Öğrenci

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU

e-posta: ctfogr@iuc.edu.tr

Telefon numaraları (+90 212 4143000/)

Başvuru Ofisi

Ayfer TOPÇU: 60303

Ahmet KIZGIN: 60305

 

 

 

Staj Ofisi (4. ve 5. sınıf, kısmi zamanlı)

Fatma GEDİKOĞLU: 60306 (5. Sınıf)

Tülin FİDAN: 60304 (4. Sınıf)

 

 

 

Aktif Öğrenci Arşivi (mezuniyet öncesi işlemler, kulüpler, kısmi zamanlı)

Fatma PERİM: 60309

Mustafa GÖNCÜ: 60308

Hilal UZUN: 60307

 

 

Yönetici Asistanlığı Ofisi (oryantasyon, duyurular, yatay geçiş)

Sedef TEZEL: 60312

 

 

 

Bilişim ve Preklinik Dönem Ofisi (1. 2. ve 3. Sınıflar, otomasyon işlemleri, amfi programı)

Hülya AHMEDOV: 60310
Rabia ÜÇLÜ: 60311

 

 

 

 

İnternlik Dönemi, Mezunlar ve Değişim Programları Ofisi (6. sınıf, mezunlar, değişim programları)

Münevver ERDOĞAN: 60316 (internler)

Cumhur KIRAL SHARAFKHANOV: 60314 (mezunlar)

Eda BİLTEKİN: 60315 (değişim programları)

 

 

 

Ölçme Değerlendirme

Zeki KIVANÇ: 60317

 

 

 

 

Dikkat!!! Bu sayfada yazılanlar bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir çelişki durumunda mevzuat sayfamızda yazılanlar geçerlidir.

 

 
 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde nasıl bir eğitim sistemi uygulanmaktadır?

2008-2009 öğretim yılından beri eğitim programımız yeniden yapılandırılmıştır. Bu süreç içinde müfredatın tamamı gözden geçirilmiş, yeniden yapılandırılmış ve ders saatleri makul ölçülerde azaltılmıştır. İlk 3 yıl yatay ve dikey entegrasyonun sağlandığı multidisipliner ders kurullarının oluşturulmuştur. Öğrencilerimize hemen ilk yıldan itibaren doktor olma bilincine sahip olmaları sağlanmaktadır. Öğrencilerin stajlarda geçirecekleri sürelerin arttırılmış, staj yaptıkları dönemlerin, stajlarla ilişkisiz çok sayıda kuramsal dersten arındırılmıştır. Dördüncü ve beşinci yıl stajlarının, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin tüm olanaklarından yararlanabilecekleri şekilde yapılandırılmıştır. Altıncı yılda daha fazla pratik yapmalarının yolları açılmış, staj yapılandırmalarının birinci basamakta karşılaşabilecekleri sorunları kendi başlarına çözebilecekleri şekilde yapılandırılmıştır.

Ders programları sayfamızda müfredatımızın tüm detayları bulunmaktadır.

 

 

Bir dersten başarı olabilmek için hangi notlar alınmalıdır?

Fakültemizde derslerden alınan dörtlük sisteme göre harf notları ara sınav ve yıl sonu sınavlarında alınan notların katkısına göre hesaplanarak verilmektedir.

Fakültemizde dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında ara sınav notunun katkısı %40, yıl sonu (final veya bütünleme) sınavının katkısı %60'dır. Bu şekilde hesaplanan ham başarı notu aşağıdaki tabloya göre harf notlarına çevrilmektedir (küsuratlı sayılar en yakın tamsayıya yuvarlanarak harf notu oluşturulur):

 

 

Başarı Notu

Harf Notu Karşılığı

AKTS 
Notu


Anlamı

Not Aralıkları

4,00

AA

A

Mükemmel

88-100

3,50

BA

B

Çok iyi

80-87

3,00

BB

C

İyi

73-79

2,50

CB

D

Orta

66-72

2,00

CC

E

Yeterli

60-65

1,50

DC

-

Koşullu başarılı

55-59

1,00

DD

-

Koşullu başarılı

50-54

0,00

FF

FX

Başarısız

0-49

0,00

FD

F

Devamsız başarısız

0

-

G

-

Geçer (Derecelendirme dışı)

 

-

M

-

Muaf (Derecelendirme dışı)

 

 

Bunların dışında yıl sonu veya bütünleme sınavında FF dışında bir not alınabilmesi için en az 50 alınması gerekmektedir. DC ve DD notları koşullu başarıdır. Öğrencinin AGNO değeri en az 2,00 ise öğrencinin bu derslerden yeniden sınava girmesi gerekmez. Ancak AGNO düşüklüğü nedeniyle yeni ders alamayan veya AGNO'ları en az 2,00 olmadığı için mezun olamayacak öğrenciler bu notları da yükseltmelidirler.

Yıl sonu (final) sınavına girmediğim için dersten başarısız oldum, telafi (bütünleme) sınavına girebilir miyim?

Yıl sonu sınavı sonucu FF, DD veya DC olan bütün öğrenciler telafi sınavına girebilirler. Devamsızlık sonucu FD notu alınmışsa telafi sınavına girme hakkı yoktur, dersin (stajın) tekrarlanması gerekir. Ancak 2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren yürürlüğe giren İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik sınavlarda alınan son notun geçerli olmasını zorunlu kılmıştır. Yani bu durumda bütünleme sınavında daha düşük bir not alırsanız not karnenize işlenecek olan notunuz da düşecektir.

 

Derse devam etmediğimden dolayı dersten başarısız oldum bütünleme sınavına girebilir miyim?

Hayır. Öncelikle o dersten başarılı olmak için gerekli derse devam koşulunu sağlamalısınız.

 

Sınav notum CC bütünleme sınavına girebilir miyim?

Hayır, bütünleme sınavına girebilmek için ders geçme notunuzun FF, DC veya DD olması gerekmektedir.

 

Sınavdan FF, DD veya DC aldım telafi sınavına (bütünlemeye) girmek için ne yapmalıyım?

Bütünleme sınav listesinde adınız olacaktır. Sınav günü sınav salonuna giderek sınava girebilirsiniz.

 

DC veya DD aldığım bir dersi yeniden aldım, ancak sınavdan daha düşük bir not aldım ne olur?

Not karnenize işlenecek olan notunuz en son sınavdan aldığınız not olur, yani daha önce DC olan bir dersiniz FF'e düşebilir.

 

Hangi durumlarda yeni ders alamam ve dönemi tekrar etmem gerekir?

Ardışık iki yarıyıl AGNO'su 2,00’ın altında kalan öğrenciler başarısız duruma düşerler. Başarısız öğrenciler yeni ders alamazlar. Ancak FD, FF, DD ve DC harf notu aldıkları dersleri tekrarlarlar.

 

Alt sınıflardan istediğim kadar ders alabilir miyim?

Öncelikle alt sınıflardan ders alabilmek için ders geçme notunuzun FD, FF, DC veya DD olması gerekmektedir. Geçme notunuz FD olan dersler için devam zorunluluğu vardır, notunuz FF, DC veya DD ise sadece sınavlara (ara sınav ve bitirme ve/veya telafi sınavı) girmeniz yeterlidir. Son yönetmelik alt sınıflardan alınabilecek dersler için de bir kredi üst sınırı koymuştur ve bu değer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi için en çok 48 kredidir. Alt sınıflardan ders alacak öğrencilerin ayrıca ödeyecekleri öğrenim harcının da artacağını bilmeleri gerekir.

 

Mezun olabilmek için hangi koşulları sağlamalıyım?

Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri 6 yıl sonunda en az 360 AKTS'lik ders almaları ve AGNO'larının en az 2,00 olması gerekmektedir. Daha fazla bilgi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 31 ve Geçici Madde 1'de bulunmaktadır.

 

Bir dersin sınavına girebilmek için ne yapmalıyım?

Öncelikle o derse yarıyıl başında üniversitemiz tarafından ilan edilen süreler içinde online kayıt olmalısınız, kayıt olmadığınız derslerin sınavına giremezsiniz. Bunun dışında derslerin devam koşullarını sağlamalısınız. Staj sınavlarına girebilmeniz için anabilim dallarının koyduğu ek şartlar da olabilir.

 

Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) nasıl hesaplanır?

Herhangi bir yarıyıl sonunda elde edilen AGNO değeri, öğrencinin birinci yarıyıldan itibaren harf notu aldığı tüm derslerin genel ortalamasıdır. Aşağıdaki şekilde hesaplanır:

A. Öğrencilerin aldıkları harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları dersin kredisi ile çarpılır.

B. Tüm dersler için elde edilen çarpım sonuçları toplanır.

C. Öğrencinin o zamana kadar aldığı bütün derslerin kredileri toplanır.

D. AGNO'nun hesaplanması için B  maddesinde bulunan sonuç C maddesinde bulunan sonuca bölünür. Elde edilen değer virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

 

 

 

 

 
 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2020-2021 Öğretim Yılı Ders Programları

Cerrahpaşa Medical Faculty Curricula 2020-2021

Cerrahpaşa Medical Faculty Curricula 2020-2021

 

Sınıf / Class

Versiyon / Version

Format / Format

 

1

16.02.2021

PDF

DOC

 

2

23.03.2021

PDF

DOC

 

3

11.02.2021

PDF

DOC

 

4

19.08.2020

PDF

DOC

 

5

02.03.2021

PDF

DOC

 

6

23.03.2021

PDF

DOC

 

 

 

 

 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2020-2021 Ders Programı (Tüm Yıllar)Versiyon: 23.03.2021
Cerrahpasa Medical Faculty 2020-2021 Curriculum Synopsis (All Years). Ver: 23 Mar 2021

   

 

 

 

Güz Yarıyılı 1.-3. Sınıf Kuramsal Derslerin Anabilim Dalı ve Öğretim Üyelerine göre sınıflandırılmış hali (Versiyon 08.12.2020)

 

Erasmus Students 2020-2021 should fill up this form and follow up the schedule inside the form for clerkships.

 

Ders kurulu güncelleme linkine buradan ulaşabilirsiniz.

Versiyon: 19.03.2021. Güncellemelerde en son versiyon dosya üzerinde yapılmayan değişiklikler dikkate alınmayacaktır.


 
 

Daha önceki öğretim yıllarına ait programlarımız / Our curricula at previous years2019-2020

 

 

Sınıf / Class

Versiyon / Version

Format / Format

 

1

23.06.2020

PDF

DOC

 

2

23.06.2020

PDF

DOC

 

3

23.06.2020

PDF

DOC

 

4

23.06.2020

PDF

DOC

 

5

23.06.2020

PDF

DOC

 

6

23.06.2020

PDF

DOC

 

 

 

 

 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Özet Ders Programı (Tüm Yıllar). Versiyon: 23.06.2020
Cerrahpasa Medical Faculty Curriculum Synopsis (All Years). Ver: 23 June 2020

 

1.-3. Sınıf Kuramsal Derslerin Anabilim Dalı ve Öğretim Üyelerine göre sınıflandırılmış hali (Versiyon 13.03.2020)

 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2019-2020 Öğretim Yılı Uzaktan Eğitim Ders Programları
Cerrahpaşa Medical Faculty Distance Learning Curricula 2019-2020
1. 2. ve 3. Sınıf Uzaktan Eğitim Teorik Ders ve Uygulama Dönüşüm Programı

PDF

DOC

XLS

4. Sınıf Uzaktan Eğitim Teorik Ders Dönüşüm Programı

PDF

DOC

XLS

5. Sınıf Uzaktan Eğitim Teorik Ders Dönüşüm Programı

PDF

DOC

XLS

6. Sınıf Uzaktan Eğitim Teorik Ders Dönüşüm Programı

PDF

DOC

 

 

COVID-19 Pandemisi zorunlu arası öncesi ders programlarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

 

  
2018-2019 

 

Sınıf / Class

Versiyon / Version

Format / Format

 

1

19.03.2019

PDF

DOC

 

2

19.03.2019

PDF

DOC

 

3

13.03.2019

PDF

DOC

 

4

21.01.2019

PDF

DOC

 

5

21.01.2019

PDF

DOC

 

6

21.01.2019

PDF

DOC


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Özet Ders Programı (Tüm Yıllar)
.
 Versiyon: 13.03.2019
Cerrahpasa Medical Faculty Curriculum Synopsis (All Years). Ver: 13 March 2019

 1.-3. Sınıf Kuramsal Derslerin Anabilim Dalı ve Öğretim Üyelerine göre sınıflandırılmış hali (Versiyon 19.03.2019)

 

Erasmus Students 2018-2019 should fill up this form and follow up the schedule inside the form for clerkships.

 

2018-2019 Academic Year Credits and ECTS Credits of Lessons in Cerrahpaşa Medical Faculty (English Program)

2018-2019 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve AKTS Kredileri (Türkçe Tıp Programı)

 


2017-2018

 

 

 

Sınıf / Class

Versiyon / Version

Format / Format

 

1

24.04.2018

PDF

DOC

 

2

22.03.2018

PDF

DOC

 

3

25.04.2018

PDF

DOC

 

4

26.01.2018

PDF

DOC

 

5

26.01.2018

PDF

DOC

 

6

26.01.2018

PDF

DOC

 

 

 

 

 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Özet Ders Programı (Tüm Yıllar). Versiyon: 16.02.2018
Cerrahpasa Medical Faculty Curriculum Synopsis (All Years). Ver: 16 Feb 2018

 

1.-3. Sınıf Kuramsal Derslerin Anabilim Dalı ve Öğretim Üyelerine göre sınıflandırılmış hali (Versiyon 25.04.2018)

 

Erasmus Students 2017-2018 should fill up this form and follow up the schedule inside the form for clerkships.

2017-2018 Academic Year Credits and ECTS Credits of Lessons in Cerrahpaşa Medical Faculty English Program

2017-2018 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve AKTS Kredileri
(Türkçe Tıp Programı)

 

 

2016-2017

 

Sınıf / Class

Versiyon / Version

Format / Format

 

1

09.05.2017

PDF

DOC

 

2

07.04.2017

PDF

DOC

 

3

18.04.2017

PDF

DOC

 

4

12.06.2017

PDF

DOC

 

5

11.04.2016

PDF

DOC

 

6

05.09.2016

PDF

DOC

 

 

 

 

 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Özet Ders Programı (Tüm Yıllar). Versiyon: 12.06.2017
Cerrahpasa Medical Faculty Curriculum Synopsis (All Years). Ver: 12 June 2017

1.-3. Sınıf Kuramsal Derslerin Anabilim Dalı ve Öğretim Üyelerine göre sınıflandırılmış hali (Versiyon 09.05.2017)

2016-2017 Academic Year Credits and ECTS Credits of Lessons in Cerrahpaşa Medical Faculty English Program

2016-2017 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve AKTS Kredileri
(Türkçe Tıp Programı)

Erasmus Students 2016-2017 should fill up this form and follow up the schedule inside the form for clerkships.

 

 

2015-2016

 

Sınıf / Class

Versiyon / Version

Format / Format

 

1

12.04.2016

PDF

DOC

 

2

19.04.2016

PDF

DOC

 

3

07.04.2016

PDF

DOC

 

4

10.02.2016

PDF

DOC

 

5

08.02.2016

PDF

DOC

 

6

10.02.2016

PDF

DOC

 

 

 

 

 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Özet Ders Programı (Tüm Yıllar). Versiyon: 07.04.2016
Cerrahpasa Medical Faculty Curriculum Synopsis (All Years). Ver: 07 April 2016

 

1.-3. Sınıf Kuramsal Derslerin Anabilim Dalı ve Öğretim Üyelerine göre sınıflandırılmış hali (Versiyon 12.04.2016).

 

Erasmus Students 2016-2017 should fill up this form and follow up the schedule inside the form for clerkships.
Click here to reach curricula 2016-2017

2015-2016 Academic Year Credits and ECTS Credits of Lessons in Cerrahpaşa Medical Faculty English Program

2015-2016 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve AKTS Kredileri
(Türkçe Tıp Programı)
 

 

2014-2015

 

Sınıf / Class

Versiyon / Version

Format / Format

 

1

09.04.2015

PDF

DOC

 

2

06.04.2015

PDF

DOC

 

3

06.04.2015

PDF

DOC

 

4*

30.12.2014

PDF

DOC

 

5*

30.12.2014

PDF

DOC

 

6*

30.12.2014

PDF

DOC

 

 

 

 

 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Özet Ders Programı (Tüm Yıllar). Versiyon: 09.04.2015
Cerrahpasa Medical Faculty Curriculum Synopsis (All Years). Ver: 9 April 2015

* Attention Important Information for Erasmus Students for our English Medical Program. Erasmus Students 2014-2015 should fill up this form and follow up the schedule inside the form for clerkships.
Erasmus Students 2015-2016 should fill up this form and follow up the schedule inside the form for clerkships.

