2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kısmı Zamanlı Öğrenci Programı Başvuruları

Fakültemizde Kısmı Zamanlı öğrenci olarak çalışmak isteyenlerin başvuruları AKSİS üzerinden aşağıdaki koşullar ve takvime göre alınacaktır. İlgilenen öğrencilerimize duyurulur.


İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Kısmi Zamanlı Olarak Çalışacak Öğrencilerde Aranacak Koşullar

a) Özel öğrenci hariç olmak üzere, Fakültemizde kayıtlı öğrenci olmak,

b) Disiplin cezası almamış olmak,

c) Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

ç) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

d) Not ortalaması en az 2.00 olmak,

e) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

f) Yetim maaşı ve nafaka hariç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

g) Daha önce sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak.İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

2019-2020- BAHAR DÖNEMİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

10 Şubat 2020 Pazartesi

KZÖ Kriterlerinin web sayfasında ilan edilmesi.

10 Şubat 2020 Pazartesi

Birim KZÖ Komisyon ve puantaj sorumlularının bilgilerinin SKS ye iletilmesi

10 Şubat 2020 Pazartesi

İlan tarihi ile başvuru başlar (AKSİS)

10-14.02.2020

Başvuru başlama- bitiş tarihi

17 Şubat 2020 Pazartesi

KZÖ başvuru listelerinin SKS tarafından biriminize iletilmesi (mail ile)

17-18.02.2020

Mülakata hak kazanan öğrencilerin mülakata çağırılması (Birim web ilanı ile)

19 Şubat 2020 Çarşamba

Mülakat-Değerlendirme

19 Şubat 2020 Çarşamba

Değerlendirme sonuç listelerinin SKS ye iletilmesi (mail ve resmi yazı ile)

20 Şubat 2020 Perşembe

Üniversite Yönetimine sunma-Sonuçların web sayfalarında ilanı

24-25 Şubat 2020

Öğrencinin KZÖ kabul edildiği birime belge teslim süreci

26 Şubat 2020 Çarşamba

Öğrenci bilgilerinin SKS ye iletilmesi (mail ile)

27 Şubat 2020 Perşembe

SGK girişlerinin yapılması

2 Mart 2020 Pazartesi

İşe başlama

14 Mart 2020 Cumartesi

1-14 mart 2020 arası ilk puantajın SKS ye iletilmesi(mail, resmi yazı ve ıslak imzalı)