Öğrenci

ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU

e-posta: ctftrtipogr@istanbul.edu.tr


Telefon numaraları

Başvuru Ofisi: 22905 (212-4143141)

Personel : Ayfer TOPÇU, Tülin FİDAN, Ahmet KIZGIN


Staj Ofisi (4. ve 5. sınıf, kısmi zamanlı): 21273

Personel: Fatma GEDİKOĞLU, Hilal UZUN


Aktif Öğrenci Arşivi (mezuniyet öncesi işlemler, kulüpler): 21263

Personel: Fatma PERİM, Mustafa GÖNCÜ


Yönetici Asistanlığı Ofisi (oryantasyon, duyurular, yatay geçiş): 22968 (212-4143023)

Personel: Sedef TEZEL, Umut SOYDANER


Bilişim ve Preklinik Dönem Ofisi (1. 2. ve 3. Sınıflar, otomasyon işlemleri, amfi programı): 21106 (212-4143121)

Personel: Hülya AHMEDOV, Gökçe ASILBAY


İnternlik Dönemi, Mezunlar ve Değişim Programları Ofisi (6. sınıf, mezunlar, değişim programları): 22547 (İnternler, Mezunlar) - 21869 (Değişim Programları)

Personel : Münevver ERDOĞAN, Serpil ŞENOL, Eda BİLTEKİN


Ölçme Değerlendirme: 22965

Personel: Zeki KIVANÇ


 

Dikkat!!! Bu sayfada yazılanlar bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir çelişki durumunda mevzuat sayfamızda yazılanlar geçerlidir.


Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde nasıl bir eğitim sistemi uygulanmaktadır?

2008-2009 öğretim yılından beri eğitim programımız yeniden yapılandırılmıştır. Bu süreç içinde müfredatın tamamı gözden geçirilmiş, yeniden yapılandırılmış ve ders saatleri makul ölçülerde azaltılmıştır. İlk 3 yıl yatay ve dikey entegrasyonun sağlandığı multidisipliner ders kurullarının oluşturulmuştur. Öğrencilerimize hemen ilk yıldan itibaren doktor olma bilincine sahip olmaları sağlanmaktadır. Öğrencilerin stajlarda geçirecekleri sürelerin arttırılmış, staj yaptıkları dönemlerin, stajlarla ilişkisiz çok sayıda kuramsal dersten arındırılmıştır. Dördüncü ve beşinci yıl stajlarının, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin tüm olanaklarından yararlanabilecekleri şekilde yapılandırılmıştır. Altıncı yılda daha fazla pratik yapmalarının yolları açılmış, staj yapılandırmalarının birinci basamakta karşılaşabilecekleri sorunları kendi başlarına çözebilecekleri şekilde yapılandırılmıştır.

Ders programları sayfamızda müfredatımızın tüm detayları bulunmaktadır.


Bir dersten başarı olabilmek için hangi notlar alınmalıdır?

Fakültemizde derslerden alınan dörtlük sisteme göre harf notları ara sınav ve yıl sonu sınavlarında alınan notların katkısına göre hesaplanarak verilmektedir.

Fakültemizde dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında ara sınav notunun katkısı %40, yıl sonu (final veya bütünleme) sınavının katkısı %60'dır. Bu şekilde hesaplanan ham başarı notu aşağıdaki tabloya göre harf notlarına çevrilmektedir (küsuratlı sayılar en yakın tamsayıya yuvarlanarak harf notu oluşturulur):

Başarı Notu

Harf Notu Karşılığı

AKTS 
Notu


Anlamı

Not Aralıkları

4,00

AA

A

Mükemmel

88-100

3,50

BA

B

Çok iyi

80-87

3,00

BB

C

İyi

73-79

2,50

CB

D

Orta

66-72

2,00

CC

E

Yeterli

60-65

1,50

DC

-

Koşullu başarılı

55-59

1,00

DD

-

Koşullu başarılı

50-54

0,00

FF

FX

Başarısız

0-49

0,00

FD

F

Devamsız başarısız

0

-

G

-

Geçer (Derecelendirme dışı)

 

-

M

-

Muaf (Derecelendirme dışı)

 


Bunların dışında yıl sonu veya bütünleme sınavında FF dışında bir not alınabilmesi için en az 50 alınması gerekmektedir. DC ve DD notları koşullu başarıdır. Öğrencinin AGNO değeri en az 2,00 ise öğrencinin bu derslerden yeniden sınava girmesi gerekmez. Ancak AGNO düşüklüğü nedeniyle yeni ders alamayan veya AGNO'ları en az 2,00 olmadığı için mezun olamayacak öğrenciler bu notları da yükseltmelidirler.


Yıl sonu (final) sınavına girmediğim için dersten başarısız oldum, telafi (bütünleme) sınavına girebilir miyim?

