Anma Toplantısı: Ölümünün 40. Yılında Ord. Prof. Dr. Kâzım İsmail Gürkan - 29 Şubat 2012

Ülkemize büyük hizmetlerde bulunmuş, saygı ve minnetle andığımız, Türk kültür, bilim ve cerrahi camiasının mümtaz şahsiyetlerinden, İstanbul Üniversitesi Rektörü (1951-1953), Tıp Fakültesi Dekanı (1950-1951), I. Cerrahi Kliniği Başkanı (1951-1960), II. Şirürji Kliniği (İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı) Öğretim Üyesi (1933-1951), Türk Cerrahi Derneğinin kurucularından (1929) ve Genel Sekreteri - Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanı (1956-1972), Türk Tıp Derneği Başkanı (4 dönem), Türkiye Tıp Akademisi Başkanı (2 dönem), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (1932-1933, 1951-1972)

Ord. Prof. Dr. Kâzım İsmail Gürkan

için düzenlediğimiz "Ölümünün 40.Yılını Anma Toplantısı"na ve anısına ithaf ettiğimiz, Dr. Adnan ÇOBAN tarafından icra edilecek "Türk Musikisi Dinletisi"ne katılmanızdan memnunluk duyacağız.

Prof.Dr.Ertuğrul Göksoy
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı

Toplantı zamanı ve yeri:

29 Şubat 2012 Çarşamba, Saat 10.00-12.30, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu

Toplantı Broşürü

Ord. Prof. Dr. Kâzım İsmail Gürkan (1905-1972)

1905’de Trabzon’da doğdu. Trabzonlu Gümrük Müdürlerinden İsmail Hakkı Bey ile Emine Veliye Hanımın çocuklarından olup ağabeyi diş hekimi Prof. Dr. Suat İsmail Gürkan, kız kardeşi Güzide Saydam’dır. 1913’de memur olan babasının tayin edildiği Beyrut’ta ilk ve orta tahsiline Fransız Sörler Mektebi ile Saint-Gabriel Kolejinde devam etti. Lise eğitimini İstanbul’da Mercan ve Vefa Liselerinde tamamladı. 1921’de İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi'ne sınavla girdi. 1922 yılında işgal altındaki İstanbul’da öğrenci olaylarında aktif görev aldı “Darülfünun Grevi”. 1926 yılında mezun oldu. İki yıl Vakıf Gureba Hastanesinde Operatör Dr. Ali Rıza (Altogan)’nın yanında cerrahi asistanlığından sonra cerrahi uzmanı oldu. Bir yıl Tıp Fakültesi I. Seririyat-ı Hariciye’de çalıştı. Daha sonra Şişli Çocuk Hastanesine operatör muavini olarak atandı. 1930-1932 yılları arasında Paris’de Hotel-Dieu Cerrahi Kliniğinde Prof. Cuneo’nun yanında çalışarak ihtisas tezi hazırladı. Haziran 1932’de sınavla Haydarpaşa’daki Tıp Fakültesinde Müderris Dr. Kerim Sebati (Gürgün)’nin yanında I. Seririyat-ı Hariciye’de Müderris Muavini oldu. Ağustos 1933’de Üniversite Reformuyla, önce Haseki Hastanesine sonra Çapa’ya yerleşmiş Tıp Fakültesi II. Şirürji Kliniğinde Ord. Prof. Dr. A. Kemal Atay’ın yanına Doçent olarak tayin edildi. 1939’da Profesör oldu. 1946 yılında çıkan Üniversite Kanunu ile ilk kez Tıp Fakültesi Senatörü seçildi. Yine seçimle 1950 yılında Tıp Fakültesi Dekanı, 1951-1953 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü görevlerinde bulundu. 10 Aralık 1951’de Cerrahpaşa’da yerleşmiş I. Cerrahi Kliniği Direktörlüğü’ne getirildi. 1952’de Ordinaryüs Profesör oldu.

27 Mayıs 1960 İhtilali sonrası 27 Ekim 1960’da çıkarılan 114 sayılı kanunla üniversiteden uzaklaştırılan 147 öğretim üyesinden biri oldu “147’ler”. 12 Nisan 1962’de çıkan kanun gereği İstanbul Üniversitesi Senatosunun 24 Nisan 1962 tarihli kararıyla öğretim üyeliğine döndü. Fakat Klinik Başkanlığı görevine iade edilmedi.

1969’da Ülkü Günbay ile evlendi, 1971’de kızı Emine Gürkan doğdu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi Kürsüsü öğretim üyesi ve Genel 2 Seksiyonu Başkanı olarak çalışmalarını sürdürürken 29 Şubat 1972 tarihinde hayata veda etti.

1926 yılında başladığı yayın faaliyetleri tıbbi ve kültür konularında olmak üzere yaklaşık 350 kadardır. Ulusal ve uluslararası yayın, tebliğ ve konferanslarının yanında çok sayıda kitap ve monografik çalışmaları vardır. Ulusal çok sayıda tıbbi, cerrahi ve kültür derneğinin kurucusu olmuş, uzun yıllar başkanlıklarını yapmıştır. Üyesi olduğu uluslararası derneklerde ülkemizi temsil etmiştir. Kendisine Fransa, İtalya, Yunanistan, Yugoslavya ve Bulgaristan devlet nişan ve madalyaları verilmiştir.

Ölümünün 40.Yılında ülkemize çok büyük hizmetlerde bulunmuş, bilim ve kültür dünyamıza önemli katkılar sağlamış Hocamız Ord. Prof. Dr. Kâzım İsmail Gürkan’ı saygı ve minnetle anıyoruz.