Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Kürsüsü, Fakülte Genel Kurulu’nun 1967 yılındaki ilk toplantısında resmen kurulmuş ve başkanlığına gönüllü olan Prof. Dr. Orhan Kuran getirilmiştir. Kürsünün ilk asistanı 1968’de kadroya alınan Dr. Şevket Selvili’dir. 1969’da Cerrahpaşa Hastanesi’ne taşınan kürsü, burada kliniksiz kürsülere ayrılan Ftizyoloji Binası’nın zemin ve birinci katında hizmete girmiş ve buradaki ilk eğitim-öğretim yılında kadroya demonstratör asistan olarak Stj. Dr. Feridun Vural ile Stj. Dr. Uluğ Eldegez katılmışlardır. 1970 yılında asistan Dr. Metin Toprak ve öğretim görevlisi Op. Dr. Orhan Özay göreve başlamışlardır. Kürsünün ilk sekreteri Ülkü Özşirin, ilk hizmetlisi Müseyyip Demirli’dir.
Anatomi Kürsüsü 1976 yılında “Anatomi ve Klinik Anatomisi Kürsüsü” adını almıştır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin kurulduğu tarihten sonra Ftizyoloji Binası’nda hizmet veren kürsü 1979 yılında, yapımı tamamlanan ve fakültenin güneybatısında yer alan yeni Temel Bilimler Binası’na taşınmış ve buradaki iki kata yerleşmiştir. 1981 yılına dek “Anatomi ve Klinik Anatomisi Kürsüsü” olarak hizmet veren kürsü, üniversite kürsülerinin yeniden yapılanması ile ilgili YÖK yasası gereğince 1981 yılında “Anatomi Bilim Dalı” adını almış ve Histoloji ve Embriyoloji Bilim Dalı ile birlikte Morfoloji Anabilim Dalı’nı oluşturmuştur. 1993 yılında yapılan yeni bir düzenleme ile Morfoloji Anabilim Dalı kaldırılmış, Anatomi Bilim Dalı ile Histoloji ve Embriyoloji Bilim Dalı yeniden ayrı anabilim dalları olmuştur. İki yıla yakın bir süre onarım gören Anatomi Anabilim Dalı kullanım alanı, daha önce kullanılmayan bodrum katının da anabilim dalına eklenmesi ile 2002 yılında üç kata çıkmıştır.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Kürsüsü kuruluşundan sonra iki yıl kadar İ.Ü. Tıp Fakültesi Anatomi Kürsüsü ile birlikte İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt’taki merkez binasında eğitimini sürdürmüştür. Cerrahpaşa’daki ilk anatomi dersi 1969’da verilmiş, ilk anatomi disseksiyon çalışması 1970’te kürsünün disseksiyon salonlarında başlamıştır. O dönemde tıp eğitimine yönelik kadavra çalışmaları tek salonda, 12 kadavra üzerinde, haftanın beş günü ikişer saat olarak yapılmıştır.
Anatomi Kürsüsü’nün 1976’da “Anatomi ve Klinik Anatomisi Kürsüsü” adını alması ile Türkiye’de ilk kez klinik anatomi dersleri verilmeye başlanmıştır. 1981 yılında Anatomi ve Klinik Anatomisi Kürsüsü Morfoloji Anabilim Dalı’na bağlı bir bilim dalı olduktan sonra kaldırılan klinik anatomi dersleri 2000-2001 eğitim-öğretim yılı ile birlikte tekrar yürürlüğe konmuştur.
1979 yılında Temel Bilimler Binası’ndaki yeni Anatomi bölümündeki üç adet disseksiyon salonunda yetmiş kadavra masası ve elli kadavra kapasiteli iki adet soğuk oda, sekiz ayrı kadavra havuzu oluşturulmuştur.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Trakya ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültelerinin anatomi anabilim dallarının kuruluşuna çekirdek oluşturmuş ve özellikle İstanbul’da anatomi eğitiminin verildiği fakülte ve yüksek okulların çoğunun eğitimini üstlenmiştir. Örneğin, Doç. Dr. Feridun Vural 1982’de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ve buradaki Morfoloji Anabilim Dalı’nın kuruluşunda bulunmuş, dört yıl süre ile aynı fakültenin Morfoloji Anabilim Dalı başkanlığı ve Anatomi Bilim Dalı başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Tıp Fakültesi’nde Dr. Atilla Müftüoğlu, burada yeni kurulmuş olan anatomi bilim dalının gelişmesine katkıda bulunmuş ve anatomi eğitimini yürütmüştür (1982-1983). Prof. Dr. Recep Mesut 1980-1983 yıllarında Edirne Tıp Fakültesi kadrosunda uzman olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Kürsüsü’nde görev yaptıktan sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde önce Morfoloji Anabilim Dalı ve sonra da Anatomi Anabilim Dalı başkanlığı görevlerini ve 1993-1996 arasında aynı fakültenin dekanlık görevini yürütmüştür.
1997 yılından itibaren çeşitli kinik dallar ile yurtdışı merkezlerde işbirliği yapılarak mezuniyet sonrası eğitim kursları düzenlenmiştir. Özellikle son yıllarda gerçekleştirilen kadavra uygulamalı temporal kemik cerrahisi, endoskopik sinüs cerrahisi, beyin cerrahisi, el ve flep cerrahisi kursları Türkiye çapında ilgi görmüştür.
2002’de yenilenen disseksiyon laboratuarları, yeniden inşa edilen kadavra ilaçlama ve saklama birimleri ile birlikte çağdaş bir altyapıya kavuşturulmuştur. Anabilim dalının kendi yürüttüğü eğitim ve araştırmalarda 40 yıl boyunca beş yüzden fazla kadavra disseksiyonu gerçekleştirilirken, Türkiye genelinde tıp fakültelerinin çoğuna üç yüzün üzerinde kadavra sağlanmıştır.
2002-2005 yılları arasında Akupunktur Uygulama ve Araştırma Birimi kurularak faaliyetini sürdürmüştür. Kurs düzenleyerek Sağlık Bakanlığı’nca geçerli sertifika vermiştir.


