13. Türk-Alman Endoskopi Günü - 11 Haziran 2012

Endoskopik Mukoza Rezeksiyonu Uygulamaları

Değerli Meslektaşımız


13. Türk-Alman Endoskopi Günü, 11 Haziran 2012 tarihinde İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Endoskopi Ünitesi’nde gerçekleştirilecektir.

2000 yılından beri aralıksız yürüttüğümüz, 24. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi kapsamında yapacağımız toplantıda bu yıl Erlangen endo-trainer modelinde hayvan mide-özofagus preparatında endoskopik mukoza rezeksiyonu uygulamaları Alman meslektaşlarımız tarafından uygulanacak, bizzat katılımcılara yaptırılacaktır. Ülkemizde ilk olması bakımından da meslektaşlarımız için ilginç ve faydalı bir sürekli mesleki eğitim uygulaması olacaktır.

Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi (TTB-STE) Kredilendirme Kurulu tarafından 8 TTB-STE kredi puanı, Almanya Aşağı Saksonya Tabip Odası tarafından toplam 18 puan ile kredilendirilen toplantıya katılım kontenjan ile sınırlı ve ücretlidir.

Bu etkinliğimize katılımınızdan Prof. Dr. Kadir Bal, Prof. Dr. Abdullah Sonsuz, Dr. Deniz Uyak, Doç. Dr. Şükrettin Güldütuna ve Düzenleme Kurulu adına memnunluk duyacağımı belirtir, saygı ve sevgiler sunarım.

Prof.Dr.Ertuğrul Göksoy

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı

Toplantı Broşürü