Bağışıklık Sistemi ve Yetersizlikleri Sempozyumu

6-7 Mayıs 2013 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Bağışıklık Sistemi ve Yetersizlikleri Sempozyumu” düzenlendi.

Yöneten: Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu

TTB-STE Kredilendirme Kurulu tarafından 7.5 kredi puanı ile kredilendirilmiştir.

Katılımcılara sempozyum kitabı ve sertifika verilmiştir.

Kayıtlar 6-7 Mayıs 2013  tarihlerinde yapılmıştır.

Sempozyum Kitabı