Ders Verdiğimiz Diğer Okullar

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Bölümü
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Doktora Programı
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Yüksek Lisans Programı
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü
İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı
İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü
İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Deontoloji ve Tıp Tarihi Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Ahmet Yesevi Üniversitesi Tıp Fakültesi — Kazakistan

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü

İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Anestezi Programı
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Radyoterapi Programı
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Optisyenlik Programı
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Diş Protez Teknolojisi Programı

İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü
İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü
İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü – Kıbrıs

Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Travnik Üniversitesi Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü – Travnik, Bosna-Hersek
Travnik Üniversitesi Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü – Travnik, Bosna-Hersek

Riga Stradina ÜniversitesiYaklaşan Kurslarımız

IX. Temporal Kemik Disseksiyon Kursu (8-9 Ekim 2016)
ISMISS kursu (16-17 Nisan 2016)
Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu (19-20 Mart 2016)
1. Endoskopi Ssinüs Cerrahisi KURSU Tıklayınız
VIII. Temporal Kemik Disseksiyon Kursu (12-13 Mart 2016)
CERRAHPASA ENT COURSE.PDF – “İndirmek İçin Tıklayın”
Hipofiz Cerrahisi Kursu (11 Mart 2016)
Geçmiş Kurslarımız

TEOSYAL RHA Dinamik Dolgu Kadavra Kursu (14.12.2015)

ISMISS (International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery) Turkey (7-8 Kasım 2015)

VII. Temporal Kemik Disseksiyon Kursu (3-4 Ekim 2015)

International Training Course For Full-Endoscopic Operations of the Lumbar Spine (6 Haziran 2015)

VI. Temporal Kemik Disseksiyon Kursu (14-15 Mart 2015)

International Training Course For Full-Endoscopic Operations of the Lumbar Spine (7 Haziran 2014)

World Congress of WFMISS İstanbul combined with 7th Turkmiss Meeting & Pre-congress Cadaver Workshops (9 Nisan 2014)

V. Temporal Kemik Disseksiyon Kursu (1-2 Nisan 2014)

Pediyatrik Rejyonal Workshop (27-28 Şubat 2014)

IV. Temporal Kemik Disseksiyon Kursu (6-7 Aralık 2013)

International Training Course For Full-Endoscopic Operations of the Lumbar Spine (6-8 Haziran 2013)

III. Temporal Kemik Disseksiyon Kursu (25-26 Ocak 2013)

International Training Course For Full-Endoscopic Operations of the Lumbar Spine (7-8 Aralık 2012)

IX. Prof. Dr. Feyyaz Berkay Günleri, Perkütan Hidrodiskektomi Kadavra Kursu (30 Kasım 2012)

Ekstremite Rekonstrüksiyon Okulu 2. Deformite Eğitim Toplantısı (18-21 Ekim 2012)

International Training Course For Full-Endoscopic Operations of the Lumbar Spine (1-2 Haziran 2012)

II. Temporal Kemik Disseksiyon Kursu (Politzer Society onaylı) (13-14 Nisan 2012)

Temporal Kemik Disseksiyon Kursu (7-8 Ekim 2011)

Sertifikalı Akupunktur Eğitimi (5 Temmuz 2005)

El ve El Bileği Mezuniyet Sonrası Eğitim ve Disseksiyon Kursu (1-2 Eylül 2001)

Otoloji-Nörootoloji ve Kafatabanı Cerrahisi Mezuniuet Sonrası Eğitim Kursu ve Temporal Kemik Disseksiyon Kursu (24-26 Kasım 1999)

İnsüler-Hipokampal Bölge Anatomisi ve Epilepsi Cerrahisi (11-12 Kasım 1999)Kadavrasız bir tıp ve anatomi eğitimi düşünülemez!

Günümüzde tıp eğitiminin amacı insan sağlığını korumak ve bozulduğunda düzeltmek için yeterli bilgi ve deneyime sahip hekimler yetiştirmektir. İnsan yaşamı ile doğrudan ilişkili olan bu mesleğin eğitimi de taşıdığı sorumluluk nedeniyle çok önemlidir. Meslek hayatına atıldığında sürekli insan ile uğraşacak olan tüm hekim adaylarının insan bedeninin yapısını iyi bilmeleri ise iyi bir tıp eğitiminin en önemli gereklerinden birisidir. İnsan bedeninin yapısını öğrenmek ve tanımak sadece tıp öğrencileri için değil, mezun olduktan sonra herhangi bir uzmanlık dalında eğitim alan hekimler için de çok önemlidir.
Günümüzde insan bedeninin yapısının öğretilmesinde ve öğrenilmesinde yazılı ve görsel çok sayıda malzeme olmasına karşın hiçbiri gerçek bir insan bedeninin yerini tutamamaktadır. Tıp fakültelerinin anatomi anabilim dallarındaki insan bedenleri öncelikle mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitiminde kullanılmakla beraber, buna ek olarak bilimsel çalışmaların yapılması veya yeni bulunan bazı uygulama tekniklerinin uygunluğunun ve zorluklarının incelenmesi için de kullanılır.
Ülkemizde anatomi eğitimi için yeterli sayıda insan bedeni bulunamaması, yukarıda ifade edilen alanlardaki eğitim ve araştırma kalitesinde özlenen düzeye ulaşamamaya neden olmaktadır. Bu nedenle Türkiye’deki tıp eğitiminin daha iyi olabilmesi için beden bağışı ile bu eksikliğin giderilmesi gereksinimi vardır.
Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği’nin konu ile ilgili kampanyasında da ifade edildiği gibi:
Bağışlayın! Bedeniniz Tıp Eğitiminde Yaşasın…

Beden bağışı nasıl yapılır?
Tıp fakültelerine eğitim ve öğretim amacı ile ölümünden sonra bedenini bağışlamak isteyen kişiler, bağışı yapmayı istedikleri tıp fakültesinin anatomi anabilim dalına nüfus cüzdanları ile giderek bağış formu doldururlar. İki nüsha olarak doldurulan formların birisi bağışçıda diğeri ise anabilim dalında kalır. Anabilim dalımızda ayrıca her bağışçıya “Beden Bağışı Belgesi” de verilmektedir.

http://www.anatomidernegi.org.tr/


Adres: İ.Ü.C Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Prefabrik Temel Bilimler Binası 

Telefon: +90 (212) 414 30 57
E-posta: ctfanatomi@istanbul.edu.tr
Facebook: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
Twitter: CTF_Anatomi
Youtube: https://www.youtube.com/user/CTFAnatomiİ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ BİYOFİZİK ANABİLİM DALININ KURULUŞU VE GELİŞİMİ

Prof.Dr. Meliha Terzioğlu’nun girişimi ve ve bu girişimi destekleyen Prof.Dr. Ekrem Kadri Unat, Prof.Dr. Ayhan Songar, Prof.Dr. İrfan Urgancıoğlu ve diğer bazı hocaların müşterek önerileri üzerine 1994 yılında yürürlüğe giren Tıp Fakültesi Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği’nde Biyofizik Dersi Öğretim Programına alınmış ve 4 Kasım 1965’de öğretime başlamıştır.

7 Mart 1966 tarihinde İstanbul Üniversitesi Senatosunun 27. Toplantısında Biyofizik Kürsüsü’nün kuruluşu kabul edilmiş ve kürsü başkanlığı Prof.Dr. Meliha Terzioğlu tarafından vekâleten yürütülmüştür.

27 Temmuz 1967 tarihinde İstanbul Üniversitesi Senato’sunun kararı ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin kuruluşu onaylandıktan sonra Fizyoloji ve Biyofizik Kürsüleri birleştirilerek Fizyoloji ve Biyofizik Kürsüsü adını almış ve başkanlığına Prof.Dr. Meliha Terzioğlu atanmıştır. Bu kuruluştan sonra bir yıl süreyle İstanbul Üniversitesi merkez binasında İstanbul Tıp Fakültesi’nin Fizyoloji Kürsüsü ile birlikte aynı yerde faaliyetlerine devam etmişlerdir. Nihayet 1968 Eylül ayında Cerrahpaşa’ya taşınarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Temel Bilimler binasında kendisine ayrılan kısımda faaliyetini sürdürmüştür.

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun (6 Kasım 1981) yürürlüğe girmesinden sonra 1982 yılında Biyofizik, Fizyoloji Anabilim Dalına bağlı Bilim Dalı olmuştur. 1987 yılına kadar başkanlığını Doç.Dr. Sinan Önen yürütmüştür.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve İstanbul Tıp Fakültesi Biyofizik Bilim Dalları başkanlarının Yüksek Öğretim Kurulu’na yaptıkları müşterek önerileri ve girişimleri sonucunda; 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d, 2. Maddesi uyarınca 15 Temmuz 1987 tarihinde Biyofizik Bilim Dalının Anabilim Dalına dönüştürülmesi uygun görülmüştür. Bu tarihte Anabilim Dalı Başkanlığına atanan Prof. Dr. Sinan Önen bu görevini 1996 Temmuz’una kadar sürdürmüştür..