Yıl sonu sınavı sonucu FF, DD veya DC olan bütün öğrenciler telafi sınavına girebilirler. Devamsızlık sonucu FD notu alınmışsa telafi sınavına girme hakkı yoktur, dersin (stajın) tekrarlanması gerekir. Ancak 2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren yürürlüğe giren İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik sınavlarda alınan son notun geçerli olmasını zorunlu kılmıştır. Yani bu durumda bütünleme sınavında daha düşük bir not alırsanız not karnenize işlenecek olan notunuz da düşecektir.

 

Derse devam etmediğimden dolayı dersten başarısız oldum bütünleme sınavına girebilir miyim?

Hayır. Öncelikle o dersten başarılı olmak için gerekli derse devam koşulunu sağlamalısınız.

 

Sınav notum CC bütünleme sınavına girebilir miyim?

Hayır, bütünleme sınavına girebilmek için ders geçme notunuzun FF, DC veya DD olması gerekmektedir.

 

Sınavdan FF, DD veya DC aldım telafi sınavına (bütünlemeye) girmek için ne yapmalıyım?

Bütünleme sınav listesinde adınız olacaktır. Sınav günü sınav salonuna giderek sınava girebilirsiniz.

 

DC veya DD aldığım bir dersi yeniden aldım, ancak sınavdan daha düşük bir not aldım ne olur?

Not karnenize işlenecek olan notunuz en son sınavdan aldığınız not olur, yani daha önce DC olan bir dersiniz FF'e düşebilir.

 

Hangi durumlarda yeni ders alamam ve dönemi tekrar etmem gerekir?

Ardışık iki yarıyıl AGNO'su 2,00’ın altında kalan öğrenciler başarısız duruma düşerler. Başarısız öğrenciler yeni ders alamazlar. Ancak FD, FF, DD ve DC harf notu aldıkları dersleri tekrarlarlar.

 

Alt sınıflardan istediğim kadar ders alabilir miyim?

Öncelikle alt sınıflardan ders alabilmek için ders geçme notunuzun FD, FF, DC veya DD olması gerekmektedir. Geçme notunuz FD olan dersler için devam zorunluluğu vardır, notunuz FF, DC veya DD ise sadece sınavlara (ara sınav ve bitirme ve/veya telafi sınavı) girmeniz yeterlidir. Son yönetmelik alt sınıflardan alınabilecek dersler için de bir kredi üst sınırı koymuştur ve bu değer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi için en çok 48 kredidir. Alt sınıflardan ders alacak öğrencilerin ayrıca ödeyecekleri öğrenim harcının da artacağını bilmeleri gerekir.

 

Mezun olabilmek için hangi koşulları sağlamalıyım?

Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri 6 yıl sonunda en az 360 AKTS'lik ders almaları ve AGNO'larının en az 2,00 olması gerekmektedir. Daha fazla bilgi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 31 ve Geçici Madde 1'de bulunmaktadır.

 

Bir dersin sınavına girebilmek için ne yapmalıyım?

Öncelikle o derse yarıyıl başında üniversitemiz tarafından ilan edilen süreler içinde online kayıt olmalısınız, kayıt olmadığınız derslerin sınavına giremezsiniz. Bunun dışında derslerin devam koşullarını sağlamalısınız. Staj sınavlarına girebilmeniz için anabilim dallarının koyduğu ek şartlar da olabilir.

 

Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) nasıl hesaplanır?

Herhangi bir yarıyıl sonunda elde edilen AGNO değeri, öğrencinin birinci yarıyıldan itibaren harf notu aldığı tüm derslerin genel ortalamasıdır. Aşağıdaki şekilde hesaplanır:

A. Öğrencilerin aldıkları harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları dersin kredisi ile çarpılır.

B. Tüm dersler için elde edilen çarpım sonuçları toplanır.

C. Öğrencinin o zamana kadar aldığı bütün derslerin kredileri toplanır.

D. AGNO'nun hesaplanması için B  maddesinde bulunan sonuç C maddesinde bulunan sonuca bölünür. Elde edilen değer virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2018-2019 Öğretim Yılı Ders Programları

Cerrahpaşa Medical Faculty Curricula 2018-2019

 

Sınıf / Class

Versiyon / Version

Format / Format

 

1

19.03.2019

PDF

DOC

 

2

19.03.2019

PDF

DOC

 

3

13.03.2019

PDF

DOC

 

4

21.01.2019

PDF

DOC

 

5

21.01.2019

PDF

DOC

 

6

21.01.2019

PDF

DOC


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Özet Ders Programı (Tüm Yıllar)
.
 Versiyon: 13.03.2019
Cerrahpasa Medical Faculty Curriculum Synopsis (All Years). Ver: 13 March 2019


 1.-3. Sınıf Kuramsal Derslerin Anabilim Dalı ve Öğretim Üyelerine göre sınıflandırılmış hali (Versiyon 19.03.2019)


Erasmus Students 2018-2019 should fill up this form and follow up the schedule inside the form for clerkships.