1.-3. Sınıf  Kuramsal Derslerin Anabilim Dalı ve Öğretim Üyelerine göre sınıflandırılmış hali(Versiyon 06.04.2015).

2014-2015 Academic Year Credits and ECTS Credits of Lessons in Cerrahpaşa Medical Faculty English Program

2014-2015 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve AKTS Kredileri
(Türkçe Tıp Programı)

 

2013-2014

 

Sınıf / Class

Versiyon / Version

Format / Format

 

1

13.02.2014

PDF

DOC

 

2

24.02.2014

PDF

DOC

 

3

24.02.2014

PDF

DOC

 

4*

13.02.2014

PDF

DOC

 

5*

24.02.2014

PDF

DOC

 

6*

24.07.2013

PDF

DOC

 

 

 

 

 

Erasmus Students 2013-2014 should fill up this form and follow up the schedule inside the form for clerkships.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Özet Ders Programı (Tüm Yıllar). Versiyon: 18.02.2014
Cerrahpasa Medical Faculty Curriculum Synopsis (All Years). Ver: 18 Feb 2014

1.-3. Sınıf  Kuramsal Derslerin Anabilim Dalı ve Öğretim Üyelerine göre sınıflandırılmış hali (Versiyon 13.02.2014).

2013-2014 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve AKTS Kredileri (Türkçe Tıp Programı)
2013-2014 Academic Year Credits and ECTS Credits of Lessons in Cerrahpaşa Medical Faculty (English Program)

 

2012-2013

 

Sınıf / Class

Versiyon / Version

Format / Format

 

1

04.06.2013

PDF

 

2

24.04.2013

PDF

 

3

24.04.2013

PDF

 

4

14.11.2012

PDF

 

5

24.01.2013

PDF

 

6

29.11.2012

PDF

1.-3. Sınıf  Kuramsal Derslerin Anabilim Dalı ve Öğretim Üyelerine göre sınıflandırılmış hali (Versiyon 24.04.2013).

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Özet Ders Programı (Tüm Yıllar). Versiyon: 04.06.2013
Cerrahpasa Medical Faculty Curriculum Synopsis (All Years). Version: 4 June 2013

2012-2013 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve AKTS Kredileri (Türkçe Tıp Programı)
2012-2013 Academic Year Credits and ECTS Credits of Lessons in Cerrahpaşa Medical Faculty (English Program)

2011-2012

 

Sınıf / Class

Versiyon / Version

Format / Format

 

1

07.03.2011

PDF

 

2

04.05.2012

PDF

 

3

03.05.2012

PDF

 

4

05.12.2011

PDF

 

5

05.12.2011

PDF

 

6

05.12.2011

PDF

 

Tüm sınıflar/
All classes

03.04.2012

Word

1.-3. Sınıf  Kuramsal Derslerin Öğretim Üyelerine göre sınıflandırılmış hali (Versiyon 25.04.2012).

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Özet Ders Programı (Tüm Yıllar) Versiyon: 06.01.2012
Cerrahpasa Medical Faculty Curriculum Synopsis (All Years). Version: 06 Jan 2012

2011-2012 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve AKTS Kredileri (Türkçe Tıp)

2011-2012 Academic Year Credits and ECTS Credits of Lessons in Cerrahpaşa Medical Faculty English Program 

 

2010-2011

1., 2. ve 3. Sınıflar / 1st, 2nd and 3rd Years

4., 5. Sınıflar / 4th, and 5th Years

6. Sınıf / 6th Year
 

1.-5. Sınıf  Tüm Kuramsal Derslerin Anabilim Dallarına göre sınıflandırılmış hali (Versiyon 14.03.2011)

1.-5. Sınıf  Tüm Kuramsal Derslerin Öğretim Üyelerine göre sınıflandırılmış hali (Versiyon 14.03.2011)
Not: Listeler staj derslerini içermemektedir.
 

2010-2011 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin
Kredileri ve AKTS Kredileri / 

2010-2011 Academic Year Credits and ECTS Credits
of Lessons in Cerrahpaşa Medical Faculty
 

2010-2011 Öğretim Yılı Sınav Takvimi

 

 

2009-2010

1. ve 2. Sınıflar / 1st and 2nd Years

2009-2010 Bahar Sömestri 1. ve 2. Sınıf Ders Programlarının Anabilim Dallarına ve Öğretim Üyelerine göre yapılandırılmış halleri.
Anabilim dalı derslerine göre sıralı haline buradan ulaşabilirsiniz.
Öğretim üyelerine göre sıralı haline buradan ulaşabilirsiniz.

3., 4., 5. Sınıflar / 3th, 4th, and 5th Years

6. Sınıf / 6th Year

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin
Kredileri ve AKTS Kredileri / 

2009-2010 Academic Year Credits and ECTS Credits
of Lessons in Cerrahpaşa Medical Faculty

2009-2010 Öğretim Yılı Sınav Takvimi

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrenci Temsilcileri, 2009-2010

 

2008-2009

1. Sınıf / 1st Year

2. Sınıf / 2nd Year

3., 4., 5. Sınıflar / 3th, 4th, and 5th Years

6. Sınıf / 6th Year

 

2007-2008

1. Sınıf (Türkçe)                 /      1st Year (English)

2. Sınıf (Türkçe)                /       2nd Year (English)

3., 4., 5. Sınıflar (Türkçe) /        3th, 4th, and 5th Years (English)

6. Sınıf                           /         6th Year

 

2006-2007

1. Sınıf (Türkçe)                 /      1st Year (English)

2. Sınıf (Türkçe)                /       2nd Year (English)

3., 4., 5. Sınıflar (Türkçe) /        3th, 4th, and 5th Years (English)
 

 

2020-2021 Öğretim Yılı Akademik Takvimi/
2020-2021 Academic Calendar

Tarih/Date

Türkçe

English

27.07.2020

6. Sınıfın Başlangıcı

6th Class Start

24.07.2020-29.07.2020

6. Sınıf Ders Alma

6th Class Registration for Lessons

24.08.2020-31.08.2020

4. ve 5. Sınıf Ders Alma

4th and 5th Classes Registration for Lessons

24.08.2020-04.09.2020

4. ve 5. Sınıf Güz Yarıyılı Katkı Payı Yatırma

4th and 5th Classes Autumn Semester Payment of Tuition

31.08.2020

4. ve 5. Sınıfların Başlangıcı

4th and 5th Classes Start

07.09.2020-13.09.2020

1., 2. ve 3. Sınıf Güz Yarıyılı Ders Alma

1st, 2nd and 3rd Classes Autumn Semester Registration for Lessons

07.09.2020-18.09.2020

1., 2. ve 3. Sınıf Güz Yarıyılı Katkı Payı Yatırma

1st, 2nd and 3rd Classes Autumn Semester Payment of Tuition

14.09.2020

1., 2. ve 3. Sınıfların Başlangıcı (Güz Yarıyılı)

1st, 2nd and 3rd Class Start (Autumn Semester)

28.10.2020

Cumhuriyet Bayramı Tatili (öğleden sonra)

Republic Day (afternoon)

29.10.2020

Cumhuriyet Bayramı Tatili

Republic Day

10.11.2020

Atatürk’ü Anma Günü

Commemoration Day of Atatürk

25.12.2020

Güz Yarıyılı Bitişi

End of Autumn Semester

28.12.2020-08.01.2021

Güz Yarıyılı Bitirme Sınavları

Autumn Semester Final Exams

01.01.2021

Yılbaşı Tatili

New Year Holiday

18.01.2021-22.01.2021

1., 2. ve 3. Sınıflar Güz Yarıyılı Telafi Sınavları

1st, 2nd and 3rd Classes Autumn Semester Makeup Exams

01.02.2021-07.02.2021

1., 2. ve 3. Sınıf Bahar Yarıyılı Ders Alma

1st, 2nd and 3rd Classes Spring Semester Registration for Lessons

01.02.2021-12.02.2021

Tüm Sınıflar Bahar Yarıyılı Katkı Payı Yatırma

All Classes Spring Semester Payment of Tuition

08.02.2021

1., 2. ve 3. Sınıfların Başlangıcı (Bahar Yarıyılı)