3 Mart 1983 tarihinde İ.Ü. Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülmekte olan Lisansüstü Eğitim Programında Biyofizik sadece Yüksek Lisans programı ile yer almakta iken her iki Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanlarının başvuruları üzerine; Yüksek Öğretim Kurulu Yürütme Kurulu’nun 2 Mayıs 1988 tarihli toplantısında Enstitü bünyesinde Biyofizik Anabilim Dalında Doktora Programının açılması uygun görülmüştür.

9 Ağustos 1996 tarihinden itibaren Biyofizik Anabilim Dalı Başkanlıklarına Prof.Dr. Şefik Dursun, Prof. Dr. Bora Barutçu, Prof. Dr. Mehmet Can Akyolcu ve tekrar Prof. Dr. Bora Barutçu seçilmişlerdir.

Biyofizik Ana Bilim Dalı kuruluşundan bu yana Lisans/Lisansüstü teorik/pratik eğitim/öğretimine ve rutin hasta hizmeti vermeye devam etmektedir.
Adres: İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Prefabrik Temel Bilimler Binası 

Telefon: +90 (212) 414 30 69

E-posta: ctfbiofiz@istanbul.edu.trAdres: İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Prefabrik Temel Bilimler Binası

Telefon: +90 (212) 414 30 41

E-posta: ctftbioistat@istanbul.edu.tr


Adres: İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Prefabrik Temel Bilimler Binası

Telefon: +90 (212) 414 30 71

E-posta: ctf.fizyoloji@istanbul.edu.tr


Adres: İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Prefabrik Temel Bilimler Binası

Telefon: +90 (212) 414 30 27

E-posta: ctfhisto@istanbul.edu.trAdres: İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Prefabrik Temel Bilimler Binası

Telefon: +90 (212) 414 30 56

E-posta: ctfbiokim@istanbul.edu.tr


Anabilim Dalında halen 14 adet öğretim üyesi ve 9 adet araştırma görevlisi (Doktora yapmakta olan veya doktorasını tamamlamış olan) akademik personel çalışmaktadır. Anabilim Dalımızda öğretim üyelerimiz danışmanlığında şimdiye kadar yaklaşık 80 adet Doktora ve Yüksek Lisans tezi tamamlanmıştır. Anabilim Dalımızda halen toplam 37 adet doktora ve yüksek lisans öğrencisi öğrenimine devam etmektedir.

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin Türkçe ve İngilizce Bölümleri 1 ve 2. Dönem programındaki “Hücre, Doku ve Organ Sistemleri” Kurulunda yer alan “Tıbbi Biyoloji” ve “Temel Genetik” ile ilgili ders konularına katılmaktadır.

Ana Bilim Dalımız, Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve Doktora programlarına Moleküler Hücre Biyolojisi ayrıca Moleküler Biyoloji ve Genetik konularını kapsayan konularda teorik ve pratik dersler vererek katkıda bulunmaktadır.

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı olarak aşağıda belirtilen araştırma konuları üzerinde zengin bir laboratuvar ağı içerisinde geniş bir yelpazede deneysel modeller ile ve kliniklere işbirliği ile çeşitli hastalıkların moleküler ve hücresel temelinin araştırılmasında çok sayıdaki bilimsel yayınları ve bilimsel etkinlikleri ile aktif bir merkez olarak çalışmaktadır.

Kanser Biyolojisi; Meme, kolon, ovaryum, mesane, akciğer, baş-boyun, beyin, tiroit kanseri, ayrıca melanom ve hematolojik kanserler olmak üzere çeşitli kanserlerde rolü olduğu düşünülen genlerde mutasyonların ve genlerin ifade analizleri araştırılmaktadır. Ayrıca Lenfoma ve Lösemideki genetik değişiklerin moleküler patolojisi, Kanser hücre soylarında mitokondriyel aktivasyon ve kanser hücre proliferasyonu üzerine etkileri çalışılmaktadır.

Sitogenetik; Kanser genetiği, Fanconi Aplastik Anemisinde kromozom kırık analizleri, Hematolojik kanserlerde kemik iliğinden kromozom incelemeleri ayrıca çeşitli genetik hastalıkların kromozom analizleri yapılmaktadır.

Sinir Bilimleri; Alzheimer hastalığı için risk faktörü olduğu düşünülen çeşitli genler ile hastalık arasındaki ilişkiler araştırılmaktadır. Nöron kültürlerinde Alzheimer hastalığı ve nörodejenerasyon için in vitro modeller üzerinde çeşitli genlerin ekspresyon düzeyleri, oksidatif stres mekanizmaları ile ilişkili proteinler üzerinde çalışılmaktadır. Panik atak, epilepsi, şizofreni ve bipolar rahatsızlığı olan hastalarda bazı genlerin polimorfizmleri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.

