100.+Yıl Cerrahpaşa Cerrahi Gecesi: Müzik Dinletisi “Dünya Başkenti İstanbul” Tuluyhan Uğurlu - 3 Kasım 2009

1908’de II. Meşrutiyetin ilanından sonra tıp kurumlarımızda birleşme veya ortadan kalkma gibi değişimler sonucu Haydarpaşa’da Darülfünun Tıp Fakültesi kurulmuş, 28 Eylül 1909’da bizzat kendi öğretim üyelerinin seçimiyle Operatör Cemil Topuzlu Paşa hem Dekan, hem de Fakülte bünyesinde tesis edilen 1. Seririyat-ı Hariciye’nin ilk başkanı olmuştur. Böylece Haydarpaşa’da başlayan Darülfünun Tıp Fakültesi 1. Seririyat-ı Hariciye’den, 1933’den itibaren Cerrahpaşa Hastanesine yerleşmiş İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na uzanan bir asırlık bize ait serüven gelişmiştir. Bu bir asırlık yolculuk sırasında aramızdan ayrılan, her kademede hizmet etmiş tüm mensuplarımızı minnetle anıyoruz.

Ülkemizdeki cerrahi eğitimi ve bilimine hizmet eden Anabilim Dalımız, 100.+ Kuruluş Yıldönümünü öğretim üyelerimizin coşku ve istekleri üzerine sürekli tıp eğitimine katkı sağlayacak toplantılar dizisi, “Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları” şeklinde kutlama kararı almış ve ilkini 3-4 Ekim 2009 tarihlerinde İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde ameliyathaneden naklen yayınla başarıyla gerçekleştirmiştir.

En kıdemsiz asistandan hocalara kadar birlik, ortak ülkü ve amaç etrafında toplanmayla Anabilim Dalımızda daha büyük gelişmeler olacağı, şanlı tarihimizde olduğu gibi yükseleceği aşikârdır.

Bir araya gelmek bir başlangıçtır, beraberliği sürdürmek bir ilerleme...

Beraber çalışmak ise gerçek başarıdır.

Aslında siz değerli hocaların ve cerrahların hizmet ettiği, ülkemizin bu müstesna asırlık kliniği için hiçbir başarı da şaşırtıcı değildir. Yıllar boyu aynı çatı altında çalıştık, ameliyatlarda omuz omuza verdik, nöbetlerde bir ekip olarak birçok insan hayatını birlikte kurtardık, hatta bazen evimizden daha çok süreyle birlikte olduk. Bu noktada bizlerin bir görevinin de 100.+ Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle birlikte olmak, giderek mesafelerin açıldığı nesiller arası iletişimi artırmaktır. Bu amaçla bilimsel toplantıların yanında, sosyal ve kültürel ortamlarda da buluşmayı amaçlamaktayız.

Tanınmış sanatçımız Tuluyhan Uğurlu tarafından icra edilecek Müzik Dinletisinin de olacağı “100.+ Yıl Cerrahpaşa Cerrahi Gecesi”nde Anabilim Dalımıza yıllarca hizmet eden, emek veren tüm hocalarımıza teşekkür plaketi takdim etmeyi, Anabilim Dalımızda uzmanlık eğitimi yapmış büyüklerimize ve küçüklerimize bir hatıra belgesi vermeyi amaçlıyoruz.

Hepinize saygı ve sevgiler sunar, birlikte olmaktan mutlu olacağımız bu geceyi mutlaka onurlandırmanızı dilerim.

Prof. Dr. Ertuğrul GÖKSOY

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı