Ateroskleroz (Koroner, Serebral, Periferik Arter Tutulumu) Sempozyumu

19-20 Ekim 2006 tarihlerinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Ateroskleroz (Koroner, Serebral, Periferik Arter Tutulumu) Sempozyumu” düzenlendi.

Yönetenler: Prof. Dr. Bülent Canbaz, Prof. Dr. Rasim Enar, Prof. Dr. Hasan Tüzün

TTB-STE Kredilendirme Kurulu tarafından 6,5 kredi puanı ile kredilendirilmiştir.

Katılımcılara sempozyum kitabı ve sertifika verilmiştir.

İçindekiler

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/52/5201.pdf" target="_blank"]Ateroskleroz- Aterotromboz | R. Enar (s. 9-28)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/52/5202.pdf" target="_blank"]Akut Koroner Sendromlarda Yaklaşım | R. Enar (s. 29-72)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/52/5203.pdf" target="_blank"]Kronik İskemik Kalp Hastalığı | S. Pehlivanoğlu (s. 73-76)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/52/5204.pdf" target="_blank"]Aterosklerotik Kardiyovasküler Hastalıklarda Primer ve Sekonder Korunma | H. Yüksel (s. 77-88)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/52/5205.pdf" target="_blank"]Aterotrombotik İnmede Tedavi | B. İnce (s. 89-96)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/52/5206.pdf" target="_blank"]İskemik Serebrovasküler Olaylarda Endovasküler Girişimler | C. Işlak (s. 97-98)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/52/5207.pdf" target="_blank"]İskemik Serebrovasküler Olaylarda Karotis Arterinin Cerrahi Tedavisi | A. Gürel Sayın (s. 99-108)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/52/5208.pdf" target="_blank"]Akut İnmelerde Cerrahi Tedavi | S. Tüzgen (s. 109-112)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/52/5209.pdf" target="_blank"]Kesik Topallaması Olan Hastaların Tedavi Prensipleri | A.K. Bozkurt, E. Kanbur (s.113 -118)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/52/5210.pdf" target="_blank"]Kronik Kritik Bacak İskemisi | H. Tüzün (s. 119-122)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/52/5211.pdf" target="_blank"]Akut İskemik Bacakta Tedavi | E. Ahat (s. 123-134)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/52/5212.pdf" target="_blank"]Abdominal Aort Anevrizmalarına Genel Bakış | A. Gürel Sayın (s. 135-148)[/vision_icon]