1st, 2nd and 3rd Class Start (Spring Semester)

14.03.2021

Tıp Bayramı

Doctor’s Day

23.04.2021

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

National Sovereignty and Children’s Day

01.05.2021

Emek ve Dayanışma Günü

Workers Day

19.05.2021

Gençlik ve Spor Bayramı Tatili

Youth and Sports Day

21.05.2021

Bahar Yarıyılı Bitişi

End of Spring Semester

24.05.2021-04.06.2021

Bahar Dönemi Bitirme Sınavları

Spring Semester Final Exams

12.05.2021

Ramazan Bayramı Arifesi Tatili
(öğleden sonra)

Religious Holiday (afternoon)

13.05.2021-15.05.2021

Ramazan Bayramı

Religious Holiday

14.06.2021-18.06.2021

1., 2. ve 3. Sınıflar Bahar Yarıyılı Telafi Sınavları

1st, 2nd and 3rd Classes Spring Semester Makeup Exams

18.06.2021

4. ve 5. Sınıf Staj Bitimi

End of Clerkships at 4th and 5th Classes

21.06.2021-30.06.2021

4. ve 5. Sınıflar Telafi Sınavları

4th and 5th Classes Makeup Exams

23.07.2021

6. Sınıf Bitimi

End of 6th Class

Detaylı akademik takvime buradan ulaşabilirsiniz.Daha önceki yıllara ait akademik takvimlerimiz / Our academic calender at previous years

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012


 

Ders kurulları, ortak dersler ve stajlara ait tüm sınavlar "Ders Programları" sayfasında ilgili sınıfa ait ders programı içinde ilan edilmektedir.

 

Daha önceki öğretim yıllarına ait sınav tarihlerimiz


 

 

  

Sınıf Listeleri (2020-2021)

Güz Yarıyılı

Türkçe Tıp Programı

İngilizce Tıp Programı

1. Sınıf

1. Sınıf

2. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

4. Sınıf

5. Sınıf

5. Sınıf

Sayfanın güncellenme tarihi: 26.01.2021

 

 

 

Daha Önceki Öğretim Yıllarına Ait Sınıf Listeleri

     2019-2020

     2018-2019

     2017-2018

     2016-2017

     2015-2016

     2014-2015

     2013-2014

     2012-2013

     2011-2012

 

 

 

 

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.


YönetmeliklerYönergeler


Esaslar - Kılavuzlar – Kararlar

·         6111 Sayılı Kanun’un Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslarda Yapılan Değişiklikler

·         6111 Sayılı Kanun’un 171,172 ve 173. Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

·         İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diploma Eki Düzenlenmesi ve Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar (Senato Tarihi: 23.05.2019, Sayı: 13) 

·         İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Fahrî Akademik Unvan ve Hizmet Ödülü Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar (Senato Tarihi: 23.05.2019, Sayı: 13) 

·         İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Önlisans, Lisans Ölçme ve Değerlendirme Esasları (Senato Tarihi: 17.01.2019, Sayı: 9)

·         İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Önlisans ve Lisans Özel Öğrencilik Esasları (Senato Tarihi: 14.03.2019, Sayı: 11)

·         İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 7143 Sayılı Kanunun 15'nci Maddesi İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 78'nci Maddesi Kapsamında Yatay Geçiş Yapacaklarla İlgili Usul ve Esaslar

·         İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Müfredat Güncelleme Sonucunda Yapılacak İntibak İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar (Senato Tarihi: 03.10.2019, Sayı: 15)

·         Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Eğitim Kurulu Esasları

·         Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Preklinik Dönem Eğitimi Usul ve Esasları

·         Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Staj Dönemi Eğitimi Usul ve Esasları

·         Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İntörnlük Dönemi Eğitim ve Çalışma Usul ve Esasları

·         Önlisans, Lisans Ölçme ve Değerlendirme Esasları

·         Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çok Disiplinli Ders Kurulları, Sınav Uygulama, Ölçme ve Değerlendirme Esasları

·         Çok disiplinli ders kurullarında ders ağırlıklarının %50-200 arasında olabileceğine ilişkin yönetim kurulu kararına buradan ulaşabilirsiniz.

·         Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı başlangıcından itibaren öğrencilerin bir üst yarıyıldan ders alabilmeleri için gerekli AGNO değerinin alt sınırını 2,00'a çıkartmıştır.
İlgili yönetim kurulu kararına 
buradan ulaşabilirsiniz.Not Dönüşüm Tabloları


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrenci Kulüpleri

 

Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı:

Doç. Dr. Tarık KÜÇÜKDENİZ

Öğrenci Kültür Merkezi Müdürü:

Dr. Öğr. Üyesi Murat YILMAZ

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Birim Kulüp Sorumlusu:

Prof. Dr. Matem TUNÇDEMİR

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan Öğrenci Kulüpleri, fakültemizin akademik alandaki yetkinliğinin yanı sıra, üniversite eğitiminin öğrenci kulüpleriyle değer kazanacağı bilinci ile öğrencilerimizin kampüs yaşamında derslerinden arta kalan zamanlarını değerlendirebilmelerine; bilgi, beceri ve yaratıcılıklarını arttırmalarına, bunları diğer öğrenciler ve topluluklar ile paylaştırabilmelerine olanak sağlamaktadır.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrenci Kulüpleri, her alanda birbirinden değerli bilim adamları ve uzman konuklar ile düzenledikleri paneller, sempozyumlar, konferanslar ve yayınladıkları bültenler ile katıldıkları spor etkinlikleriyle; organizasyonunu üstlendikleri gösteriler, geziler ve sergiler ile son derece başarılı işlere imza atmaktadır.

Üniversite sosyal yaşantısında önemli bir yere sahip olan bu kulüpler, sizlerin değerli fikirleriyle büyümektedir. Bu nedenle siz de Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde katılmak istediğiniz bir kulübün parçası olabilir veya o kulübü kurabilirsiniz.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde şu ana kadar kurulmuş ve aktif olarak faaliyet gösteren 20 adet öğrenci kulübümüz ve bu kulüplere üye çok sayıda öğrencimiz bulunmaktadır. Yeni kulüp başvuruları yapılmış olup onay beklenmektedir.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrenci Kulüpleri, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Öğrenci Kültür Merkezi, Öğrenci Kulüpleri Yönergesi’ne göre kurulmaktadır. (https://sks.istanbulc.edu.tr/tr/content/ogrenci-kultur-merkezi/ogrenci-kulupleri-yonergesi)

Kulüp faaliyetleri ile ilgili formlara https://sks.istanbulc.edu.tr/tr/content/ogrenci-kultur-merkezi/formlar adresinden ulaşılabilirsiniz.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrenci Kulüpleri, kulüp üyelerinin seçtiği bir başkan ve her kulüp için bir danışman Öğretim Üyesi ile faaliyet gösterir.

