14. Türk-Alman Endoskopi Günü - 10 Haziran 2014

Endosonografi-Endoskopik Mukoza Rezeksiyonu ve Submukoza Disseksiyonu Uygulamaları

15. Türk-Alman Endoskopi Günü - 09 Haziran 2014 tarihinde iki program halinde İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Endoskopi Ünitesi ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Tıbbi Beceri laboratuvarında gerçekleştirilecektir.

2000 yılından beri aralıksız yürüttüğümüz, 25.Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi kapsamında yapacağımız toplantıda bu yıl Endosonografi Uygulamalarının yanı sıra Erlangen endo-trainer modelinde hayvan mide-özofagus preparatında Endoskopik mukoza rezeksiyonu ve Submukoza Disseksiyonu uygulamaları Alman meslektaşlarımız tarafından bizzat katılımcılara yaptırılacaktır.

Ülkemizde geçen yıl ilk kez yapılan bu uygulama bu yıl da tekrar edilecektir.

Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi (TTB-STE) Kredilendirme Kurulu tarafından 8 TTB-STE/SMG kredi puanı, Almanya Aşağı Saksonya Tabip Odası tarafından 11 puan ile kredilendirilen toplantıya katılım belli sayıda kontenjan ile sınırlıdır.

Bu etkinliğimize katılımınızdan Düzenleme Kurulu Başkanları Prof. Dr. Kadir Bal, Prof. Dr. Abdullah Sonsuz, Dr. Deniz Uyak, Doç. Dr. Şükrettin Güldütuna ve Üyeleri adına memnunluk duyacağımı belirtir, saygı ve sevgiler sunarım.

Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı

Toplantı Broşürü