2018-2019 Academic Year Credits and ECTS Credits of Lessons in Cerrahpaşa Medical Faculty (English Program)

2018-2019 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve AKTS Kredileri (Türkçe Tıp Programı)


2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi ve Ders Programları TaslağıDaha önceki öğretim yıllarına ait programlarımız / Our curricula at previous years

2017-2018

 

Sınıf / Class

Versiyon / Version

Format / Format

 

1

24.04.2018

PDF

DOC

 

2

22.03.2018

PDF

DOC

 

3

25.04.2018

PDF

DOC

 

4

26.01.2018

PDF

DOC

 

5

26.01.2018

PDF

DOC

 

6

26.01.2018

PDF

DOC

 

 

 

 

 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Özet Ders Programı (Tüm Yıllar). Versiyon: 16.02.2018
Cerrahpasa Medical Faculty Curriculum Synopsis (All Years). Ver: 16 Feb 2018

 

1.-3. Sınıf Kuramsal Derslerin Anabilim Dalı ve Öğretim Üyelerine göre sınıflandırılmış hali (Versiyon 25.04.2018)

 

Erasmus Students 2017-2018 should fill up this form and follow up the schedule inside the form for clerkships.

2017-2018 Academic Year Credits and ECTS Credits of Lessons in Cerrahpaşa Medical Faculty English Program

2017-2018 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve AKTS Kredileri
(Türkçe Tıp Programı)

 

 

2016-2017

 

Sınıf / Class

Versiyon / Version

Format / Format

 

1

09.05.2017

PDF

DOC

 

2

07.04.2017

PDF

DOC

 

3

18.04.2017

PDF

DOC

 

4

12.06.2017

PDF

DOC

 

5

11.04.2016

PDF

DOC

 

6

05.09.2016

PDF

DOC

 

 

 

 

 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Özet Ders Programı (Tüm Yıllar). Versiyon: 12.06.2017
Cerrahpasa Medical Faculty Curriculum Synopsis (All Years). Ver: 12 June 2017

1.-3. Sınıf Kuramsal Derslerin Anabilim Dalı ve Öğretim Üyelerine göre sınıflandırılmış hali (Versiyon 09.05.2017)

2016-2017 Academic Year Credits and ECTS Credits of Lessons in Cerrahpaşa Medical Faculty English Program

2016-2017 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve AKTS Kredileri
(Türkçe Tıp Programı)

Erasmus Students 2016-2017 should fill up this form and follow up the schedule inside the form for clerkships.

 

 

2015-2016

 

Sınıf / Class

Versiyon / Version

Format / Format

 

1

12.04.2016

PDF

DOC

 

2

19.04.2016

PDF

DOC

 

3

07.04.2016

PDF

DOC

 

4

10.02.2016

PDF

DOC

 

5

08.02.2016

PDF

DOC

 

6

10.02.2016

PDF

DOC

 

 

 

 

 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Özet Ders Programı (Tüm Yıllar). Versiyon: 07.04.2016
Cerrahpasa Medical Faculty Curriculum Synopsis (All Years). Ver: 07 April 2016

 

1.-3. Sınıf Kuramsal Derslerin Anabilim Dalı ve Öğretim Üyelerine göre sınıflandırılmış hali (Versiyon 12.04.2016).

 

Erasmus Students 2016-2017 should fill up this form and follow up the schedule inside the form for clerkships.
Click here to reach curricula 2016-2017

2015-2016 Academic Year Credits and ECTS Credits of Lessons in Cerrahpaşa Medical Faculty English Program

2015-2016 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve AKTS Kredileri
(Türkçe Tıp Programı)
 

 

2014-2015

 

Sınıf / Class

Versiyon / Version

Format / Format

 

1

09.04.2015

PDF

DOC

 

2

06.04.2015

PDF

DOC

 

3

06.04.2015

PDF

DOC

 

4*

30.12.2014

PDF

DOC

 

5*

30.12.2014

PDF

DOC

 

6*

30.12.2014

PDF

DOC

 

 

 

 

 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Özet Ders Programı (Tüm Yıllar). Versiyon: 09.04.2015
Cerrahpasa Medical Faculty Curriculum Synopsis (All Years). Ver: 9 April 2015

* Attention Important Information for Erasmus Students for our English Medical Program. Erasmus Students 2014-2015 should fill up this form and follow up the schedule inside the form for clerkships.
Erasmus Students 2015-2016 should fill up this form and follow up the schedule inside the form for clerkships.

1.-3. Sınıf  Kuramsal Derslerin Anabilim Dalı ve Öğretim Üyelerine göre sınıflandırılmış hali(Versiyon 06.04.2015).