 

Kulübün Adı

Danışman öğretim üyesi

Başkan

Atatürkçü Düşünce Kulübü

Prof. Dr. Bekir KOCAZEYBEK

Halime KOCABAŞ

Cerrahpaşa Gastronomi Kulubü

Prof. Dr. Özgür KASAPÇOPUR

Şermin KAYA

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İzcilik Kulübü

Doç. Dr. Salime Pelin ERGÜVEN

Ziya Öner KUNTER

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Organizasyon Kulübü

Prof. Dr. Hakan EKMEKÇİ

Emre ECE

Dans Kulübü

Prof. Dr. Öner SÜZER

Erdem ERVAR

Fotoğrafçılık Kulubü

Prof. Dr. Melek ÖZTÜRK SEZGİN

Batuhan BAYRAM

Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü

Doç. Dr. İlker İnanç Balkan

Atıf ARPAÇUKURU

Girişimcilik Kulübü

Prof. Dr. Zeynep BANU GÜNGÖR

Efe ŞENER

Gönüllü Hekimler Kulübü

Doç. Dr. Birgül METE

İrem ÇUHADAR

Koltuk Değneği Kulübü

Prof. Dr. Mehmet Rıza ALTIPARMAK

Dilara KURTULUŞ

Cerrahpaşa Nörobilim Kulübü

Doç. Dr. Duygu GEZEN AK

Mert KARABACAK

Öğrenci Bilimsel Araştırmalar Kulübü

Prof. Dr. Oktay SEYMEN

Berke BÜYÜKARIKAN

Psikiyatri Kulübü

Prof. Dr. Burak DOĞANGÜN

Bilal Berke AYVAZ

Sanat Ve Müzik Kulübü

Prof. Dr. Özlem BALCI EKMEKÇİ

Cevriye KAHRAMAN

Sempati Cerrahpaşa Kulübü

Prof. Dr. Yalım DİKMEN

Lütfi FIRAT

Sinema Kulübü

Prof. Dr. Nuran DARIYERLİ

Gizem ŞENOĞLU

Sosyal Sorumluluk Kulübü

Prof. Dr. Harun CANSIZ

Hasan Tahsin ÇEVİK

Tıp Öğrencileri Kulübü

Prof. Dr. Bülent ÖNAL

Selami TOPARLI

Turkmsic Cerrahpaşa Kulübü

Prof. Dr. Tania MARUR

Berk YILMAZ

Türk Tarih Kulübü

Doç. Dr. Abdullah TÜTEN

Nurettin ÖRNEK

Sayfanın güncellenme tarihi: 18.10.2019

 

 

 

 

 2020-2021 Güz

Türkçe Tıp Programı

İngilizce Tıp Programı

1. Sınıf

1. Sınıf

2. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

3. Sınıf

 

2019-2020 Bahar

Türkçe Tıp Programı

İngilizce Tıp Programı

1. Sınıf

1. Sınıf

2. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

4. Sınıf

5. Sınıf

5. Sınıf

6. Sınıf

6. Sınıf

 

2019-2020 Güz

Türkçe Tıp Programı

İngilizce Tıp Programı

1. Sınıf

1. Sınıf

2. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

3. Sınıf

 

2018-2019 Bahar

Türkçe Tıp Programı

İngilizce Tıp Programı

1. Sınıf

1. Sınıf

2. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

4. Sınıf

5. Sınıf

5. Sınıf

6. Sınıf

6. Sınıf

 

2018-2019 Güz

Türkçe Tıp Programı

İngilizce Tıp Programı

1. Sınıf

1. Sınıf

2. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

3. Sınıf

 

2017-2018 Bahar

Türkçe Tıp Programı

İngilizce Tıp Programı

1. Sınıf

1. Sınıf

2. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

4. Sınıf

5. Sınıf

5. Sınıf

6. Sınıf

6. Sınıf

 

2017-2018 Güz

Türkçe Tıp Programı

İngilizce Tıp Programı

1. Sınıf

1. Sınıf

2. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

3. Sınıf

 

 

2016-2017 Bahar

Türkçe Tıp Programı

İngilizce Tıp Programı

1. Sınıf

1. Sınıf

2. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

4. Sınıf

5. Sınıf

5. Sınıf

6. Sınıf

6. Sınıf

 

2016-2017 Güz

Türkçe Tıp Programı

İngilizce Tıp Programı

1. Sınıf

1. Sınıf

2. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

3. Sınıf

 

2015-2016 Bahar

Türkçe Tıp Programı

İngilizce Tıp Programı

1. Sınıf

1. Sınıf

2. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

4. Sınıf

5. Sınıf

5. Sınıf

6. Sınıf

6. Sınıf

 

2014-2015 Bahar

Türkçe Tıp Programı

İngilizce Tıp Programı

1. Sınıf

1. Sınıf

2. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

4. Sınıf

5. Sınıf

5. Sınıf

6. Sınıf

6. Sınıf

 

 

2014-2015 Güz

Türkçe Tıp Programı

İngilizce Tıp Programı

1. Sınıf

1. Sınıf

2. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

4. Sınıf

5. Sınıf

5. Sınıf

6. Sınıf

6. Sınıf

 

 

2013-2014 Bahar

Türkçe Tıp Programı

İngilizce Tıp Programı

1. Sınıf

1. Sınıf

2. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

4. Sınıf

5. Sınıf

5. Sınıf

 

 

2013-2014 Güz

Türkçe Tıp Programı

İngilizce Tıp Programı

1. Sınıf

1. Sınıf

2. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

4. Sınıf

5. Sınıf

5. Sınıf

6. Sınıf

6. Sınıf

 

2012-2013 Bahar

Türkçe Tıp Programı

İngilizce Tıp Programı

1. Sınıf

1. Sınıf

2. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

4. Sınıf

5. Sınıf

5. Sınıf

 

2011-2012 Bahar

Türkçe Tıp Programı

İngilizce Tıp Programı

1. Sınıf

1. Sınıf

2. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

4. Sınıf

5. Sınıf

5. Sınıf

6. Sınıf

6. Sınıf
 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü için TIKLAYINIZ

Mezunlar iletişim e-posta: cmfenglish@istanbul.edu.tr

Mezun öğrenci bilgi formuna buradan ulaşabilirsiniz.


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mezunları

Cerrahpaşa Medical Faculty Graduates

 

Türkçe Tıp Programından Mezun Olanların Listesi List for Graduates from Turkish Program  

İngilizce Tıp Programından Mezun Olanların Listesi List for Graduates from English Program  Tıbbi Biyolojik Bilimler Mezunları 
(Not: Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümüne öğrenci alımı 2003 yılında durdurulmuştur.)
Medical Biological Sciences Graduates (Notice: Student acceptance to this section was suspended at 2003.)
 

Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümünden Mezun Olanların Listesi List for Graduates from Medical Biological Sciences

 

Sevgili Öğrenci Adaylarımız

Fakültemizin sizin için hazırlamış olduğu tanıtım sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfada bize yöneltebileceğiniz pek çok sorunun yanıtını bulacaksınız.

Her yıl Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kampüsünde gerçekleştirdiğimiz tercih ve tanıtım faaliyetlerimizi bu sene COVID-19 pandemisi tedbirleri kapsamında ONLINE şekilde gerçekleştirmekteyiz. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mensubu olmaya aday olan siz değerli öğrencilerimiz, Fakültemizdeki eğitim, hekimlik hayatı ve daha fazlası hakkında bilgilendirilmek ve sorularınıza yanıt bulmak için aşağıdaki yolları izleyebilirsiniz.

Aday öğrenci rehberimize buradan ulaşabilirsiniz.

Kurumsal gönderilerimizi @iuc.cerrahpasatip Instagram adresinden takip edebilirsiniz.

Aday öğrencilere yönelik @cerrahpasaliolmak Instagram adresimizi takip edebilirsiniz ve sorularınızı iletebilirsiniz.

Kampüsümüze gelemiyorsanız burayı tıklayarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde bir sanal tur yapabilirsiniz.

Aday öğrenci iletişim için e-posta adresimiz: ctfaday@iuc.edu.tr

 

Liseler İçin

Liseler için “Aday Öğrenci Tanıtım Başvuru Formuna” buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 Sık Sorulan Sorular

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılından itibaren eğitim sistemini yenilemiştir. Bu şekilde öğrencilerimizin daha iyi hekimler olarak yetişebilmeleri ve kendilerini birinci sınıftan başlayıp doktor olarak hissedebilmeleri için pek çok yenilik gerçekleştirilmiştir. Tıp eğitimizde uygulamalar çok daha önemli olduğu için öğrencilerimizin günde 4 saatten fazla teorik ders görmemeleri sağlanmıştır. Yeni sistemle başlayan öğrencilerimiz 2014 yılında mezun olmuşlardır.
Detaylı bilgi için bu sayfanın solundaki "Ders Programları" menüsüne ve Öğrenci Sayfamızın diğer kısımlarına başvurabilirsiniz.

ÖSYM kılavuzlarında artık fakültelerin öğretim üyesi sayılarına da yer veriliyor. Birkaç tıp fakültesi oluşturabilecek bir kadroya sahip olmamız sizi şaşırtabilir. Bu yıl daha da şanslısınız. Kontenjanlarımızı önemli ölçüde azalttık ve artık öğrencilerimize daha da fazla imkan sunabileceğiz.

