İdari Birimler

FAKÜLTE SEKRETERİ

 
ARİF KAPU

 
BİRİM
 GÖREVİ 
  ADI SOYADI
 DAHİLİ
 E-MAİL
Fakülte SekreterliğiSEKRETER  21101
 ctffaksek@istanbul.edu.tr
Fakülte Sekreterliği Gelen Giden Evrak (Kalem)GELEN GİDEN EVRAK BÜRO SORUMLUSU SEVİNÇ KOYUGÖLGE
 21105
 sevinc.koyugolge@istanbul.edu.tr
Fakülte Sekreterliği Gelen Giden Evrak (Kalem)GELEN GİDEN EVRAK BÜROSU EVRAK KAYIT-POSTA İŞLERİ
 BEGÜM ŞENTÜRK
 21105
 begums@istanbul.edu.tr
Fakülte Sekreterliği Gelen Giden Evrak (Kalem)EVRAK DAĞITIM BÜROSU (CTF KURUM DIŞI )
 AHMET ÜNAL
 21102
 unal.ahmet@istanbul.edu.tr
Fakülte Sekreterliği Gelen Giden Evrak (Kalem)EVRAK DAĞITIM BÜROSU (CTF KURUM İÇİ)
 NEVZAT YAKUT
 21102
 nevzat.yakut@istanbul.edu.tr
Fakülte Sekreterliği Gelen Giden Evrak (Kalem)EVRAK DAĞITIM BÜROSU (CTF KURUM İÇİ)
 EYÜP BİLGİN
 21102
 eyup.bilgin@istanbul.edu.tr
      
 PERSONEL MÜDÜRÜ

Ahmet SÜREK 
 
Emeklilik Bürosu
 BİRİM GÖREVİ ADI SOYADI DAHİLİ  E-MAİL
Personel MüdürlüğüSekreterlik   21107-21108 
Personel MüdürlüğüGelen-Giden Evrak BürosuAli ÖZKAN22521
 
Personel MüdürlüğüDisiplin ve Soruşturma Bürosu Taner ÇANAKÇI
21595

taner.canakci@istanbul.edu.tr
 
Personel MüdürlüğüDisiplin ve Soruşturma Bürosu Berna LUŞ21595
berna.lus@istanbul.edu.tr
Personel MüdürlüğüAkademik Personel İşleri
Yıldız DEMİR
22529
yildiz.demir@istanbul.edu.tr
Personel MüdürlüğüAkademik Personel İşleri
Melek BÜYÜKZİLELİ
22529
melek.buyukzileli@istanbul.edu.tr

Personel MüdürlüğüAkademik Kadro Bürosu
İlhan ARABACI
22522
ilhan.arabaci@istanbul.edu.tr

Personel MüdürlüğüAkademik Kadro Bürosu
Tuğba İSA
22522
tugba.isa@istanbul.edu.tr
Personel MüdürlüğüAkademik Süre Uzatma ve Yabancı Uyruklu Personel İşleri
Erkan ŞAHİN
22523

erkan.sahin@istanbul.edu.tr
Personel MüdürlüğüAkademik Personel İzin Görevlendirme İşleri
Deniz BURGUN

22528
deniz.burgun@istanbul.edu.tr
Personel MüdürlüğüAkademik Personel İzin Görevlendirme İşleri
Gizem KARAKAŞ DENİZ
22528
gizemkarakasdeniz@istanbul.edu.tr
Personel Müdürlüğüİdrari Personel İşleri
Hüseyin DEDEOĞLU
22525
huseyin.dedeoglu@istanbul.edu.tr
Personel Müdürlüğüİdrari Personel İşleri
Serhat HIRA
22525
serhat.hira@istanbul.edu.tr
Personel Müdürlüğüİdari Personel İzin Görevlendirme İşleri
Emre ERGUN


22526
emre.ergun@istanbul.edu.tr
Personel Müdürlüğüİdari Personel İzin Görevlendirme İşleri
Devrim BAYRAM


 22526
devrim.bayram@istanbul.edu.tr
Personel MüdürlüğüHizmet İçi Eğitim İşleri
Aytül AKDOĞAN


 22523
aytul.akdogan@istanbul.edu.tr
Personel MüdürlüğüEmeklilik BürosuSemra AKKAYA
 22524
 
