24. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi - 12 Haziran 2012

Değerli Meslektaşımız

24.Türk- Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi, 12 Haziran 2012 tarihinde Renaissance Polat İstanbul Hotel (Yeşilyurt-İstanbul)’de konuşmacı ve oturum başkanı olarak Türk ve Alman meslektaşlarımızın katılımıyla yapılacaktır.

Oturumlardan biri, 10 yıl önce kaybettiğimiz meslektaşımız Prof. Dr. Ali Şükrü Menteş’in Anısına ithaf edilmiştir. Bu oturumda "Alman Genel ve Visseral Cerrahi Derneği -Alman NOTES [Natural Orifice Translumenal Endoscopic Surgery] Verileri-" konulu konferans Alman Genel ve Visseral Cerrahi Derneği Genel Sekreteri, Geçmiş Dönem Başkanı (2006-2007) ve Berlin-Charité Cerrahi Kliniği Başkanı Prof. Dr. Heinz J. Buhr tarafından verilecektir.

Katılımın serbest olduğu, Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi (TTB-STE) Kredilendirme Kurulu tarafından 7,5 TTB-STE kredi puanı, Almanya Aşağı Saksonya Tabip Odası tarafından toplam 18 puan ile kredilendirilmiştir.

1989 yılından beri aralıksız sürdürdüğümüz bu etkinliğimize katılımınızdan, Dr. Deniz Uyak, Doç. Dr. Şükrettin Güldütuna, Prof. Dr. Abdullah Sonsuz, Prof. Dr. Kadir Bal ve Düzenleme Kurulu adına memnunluk duyacağımı belirtir, saygı ve sevgiler sunarım.

Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı

Toplantı Broşürü