Öğretim üyelerimiz hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde hem Türkçe hem de İngilizce Tıp Programı vardır. Her iki programın da eğitim programı aynıdır, aralarındaki temel fark eğitim dilidir. Bu nedenle okulumuzu tercih ederken hangi programı seçerseniz seçin alacağınız eğitim farklı olmayacaktır. İki program arasında kontenjan farkının olması taban puanlarını da etkilemektedir. Öğrencilerimize daha iyi eğitim olanakları sağlayabilmek için çabalarımız sonucunda toplam kontenjanımız son 6 yılda 405’ten 319’a düşürülmüştür. 2015 yılından itibaren kontenjanlarımız, sıralamalarımız ve taban puanlarımız hakkında bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

İngilizce Tıp Programımız

 

Türkçe Tıp Programımız

 

Kontenjan

Sıralama

Taban Puan

 

Kontenjan

Sıralama

Taban Puan

2020

50 + 2

    419   545,118  

260 + 7

   1752    535,060

2019

50 + 2

313

541,001

 

270 + 7

1708

525,031

2018

50 + 2

401

538,533

 

270 + 7

1933

521,518

2017

70 + 2

409

529,176

 

300 + 8

1707

511,162

2016

70 + 2

364

533,710

 

310 + 8

1720

514,982

2015

75 + 2

448

521,472

 

320 + 8

1730

500,260

 


Fakültemiz İngilizce Tıp Programında zorunlu hazırlık sınavı vardır. İlan edilecek olan tarihte yapılacak olan "Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik Sınavında" başarılı olamayan veya sınava girmeyen öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler.

Fakültemizde Türkçe Tıp Programında zorunlu hazırlık sınıfı yoktur. İlan edilecek olan tarihte yapılacak olan "Yabancı Dil Yeterlilik" sınavında başarılı olamayan öğrenciler yabancı dil dersi almakla yükümlüdürler.


Fakültemizin tüm birimleri, İstanbul Fatih İlçesinde Kocamustafa Paşa Caddesi, Etyemez Tekkesi Sokak, Org. Nafiz Gürman Caddesi ve Yokuş Çeşmesi Caddesi arasında kalan yaklaşık 200 dönümlük bir alanda bulunmaktadır. İstanbul'da aynı kampüste eğitim gören tek tıp fakültesiyiz.

Kampüsümüzün haritasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fakültemiz 14 Mart 1827 tarihinde Vezneciler’de Tulumbacıbaşı Konağında Tıphane adıyla kurulmuştur. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1967 yılında İstanbul Üniversitesine bağlı tıp fakültesinin ikiye ayrılmasıyla oluşmuştur. Bu nedenle 2020 yılı itibariyle 193 yıllık bir kurumdur. Tarihçemiz hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Cerrahpaşa Hastanemizin ilk binası İstanbul Belediyesi tarafından satın alınıp 80 yatakla 10 Temmuz 1911 tarihinde hizmete açılan Taküyiddin Paşa konağıdır. Ahşap olan bu bina ihtiyaca cevap vermediğinden yıktırılarak yerine şimdi Tıp Tarihi Müzemizin bulunduğu yerde idare binası ve Dekanlığımızın bulunduğu yerde 150 yataklı yeni bir klinik yaptırılmıştır ve 1912 yılında hizmete açılmıştır. Bu nedenle biz aynı kampüste 109 yıldır kesintisiz sağlık hizmeti vermekteyiz.
Fakültemizin başka herhangi bir yere taşınması planlanmamaktadır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, mevcut yerinde yeniden yapılandırılarak modern binalara kavuşacaktır. İnşaat aşamasında tıp fakültesi eğitimi ve tüm hastane hizmetlerinin kesintisiz sürmesi için planlama yapılmıştır. Yeniden yapılandırma projesi kapsamında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kampüsünde yer alan tarihi yapılar da restore edilmektedir. Detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.


Fakültemiz İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa’ya bağlıdır. Üniversitemiz İstanbul Üniversitesi’nin ikiye ayrılması ile oluşmuştur. Mevcut durumda İstanbul Üniversitesi ile organik bağlarımız bulunmaktadır. Fakültemiz mensupları ve öğrencileri İstanbul Üniversitesine ait akademik ve sosyal olanakları da kullanmaya devam etmektedir.

Fakültemiz devlet kurumu olduğu için YKS ile yerleştirilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için ücretsizdir.

 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Türkçe ve İngilizce Tıp programları, bu konuda ülkemizde yetkili tek kuruluş olan Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından 2013 yılında ayrı ayrı değerlendirilerek akredite edilmiştir. Aynı anda iki akreditasyon belgesi alan ilk tıp fakültesiyiz. Tıp eğitim programımızın akreditasyonu, gerekli şartlara, standartlara ve mevzuata uygunluğunun bu konuda yetkilendirilmiş bağımsız kuruluşlar tarafından değerlendirilmesi ve onaylanmasıdır. Akreditasyon kuralları gereği Fakültemiz 2018 yılında yeniden akreditasyon için başvurmuş ve 1.1.2025 tarihine kadar yeniden akredite edilmiştir. Daha fazla detaya buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

İlk Akreditasyon

Yeniden Akreditasyon

 

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Türkçe Tıp Programımız

01.01.2013

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2025

İngilizce Tıp Programımız

01.01.2013

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2025

 


Yurtdışında 25 ayrı tıp fakültesiyle değişim anlaşmamız bulunmaktadır. Uluslararası ilişkiler birimimiz bu anlaşmalara nitelikli yeni kurumları eklemek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Mevcut durumda tıp fakültesi diplomalarının uluslararası geçerli olabilmesinin en önemli şartı akreditasyondur. Buna ek olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunlarımızın Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yurt dışında uzmanlık eğitimi görebilmeleri ve mesleklerini sürdürmeleri için her türlü gerekliliği yerine getirmektedir.Türkiye’nin tüm seçkin tıp kurumlarında ve Dünyanın pek çok önemli kurumunda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunları bulunmaktadır. Sayfanın güncellendiği an itibariyle Türkçe Tıp Programından 15823, İngilizce Tıp Programından 1864 hekim mezun olmuştur. Bu sayılara 2020 mezunlarımız da kısa zamanda eklenecektir. Mezun listemize buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

  

Fakültemiz nasıl bir eğitim sistemi uygulamaktadır?

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılından itibaren eğitim sistemini yenilemiştir. Bu şekilde öğrencilerimizin daha iyi hekimler olarak yetişebilmeleri ve kendilerini birinci sınıftan başlayıp doktor olarak hissedebilmeleri için pek çok yenilik gerçekleştirilmiştir. Tıp eğitimizde uygulamalar çok daha önemli olduğu için öğrencilerimizin günde 4 saatten fazla teorik ders görmemeleri sağlanmıştır. Yeni sistemle başlayan öğrencilerimiz 2014 yılında mezun olmuşlardır.

Detaylı bilgi için bu sayfanın solundaki "Ders Programları" menüsüne ve Öğrenci Sayfamızın diğer kısımlarına başvurabilirsiniz.

Fakültemiz hocaları kimlerdir? Bir sorunun yanıtını ararken başvurabileceğinizi kaç farklı öğretim üyesi var?

ÖSYM kılavuzlarında artık fakültelerin öğretim üyesi sayılarına da yer veriliyor. Birkaç tıp fakültesi oluşturabilecek bir kadroya sahip olmamız sizi şaşırtabilir. Bu yıl daha da şanslısınız. Kontenjanlarımızı önemli ölçüde azalttık ve artık öğrencilerimize daha da fazla imkan sunabileceğiz.

Öğretim üyelerimiz hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

Türkçe ve İngilizce Tıp Programlarımız arasında ne gibi farklılıklar vardır?

