26. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi - 10 Haziran 2014

26. Türk-Alman Gastroenteroloji  ve Hepatoloji Kongresi -  10 Haziran 2014
1989’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde başlayan ve günümüze kadar süren Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongrelerinin 26 ncısı, 10 Haziran 2014 tarihinde Tıp Tarihi Konferanslarıyla birlikte İstanbul- Eyüp Bahariye Mevlevihanesi Salonunda Türk,Alman ve Japon  konuşmacıların,Türk ve Alman  meslektaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirilecektir.


Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi-Sürekli Mesleki Gelişim (TTB-STE/ SMG)  Akreditasyon-Kredilendirme Kurulu ( 7 TTB-STE/SMG kredi puanı)  ile Almanya Aşağı Saksonya Tabip Odası tarafından  kredilendirilen etkinliğe  katılım serbesttir.

Bu yıl kongrede Almanya’da sitopatoloji konusunda uluslararası şöhreti olan, kongremize birçok kez katılmış, geçen yıl kaybettiğimiz Prof.Dr.Ziya Atay (1929-2013) ile  Şubat ayında yitirdiğimiz Türkiye’de ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde hepatoloji biliminin gelişiminde ve uluslararası toplantıların düzenlenmesinde önemli katkıları olan Prof.Dr.Muzaffer Gürakar (1926-2014) Hocalarımızı saygıyla anacağız.

Düzenleme Kurulu adına Kongreye katılımınızdan ve bir kez daha birlikte olmaktan memnunluk duyacağımı belirtir, saygılar sunarım.


 Prof.Dr.Ertuğrul Göksoy

İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı

Kongre Broşürü İçin Tıklayın