Personel MüdürlüğüEmeklilik BürosuMuharrem ŞAHİNLER
 22524
muharrem.sahinler@istanbul.edu.tr
Personel Müdürlüğüİdari Personel İzin Görevlendirme İşleriŞükrü ATEŞ
 22524
sukru.ates@istanbul.edu.tr
Personel Müdürlüğüİnsan Kaynakları Birim Evrak SorumlusuBahar TAŞKIN ÖZGÜN 21763
bahar.ozgun@istanbul.edu.tr
Personel Müdürlüğüİnsan Kaynakları BirimiSevgi GÜZEL
 23003
sevgi.guzel@istanbul.edu.tr
Personel Müdürlüğüİnsan Kaynakları BirimiBuşra GÜNDOĞAN
 22538
busra.gundogan@istanbul.edu.tr
Personel Müdürlüğüİnsan Kaynakları BirimiRabia ÜÇLÜ
 22557
 
Personel MüdürlüğüPersonel Müdürlüğü ArşiviZafer DÜNDAR
 22226
 
Personel MüdürlüğüPersonel Müdürlüğü Arşiviİhsan ALPASLAN
 22226
 
Personel MüdürlüğüPersonel Müdürlüğü ArşiviCaner TÜREL
 22226
 
     
     


KANUNLAR


YÖNETMELİKLER

YÖNERGELER


KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER


cerrahapaşa hizmet sözlesmesi, ctfsözleşme,Honorarium,ctfpersonel,hizmet sözleşmesiFORMLAR

İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi Uyarınca Profesör ve Doçent Kadroları Başvuracak Öğretim Üyelerinin Doldurması Gereken Formlar
2547 Sayılı Kanunun 30. Maddesi Gereği Çalışacak Öğretim Üyelerinin Doldurması Gereken Formlar

Sözleşmeli Çalışacak Öğretim Üyesi Beyan FormuYaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Çalıştırılmasına İlişkin Bilgi Formu

  • 2547 Sayılı Kanunun 36. Maddesi Gereği Çalışacak Öğretim Üyelerinin Doldurması Gereken Formlar

Sözleşmeli Çalışacak Öğretim Üyesi Beyan Formu-Sözleşme Örneği

  • Tıpta ve Diş Hekimliğinde
    Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin  16 ncı Maddesi 4 üncü fıkrası ç bendi
    hükümleri uyarınca mazeretsiz yatay geçiş yapacak uzmanlık öğrencilerin
    dolduracakları formlar

ek-1 (Kabul Eden)

Ek-2 İzin VerenFormu


  • HİZMET SÖZLEŞME FORMLARI

Hizmet Sözleşme Formları 


 
MÜDÜR


MUHİTTİN BOŞAT

 BİRİM  GÖREVİ    ADI SOYADI  DAHİLİ E-MAİL
 Maaş, Tahakkuk ve Hesap İşleri MüdürlüğüMÜDÜR YARDIMCISI GÜNSEL SERPİL DOĞAN22535 
dogans@istanbul.edu.tr
 
 Maaş, Tahakkuk ve Hesap İşleri Müdürlüğü
SEKRETERLİK-AYLIKVE YILLIK FİİLİ HİZMET-AKADEMİK JÜRİ ÖDEMELERİ VE YAZIŞMALARI
PETEK NALBANT
21636
 
peteknalbant@hotmail.com
 
 Maaş, Tahakkuk ve Hesap İşleri Müdürlüğü
DÖNER SERMAYE EK ÖDEME
EMİN YÜKSEL
21201-22539
emin3457@gmail.com
 Maaş, Tahakkuk ve Hesap İşleri Müdürlüğü
DÖNER SERMAYE EK ÖDEME
 
RAMAZAN UĞURLU
21201-22539
 
ramazan.ugurlu@istanbul.edu.tr
 
 Maaş, Tahakkuk ve Hesap İşleri Müdürlüğü
YABANCI UYRUKLU MAAŞ İŞLERİ-ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
MELTEM AÇIK
 
21201 - 22539
 
meltema@istanbul.edu.tr
 
 Maaş, Tahakkuk ve Hesap İşleri Müdürlüğü
657 MAAŞ İŞLEMLERİ
CEMAL ÖZÇELİK
22531
cemal.ozcelik@istanbul.edu.tr
 Maaş, Tahakkuk ve Hesap İşleri Müdürlüğü
657 MAAŞ İŞLEMLERİ
 
