermektedir.

1978 yılında hizmete giren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı ülkemizin belli başlı kanser tedavi merkezlerinden biridir. Anabilim Dalımızda 7 profesör, 1 Doçent olmak üzere 8 Öğretim Üyesi ve 1 uzmanı mevcuttur. 12 uzmanlık öğrencisi mevcuttur. Anabilim Dalımızda tedavi edilen hastaların tümü kanser hastasıdır. Yıllık ortalama 1700 yeni hastanın başvurduğu kliniğimizde günde ortalama 200 hasta ışın tedavisi görmekte bu yıllık 45.000 tedaviye ulaşmaktadır.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı 6 kattan oluşan bir binada hizmet vermekte olup, toplam brüt 4.194,77 m2’lik bir yerleşim alanına sahiptir. Binanın 2 katı yataklı servis olup, toplam 53 hasta alabilir. Tedavi aygıtlarının bulunduğu bodrum katı toplam brüt 980,79 m2’lik alanı kapsamaktadır. Kliniğimizin tedavi aygıtı imkânı 1999 yılında yapılan alımlarla o yıllar için sayı ve nitelik bakımından hem çağdaş standarda kavuşmuş, hem de mevcut yoğun hasta başvurusuna cevap verecek düzeye gelmiştir.

Anabilim Dalı Başkanları

– Prof. Dr. Ömer Baki SÜBÜTAY* (29.01.1974- 31.11.1976)

– Prof. Dr. Ali Reha UZEL* (01.12.1976- 15.11.1982)

– Prof. Dr. Ömer Baki SÜBÜTAY* (16.11.1982- 11.11.1986)

– Prof. Dr. Ali Reha UZEL* (12.11.1986- 24.03.1992)

– Prof. Dr. Sait OKKAN (10.04.1992- 03.01.2000)

– Prof. Dr. Ahmet ÖBER (04.01.2000- 15.01.2006)

– Prof. Dr. Gülyüz AKYIL ATKOVAR (16.01.2006- 09.09.2011)

– Prof. Dr. İsmet ŞAHİNLER (29.09.2011-2013)

– Prof. Dr. Ömer Erol UZEL (2013- 20.05.2014)

– Prof. Dr. İsmet ŞAHİNLER (20.05.2014-hâlen)

*Aralık 1987 tarihine kadar Radyoterapi Bilim Dalı Yöneticisi, Aralık 1987 tarihinden itibaren Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı BaşkanıAdres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Prefabrik Radyasyon Onkolojisi Binası

Telefon: +90 (212) 414 30 98 – 414 30 99

E-posta: ctfradon@istanbul.edu.tr

Adres: İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Monoblok Orta Kısım

Telefon: +90 (212) 414 31 67

E-posta: ctfradyoloji@istanbul.edu.tr


Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Psikiyatri Binası

Telefon: +90 (212) 414 31 28

E-posta: ctfpsikiyatri@istanbul.edu.tr


Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Prefabrik Temel Bilimler Binası

Telefon: +90 (212) 414 30 82

E-posta: ctffarma@istanbul.edu.tr


Adres: İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, D Blok Prefabrik Bina

Telefon: +90 (212) 414 31 84

E-posta: ctfgetam@istanbul.edu.tr