Moleküler Genetik; Tip II diyabetik hastalarda diyabetin genetik yatkınlığında rol alan genlerin araştırılması, Multigenik hastalıklar ve Çocukluk çağı kanserlerine yatkınlıkta, tedaviye yanıtta ve gelişen komplikasyonlarda rol oynayabilecek polimorfizmler (DNA tamir genleri), Enflamasyonla ilişkili hastalıkların patogenezi ile ilişkili genlerdeki polimorfizmler, Osteomalazi ve osteoporoz hastalarında çeşitli genlerin genotip dağılımları ve hastalıklar ile ilişkileri araştırılmaktadır.

Deneysel Diyabet; Çeşitli diyabet modellerinde diyabet patolojisinin altında yatan beta hücresinin hücresel ve moleküler temelinin aydınlatılmasında çeşitli hücresel proteinler, apoptoz ve rejenerasyon ile ilişkili proteinlerin saptanması, diyabetin çeşitli organlardaki komplikasyonlarının (nefropati, nöropati, kardiyopati, anjiyopati) moleküler patolojisi ve çeşitli tedavi modelleri araştırılmaktadır.

Apoptoz; Mitokondri DNA mutasyonlarının trombosit apoptozu ve aktivasyonu üzerine etkileri, Deneysel diyabet modellerinde beta hücre apoptozunda etkili faktörler, diyabetik nefropatide apoptozun rolü ve çeşitli tedavi modelleri, nuklear klusterin ve apoptoz arasındaki ilişki, in vitro olarak çeşitli kanser hücre soylarında biyopolimerler aracılığı ile çeşitli tedavi olasılıklarının saptanması ve olası tedavilerde etkin apoptoz yolakları araştırılmaktadır.

Kalp-damar sistemi; Deneysel hipertansiyon veya deneysel diyabet modellerinde, kardiyovasküler sistemin ve çeşitli tedavilerin etkileri üzerinde çalışmalar, Ateroskleroz ve koroner arter hastalıklarının moleküler genetiği ve biyokimyası, Miyokard enfarktlı hastalarda bazı genlerin hastalıkla ilişkileri çalışılmaktadır.

Hücresel yaşlanma; Bitkisel kaynaklı ürün özütlerinde yaşlanmaya karşı koruyucu etkilerinin araştırılması, Yaşlanmaya bağlı maküler dejenerasyonunda DNA tamir genlerindeki polimorfizmin etkileri, yaşlanmanın ve oksidatif stresin rolü çalışılmaktadır.

Tromboz ve hemostaz; Trombotik hastalıkların moleküler genetiği, endotel hücresinin işlevleri, Ateroskleroz ve koroner arter hastalıklarının moleküler genetiği ve biyokimyası üzerinde araştırmalar yapılmaktadır.

DNA tamir genleri; Hematolojik kanserlerde ve göz hastalıklarında (glokom,katarakt ve AMD) DNA tamir sistemi ile ilişkili genlerdeki polimorfik farklılıklar ve bunların hastalıklar ile olan ilişkileri, Oksidatif stres Çeşitli hastalıklarda ve yaşlılıkta glutatyon S-konjugat transportu ile ilişkili oksidatif stres ve polimorfik genler üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.

Toksisite; Çeşitli ilaçların ve ağır metallerin çeşitli dokulardaki hücresel ve kromozomal etkileri araştırılmaktadır.

Farmakogenetik; Çeşitli hastalıklarda, ilaç detoksifikasyon sistemleri ile ilişkili genlerin (MDR-1, CYP ve GST-1) genotip dağılımları ile tedaviye cevap arasındaki ilişkiler araştırılmaktadır.

Tıbbi Biyoloji AD yakın gelecekteki hedefleri; laboratuvarlarımızın akreditasyonunu sağlayarak uluslararası projelerde yer alınması ve AR-GE faaliyetlerinin arttırılması yönünde olacaktır.


Laboratuvar ve Çalışma Olanakları

 

Moleküler Biyoloji; DNA izolasyonu ve elektroforez, PCR, RFLP analizleri yapılmaktadır.

 

Moleküler Genetik; DNA izolasyonu ve elektroforez, PCR, RFLP, SNP, SSCP, RT-PCR, Nukleotid Dizileme analizleri yapılmaktadır.

 

Sitogenetik; HR bantlama, FISH, Translokasyon, Karyotip analizleri, SCE, NOR, Kırık incelemeleri yapılmaktadır.

 

Hücre Kültürü; Lenfosit, fibroblast ve çeşitli kanser hücre hatları ile çalışılmaktadır.

 

İleri Protein Analizleri; Western blot, Spektrofotometrik ölçümler (protein ve DNA), Eliza.