ZUHAL ÖZDOĞAN
22531
 
zuhal.ozdogan@istanbul.edu.tr
 
 Maaş, Tahakkuk ve Hesap İşleri Müdürlüğü
2547 MAAŞ İŞLEMLERİ
 
ZEHRA YILMAZ
22533
 
zehra.yilmaz@istanbul.edu.tr
 
 Maaş, Tahakkuk ve Hesap İşleri Müdürlüğü
2547 MAAŞ İŞLEMLERİ
SİBEL YİGİT
 
22533
sibel.yigit@istanbul.edu.tr
 
Maaş, Tahakkuk ve Hesap İşleri Müdürlüğü
2547 MAAŞ İŞLEMLERİ
 
SADİ TÜFEKÇİ
 
22533
sadi.tufekci@istanbul.edu.tr
 
Maaş, Tahakkuk ve Hesap İşleri Müdürlüğü
 
YOLLUK VE YEVMİYE İŞLEMLERİ
MÜSLİ SÖYLER
 
22532
soylerm@istanbul.edu.tr
 
Maaş, Tahakkuk ve Hesap İşleri Müdürlüğü
EK DERS ÖDEME İŞLEMLERİ
HÜSEYİN YETER
 
22532
huseyin.yeter@istanbul.edu.tr
 
Maaş, Tahakkuk ve Hesap İşleri Müdürlüğü
657 VE 2547 NÖBET İŞLEMLERİ
 
AYŞE MATUFOĞLU
 
22532
 
aysematufoglu@istanbul.edu.tr
 
Maaş, Tahakkuk ve Hesap İşleri Müdürlüğü
İŞÇİ VE 657-4/B MAAŞ İŞLEMLERİ
BAHRİ ALBAYRAK
 
22536
 
bahri.albayrak@istanbul.edu.tr
 
Maaş, Tahakkuk ve Hesap İşleri Müdürlüğü
SÜREKLİ İŞÇİ MAAŞ İŞLEMLERİ-657-4/B- NÖBET İŞLEMLERİ
 
HARUN YILDIZ
22536
harun.yildiz@istanbul.edu.tr
 
Maaş, Tahakkuk ve Hesap İşleri Müdürlüğü
SÜREKLİ İŞÇİ MAAŞ İŞLEMLERİ
TÜRKÜM BULUT TAN
22536
 
turkum.tan@istanbul.edu.tr
Maaş, Tahakkuk ve Hesap İşleri Müdürlüğü
 
ODACI
 
MEHMET BAL
 
21268
 
mehmet.bal@istanbul.edu.tr
 
     
     
      BİRİM   GÖREVİ        ADI SOYADI       DAHİLİ      E-MAİL
Döner Sermaye Saymanlığı
ŞEF (MALİYE PERSONELİ)
ZEKERİYA BÜYÜKBAŞ
  
Döner Sermaye Saymanlığı
ŞEF
TÜRKAN KAYA
  turkan_ilaydakaya@hotmail.com
Döner Sermaye Saymanlığı
SEKRETER
HAMİYET POLAT
 21110
 polathamiyet@hotmail.com
Döner Sermaye Saymanlığı
MUHASEBE KONTROL (MALİYE PERSONELİ)
NURİ BOZ
 21164
 
Döner Sermaye Saymanlığı
MUHASEBE KONTROL
NURCİHAN BOZBIYIK
 21164
 nurcihan-bozbiyik@hotmail.com
Döner Sermaye Saymanlığı
ANA VEZNE
VEYSEL ANIK
21112
 
 veyselan62@gmail.com
Döner Sermaye Saymanlığı
ANA VEZNE
YILMAZ ŞAHİN
 21112
 yilmazsahin1978@hotmail.com
Döner Sermaye Saymanlığı
REDDİYAT
ZERRİN AYKUT
 21068
 zerin_zeki@hotmail.com
Döner Sermaye Saymanlığı
REDDİYAT
ZEYNEP AKBAL
 21068
 shanezeynep@gmail.com
Döner Sermaye Saymanlığı
BANKA İŞL. KONTROL
MEHTAP TEPE
 22015
 mehtapmesutepe@gmail.com
Döner Sermaye Saymanlığı
HİZMETLİ
ŞAHİN OLGEÇ
 21110
 
 
    
     
      BİRİM GÖREVİ ADI SOYADIDAHİLİ  E-MAİL
Merkez Kütüphane Yöneticiliği
 YÖNETİCİ
 ARMAĞAN İMAMOĞLU
  armagan.imamoglu@istanbul.edu.tr
 Merkez Kütüphane Yöneticiliği
MD.YRD.-TEZ SORUMLUSU
 
