Kurum Dışı İlişkiler, Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişimi


EN​

06 Mart 2012 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı ile Uluslararası İlişkiler Komisyonu kuruldu.

Amaç ve Görevlerimiz


Misyon
 • Vakıf Üniversiteleri ve Uluslararası Üniversitelerle ikili anlaşmalar oluşturmak için çalışmalar yapmak,
 • Vakıf Üniversiteleri ve Uluslararası Üniversitelerle yapılmış olan mevcut anlaşmaları değerlendirmek, uygulamaları takip etmek,
 • Ulusal ve Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde (Erasmus–Farabi) gerçekleşen öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği organizasyonunu takip etmek,
 • Staj için Ulusal ve Uluslararası üniversitelerden başvuru yapan öğrencilerin, başvuru şartlarını ve evraklarını belirlemek,
 • Ulusal ve Uluslararası üniversitelerden gelen staj öğrencilerinin başvurularının değerlendirilip ilgili Anabilim Dallarına yönlendirilmesini ve oryantasyonunu sağlamak,
 • Uluslararası fakültelerden gelen staj öğrencilerini Erasmus ya da TurkMsic kulüplerinin başkanlarına yönlendirmek,
 • Ulusal ve Uluslararası Fakültelerden gelen öğretim elemanlarının akademik etkinliklerini düzenlemek,
 • Ulusal ve Uluslararası İlişkiler kapsamındaki duyuru, tanıtım ve bilgilendirmeleri yapmak,
 • Değişim programları çerçevesinde öğrencilerimize anlaşmalı yüksek öğretim kurumlarına gitmeleri ve diğer yüksek öğretim kurumlarından gelecek öğrencileri İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa'yı tercih etmeleri için teşvik etmek,
 • Gelen ve giden öğrencilere farklı Üniversitelerde eğitim ve öğretim olanağı ile ulusal ve uluslararası eğitim tecrübesi edinme imkanı sunmak, 
 • Ulusal ve Uluslar arası yüksek öğretim kurumlarında öğrencilerin ve öğretim üyelerinin İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa'nın güncel bilgi, beceri ve zengin tecrübeler ile donanmış akademik kadrosundan ve eğitim - öğretim olanaklarında yararlanmalarını sağlamak.
Vizyon

 •  İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kapsamında güncel ve ileri düzeydeki imkanlarını ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumları ile işbirliğini en verimli şekilde arttırmak ve paylaşmak. Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Tania MARUR

Kurum Dışı İlişkiler, Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişimi Başkoordinatörü
Erasmus Koordinatörü / İkili ve Çoklu İlişkiler Fakülte Koordinatörü / Anatomi Anabilim Dalı

E-posta: taniamarur@gmail.com

Prof. Dr. Muhlis Cem AR

Ulusal İlişkiler Koordinatörü
Erasmus Koordinatörü
Mevlana Koordinatörü
Dekan Yardımcısı / İç Hastalıkları Anabilim Dalı


E-posta: mcemar68@yahoo.com

Prof. Dr. Hrisi Bahar TOKMAN

Mevlana Koordinatörü /
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

E-posta: hrisibahar@gmail.com


Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy


Uluslararası İlişkiler Koordinatörü
Genel Cerrahi Anabilim Dalı

E-posta: goksoy@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Volkan Demirhan YUMUK

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta: vdyumuk@istanbul.edu.tr


Prof. Dr. Didem Çolpan ÖKSÜZ

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
Farabi Değişim Programı Fakülte Sorumlusu
E-posta: dcolpanoksuz@gmail.com

Doç. Dr. Ayşegül GÜNDÜZ

Farabi Koordinatörü / 
Nöroloji Anabilim Dalı 

E-posta: draysegulgunduz@yahoo.com

Uzm. Dr. Ahmet Murt

Uzmanlık Öğrencisi Temsilcisi /
İç Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta: murtahmet@yahoo.com
Zafer Akman

Öğrenci Temsilcisi /
İngilizce Tıp Programı 3. Sınıf öğrencisi

E-posta: akmanzafer@hotmail.com


Alt Birimler ve Görevlendirmeler

Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Tania MARUR

ERASMUS Koordinatör ve Yardımcı Koordinatörler

Prof. Dr. Tania MARUR (Koordinatör)

Prof. Dr. Muhlis Cem AR

FARABİ Koordinatör ve Yardımcı Koordinatörler

Prof. Dr. Didem Çolpan ÖKSÜZ (Koordinatör)

Doç. Dr. Ayşegül GÜNDÜZ

MEVLANA Koordinatör ve Yardımcı Koordinatörler

Prof. Dr. Muhlis Cem AR (Koordinatör)

Prof. Dr. Volkan Demirhan YUMUK

Prof. Dr. Ertuğrul GÖKSOY

Prof. Dr. Tania MARUR

Doç. Dr.  Ayşegül GÜNDÜZ

Free Mover Koordinatör ve Yardımcı Koordinatörler:

Doç. Dr. Ayşegül GÜNDÜZ (Koordinatör)

Prof. Dr. Didem Çolpan ÖKSÜZ

Adres: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Binası 1. Kat Öğrenci Bürosu, Cerrahpaşa-Fatih 34098 İstanbul-Türkiye


Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Tania Marur

E-posta Adresi: taniamarur@gmail.com

Telefon: +90 (212) 4143000 - 22504 veya 21563


Komisyon Sekreteri ve Uluslararası Üniversitelerden Gelen Öğrenci ve Öğretim Elemanları Sekreterliği: Eda Biltekin

E-posta Adresi: cmfinternational@istanbul.edu.tr

Telefon: +90 (212) 4143000 - 22547


Erasmus ve Farabi Değişim Programları Sekreterliği: Münevver Altınsoy

E-posta Adresi:  ctftrtiprogr@istanbul.edu.tr

Telefon: +90 (212) 4143000 - 21869


Erasmus Gelen Öğrenci / ECFMG Sekreterliği: Umut Soydaner

E-posta Adresi:  ctftrtiprogr@istanbul.edu.tr

Telefon: +90 (212) 4143000 - 22968