2019-2020 Öğretim Yılı İntörn Uyum Programı

8-9 Temmuz 2019 tarihlerinde altıncı sınıfa yeni başlayacak öğrencilerimiz için İntörn Uyum Programı düzenlenecektir. Bu program dahilinde 1.-24. Gruplardaki öğrencilerimiz Tevfik Remzi Kazancıgil Amfisinde, 25.-48. Gruplardaki öğrencilerimiz Burhanettin Toker Amfisinde eğitim göreceklerdir.

2019-2020 Öğretim Yılı İntörn Uyum Programına buradan ulaşabilirsiniz.