2014-2015 Academic Year Credits and ECTS Credits of Lessons in Cerrahpaşa Medical Faculty English Program

2014-2015 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve AKTS Kredileri
(Türkçe Tıp Programı)

2013-2014

 

Sınıf / Class

Versiyon / Version

Format / Format

 

1

13.02.2014

PDF

DOC

 

2

24.02.2014

PDF

DOC

 

3

24.02.2014

PDF

DOC

 

4*

13.02.2014

PDF

DOC

 

5*

24.02.2014

PDF

DOC

 

6*

24.07.2013

PDF

DOC

 

 

 

 

 

Erasmus Students 2013-2014 should fill up this form and follow up the schedule inside the form for clerkships.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Özet Ders Programı (Tüm Yıllar). Versiyon: 18.02.2014
Cerrahpasa Medical Faculty Curriculum Synopsis (All Years). Ver: 18 Feb 2014

1.-3. Sınıf  Kuramsal Derslerin Anabilim Dalı ve Öğretim Üyelerine göre sınıflandırılmış hali (Versiyon 13.02.2014).

2013-2014 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve AKTS Kredileri (Türkçe Tıp Programı)
2013-2014 Academic Year Credits and ECTS Credits of Lessons in Cerrahpaşa Medical Faculty (English Program)

 

2012-2013

 

Sınıf / Class

Versiyon / Version

Format / Format

 

1

04.06.2013

PDF

 

2

24.04.2013

PDF

 

3

24.04.2013

PDF

 

4

14.11.2012

PDF

 

5

24.01.2013

PDF

 

6

29.11.2012

PDF

1.-3. Sınıf  Kuramsal Derslerin Anabilim Dalı ve Öğretim Üyelerine göre sınıflandırılmış hali (Versiyon 24.04.2013).

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Özet Ders Programı (Tüm Yıllar). Versiyon: 04.06.2013
Cerrahpasa Medical Faculty Curriculum Synopsis (All Years). Version: 4 June 2013

2012-2013 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve AKTS Kredileri (Türkçe Tıp Programı)
2012-2013 Academic Year Credits and ECTS Credits of Lessons in Cerrahpaşa Medical Faculty (English Program)

2011-2012

 

Sınıf / Class

Versiyon / Version

Format / Format

 

1

07.03.2011

PDF

 

2

04.05.2012

PDF

 

3

03.05.2012

PDF

 

4

05.12.2011

PDF

 

5

05.12.2011

PDF

 

6

05.12.2011

PDF

 

Tüm sınıflar/
All classes

03.04.2012

Word

1.-3. Sınıf  Kuramsal Derslerin Öğretim Üyelerine göre sınıflandırılmış hali (Versiyon 25.04.2012).

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Özet Ders Programı (Tüm Yıllar) Versiyon: 06.01.2012
Cerrahpasa Medical Faculty Curriculum Synopsis (All Years). Version: 06 Jan 2012

2011-2012 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve AKTS Kredileri (Türkçe Tıp)

2011-2012 Academic Year Credits and ECTS Credits of Lessons in Cerrahpaşa Medical Faculty English Program 

2010-2011

1., 2. ve 3. Sınıflar / 1st, 2nd and 3rd Years

4., 5. Sınıflar / 4th, and 5th Years

6. Sınıf / 6th Year
 

1.-5. Sınıf  Tüm Kuramsal Derslerin Anabilim Dallarına göre sınıflandırılmış hali (Versiyon 14.03.2011)

1.-5. Sınıf  Tüm Kuramsal Derslerin Öğretim Üyelerine göre sınıflandırılmış hali (Versiyon 14.03.2011)
Not: Listeler staj derslerini içermemektedir.
 

2010-2011 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin
Kredileri ve AKTS Kredileri / 

2010-2011 Academic Year Credits and ECTS Credits
of Lessons in Cerrahpaşa Medical Faculty
 

2010-2011 Öğretim Yılı Sınav Takvimi

 

2009-2010

1. ve 2. Sınıflar / 1st and 2nd Years

2009-2010 Bahar Sömestri 1. ve 2. Sınıf Ders Programlarının Anabilim Dallarına ve Öğretim Üyelerine göre yapılandırılmış halleri.
Anabilim dalı derslerine göre sıralı haline buradan ulaşabilirsiniz.
Öğretim üyelerine göre sıralı haline buradan ulaşabilirsiniz.

3., 4., 5. Sınıflar / 3th, 4th, and 5th Years

6. Sınıf / 6th Year

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin
Kredileri ve AKTS Kredileri / 

2009-2010 Academic Year Credits and ECTS Credits
of Lessons in Cerrahpaşa Medical Faculty

2009-2010 Öğretim Yılı Sınav Takvimi

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrenci Temsilcileri, 2009-2010

 

2008-2009

1. Sınıf / 1st Year

2. Sınıf / 2nd Year

3., 4., 5. Sınıflar / 3th, 4th, and 5th Years

6. Sınıf / 6th Year

 

2007-2008

1. Sınıf (Türkçe)                 /      1st Year (English)

2. Sınıf (Türkçe)                /       2nd Year (English)

3., 4., 5. Sınıflar (Türkçe) /        3th, 4th, and 5th Years (English)

