Sürekli Tıp Eğitimi

   

Değerli Meslektaşlarım,

Cerrahpaşa  Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu olarak bir Cerrahpaşa geleneğini sürdürebilmenin heyecanı ve gururu içindeyiz.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesi bünyesinde 1995 yılında kurulan Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu, etkinliklerini 1997 yılından beri sürdürmektedir. Komisyonumuz öncelikle  birinci basamak hekimlerine yönelik,  günlük klinik pratiklerine yararlı olacak konularda eğitim toplantıları ve kurslar ve özellikle akademisyenlerin sunum ve ders anlatımlarında bir fark yaratmayı amaçlayan Eğitim Becerilerini Geliştirme Kursları düzenlemektedir.

Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri kapsamındaki aktiviteler sertifikalandırılmakta ve TTB tarafından kredilendirilmektedir.

 

Her türlü soru, görüş ve önerilerinizi iletişim adreslerimize bildirebilirsiniz.

 

Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Başkanı​ Prof. Dr. Şansın Tüzün          .

 

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Tarihçesi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu (STEK) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığının 12208 sayılı yazısı ile 20 Haziran 1995 tarihinde Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan Prof.Dr.Cenk Büyükünal başkanlığında toplam 14 öğretim üyesinin  görevlendirilmesi ile kurulmuş olup faaliyetlerini günümüze dek kesintisiz olarak sürdürerek Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin mezuniyet sonrası tıp eğitimi konusunda ülkemizin örnek teşkil eden kurumlarından birisi olmasını sağlamıştır. İlk kuruluşundan beri STE komisyonlarında birçok öğretim üyesi başkan ve üye olarak görev yapmış bulunmaktadır.


STEK kuruluşundan itibaren özellikle birinci basamak hizmeti veren hekimler başta olmak üzere tüm hekimlere mezuniyet sonrası eğitim katkısı sağlamak amacı ile birçok sempozyum ve kurs düzenlemiş ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesindeki bilimsel eğitim faaliyetlerinin Türk Tabipler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonunca kredilendirilmesine aracılık etmiştir.

Eğitim faaliyetleri arasında öne çıkan, STEK tarafından belirlenen konulardaki Mezuniyet Sonrası Eğitim Sempozyumları, birçok Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesinin konuşmacı olarak verdiği değerli katkıları ile yapılmakta ve toplantıların sonunda konuşma metinlerinin kitaplaştırılarak basılması ve dağıtılması sağlanmaya çalışılmaktadır (TIKLAYINIZ).

Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu, planlanmasına önayak olduğu mezuniyet sonrası eğitim sempozyumlarının yanı sıra akademisyenlerin önemli bir ihtiyaçlarını karşılayan “Eğiticilerin Eğitim Becerilerini Geliştirme Kurslarının” düzenlenmesini de sağlamaktadır.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi

Komisyonun İlk Üyeleri (1995)

Prof.Dr. Cenk Büyükünal (Başkan)

Doç.Dr. Sergülen Dervişoğlu (Genel Sekreter)

Prof.Dr. Huri Özdoğan

Prof.Dr. Derin Kösebay

Prof.Dr. Müzeyyen Erk

Prof.Dr. Ayşin Dervent

Prof.Dr. Faruk Altuğ

Prof.Dr. İnci Yıldız

Prof.Dr. İsmail Seçkin

Prof.Dr. Yılmaz Özyazgan

Prof.Dr. Ertuğrul Göksoy

Doç.Dr. Sedat Koca

Doç.Dr. Hasan Tüzün

Doç.Dr. Ferhan Öz

Başkoordinatör

Prof. Dr.  Şansın TÜZÜN

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sabahattin SAİP

Nöroloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Süphan ERTÜRK

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Prof. Dr.  Mehmet Rıza ALTIPARMAK

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ertuğrul H. AYDEMİR

Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı - Emekli Öğretim Üyesi

Prof.Dr.Hakan EKMEKÇİ

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Doç.Dr.Barış İKİTİMUR

Kardiyoloji Anabilim Dalı


Telefon:  +90 212 414 30 00 l 

Dahili: 22920

Güncel Duyurular

 

Cerrahpaşa Işığında Covid19'a Bilimsel Bakış Webinar Serisi

EBGK DUYURUSU

İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu tarafından 18.Eğitim Becerileri...

Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu’nun Geçmiş Yıllara ait Sempozyum Kitapları

Sürekli Tıp Eğitim Komisyonu'nun geçmiş yıllara ait sempozyum kitapları 14-15-16 Mart tarihle...

Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Tarafından 17 Kasım 2017 Tarihinde Laboratuvarda Kan Testleri; Hangi Test Ne Zaman?

İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu tarafından 17 Kasım 2017 tarihi...

 ...

25 Kasım 2016 – Ağrıya Multidisipliner Yaklaşım

25 Kasım 2016 tarihinde Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu tarafından Prof.Dr.Sabahattin SAİP Başk...

Klinik Bağlamda EKG Kursu

Fakültemiz Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri çerçevesinde 3 Ekim 2013, 7 Kasım 2013 ve 5 Aral...

Hastalıkların Tanı ve İzlenmesinde Biyokimya Laboratuvarı Sempozyumu

10 Mayıs 2013 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu'nda "Hastalıkların Tanı ve İzlenme...

Bağışıklık Sistemi ve Yetersizlikleri Sempozyumu

6-7 Mayıs 2013 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Bağışıklık Sistemi ve...

Radyasyon Onkolojisinde Temel Yaklaşımlar Sempozyumu

16 Kasım 2012 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Radyasyon Onkolojisinde Teme...

Hekimlik Uygulamalarının Adli Tıbbi Güncellemesi Sempozyumu

6 Ekim 2012 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Hekimlik Uygulamalarının Adli...

Kardiyoloji Güncellemesi

8 Haziran 2012 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Kardiyoloji Güncellemesi Se...

Dermatolog Olmayanlar için Dermatoloji Sempozyumu

2 Mart 2012 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Dermatolog Olmayanlar için Der...

Geriatrik Hasta ve Sorunları Sempozyumu

23 Aralık 2011 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Geriatrik Hasta ve Sorunlar...

Nörolog Olmayanlar için Nöroloji: Doğrular/Yanlışlar Sempozyumu

16 Aralık 2011 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Nörolog Olmayanlar için N...

Biyolojik, Psikolojik, Sosyolojik Açıdan Kadın Sempozyumu

2 Aralık 2011 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Biyolojik, Psikolojik, Sosyol...

Erişkinde, Çocuk ve Adölesanda Obezite Sempozyumu

25 Şubat 2011 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Erişkinde, Çocuk ve Adöles...

Çocuk ve Erişkinde Aşılama Sempozyumu

24-25 Kasım 2010 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Çocuk ve Erişkinde Aş...

İç Hastalıklarında Aciller Sempozyumu

29-30 Nisan 2010 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “İç Hastalıklarında Aci...

Görüntüleme Yöntemleri Sempozyumu

29 Ocak 2010 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Görüntüleme Yöntemleri Semp...

46. Üriner Sistem Taş Hastalığı Sempozyumu

26 Mayıs 2009 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “46. Üriner Sistem Taş Hast...

Yara Bakımı ve Tedavisi Sempozyumu

20-21 Kasım 2008 tarihlerinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Yara Bakımı ve Tedavi...

Yöneten: Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Mayıs 2008 İçindekiler

Kardiyoloji Gündemi Sempozyumu

Yöneten: Prof. Dr. Sedat Tavşanoğlu Nisan 2008 İçindekiler

Adolesan Sağlığı II

Düzenleyenler: Adolesan Sağlığı Derneği, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Da...

