25. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi - 10-12 Haziran 2013

26. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi - 10 Haziran 2014 tarihlerinde İstanbul-Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonunda Türk ve Alman meslektaşlarımızın katılımıyla yapılacaktır.

Katılımın serbest olduğu, Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi (TTB-STE) Kredilendirme Kurulu tarafından 8 TTB-STE/SMG kredi puanı, Almanya Aşağı Saksonya Tabip Odası tarafından 18 puan ile kredilendirilmiştir.

Kongremizde daha önceki yıllarda olduğu gibi aramızdan ayrılan Türk ve Alman hocalarımız ve meslektaşlarımız ölüm yıldönümleri nedeniyle anılacaktır.

Ölümünün Onuncu Yılında: Türk Cerrahi Derneği Başkanlarından (1994-1996), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı E. Öğretim Üyesi ve Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Sanaç (1930-2003)

Ölümlerinin Birinci Yılında: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı E. Öğretim Üyesi ve Başkanlarından Prof. Dr. Ali B. Uras ( 1923-2012).

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı E. Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ayhan Bilgin (1930-2012) ve Prof. Dr. Mehmet Sakaoğlu (1927-2012).

1989 yılından beri aralıksız sürdürdüğümüz bu etkinliğimize 25.yılında da katılımınızdan, Düzenleme Kurulu Başkanları ve Üyeleri adına memnunluk duyacağımı belirtir, saygı ve sevgiler sunarım.

Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı

Toplantı Broşürü