6. Sınıf                           /         6th Year

 

2006-2007

1. Sınıf (Türkçe)                 /      1st Year (English)

2. Sınıf (Türkçe)                /       2nd Year (English)

3., 4., 5. Sınıflar (Türkçe) /        3th, 4th, and 5th Years (English)

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
2018-2019 Öğretim Yılı Akademik Takvimi
Cerrahpaşa Medical Faculty 2018-2019 Academic Calender

Tarih/Date

Türkçe

English

09.07.2018

6. Sınıfın Başlangıcı

6th Class Start

09.07.2018-20.07.2018

6. Sınıf Ders Alma

6th Class Registration for Lessons

27.08.2018-07.09.2018

4. ve 5. Sınıf Ders Alma

4th and 5th Classes Registration for Lessons

27.08.2018-07.09.2018

4. ve 5. Sınıf Güz Yarıyılı Katkı Payı Yatırma

4th and 5th Classes Autumn Semester Payment of Tuition

03.09.2018

4. ve 5. Sınıfların Başlangıcı

4th and 5th Classes Start

10.09.2018-21.09.2018

1., 2. ve 3. Sınıf Güz Yarıyılı Ders Alma

1st, 2nd and 3rd Classes Autumn Semester Registration for Lessons

10.09.2018-21.09.2018

1., 2. ve 3. Sınıf Güz Yarıyılı Katkı Payı Yatırma

1st, 2nd and 3rd Classes Autumn Semester Payment of Tuition

17.09.2018

1., 2. ve 3. Sınıfların Başlangıcı (Güz Yarıyılı)

1st, 2nd and 3rd Class Start (Autumn Semester)

29.10.2018

Cumhuriyet Bayramı Tatili

Republic Day

10.11.2018

Atatürk’ü Anma Günü

Commemoration Day of Atatürk

28.12.2018

Güz Yarıyılı Bitişi

End of Autumn Semester

31.12.2018-11.01.2019

Güz Yarıyılı Bitirme Sınavları

Autumn Semester Final Exams

21.01.2019-25.01.2019

1., 2. ve 3. Sınıflar Güz Yarıyılı Telafi Sınavları

1st, 2nd and 3rd Classes Autumn Semester Makeup Exams

04.02.2019-15.02.2019

1., 2. ve 3. Sınıf Bahar Yarıyılı Ders Alma

1st, 2nd and 3rd Classes Spring Semester Registration for Lessons

04.02.2019-15.02.2019

Tüm Sınıflar Bahar Yarıyılı Katkı Payı Yatırma

All Classes Spring Semester Payment of Tuition

11.02.2019

1., 2. ve 3. Sınıfların Başlangıcı (Bahar Yarıyılı)

1st, 2nd and 3rd Class Start (Spring Semester)

14.03.2019

Tıp Bayramı

Doctor’s Day

23.04.2019

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

National Sovereignty and Children’s Day

01.05.2019

Emek ve Dayanışma Günü

Workers Day

24.05.2019

Bahar Yarıyılı Bitişi

End of Spring Semester

27.05.2019-12.06.2019

Bahar Dönemi Bitirme Sınavları

Spring Semester Final Exams

04.06.2019-07.06.2019

Ramazan Bayramı

Religious Holiday

14.06.2019

4. ve 5. Sınıf Staj Bitimi

End of Clerkships at 4th and 5thClasses

19.06.2019-25.06.2019

1., 2. ve 3. Sınıflar Bahar Yarıyılı Telafi Sınavları

1st, 2nd and 3rd Classes Spring Semester Makeup Exams

19.06.2019-28.06.2019

4. ve 5. Sınıflar Telafi Sınavları

4th and 5th Classes Makeup Exams

05.07.2019

6. Sınıf Bitimi

End of 6th Class

  

Daha önceki yıllara ait akademik takvimlerimiz / Our academic calender at previous years

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012Ders kurulları, ortak dersler ve stajlara ait tüm sınavlar "Ders Programları" sayfasında ilgili sınıfa ait ders programı içinde ilan edilmektedir.

Daha önceki öğretim yıllarına ait sınav tarihlerimiz
  

Sınıf Listeleri (2018-2019)

Bahar Yarıyılı

Türkçe Tıp Programı

İngilizce Tıp Programı

1. Sınıf

1. Sınıf

2. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

4. Sınıf

5. Sınıf

5. Sınıf


Güz Yarıyılı

Türkçe Tıp Programı

İngilizce Tıp Programı

1. Sınıf

1. Sınıf

2. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

4. Sınıf

5. Sınıf

5. Sınıf

Sayfanın güncellenme tarihi: 26.02.2019


    Daha Önceki Öğretim Yıllarına Ait Sınıf Listeleri

     2017-2018

     2016-2017

     2015-2016

     2014-2015

     2013-2014

     2012-2013

     2011-2012

 