Türkiye’de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar Sempozyumu

6-7 Mart 2008 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Türkiye'de Sık Karşılaş...

Toplumdan Kazanılan Enfeksiyonlara Pratik Yaklaşım Sempozyumu

7-8 Şubat 2008 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Toplumdan Kazanılan Enfeks...

Hastane Enfeksiyonları: Korunma ve Kontrol

Editörler: Prof. Dr. Recep Öztürk, Prof. Dr. Neşe Saltoğlu, Doç. Dr. Gökhan Aygün Ocak 2008...

Aşılara Güncel Yaklaşım

Editör: Prof. Dr. Ahmet Arvas Aralık 2007 İçindekiler

Türkiye’de Sık Karşılaşılan Hastalıklar II

Türkiye'de Sık Karşılaşılan Hastalıklar II Sindirim Sistemi Hastalıkları Akciğer Kanserine...

Pediatrik Aciller Sempozyumu

26-27 Nisan 2007 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Pediatrik Aciller Sempozyu...

VII. Kronik Venöz Yetmezlik Kursu

13 Nisan 2007 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “VII. Kronik Venöz Yetmezlik...

Türkiye’de Sık Karşılaşılan Hastalıklar I

Türkiye'de Sık Karşılaşılan Hastalıklar I Enfeksiyon Hastalıkları, Romatizmal Hastalıklar,...

Meme Kanseri Sempozyumu

13-14 Aralık 2006 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Meme Kanseri Sempozyumu...

Ateşli Hastaya Yaklaşım Sempozyumu

9 Kasım 2006 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Ateşli Hastaya Yaklaşım Se...

Ateroskleroz (Koroner, Serebral, Periferik Arter Tutulumu) Sempozyumu

19-20 Ekim 2006 tarihlerinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Ateroskleroz (Koroner, S...

Güncel Bilgiler Işığında Sepsis Sempozyumu

30-31 Mayıs 2006 tarihlerinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Güncel Bilgiler Iş...

Tıbbi Yayın Hazırlama Kuralları ve Yayın Etiği Sempozyumu

23 Mayıs 2006 tarihlerinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Tıbbi Yayın Hazırlama...

Herkes İçin Çocuk Kanserlerinde Tanı Sempozyumu

17 Mayıs 2006 tarihlerinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Herkes İçin Çocuk Kan...

Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi Sempozyumu

02-03 Şubat 2006 tarihlerinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Yeni Yasalar Çerçeve...

Medikal Açıdan Stres ve Çareleri Sempozyumu

22-23 Aralık 2005 tarihlerinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Medikal Açıdan Stre...

Araştırmalar ve Etik/Tıpsal Araştırma Yöntembilimi ve Biyoistatistiksel Değerlendirme Sempozyumları

Araştırmalar ve Etik Editör: Doç. Dr. Özgür Kasapçopur 06 Aralık 2005 İçindekiler...

Hematolog Olmayanlar İçin Hematolojik Maliniteler

Kasım 2005 Editörler: Prof. Dr. Yıldız Aydın, Doç. Dr. Zafer Başlar, Doç. Dr. Hilmi Apak...

Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı

Mayıs 2005 Editörler: Prof. Dr. Birsen Ülkü, Prof. Dr Teoman Soysal İçindekiler Biri...

Adolesan Sağlığı

Mart 2005 Editörler: Prof. Dr. Oya Ercan, Doç. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu, Uz. Dr. Gökmen Ercan...

Nörolog Olmayanlar İçin Nöroloji

Ocak 2005 Editörler: Prof. Dr. Aksel Siva, Doç. Dr. Sabahattin Saip, Doç. Dr. Derya Kaynak (24...

 
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-Posta Adresi :  ctfstek@istanbul.edu.tr

Web Sayfası: http://cerrahpasa.istanbul.edu.tr/surekli-tip-egitimi/

 Telefon:  +90 212 414 30 00 l Dahili: 22920