 

Beyin ve Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı; Primer kortikal nöron kültürü, primer hippokampal nöron kültürü, primer spinalkord kültürü yapılmakta, bu kültürlere amiloid beta gibi hastalık patolojisinde etken peptidlerin ve çeşitli kimyasalların uygulanmasıyla nörodejeneratif hastalıkların hücresel modelleri oluşturulmaktadır. Ayrıca yine bu nöron kültürlerinde siRNA uygulamaları ile post-transkripsiyonel gen susturulması gerçekleştirilerek hedef genlerin fonksiyonları incelenmektedir. Bu incelemeler yapılırken qRT-PCR, RT-PCR, Western blot, Co-IP, ELISA, immünofloresan işaretlemeler ve faz kontrast mikroskopik incelemeler kullanılmaktadır. Laboratuvarın araştırma konularının temelini nörodejenerasyonda vitamin D ve vitamin D ilişkili mekanizmaların etkileri oluşturmaktadır.

 

Nörogenetik Laboratuvarı: Erken ve Geç Başlangıçlı Alzheimer Hastalığı (EOAD, LOAD), Parkinson Hastalığı (PD), Parkinson Hastalığı Demansı (PDD), Lewy Cisimcikli Demans (LBD), Hafif Kogntif Bozukluk (MCI), Fronoto Temporal Demans (FTD), Vasküler Demans (VD), Progresif Supranükleer Felç (PSP), Kortikobazal Dejenerasyon (CBD) gösteren hastaların genetik alt yapıları vitamin D mekanizmaları açısından incelenmektedir. Alzheimer hastalarının beyin omurilik sıvılarında (BOS) amiloid beta 1-42, total tau ve fosfotau seviyeleri rutin olarak olarak takip edilmektedir. Parkinson hastalarına ait BOS örneklerinde alfasinüklein takibi yapılmaktadır. Tek nükleotid değişimleri qRT-PCR, PCR-RFLP gibi yöntemler ile saptanmaktadır. Laboratuvarın araştırma konularının temelini nörodejenerasyonda vitamin D ve vitamin D ilişkili mekanizmaların etkileri oluşturmaktadır.

 

Protein Kimyası; Spektrofotometrik ve lüminometrik ölçümler,protein jel elektroforezi yapılmaktadır.

 

Hemostaz; Trombosit agregasyon ve adezyon ölçümleri , koagulasyon ölçümleri ve Eliza uygulamaları yapılmaktadır.

 

İn situ Hibridizasyon (ISH); Doku kesitlerinde, belli mRNA ların enzimatik işaretleme yöntemleri ile gösterildiği ISH yöntemi uygulanmaktadır.

 

Mikroskopi-Rutin; Işık ve elektron mikroskopi ile ilgili rutin işlemler uygulanmaktadır.

 

FISH (Flouresan ISH); Kromozom yayma preparatlarında veya interfaz nukleuslarında, DNA üzerinde belli genlerin flouresanla işaretlenerek mikroskopik olarak gösterildiği çalışmalar yapılmaktadır.

 

Apoptoz; Apoptoz ile ilişkili çeşitli genlerin (kaspaz-3,-8, -9, Bcl-2, bax, p53, survivin, beclin, vs) ekspresyonları ve düzeyleri’nin tespiti için western blot ve immunhistokimya teknikleri, TUNEL metodu uygulanmaktadır.

 

İmmunhistokimya; Doku kesitlerine veya hücre kültürü preparatlarına Streptavidin biotin peroksidaz, PAP, APAP, immunflouresan teknikleri uygulanmaktadır.Adres: İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Prefabrik Temel Bilimler Binası

Telefon: +90 (212) 414 30 35 | +90 (212) 414 30 00 6. Kat: 21801/22207/22208 7. Kat: 21627
E-posta: ctftbiyo@istanbul.edu.tr
Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Prefabrik Temel Bilimler Binası

Telefon: +90 (212) 414 30 77

E-posta: ctfmikro@istanbul.edu.tr


Adres: İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Prefabrik Temel Bilimler Binası

Telefon: +90 (212) 414 35 48

E-posta: ctftipegitimi@istanbul.edu.tr

İÜ-C, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, TIP TARİHİ VE ETİK ANABİLİM DALI 

Birimimiz öğretim üyeleri tarafından İÜ-C, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce ve Türkçe Tıp Fakültelerinin; Tıp Tarihi, Tıp Etiği ve Tıbbi Beceri-Aydınlatılmış Onam dersleri ile Sağlık Meslek Yüksek Okulu; Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programlarının; Meslek Etiği dersleri verilmektedir. Bunun yanı sıra İÜ-C, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tıp Tarihi ve Etik Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kayıtlı lisansüstü öğrencilerimizin tez danışmanlıkları ile araştırma ve yayın faaliyetlerimiz de devam etmektedir. Anabilim Dalımız Temel Tıp Bilimleri Prefabrik Binası A Blok’ta bir ihtisas kütüphanesine sahiptir.