 

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.
İstanbul Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı mevzuat sayfasına buradan ulaşabilirsiniz

 

Yönetmelikler

 

 

Yönergeler


Esaslar - Kılavuzlar - Kararlar


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrenci Kulüpleri

 

Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı:

Osman YETER

Öğrenci Kültür Merkezi Müdürü:

Dr. Öğr. Üyesi Murat YILMAZ

Cerrahpaşa Kampüs Kulüp Koordinatörü:

Doç. Dr. Erkan YILMAZ

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Birim Kulüp Sorumlusu:

Prof.Dr. Matem TUNÇDEMİR

 

İÜC Sağlık ve Spor Kültür Daire Başkanlığı internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

İÜC Sağlık ve Spor Kültür Daire Başkanlığı Öğrenci Kulüpleri Yönergesi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

  


 

Kulübün Adı

Danışman öğretim üyesi

Başkan

Atatürkçü Düşünce Kulübü

Prof. Dr. Bekir KOCAZEYBEK

Vildan GÖRGÜLÜ

Cerrahpaşa Gastronomi Kulubü

Prof. Dr. Özgür KASAPÇOPUR

Zeynep YEŞİLLER

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İzcilik Kulubü

Doç. Dr. Salime Pelin ERGÜVEN

Ziya Öner KUNTER

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Organizasyon Kulubü

Prof. Dr. Hakan EKMEKÇİ

Emre ECE

Dans Kulübü

Prof. Dr. Öner SÜZER

Atakan ŞAHİNER

Fotoğrafçılık Kulubü

Prof. Dr. Melek ÖZTÜRK SEZGİN

Batuhan BAYRAM

Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü

Doç. Dr. İlker İnanç BALKAN

Atıf ARPAÇUKURU

Girişimcilik Kulübü

Prof. Dr. Matem TUNÇDEMİR

Zeynep Naz EFE

Gönüllü Hekimler Kulübü

Doç. Dr. Birgül METE

Ebru ERSÖZ

Koltuk Değneği Kulübü

Prof. Dr. Mehmet Rıza ALTIPARMAK

Dilara KURTULUŞ

Nörobilim Kulübü

Doç. Dr. Duygu GEZEN AK

Mert KARABACAK

Öğrenci Bilimsel Araştırmalar Kulübü

Prof. Dr. Oktay SEYMEN

Ceren ÖZTÜRK

Psikiyatri Kulübü

Prof. Dr. Burak DOĞANGÜN

Melek AKSOY

Sanat ve Müzik Kulübü

Prof. Dr. Özlem BALCI EKMEKÇİ

Haşim Can TORAN

Sempati Cerrahpaşa Kulubü

Prof. Dr. Yalım DİKMEN

Lütfü FIRAT

Sinema Kulübü

Prof. Dr. Nuran DARIYERLİ

Sercan OK

Sosyal Sorumluluk Kulübü

Prof. Dr. Harun CANSIZ

M. Mustafa ZENGİN

Tıp Öğrencileri Kulübü

Prof. Dr. Bülent ÖNAL

Selami TOPARLI

TurkMSIC Cerrahpaşa Kulübü

Prof. Dr. Tania MARUR

Ahmet Fatih ÇALIŞKAN

Türk Tarih Kulübü

Doç. Dr. Adullah TÜTEN

Nurettin ÖRNEK2018-2019 Güz

Türkçe Tıp Programı

İngilizce Tıp Programı

1. Sınıf

1. Sınıf

2. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

3. Sınıf

 

2017-2018 Bahar

Türkçe Tıp Programı

İngilizce Tıp Programı

1. Sınıf

1. Sınıf

2. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

4. Sınıf

5. Sınıf

5. Sınıf

6. Sınıf

6. Sınıf

 

2017-2018 Güz

Türkçe Tıp Programı

İngilizce Tıp Programı

1. Sınıf

1. Sınıf

2. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

3. Sınıf

 

 

2016-2017 Bahar

Türkçe Tıp Programı

İngilizce Tıp Programı

1. Sınıf

1. Sınıf

2. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

4. Sınıf

5. Sınıf

5. Sınıf

6. Sınıf

6. Sınıf

 

2016-2017 Güz

Türkçe Tıp Programı

İngilizce Tıp Programı

1. Sınıf

1. Sınıf

2. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

3. Sınıf

 

2015-2016 Bahar

Türkçe Tıp Programı

İngilizce Tıp Programı

1. Sınıf

1. Sınıf

2. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

4. Sınıf

5. Sınıf

5. Sınıf

6. Sınıf

6. Sınıf

 

2014-2015 Bahar

Türkçe Tıp Programı

İngilizce Tıp Programı

1. Sınıf

1. Sınıf

2. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

4. Sınıf

5. Sınıf

5. Sınıf

6. Sınıf

6. Sınıf

 

 