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde hem Türkçe hem de İngilizce Tıp Programı vardır. Her iki programın da eğitim programı aynıdır, aralarındaki temel fark eğitim dilidir. Bu nedenle okulumuzu tercih ederken hangi programı seçerseniz seçin alacağınız eğitim farklı olmayacaktır. İki program arasında kontenjan farkının olması taban puanlarını da etkilemektedir. Öğrencilerimize daha iyi eğitim olanakları sağlayabilmek için çabalarımız sonucunda toplam kontenjanımız son 6 yılda 405’ten 319’a düşürülmüştür. 2015 yılından itibaren kontenjanlarımız, sıralamalarımız ve taban puanlarımız hakkında bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

İngilizce Tıp Programımız

 

Türkçe Tıp Programımız

 

Kontenjan

Sıralama

Taban Puan

 

Kontenjan

Sıralama

Taban Puan

2020

50 + 2

     

260 + 7

   

2019

50 + 2

313

541,001

 

270 + 7

1708

525,031

2018

50 + 2

401

538,533

 

270 + 7

1933

521,518

2017

70 + 2

409

529,176

 

300 + 8

1707

511,162

2016

70 + 2

364

533,710

 

310 + 8

1720

514,982

2015

75 + 2

448

521,472

 

320 + 8

1730

500,260

Fakültemizin zorunlu hazırlık sınıfı var mıdır? Bütün öğrencilerimiz hazırlık sınıfında öğretim görecekler midir?

Fakültemiz İngilizce Tıp Programında zorunlu hazırlık sınavı vardır. İlan edilecek olan tarihte yapılacak olan "Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik Sınavında" başarılı olamayan veya sınava girmeyen öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler.

Fakültemizde Türkçe Tıp Programında zorunlu hazırlık sınıfı yoktur. İlan edilecek olan tarihte yapılacak olan "Yabancı Dil Yeterlilik" sınavında başarılı olamayan öğrenciler yabancı dil dersi almakla yükümlüdürler.

 

Fakültemiz öğrencileri nerede eğitim görmektedir?

Fakültemizin tüm birimleri, İstanbul Fatih İlçesinde Kocamustafa Paşa Caddesi, Etyemez Tekkesi Sokak, Org. Nafiz Gürman Caddesi ve Yokuş Çeşmesi Caddesi arasında kalan yaklaşık 200 dönümlük bir alanda bulunmaktadır.

Kampüsümüzün haritasına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin kökleri nereye dayanmaktadır?

Fakültemiz 14 Mart 1827 tarihinde Vezneciler’de Tulumbacıbaşı Konağında Tıphane adıyla kurulmuştur. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1967 yılında İstanbul Üniversitesine bağlı tıp fakültesinin ikiye ayrılmasıyla oluşmuştur. Bu nedenle 2020 yılı itibariyle 193 yıllık bir kurumdur. Tarihçemiz hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

Cerrahpaşa Hastanesi ne zamandan beri bulunduğu yerde hizmet vermektedir?

Cerrahpaşa Hastanemizin ilk binası İstanbul Belediyesi tarafından satın alınıp 80 yatakla 10 Temmuz 1911 tarihinde hizmete açılan Taküyiddin Paşa konağıdır. Ahşap olan bu bina ihtiyaca cevap vermediğinden yıktırılarak yerine şimdi Tıp Tarihi Müzemizin bulunduğu yerde idare binası ve Dekanlığımızın bulunduğu yerde 150 yataklı yeni bir klinik yaptırılmıştır ve 1912 yılında hizmete açılmıştır. Bu nedenle biz aynı kampüste 108 yıldır sağlık hizmeti vermekteyiz.

 

Fakültemizin başka bir yere taşınması söz konusu mudur?

Fakültemizin başka herhangi bir yere taşınması planlanmamaktadır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, mevcut yerinde yeniden yapılandırılarak modern binalara kavuşacaktır. İnşaat aşamasında tıp fakültesi eğitimi ve tüm hastane hizmetlerinin kesintisiz sürmesi için planlama yapılmıştır. Yeniden yapılandırma projesi kapsamında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kampüsünde yer alan tarihi yapılar da restore edilmektedir. Detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Fakültemiz hangi üniversiteye bağlıdır? Öğrencilerimiz Fakültemize ücret ödemekte midir?

Fakültemiz İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa’ya bağlıdır. Üniversitemiz İstanbul Üniversitesi’nin ikiye ayrılması ile oluşmuştur. Mevcut durumda İstanbul Üniversitesi ile organik bağlarımız bulunmaktadır. Fakültemiz mensupları ve öğrencileri İstanbul Üniversitesine ait akademik ve sosyal olanakları da kullanmaya devam etmektedir.

Fakültemiz devlet kurumu olduğu için YKS ile yerleştirilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için ücretsizdir.

 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi eğitimi akredite midir?

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Türkçe ve İngilizce Tıp programları, bu konuda ülkemizde yetkili tek kuruluş olan Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından 2013 yılında ayrı ayrı değerlendirilerek akredite edilmiştir. Aynı anda iki akreditasyon belgesi alan ilk tıp fakültesiyiz. Tıp eğitim programımızın akreditasyonu, gerekli şartlara, standartlara ve mevzuata uygunluğunun bu konuda yetkilendirilmiş bağımsız kuruluşlar tarafından değerlendirilmesi ve onaylanmasıdır. Akreditasyon kuralları gereği Fakültemiz 2018 yılında yeniden akreditasyon için başvurmuş ve 1.1.2025 tarihine kadar yeniden akredite edilmiştir. Daha fazla detaya buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

İlk Akreditasyon

Yeniden Akreditasyon

 

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Türkçe Tıp Programımız

01.01.2013

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2025

İngilizce Tıp Programımız

01.01.2013

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2025

 


Fakültemizin uluslararası değişim programı anlaşmaları var mıdır?

Yurtdışında 25 ayrı tıp fakültesiyle değişim anlaşmamız bulunmaktadır. Uluslararası ilişkiler birimimiz bu anlaşmalara nitelikli yeni kurumları eklemek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

 

Diplomalarımızın uluslararası geçerliliği var mıdır?

Mevcut durumda tıp fakültesi diplomalarının uluslararası geçerli olabilmesinin en önemli şartı akreditasyondur. Buna ek olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunlarımızın Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yurt dışında uzmanlık eğitimi görebilmeleri ve mesleklerini sürdürmeleri için her türlü gerekliliği yerine getirmektedir.

 

Fakültemiz mezunları kimlerdir?

Türkiye’nin tüm seçkin tıp kurumlarında ve Dünyanın pek çok önemli kurumunda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunları bulunmaktadır. Sayfanın güncellendiği an itibariyle Türkçe Tıp Programından 15823, İngilizce Tıp Programından 1864 hekim mezun olmuştur. Bu sayılara 2020 mezunlarımız da kısa zamanda eklenecektir. Mezun listemize buradan ulaşabilirsiniz. 
 
Yakında yayımlanacak.


 


 

 

 

 

 

 

 


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitimi Akreditasyonu Sayfası

Güncellenme tarihi: 20.07.2020

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi eğitimi akredite midir?

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Türkçe ve İngilizce Tıp Programları, bu konuda ülkemizde yetkili tek kuruluş olan Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından 2013 yılında ayrı ayrı değerlendirilerek akredite edilmiştir. Aynı anda iki akreditasyon belgesi alan ilk tıp fakültesiyiz. Tıp eğitim programımızın akreditasyonu, gerekli şartlara, standartlara ve mevzuata uygunluğunun bu konuda yetkilendirilmiş bağımsız kuruluşlar tarafından değerlendirilmesi ve onaylanmasıdır. Akreditasyon kuralları gereği Fakültemiz 2018 yılında yeniden akreditasyon için başvurmuş ve 1.1.2025 tarihine kadar yeniden akredite edilmiştir.

Türkçe Tıp Programımız akreditasyon belgesine buradan ulaşabilirsiniz.

İngilizce Tıp Programımız akreditasyon belgesine buradan ulaşabilirsiniz.

 

İlk Akreditasyon

Yeniden Akreditasyon

 

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Türkçe Tıp Programımız

01.01.2013

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2025

İngilizce Tıp Programımız

01.01.2013

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2025

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi eğitim akreditasyonu süreci nasıl başladı?