İÜC. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, TIP TARİHİ VE ETİK ANABİLİM DALI TARİHÇESİ

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1967 yılında İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi olarak ikiye ayrılır. Bu ayrılmadan önce o zamanki adı ile İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deontoloji ve Tıp Tarihi Kürsüsü’nün kurucu başkanı olan Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver, bölünme sonrasında kendi tercihi ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne geçerek buradaki Deontoloji ve Tıp Tarihi Kürsüsü’nün de kurucusu olur. Kendisi ile birlikte Doç. Dr. Emine Atabek de Cerrahpaşa’ya geçer. Ayrılmadan sonra iki tıp fakültesinin deontoloji ve tıp tarihi kürsüleri arasında yapılan protokol üzerine Dr. A. Süheyl Ünver’in ömrü boyunca biriktirdiği pek çok değerli materyal, kütüphane ve arşivin bir bölümü İstanbul Tıp Fakültesi’nde kalır, bir bölümü de Cerrahpaşa’ya getirilir. Kürsünün faaliyetleri 1967 ile 1972 yılları arasında Beyazıt’taki İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün bulunduğu tarihi binanın giriş katından yürütülür. 1972-1979 yılları arasında ise bugünkü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nın bulunduğu binanın üçüncü katında hizmet verir. Dr. A. Süheyl Ünver, tıp tarihi ve deontoloji alanının ülkemizde akademik bir disiplin olarak yapılanmasını sağlayan bilim insanı olarak emekli olduğu 1973 yılına kadar 50 yıl boyunca pek çok kitap ve makale yazar, ders verir, öğrenci yetiştirir, zengin arşiv ve kütüphaneler kurar. Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver 1973 yılında emekli olur, yerine Doç. Dr. Emine M. Atabek kürsü başkanı olarak atanır. Aynı yıl kürsü kadrosuna asistan olarak Nil Akdeniz Sarı eklenir. Deontoloji ve Tıp Tarihi Kürsüsü 1979 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin deniz tarafında inşa edilen Temel Tıp Bilimleri Binası’nın giriş katının solunda kendisine ayrılan kısma taşınır. Temel Tıp Bilimleri binasındaki bölüm, kürsünün ihtiyaçlarına yanıt verecek sayı ve büyüklükte birçok oda, iki kütüphane ve iki seminer salonundan oluşmaktadır. 1983 yılında emekli olan Prof. Dr. Emine Atabek’in yerine Anabilim Dalı Başkanı olarak Doç. Dr. Nil Sarı atanır. Deontoloji ve Tıp Tarihi Kürsüsü 1981 yılında YÖK’ün kurulması ve buna bağlı olarak 18.02.1982 tarihinde Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği’nin yayımlanması ile birlikte Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı adını alır. Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver 14 Şubat 1986’da, Prof. Dr. Emine M. Atabek ise 7 Haziran 2000 tarihinde yaşamını yitirir.
Doç. Dr. Nil Sarı 1985 yılında, çoğunluğu Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’den intikal eden tarihi malzeme ile Anabilim Dalı’nın bir salonunda Tıp Tarihi Müzesi’ni kurar. Müze malzemeleri 2002 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin girişinde bulunan eski Dekanlık binasına nakledilir. Bu sırada Anabilim Dalı’na ait ve neredeyse tamamı Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’den intikal etmiş olan çok değerli yazma eser koleksiyonu, Osmanlıca basma tıp eserleri koleksiyonu ve tüm arşiv dosyaları da Prof. Dr. Nil Sarı tarafından bu yeni kurulan müzeye taşınır. Bina 17 Mayıs 2004 tarihinde Tıp Kültür Birimi adı ile hizmete açılır. 2007 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Müzesi olarak tescil edilir. 2012 yılından beri tadilat nedeni ile kapalı olan binanın restorasyonunun 2019 yılı itibarı ile bitmesi beklenmektedir. Bu arada Müze binası ve bünyesindeki eserler Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne ait olan Müze’nin işletim hakkı, İstanbul Üniversitesi tarafından 15 yıllık süre ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne verilir.
Anabilim Dalımızın adı YÖK tarafından 2009 yılında Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı olarak değiştirilir. Birimin öğretim üyesi kadrosu 1983 ve 2012 yılları arasında Prof. Dr. Ayten Altıntaş, Prof. Dr. Rengin Dramur, Prof. Dr. Mebrure Değer, Prof. Dr. Zuhal Özaydın, Prof. Dr. İbrahim Başağaoğlu, Doç. Dr. Yeşim Işıl Ülman, Doç. Dr. Hanzade Doğan, Doç. Dr. Gülten Dinç ve Doç. Dr. İnci Hot ile genişler. Mebrure Değer 2004’te, Rengin Dramur 2012’de, Yeşim Işıl Ülman 2009’da, Zuhal Özaydın 2013’te, İbrahim Başağaoğlu 2014’te emekli olurlar. Prof. Dr. Mebrure Değer 29 Ekim 2011 tarihinde yaşamını yitirir. 2014 yılında Anabilim Dalı Başkanlığı’na Prof. Dr. Ayten Altıntaş seçilir. Haziran 2015’te Ayten Altıntaş’ın emekli olması ile boşalan Anabilim Dalı başkanlığına Hatun Hanzade Doğan seçilir. 14 Aralık 2015 yılında Doç. Dr. İnci Hot yaşamını yitirir. Prof. Dr. Nil Sarı Şubat 2018, H. Doğan ise Mayıs 2018’de emekli olur. Anabilim Dalı Başkanlığı görevini Mayıs 2018 tarihinden itibaren Prof. Dr. Gülten Dinç sürdürmektedir. 1979 ile 2018 yılları arasında Temel Tıp Bilimleri Binası’nda hizmet veren Anabilim Dalımız, 23 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Cerrahpaşa’nın yerinde dönüşümü kapsamında inşa edilen Temel Tıp Bilimleri Prefabrik Binası A Blok’a taşınır. Şu andaki yeni yerleşim yerinde iki odalı bir ihtisas kütüphanesine sahip olan birimin akademik kadrosu Prof. Dr. Gülten Dinç ve Uzm. Gamze Nesipoğlu’ndan oluşmaktadır.
Tıp Tarihi ve Etik olarak iki yönlü gelişen bir alan olan Anabilim Dalımız Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin 18 Mayıs 2018’de İstanbul Üniversitesi’nden ayrılması sonucunda faaliyetlerini artık İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne bağlı olarak sürdürmektedir. Bu kapsamda birimimiz öğretim üyeleri tarafından İÜ-C, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce ve Türkçe Tıp Fakültelerinin; Tıp Tarihi, Tıp Etiği ve Tıbbi Beceri-Aydınlatılmış Onam dersleri ile Sağlık Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programlarının; Meslek Etiği dersleri verilmektedir. Bunun yanı sıra İÜ-C, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tıp Tarihi ve Etik Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kayıtlı lisansüstü öğrencilerimizin ders ve tez danışmanlıkları ile araştırma ve yayın faaliyetlerimiz de devam etmektedir.