2014-2015 Güz

Türkçe Tıp Programı

İngilizce Tıp Programı

1. Sınıf

1. Sınıf

2. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

4. Sınıf

5. Sınıf

5. Sınıf

6. Sınıf

6. Sınıf

 

 

2013-2014 Bahar

Türkçe Tıp Programı

İngilizce Tıp Programı

1. Sınıf

1. Sınıf

2. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

4. Sınıf

5. Sınıf

5. Sınıf

 

 

2013-2014 Güz

Türkçe Tıp Programı

İngilizce Tıp Programı

1. Sınıf

1. Sınıf

2. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

4. Sınıf

5. Sınıf

5. Sınıf

6. Sınıf

6. Sınıf

 

2012-2013 Bahar

Türkçe Tıp Programı

İngilizce Tıp Programı

1. Sınıf

1. Sınıf

2. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

4. Sınıf

5. Sınıf

5. Sınıf

 

2011-2012 Bahar

Türkçe Tıp Programı

İngilizce Tıp Programı

1. Sınıf

1. Sınıf

2. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

4. Sınıf

5. Sınıf

5. Sınıf

6. Sınıf

6. Sınıf

 

 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mezunları
Cerrahpaşa Medical Faculty Graduates

 

Türkçe Tıp Programından Mezun Olanların Listesi
List for Graduates from Turkish Program
 

İngilizce Tıp Programından Mezun Olanların Listesi
List for Graduates from English Program
 Tıbbi Biyolojik Bilimler Mezunları 
(Not: Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümüne öğrenci alımı 2003 yılında durdurulmuştur.)
Medical Biological Sciences Graduates (Notice: Student acceptance to this section was suspended at 2003.)
 

Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümünden Mezun Olanların Listesi
List for Graduates from Medical Biological Sciences

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitimi Akreditasyonu Sayfası
Güncellenme tarihi: 14.05.2019

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi eğitim akreditasyonu süreci nasıl başladı?​
Fakültemiz 03.01.2012 tarihinde Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (TEPDAD) Türkçe ve İngilizce Mezuniyet öncesi programlarında akredite olmak üzere başvuruda bulunmuştur. Başvurumuzun ardından 16.03.2012 tarihinde TEPDAD fakültemize akreditasyon sürecini tanıtma ve bilgilendirme amaçlı bir kurum ziyareti gerçekleştirmiştir. Bu ziyaretin ardından fakültemiz özdeğerlendirme komisyonu “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Özdeğerlendirme Raporu” hazırlamış ve 29.08.2012 tarihinde TEPDAD’a sunmuştur. Raporumuzun TEPDAD tarafından değerlendirilmesi sonucunda, Fakültemizin Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2019 yılına kadar akredite edilmiştir. Akreditasyon süreci kapsamında Fakültemize 10-13 Ocak 2016 tarihleri arasında bir ara değerlendirme ziyareti yapılmış ve bu süreç başarıyla tamamlanmıştır.

Özdeğerlendirme raporumuzu kimler hazırladı, içeriğinde neler vardı?
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları Özdeğerlendirme Raporu"nun özetine ve özdeğerlendirme komisyonu hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


Değerlendirme ve izleme ziyaretinin amacı nedir?
Bu ziyaretin temel amacı; Türkçe ve İngilizce eğitim programlarımızın Ulusal Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Standartlarına uygunluk düzeyini belirten raporların hazırlanmasıdır. TEPDAD ziyaret ekibi özdeğerlendirme raporunda fakültemizin mezuniyet öncesi eğitimine ait tanımladığımız uygulamaları yerinde inceleyerek ve fakültemiz öğretim üyeleri, asistanları ve öğrencileriyle görüşmeler yapmıştır.


UTEAK ve TEPDAD nedir?​
2002-2007 döneminde, Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Komisyonundaki çalışmalara, YÖDEK tarafından getirilen öneriler dikkate alınarak ve mühendislik fakültelerindeki örnek kullanılarak Tıp Dekanları Konseyi inisiyatifinde Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) 2008’de kurulmuş ve çalışmalarını sürdürmüştür.

YÖK’ün önerisi ile bağımsız bir kurum olması için Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği  (TEPDAD) kuruldu.TEPDAD, bağımsız bir akreditasyon kuruluşu olarak tanınma ve “kalite değerlendirme belgesi” almak üzere YÖK’e başvurmuş ve 30 Kasım 2011’de bu başvurusu kabul edilmiştir. Bu şekilde TEPDAD Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programları'nın Akreditasyonu için ulusal bir Kalite Güvence Kuruluşu olarak tanınmıştır.