CANAN ÇAĞLAR
 
 22540
cahide.caglar@istanbul.edu.tr 
 Merkez Kütüphane Yöneticiliği
 KATALOGLAMA-SINIFLAMA
 AYGÜN EZEL
22542
 
ezelay@hotmail.com
 Merkez Kütüphane Yöneticiliği
 SÜRELİ YAYIN SORUMLUSU
İLKNUR ERGEÇ
 
 21303
 iergec@hotmail.com
Merkez Kütüphane Yöneticiliği
 
SÜRELİ YAYINLAR
 
İBRAHİM ÖZER
 
21303
 
batuhan81@hotmail.com
 Merkez Kütüphane Yöneticiliği
 SÜRELİ YAYINLAR
 GÜLAY MİRZOOĞLU
 21303
 gulem31@hotmail.com
Merkez Kütüphane Yöneticiliği
 
KİTAP ÖDÜNÇ VERME
 
REYHAN AKÇAYOĞLU
 
22541
 
reyhan92@hotmail.com
 
Merkez Kütüphane Yöneticiliği
 
 KİTAP ÖDÜNÇ VERME
 NEVİN ÇANAKÇI
22541
 
nevin_1963@hotmail.com
 
 Merkez Kütüphane Yöneticiliği
 VERİ GİRİŞ
DİLŞAH DEMİREZEN
 
22542
 
 dilsahcanatan@hotmail.com
 Merkez Kütüphane Yöneticiliği
 HİZMETLİ
 SEBAHATİN ALTUNOK
 Altun_sebo@hotmail.com
 
     
      BİRİM GÖREVİ ADI SOYADI DAHİLİ E-MAİL
 Öğrenci Bürosu Yöneticiliği (Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp)
DİPLOMA PROGRAMLARI YÖNETİCİSİ
 PROF. DR. ÖNER SÜZER
  
 Öğrenci Bürosu Yöneticiliği (Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp)
ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞEFİ
 SAADET BİLGİN
 21264
 saadet.bilgin@istanbul.edu.tr
 Öğrenci Bürosu Yöneticiliği (Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp)
BAŞVURU OFİSİ
 AYFER TOPÇU
 22905
 ayfer.demir@istanbul.edu.tr
 Öğrenci Bürosu Yöneticiliği (Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp)
BAŞVURU OFİSİ
 TÜLİN FİDAN
 22905
 tulin.fidan@istanbul.edu.tr
 Öğrenci Bürosu Yöneticiliği (Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp)
BAŞVURU OFİSİ
 AHMET KIZGIN
 22905
 ahmet.kizgin@istanbul.edu.tr
 Öğrenci Bürosu Yöneticiliği (Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp)
STAJ OFİSİ (4. VE 5. SINIF KISMİ ZAMANLI
 FATMA GEDİKOĞLU
 21273
 fatma.gedikoglu@istanbul.edu.tr
 Öğrenci Bürosu Yöneticiliği (Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp)
STAJ OFİSİ (4. VE 5. SINIF KISMİ ZAMANLI
 HİLAL UZUN
 21273
 
 Öğrenci Bürosu Yöneticiliği (Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp)
AKTİF ÖĞRENCİ ARŞİVİ MEZUNİYET ÖNCESİ İŞLEMLER, KULÜPLER
 FATMA PERİM
 21263
 aysem@istanbul.edu.tr
 Öğrenci Bürosu Yöneticiliği (Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp)
AKTİF ÖĞRENCİ ARŞİVİ MEZUNİYET ÖNCESİ İŞLEMLER, KULÜPLER
 MUSTAFA GÖNCÜ
 21263
 mustafa.goncu@istanbul.edu.tr
 Öğrenci Bürosu Yöneticiliği (Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp)
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI OFİSİ ORYANTASYON-DUYURULAR-YATAY GEÇİŞ
 SEDEF TEZEL
 22968
 sedef_yumurtaci@mynet.com
 Öğrenci Bürosu Yöneticiliği (Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp)
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI OFİSİ ORYANTASYON-DUYURULAR-YATAY GEÇİŞ
 UMUT SOYDANER
 22968
 umut.soydaner@hotmail.com
 Öğrenci Bürosu Yöneticiliği (Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp)
BİLİŞİM VE PREKLİNİK DÖNEM OFİSİ (1 .2. VE 3. SINIFLAR-OTOMASYON İŞLEMLERİ-AMFİ PROGRAMI)
 HÜLYA AHMEDOV
 21106
 ctftrtipogr@istanbul.edu.tr
 Öğrenci Bürosu Yöneticiliği (Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp)
BİLİŞİM VE PREKLİNİK DÖNEM OFİSİ (1. 2. VE 3. SINIFLAR-OTOMASYON İŞLEMLERİ-AMFİ PROGRAMI)
 GÖKÇE ASILBAY
 21106
ctftrtipogr@istanbul.edu.tr


