2. Çocuk Endoürolojik Taş Cerrahisi (MiniPerc- MicroPerc- RİRS) Kursu” 24 Aralık Pazartesi günü

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği’nin bir aktivitesi olarak İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı tarafından düzenlenen “2. Çocuk Endoürolojik Taş Cerrahisi (MiniPerc- MicroPerc- RİRS) Kursu” 24 Aralık Pazartesi günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gerçekleştirilecektir. 

Kursumuzda; meslektaşlarımızın, maket üzerinde pratik eğitim yapması, perkütan ve fleksible retrograd taş cerrahisi konusunda temel bilgi ve birikimlerinin arttırılması ve canlı ameliyatla da bu bilgilerin pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla; meslektaşlarımız, kısa bir teorik eğitimin ardından, ameliyathane de canlı ameliyata katılacak, öğle yemeği sırasında yuvarlak masada uzmanlarla tartışma olanağı bulacak ve sonrasında eğitim simülatörlerinde “Hands on Training” yapacaklardır. Kursumuz, TTB-STE/SMG Akreditasyon- Kredilendirme Kurulu tarafından akredite edilmiş olup 8 kredi puanı verilmiştir. Kursumuzun yararlı olması dileğiyle en içten saygılarımızı sunarız. Kursumuz 10 kişi ile sınırlıdır. 

Kurs Direktörü Cerrahpaşa Üroloji AD Başkanı Türk Çocuk Üroloji Dernek Başkanı 
  • Prof. Dr. Bülent Önal 
  • Prof. Dr. Ahmet Erözenci 
  • Prof. Dr. Cem Aygün

II. ÇOCUK ENDOÜROLOJİK TAŞ CERRAHİSİ KURSU
MiniPerc - MicroPerc – RİRS

KURS SEKRETERLERİ
Op. Dr. Elif Altınay Kırlı - dr.elif@gmail.com - 0 532 695 0088
Op. Dr. Sinharib Çitgez - drsinharib@yahoo.com - 0 532 312 2377