15. Türk-Alman Endoskopi Günü - 09 Haziran 2014

15.Türk-Alman Endoskopi Günü - 9 Haziran 2014

Endoskopik Mukoza Rezeksiyonu ve Submukoza Disseksiyonu Uygulamaları -Endosonografi - Ultrasonografi Simülatörü Uygulamaları

1989’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde başlayan ve günümüze kadar süren Türk-AlmanGastroenteroloji ve Hepatoloji Kongrelerinin yanı sıra, 2000 yılından itibaren Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde başlattığımız Türk-Alman Endoskopi Günleri aracılığıyla endoskopi ve endosonografi uygulamaları, Ülkemizde ilk olarak yaptığımız Erlangen Endo-trainer üzerinde endoskopik girişimleri tıp hayatımızda ve mesleki gelişimimizde önemli katkılar sağlamıştır. Bu yıl 15.Türk-Alman Endoskopi Günü, 9 Haziran 2014 tarihinde üç farklı program halinde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilecektir.Ülkemizden, Almanya ve Japonya’dan katılan eğiticilerin gözetiminde yürütülecek uygulamalara katılımcılar da bizzat iştirak edecektir. Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi-Sürekli Mesleki Gelişim (TTB-STE/ SMG) Akreditasyon-Kredilendirme Kurulu ( 8 TTB-STE/SMG kredi puanı) ile Almanya Aşağı Saksonya Tabip Odası tarafından kredilendirilen etkinliğe katılım belli sayıda kontenjanile sınırlıdır. Katılımcılar kayıt için gerekli bilgilere broşürden veya internet adresindenulaşabilirler .15.Türk-Alman Endoskopi Günü Düzenleme Kurulu Başkanları Doç.Dr.Asım Cingi (İstanbul), Prof Dr. Osman Özdoğan (İstanbul), Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy (İstanbul), Dr.Deniz Uyak (Wilhelmshaven), Doç.Dr.Şükrettin Güldütuna (Frankfurt) olarak katılımızdan memnunluk duyacağımızı ifade etmek isterim.

Prof.Dr.Ertuğrul Göksoy
İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı

                            

Toplantı Broşürü İçin Tıklayın