ANABİLİM DALI BAŞKANLARIMIZ
Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl ÜNVER (1967 - 1973)
Prof. Dr. Emine Melek ATABEK (1973 - 1983)
Prof. Dr. Hatice Nil SARI (1983 - 2014)
Prof. Dr. Ayten ALTINTAŞ (2014 - 2015)
Prof. Dr. Hatun Hanzade DOĞAN (2015 - 2018)
Prof. Dr. Gülten DİNÇ (2018- Devam Ediyor)

EMEKLİ OLAN ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ
Prof. Dr. Nil SARI (2018)
Prof. Dr. Rengin DRAMUR (2012)
Prof. Dr. İbrahim BAŞAĞAOĞLU (2014)
Prof. Dr. Zuhal ÖZAYDIN (2013)
Prof. Dr. Ayten ALTINTAŞ (2015)
Prof. Dr. Hatun Hanzade DOĞAN (2018)
Doç. Dr. Yeşim IŞIL ÜLMAN (2009)

VEFAT EDEN ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ
Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver (1898 - 1986)
Prof. Dr. Emine Atabek (1914 - 2000)
Prof. Dr. Mebrure Değer (1937 - 2011)
Doç. Dr. İnci Hot (1970 - 2015)

2019 AKADEMİK KADROMUZ
Prof. Dr. Gülten Dinç
Arşt. Grv. Uzm. Gamze Nesipoğlu


1985 yılı kadromuz; (soldan sağa) Prof. Dr. İbrahim Başağaoğlu, Prof. Dr. Mebrure Değer, Tezhip Sanatçısı İlhan Gökşen (misafir), 
Prof. Dr. Nil Sarı, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver, Prof. Dr. Emine M. Atabek, Sekreter Tülay Ölez (misafir),
Prof. Dr. Rengin Dramur, Prof. Dr. Gülten Dinç, Ecz. Dr. Süheyla Sivas, Sekreter Fatma Şentürk, Sekreter Sinem Uçan

1997 yılı kadromuz; (soldan sağa ön sıra) Prof. Dr. Arın Namal, Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman, 
Prof. Dr. Gülten Dinç, Doç. Dr. İnci Hot, (orta sıra) Sekreter Sinem Uçan Bolat, Prof. Dr. Zuhal Özaydın,
Prof. Dr. Emine M. Atabek, Nümizmat Cevriye Artuk (misafir), Prof. Dr. Mebrure Değer,
Prof. Dr. Hanzade Doğan, (arka sıra) Prof. Dr. Rengin Dramur, Prof. Dr. Ayten Altıntaş,

2008 yılı kadromuz; (soldan sağa oturanlar) Prof. Dr. Zuhal Özaydın, Prof. Dr. Nil Sarı, Prof. Dr. Ayten Altıntaş, 
Prof. Dr. İbrahim Başağaoğlu, (ayaktakiler) Prof. Dr. Hanzade Doğan, Personel İbrahim Yıldırım, Sekreter Nevin Laçinkaya,
Prof. Dr. Gülten Dinç, Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman, Doç. Dr. İnci Hot, Uzm. Dr. Ümit Emrah Kurt

2019 yılı kadromuz; (soldan sağa) Uzm. Gamze Nesipoğlu, Prof. Dr. Gülten Dinç 

Adres: İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Prefabrik Temel Bilimler Binası

Telefon: +90 (212) 414 30 36
Prof. Dr. Gülten DİNÇ : 22680
Uzm. Gamze NESİPOĞLU : 21569

E-posta: ctfdeont@istanbul.edu.tr