Araştırmalar ve Etik/Tıpsal Araştırma Yöntembilimi ve Biyoistatistiksel Değerlendirme Sempozyumları

Araştırmalar ve Etik


Editör: Doç. Dr. Özgür Kasapçopur

06 Aralık 2005

İçindekiler

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/46/4601.pdf" target="_blank"]Klinik Araştırmalar ve Etik (Tıp Araştırmalarındaki Ahlaki Boyutun Gelişimi ve Bugünü) | A. Altıntaş (s. 7-18)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/46/4602.pdf" target="_blank"]İnsan Araştırmaları ve Etik Kurallar | Ö. Kasapçopur (s. 19-29)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/46/4603.pdf" target="_blank"]Deney Hayvanlarının Kullanımında Etik Kurallar | T. Altuğ (s. 31-40)[/vision_icon]

Tıpsal Araştırma Yöntembilimi ve Biyoistatistiksel Değerlendirme


Editör: Prof. Dr. Mustafa Şenocak

07 Aralık 2005

İçindekiler

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/46/4604.pdf" target="_blank"]Biyoistatistik, Anlamı ve Temel İlkeleri | M. Şenocak[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/46/4605.pdf" target="_blank"]Çözümleyici Bilimsel Araştırmalarda Tasarım Yaklaşımları, Yöntembilimsel İpuçları | M. Şenocak[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/46/4606.pdf" target="_blank"]Araştırma Tasarımını ve Biyoistatistik Değerlendirme Yaklaşımını Biçimlendiren Etkenler, Kavramlar, Modeller... | M. Şenocak[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/46/4607.pdf" target="_blank"]Örnekleme, Temel İlkeler | M. Şenocak[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/46/4608.pdf" target="_blank"]Randomizasyon ve Bias Öyküleri | M. Şenocak[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/46/4609.pdf" target="_blank"]Güncel Konulara Kısa Değinmeler | M. Şenocak[/vision_icon]