23. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi - 14 Haziran 2011

23. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi - 14 Haziran 2011
12. Türk-Alman Endoskopi Günü - 13 Haziran 2011

Değerli Meslektaşımız

23 yıldan beri her yıl aralıksız olarak düzenlediğimiz 23. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi 14 Haziran 2011 tarihinde İstanbul-Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonunda yapılacaktır. Bu kongreyle ilişkili olarak 2000 yılından beri yürüttüğümüz 12. Türk-Alman Endoskopi Günü 13 Haziran 2011’de Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi (Fatih-İstanbul) Gastroenteroloji Ünitesinden tartışmalı naklen yayınla gerçekleştirilecektir.

Bu etkinlikler Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi (TTB-STE) Kredilendirme Kurulu tarafından toplam 13 TTB- STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir. Ayrıca Almanya Aşağı Saksonya Tabip Odası tarafından da toplam 18 puan ile kredilendirilmiştir.

Bu kongre ve toplantılara giriş serbesttir. Endoskopi Günü için kontenjan sınırlı olduğu için mutlaka iletişim kurularak kayıt yapılmalıdır. Toplantılara ait bilgilere ilişikteki broşürden ulaşılabilir.

Düzenleme Kurulu Başkanları ve Üyeleri adına, toplantılar vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan memnunluk duyacağımızı belirtir, saygı ve sevgiler sunarım.

Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı

Toplantı Broşürü