Yayınlarımız

          

Dergi

Cerrahpaşa Tıp Dergisi Web Sayfaları

Bilimsel Yayınlar


İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adresli 2017 Yılı Web of Science Veritabanında (SCI-E) Yer Alan Bilimsel Yayınlar – İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kütüphane Müdürlüğü

İ.Ü.
 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adresli 2017 Yılı Türk Tıp Dizini
Veritabanında Yer Alan Bilimsle Yayınlar – İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 Kütüphane Müdürlüğü

2013‐2017 YILLARI İ.Ü.CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ADRESLİ SCI‐E ‘DE YER ALAN YAYIN GRAFİĞİ

Ders Kitaplarımız

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2017 Ders Kitapları

Broşür

Bağışıklığı
 Baskılanmış Hastaların Enfeksiyonlardan Korunma Önlemleri Bilgilendirme
 Broşürü – İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Enfeksiyon Kontrol
Komitesi

Cerrahi Antimikrobik Profilaksi Kılavuzu – İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Damlacık İzolasyonu Önlemleri Bilgilendirme Broşürü – İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Delici-Kesici
 Alet Yaralanmalarından Korunma Önlemleri Bilgilendirme Broşürü – İ.Ü.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Doğru El Yıkama ve Eldiven Kullanımı Bilgilendirme Broşürü – İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Hastane Enfeksiyon Kontrol Talimatları – İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Koruyucu İzolasyon Önlemleri Bilgilendirme Broşürü – İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Temas İzolasyonu Önlemleri Bilgilendirme Broşürü – İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Yüksek
 Düzey Dezenfeksiyon Uygulamaları Bilgilendirme Broşürü – İ.Ü.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri

EBGK DUYURUSU

İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu tar...

Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu’nun Geçmiş Yıllara ait Sempozyum Kitapları

Sürekli Tıp Eğitim Komisyonu'nun geçmiş yıllara ait sempozyum ki...

Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Tarafından 17 Kasım 2017 Tarihinde Laboratuvarda Kan Testleri; Hangi Test Ne Zaman?

İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu tar...

İ.Ü.Cerrahpaşa
 Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu tarafından 5 Mayıs 2017
tarihinde Prof. Dr. Ahmet ERÖZENCİ koordinatörlüğünde “Birinci
Basamaktan Ürolojik Onkolojiye Bakış” konulu sempozyum, İngilizce Tıp
Binası Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.
...
İ.Ü.Cerrahpaşa
 Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu tarafından 27-30 Mart 2017
tarihlerinde 17.Eğitim Becerilerini Geliştirme Kursu
gerçekleştirilmiştir.
...
Sürekli
 Tıp Eğitimi Komisyonu tarafından Profesörler Kurulu Salonunda Eğitim
Becerileri Geliştirme Kursu gerçekleştirilecek olup, kayıtlarımız
sona ermiştir

İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu tar...

9 Aralık 2016 – “Çocuktan Yaşlıya Hipertansiyon” Konulu 89.Sempozyum Gercekleşti...
25 Kasım 2016 – Ağrıya Multidisipliner Yaklaşım

25 Kasım 2016 tarihinde Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu tarafından...

Klinik Bağlamda EKG Kursu

Fakültemiz Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri çerçevesinde 3 Ekim...

Hastalıkların Tanı ve İzlenmesinde Biyokimya Laboratuvarı Sempozyumu

10 Mayıs 2013 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu'nda "Has...

Bağışıklık Sistemi ve Yetersizlikleri Sempozyumu

6-7 Mayıs 2013 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda...

Radyasyon Onkolojisinde Temel Yaklaşımlar Sempozyumu

16 Kasım 2012 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda ...

Hekimlik Uygulamalarının Adli Tıbbi Güncellemesi Sempozyumu

6 Ekim 2012 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “He...

Kardiyoloji Güncellemesi

8 Haziran 2012 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda ...

Dermatolog Olmayanlar için Dermatoloji Sempozyumu

2 Mart 2012 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “D...

Geriatrik Hasta ve Sorunları Sempozyumu

23 Aralık 2011 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda ...

Nörolog Olmayanlar için Nöroloji: Doğrular/Yanlışlar Sempozyumu

16 Aralık 2011 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda ...

Biyolojik, Psikolojik, Sosyolojik Açıdan Kadın Sempozyumu

2 Aralık 2011 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda ...

Erişkinde, Çocuk ve Adölesanda Obezite Sempozyumu

25 Şubat 2011 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda ...

Çocuk ve Erişkinde Aşılama Sempozyumu

24-25 Kasım 2010 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nd...

İç Hastalıklarında Aciller Sempozyumu

29-30 Nisan 2010 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda...

Görüntüleme Yöntemleri Sempozyumu

29 Ocak 2010 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “G...

46. Üriner Sistem Taş Hastalığı Sempozyumu

26 Mayıs 2009 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda ...

Yara Bakımı ve Tedavisi Sempozyumu

20-21 Kasım 2008 tarihlerinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’...

Prof. Dr. Ayhan Songar II. Davranış Fizyolojisi Sempozyumu

14 Kasım 2008 tarihlerinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda...

Günümüzde Tıbbi Resim

Yöneten: Prof. Dr. Mehmet Yıldırım
Mayıs 2008
İçindekiler
[v...

Kardiyoloji Gündemi Sempozyumu

Yöneten: Prof. Dr. Sedat Tavşanoğlu
Nisan 2008
İçindekiler
[vi...

Adolesan Sağlığı II

Düzenleyenler: Adolesan Sağlığı Derneği, Cerrahpaşa Tıp Fakül...

Türkiye’de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar Sempozyumu

6-7 Mart 2008 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda ...

Toplumdan Kazanılan Enfeksiyonlara Pratik Yaklaşım Sempozyumu

7-8 Şubat 2008 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda...

Hastane Enfeksiyonları: Korunma ve Kontrol

Editörler: Prof. Dr. Recep Öztürk, Prof. Dr. Neşe Saltoğlu, Doç....

Aşılara Güncel Yaklaşım

Editör: Prof. Dr. Ahmet Arvas
Aralık 2007
İçindekiler
[vision_i...

Türkiye’de Sık Karşılaşılan Hastalıklar II

Türkiye'de Sık Karşılaşılan Hastalıklar II Sindirim Sistemi Has...

Pediatrik Aciller Sempozyumu

26-27 Nisan 2007 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda...

VII. Kronik Venöz Yetmezlik Kursu

13 Nisan 2007 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda ...

Türkiye’de Sık Karşılaşılan Hastalıklar I

Türkiye'de Sık Karşılaşılan Hastalıklar I Enfeksiyon Hastalıkl...

Meme Kanseri Sempozyumu

13-14 Aralık 2006 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’n...

Ateşli Hastaya Yaklaşım Sempozyumu

9 Kasım 2006 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda ...

Ateroskleroz (Koroner, Serebral, Periferik Arter Tutulumu) Sempozyumu

19-20 Ekim 2006 tarihlerinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’n...

Güncel Bilgiler Işığında Sepsis Sempozyumu

30-31 Mayıs 2006 tarihlerinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu...

Tıbbi Yayın Hazırlama Kuralları ve Yayın Etiği Sempozyumu

23 Mayıs 2006 tarihlerinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’n...

Herkes İçin Çocuk Kanserlerinde Tanı Sempozyumu

17 Mayıs 2006 tarihlerinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’n...

Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi Sempozyumu

02-03 Şubat 2006 tarihlerinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu...

Medikal Açıdan Stres ve Çareleri Sempozyumu

22-23 Aralık 2005 tarihlerinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu...

Araştırmalar ve Etik/Tıpsal Araştırma Yöntembilimi ve Biyoistatistiksel Değerlendirme Sempozyumları

Araştırmalar ve Etik
Editör: Doç. Dr. Özgür Kasapçopur
06 A...

Hematolog Olmayanlar İçin Hematolojik Maliniteler

Kasım 2005
Editörler: Prof. Dr. Yıldız Aydın, Doç. Dr. Zafer...

Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı

Mayıs 2005
Editörler: Prof. Dr. Birsen Ülkü, Prof. Dr Teoman S...

Adolesan Sağlığı

Mart 2005
Editörler: Prof. Dr. Oya Ercan, Doç. Dr. Müjgan Alikaş...

Nörolog Olmayanlar İçin Nöroloji

Ocak 2005
Editörler: Prof. Dr. Aksel Siva, Doç. Dr. Sabahattin Sa...