Bu sayfanın güncellendiği 14.05.2019 tarihi itibariyle 31 tıp fakültesine bağlı 34 tıp programı akredite edilmiştir. Bu konuda detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

UTEAK çalışmalarını Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne  (TEPDAD) bağlı olarak gerçekleştirmektedir. Daha fazla bilgi için UTEAK ve TEPDAD  Resmi Web Sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Akreditasyon nedir ve bize ne sağlayacak?
Tıp eğitim programımızın akreditasyonu, gerekli şartlara, standartlara ve mevzuata uygunluğunun bu konuda yetkilendirilmiş bağımsız kuruluşlar tarafından değerlendirilmesi ve onaylanmasıdır.​ Yüksek öğretim sürecinin nitelikli olması, bilginin, çağdaş, sürekli yenilenen ve değişime açık olması ile mümkündür. Bu nedenle, eğitim programlarının bileşenlerinin ve hedeflere ulaşmada kullandığı yöntemlerin belli aralıklarla gözden geçirildiği bir değerlendirmenin yararları yadsınamaz. Ulusal ve uluslararası akreditasyon,  sadece kalite güvencesini elde etmek için bir amaç değil, aynı zamanda çağdaş eğitimi yakalamak ve korumak için gerekli değişimleri belirlemekte yararlanılabilecek bir araç olarak da düşünülmelidir.Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Reakreditasyon Süreci​
Fakültemiz TEPDAD tarafından belirlenen süre içinde 08.02.2018 tarihinde başvurarak reakreditasyon sürecini başlatmıştır. Ancak özdeğerlendirme raporunun hazırlanması süreci içinde, 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7141 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükümleri gereği bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler İstanbul Üniversitesinden ayrılarak İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa oluşturulmuştur ve Fakültemiz de bu oluşumun içinde yer almıştır. Yeni üniversitenin kurulum aşamasında Rektör ve Dekan atamaları, iç mevzuatın oluşturulması ve mali konular konusundaki düzenlemeler zaman aldığından Fakültemiz “Tıp Eğitimi Programları Akreditasyonu Başvurusu ve Değerlendirme Esasları Yönergesi” hükümleri gereği TEPDAD’a başvurarak kurumumuz akreditasyon süreci için özel takvim oluşturulmuştur. Kurumumuza tüm evrakların tamamlanması için en geç süre olarak tanınan 31.10.2019 tarihinden 6 ay önce istenen tüm bilgi ve belgeler tamamlanarak TEPDAD’a ulaştırılmıştır. Ulaştırılan raporumuz 10.05.2019 tarihinde TEPDAD Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Kurumumuzun 2019 Eylül ayı içinde ziyaret edilmesi planlanmaktadır ve bu şekilde akreditasyon sürecimiz aynı takvim yılında hiç kesintiye uğramadan tamamlanacaktır.


    

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Mezuniyet Öncesi Eğitimi Anket Analizleri

Sayfanın güncellenme tarihi: 28.05.2019

2018-2019

1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları

·         Türkçe Tıp Programı

·         İngilizce Tıp Programı

 

2017-2018

1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları

·         Türkçe Tıp Programı

·         İngilizce Tıp Programı

 

4. ve 5. Sınıf Stajları

·         Türkçe Tıp Programı

·         İngilizce Tıp Programı

 

2016-2017

1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları

·         Türkçe Tıp Programı

·         İngilizce Tıp Programı

 

4. ve 5. Sınıf Stajları

·         Türkçe Tıp Programı

·         İngilizce Tıp Programı

 

2015-2016

1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları

·         Türkçe Tıp Programı

·         İngilizce Tıp Programı

 

4. ve 5. Sınıf Stajları
(Türkçe ve İngilizce Tıp Programları)

·         Güz Yarıyılı

·         Bahar Yarıyılı

        

2014-2015

1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları

·         Türkçe Tıp Programı

·         İngilizce Tıp Programı

 

4. ve 5. Sınıf Stajları
(Türkçe ve İngilizce Tıp Programları)

·         Güz Yarıyılı

·         Bahar Yarıyılı

        

2013-2014

1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları

·         Türkçe Tıp Programı

·         İngilizce Tıp Programı

 

4. ve 5. Sınıf Stajları
(Türkçe ve İngilizce Tıp Programları)

·         Güz Yarıyılı

·         Bahar Yarıyılı

 

2012-2013

1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları

·         Türkçe Tıp Programı

·         İngilizce Tıp Programı

 

4. ve 5. Sınıf Stajları
(Türkçe ve İngilizce Tıp Programları)

·         Güz Yarıyılı

·         Bahar Yarıyılı

 

     Öğrenci Anket Analizlerinin Değerlendirme Raporu

 

     Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Anket Analizleri

 


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitimi Başarı Analizleri

Sayfanın güncellenme tarihi: 05.02.2019


·         İngilizce ve Türkçe Tıp Programları Sınıf Ortalamaları (2008-2018)

 

      1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Başarı Analizi (2008-2019)

·         Türkçe Tıp Programı

·         İngilizce Tıp Programı

 

      4. ve 5. Sınıf Stajları Başarı Analizi (2008-2018)

·         Türkçe Tıp Programı

·         İngilizce Tıp Programı

 Ders kurulu sınavlarının soru analiz sonuçları