Fakültemiz 03.01.2012 tarihinde Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (TEPDAD) Türkçe ve İngilizce Mezuniyet öncesi programlarında akredite olmak üzere başvuruda bulunmuştur. Başvurumuzun ardından 16.03.2012 tarihinde TEPDAD fakültemize akreditasyon sürecini tanıtma ve bilgilendirme amaçlı bir kurum ziyareti gerçekleştirmiştir. Bu ziyaretin ardından fakültemiz özdeğerlendirme komisyonu “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Özdeğerlendirme Raporu” hazırlamış ve 29.08.2012 tarihinde TEPDAD’a sunmuştur. Raporumuzun TEPDAD tarafından değerlendirilmesi sonucunda, Fakültemizin Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2019 yılına kadar akredite edilmiştir. Akreditasyon süreci kapsamında Fakültemize 10-13 Ocak 2016 tarihleri arasında bir ara değerlendirme ziyareti yapılmış ve bu süreç başarıyla tamamlanmıştır. Bunların sonuncunda Fakültemiz 01.01.2013-01.01.2019 tarihleri için akredite olmuştur.

İlk başvuruda özdeğerlendirme raporumuzu kimler hazırladı, içeriğinde neler vardı?

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları Özdeğerlendirme Raporu"nun özetine ve özdeğerlendirme komisyonu hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Değerlendirme ve izleme ziyaretinin amacı nedir?

Bu ziyaretin temel amacı; Türkçe ve İngilizce eğitim programlarımızın Ulusal Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Standartlarına uygunluk düzeyini belirten raporların hazırlanmasıdır. TEPDAD ziyaret ekibi özdeğerlendirme raporunda fakültemizin mezuniyet öncesi eğitimine ait tanımladığımız uygulamaları yerinde inceleyerek ve fakültemiz öğretim üyeleri, asistanları ve öğrencileriyle görüşmeler yapmıştır.

UTEAK ve TEPDAD nedir?

2002-2007 döneminde, Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Komisyonundaki çalışmalara, YÖDEK tarafından getirilen öneriler dikkate alınarak ve mühendislik fakültelerindeki örnek kullanılarak Tıp Dekanları Konseyi inisiyatifinde Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) 2008’de kurulmuş ve çalışmalarını sürdürmüştür.

YÖK’ün önerisi ile bağımsız bir kurum olması için Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) kuruldu. TEPDAD, bağımsız bir akreditasyon kuruluşu olarak tanınma ve “kalite değerlendirme belgesi” almak üzere YÖK’e başvurmuş ve 30 Kasım 2011’de bu başvurusu kabul edilmiştir. Bu şekilde TEPDAD Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programları'nın Akreditasyonu için ulusal bir Kalite Güvence Kuruluşu olarak tanınmıştır.

Bu sayfanın güncellendiği 20.07.2020 tarihi itibariyle 38 tıp fakültesine bağlı 41 tıp programı akredite edilmiştir. Bu konuda detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

UTEAK çalışmalarını Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (TEPDAD) bağlı olarak gerçekleştirmektedir. Daha fazla bilgi için UTEAK ve TEPDAD Resmi Web Sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Akreditasyon nedir ve bize ne sağlayacak?

Tıp eğitim programımızın akreditasyonu, gerekli şartlara, standartlara ve mevzuata uygunluğunun bu konuda yetkilendirilmiş bağımsız kuruluşlar tarafından değerlendirilmesi ve onaylanmasıdır. Yüksek öğretim sürecinin nitelikli olması, bilginin, çağdaş, sürekli yenilenen ve değişime açık olması ile mümkündür. Bu nedenle, eğitim programlarının bileşenlerinin ve hedeflere ulaşmada kullandığı yöntemlerin belli aralıklarla gözden geçirildiği bir değerlendirmenin yararları yadsınamaz. Ulusal ve uluslararası akreditasyon, sadece kalite güvencesini elde etmek için bir amaç değil, aynı zamanda çağdaş eğitimi yakalamak ve korumak için gerekli değişimleri belirlemekte yararlanılabilecek bir araç olarak da düşünülmelidir.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde reakreditasyon süreci nasıl başlamış ve nasıl sonuçlanmıştır?

TEPDAD mevzuatına göre tıp eğitimi akreditasyonu 6 yıl için geçerli olmak üzere verilmektedir. Bu sürenin sonlarında tıp fakülteleri TEPDAD tarafından belirlenen tarihlere göre reakreditasyon için başvurmaktadırlar. Fakültemiz TEPDAD tarafından belirlenen süre içinde 08.02.2018 tarihinde başvurarak reakreditasyon sürecini başlatmıştır. Ancak özdeğerlendirme raporunun hazırlanması süreci içinde, 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7141 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükümleri gereği bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler İstanbul Üniversitesinden ayrılarak İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa oluşturulmuştur ve Fakültemiz de bu oluşumun içinde yer almıştır. Yeni üniversitenin kurulum aşamasında Rektör ve Dekan atamaları, iç mevzuatın oluşturulması ve mali konular konusundaki düzenlemeler zaman aldığından Fakültemiz “Tıp Eğitimi Programları Akreditasyonu Başvurusu ve Değerlendirme Esasları Yönergesi” hükümleri gereği TEPDAD’a başvurarak kurumumuz akreditasyon süreci için özel takvim oluşturulmuştur. Kurumumuza tüm evrakların tamamlanması için en geç süre olarak tanınan 31.10.2019 tarihinden 6 ay önce istenen tüm bilgi ve belgeler tamamlanarak TEPDAD’a ulaştırılmıştır. Ulaştırılan raporumuz 10.05.2019 tarihinde TEPDAD Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş ve bunun sonrasında da kurumumuz 1-6 Aralık 2019 tarihleri arasında ziyaret edilmiştir. Ziyaret raporu 21.12.2019 tarihinde TEPDAD Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış, akreditasyon sürecimiz aynı takvim yılında hiç kesintiye uğramadan tamamlanmış ve Fakültemiz 01.01.2019-01.01.2025 tarihleri için reakredite olmuştur.

 

    

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Mezuniyet Öncesi Eğitimi Anket Analizleri

 

Sayfanın güncellenme tarihi: 25.06.2019

 

2018-2019

1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları

·         Türkçe Tıp Programı

·         İngilizce Tıp Programı

 

4. ve 5. Sınıf Stajları

·         Türkçe Tıp Programı

·         İngilizce Tıp Programı

 

2017-2018

1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları

·         Türkçe Tıp Programı

·         İngilizce Tıp Programı

 

4. ve 5. Sınıf Stajları

·         Türkçe Tıp Programı

·         İngilizce Tıp Programı

 

2016-2017

1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları

·         Türkçe Tıp Programı

·         İngilizce Tıp Programı

 

4. ve 5. Sınıf Stajları

·         Türkçe Tıp Programı

·         İngilizce Tıp Programı

 

2015-2016

1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları

·         Türkçe Tıp Programı

·         İngilizce Tıp Programı

 

4. ve 5. Sınıf Stajları
(Türkçe ve İngilizce Tıp Programları)

·         Güz Yarıyılı

·         Bahar Yarıyılı

        

2014-2015

1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları

·         Türkçe Tıp Programı

·         İngilizce Tıp Programı

 

4. ve 5. Sınıf Stajları
(Türkçe ve İngilizce Tıp Programları)

·         Güz Yarıyılı

·         Bahar Yarıyılı

        

2013-2014

1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları

·         Türkçe Tıp Programı

·         İngilizce Tıp Programı

 

4. ve 5. Sınıf Stajları
(Türkçe ve İngilizce Tıp Programları)

·         Güz Yarıyılı

·         Bahar Yarıyılı

 

2012-2013

1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları

·         Türkçe Tıp Programı

·         İngilizce Tıp Programı

 

4. ve 5. Sınıf Stajları
(Türkçe ve İngilizce Tıp Programları)

·         Güz Yarıyılı

·         Bahar Yarıyılı

 

     Öğrenci Anket Analizlerinin Değerlendirme Raporu

 

     Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Anket Analizleri

 

 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitimi Başarı Analizleri

Sayfanın güncellenme tarihi: 11.03.2021
 

 

·         İngilizce ve Türkçe Tıp Programları Sınıf Ortalamaları (2008-2020)

 

      1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Başarı Analizi (2008-2021)

·         Türkçe Tıp Programı

·         İngilizce Tıp Programı

 

      4. ve 5. Sınıf Stajları Başarı Analizi (2008-2020)

·         Türkçe Tıp Programı

·         İngilizce Tıp Programı

 Ders kurulu sınavlarının soru analiz sonuçları

 

 

Tanıtım Metni 

 

YAKINDA GİRİLECEK

 

Video İçerikleri için Burayı TIKLAYIN