22. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi - 7-8 Haziran 2010

2. Türk-Alman Cerrahi Toplantısı

11. Türk-Alman Endoskopi Günü

Değerli Meslektaşımız

22. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi, 8 Haziran 2010 tarihinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Cem’i Demiroğlu Oditoryumunda yapılacaktır.

Bu kongreyle ilişkili olarak 11. Türk-Alman Endoskopi Günü 7 Haziran 2010’da İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Osman Barlas Gastroenteroloji Endoskopi Ünitesinde endosonografi ve endoskopi uygulamaları konusunda interaktif tartışmalı naklen yayınla gerçekleştirilecektir.

Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi (TTB-STE) Kredilendirme Kurulu tarafından toplam 13 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilen bu toplantılara katılım ücretsizdir.

Katılımınızdan Düzenleme Kurulu adına memnunluk duyacağımızı belirtir, saygı ve sevgiler sunarım.


Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy


İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi


Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı


Toplantı Broşürü