 Öğrenci Bürosu Yöneticiliği (Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp)
 İNTÖRNLÜK DÖNEMİ-MEZUNLAR VE DEĞİŞİM PROGRAMLARI OFİSİ (6. SINIF-MEZUNLAR DEĞİŞİM PROGRAMLARI)
 MÜNEVVER ALTINSOY
 22547

 fatma.perim@istanbul.edu.tr
 Öğrenci Bürosu Yöneticiliği (Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp)
 İNTÖRNLÜK DÖNEMİ-MEZUNLAR VE DEĞİŞİM PROGRAMLARI OFİSİ (6. SINIF-MEZUNLAR DEĞİŞİM PROGRAMLARI)
 SERPİL ŞENOL
 22547
 serpil.senol@istanbul.edu.tr
 Öğrenci Bürosu Yöneticiliği (Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp)
İNTÖRNLÜK DÖNEMİ-MEZUNLAR VE DEĞİŞİM PROGRAMLARI OFİSİ (6.SINIF-MEZUNLAR DEĞİŞİM PROGRAMLARI)
 EDA BİLTEKİN
 22547
 eda.biltekin@istanbul.edu.tr
 Öğrenci Bürosu Yöneticiliği (Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp)
 ÖLÇME DEĞERLENDİRME
 ZEKİ KIVANÇ
 22965
 
     
      BİRİM GÖREVİ ADI SOYADI DAHİLİ E-MAİL
 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu  
 KOORDİNATÖR
 SERAP SELEK
 21195
 seleks@gmail.com
 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu  
 SEKRETER
GÜLER SOYDANER
 
 22300
 gulersoydaner@gmail.com
       BİRİM GÖREVİ
 ADI SOYADI
 DAHİLİ  E-MAİL
 Spor, Sanat ve Kültür Koordinatörlüğü
 KOORDİNATÖR
 Taner YALÇIN
 21270 tyalcin@istanbul.edu.tr
     

 SANTRAL MÜDÜRÜ


ALİ IŞIK
 BİRİMGÖREVİ  ADI SOYADI DAHİLİ E-MAİL 
 Santral İletişim Hizmetleri
 Sekreter
 Olcay GENÇDOĞMUŞ
 22000
 oarik@istanbul.edu.tr
 Santral İletişim Hizmetleri
 Teknisyen
 Uğur ÖZTÜRK
 22000
 ugur.ozturk@istanbul.edu.tr
 Santral İletişim Hizmetleri
 Teknisyen
 Ayhan ÇABUK
 22000
 ayhanctf@gmail.com
 Santral İletişim Hizmetleri
 Teknisyen
 Bilgen ARSLAN
 21799
 bilgen.arslan@istanbul.edu.tr
 Santral İletişim Hizmetleri
 Teknisyen
 Yüksel AYDIN
 21739
 yuksel52aydin@gmail.com
 Santral İletişim Hizmetleri
 Teknisyen
 Dilaver KALYON
 21739
 ctftekdepo@gmail.com
 Santral İletişim Hizmetleri
 Santral Operatörü
 Ahmet YEŞİL
 21244
 ahmet.yesil@istanbul.edu.tr
 Santral İletişim Hizmetleri
 Santral Operatörü
 Kıymet GÜL
 21244
 kiymet.gul@istanbul.edu.tr
 Santral İletişim Hizmetleri
 Santral Operatörü
 Mustafa ERİŞ
 21244
 mustafa.eris@istanbul.edu.tr
 Santral İletişim Hizmetleri
 Santral Operatörü
 Sevil DARICI
 21244
 sevilutkuemir.@gmail.com
 Santral İletişim Hizmetleri
 Santral Operatörü
 Kara Salih KUMRAL
 21244
 kara.kumral@istanbul.edu.tr
 Santral İletişim Hizmetleri
 Santral Operatörü
 Faruk TÜRKCAN
 21244
 farukturkcan_5555@outlook.com
 Santral İletişim Hizmetleri
 Santral Operatörü
 İsmail BIYIK
 21244
 ismail.biyik@istanbul.edu.tr
 Santral İletişim Hizmetleri
 Santral Oparötörü
 Nur Selcen KAYA
 21244