Bahar Dönemi Uzaktan Yapılacak Yazılı Sınavlar

Bahar Dönemi Uzaktan Yapılacak Yazılı Sınav Tarihleri  Ders Programları sayfasında ilgili sınıf ders programlarında ilan edilmiştir.

Ders Programları sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Uzaktan Yapılacak Sınavlarda Uygulanacak Kurallar

1. Öğrencilerimiz, sınavlarla ilgili tüm duyuruları İÜC-AKSİS sistemi üzerinden ve Üniversitemiz web sayfası ile Fakültemiz web sayfasından takip etmekle yükümlüdür.


2. Her ders kurulu için mutlaka arasınav, bitirme (final) ve bütünleme sınavları yapılacaktır.

a. Sınavlar çoktan seçmeli yapılacaktır.

b. Sınav soru sayısı, süresi ve uygulama sınavları etki oranı Ders Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenecektir.

c. Ders kurullarının online uygulama sınavları; mevcut eğitim materyalleri (fotoğraf, maket, şekil ve benzeri) ile yapılacaktır.

d. Sınavlar Canvas (Mergen) sistemi üzerinden gerçekleşecektir.


3. Staj sınavları dijital imkânlarla ve uzaktan online olarak yazılı (açık uçlu soru) veya objektif (boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, çok seçmeli) test şeklinde yapılabileceği gibi ödev, sunum ve benzeri etkinlikler şeklinde kanıta dayalı ve denetlenebilir uygulamalar gibi alternatif ölçme araçları kullanılarak da yapılabilecektir.

a. Bu kapsamda anabilim dalı başkanlığı tarafından sınav şekli planlanacaktır.

b. Anabilim dalı başkanlıkları ve ya eğitim sorumluları ile yapılan toplantılarda online yüz yüze sözlü sınav yapılmayacağı kararı verilmiştir.

c. Sınavlar Canvas (Mergen) sistemi üzerinden gerçekleşecektir.


4. Sınav yapılan derslerle ilgili olarak kullanılacak platform ve sınav yöntemi sınavdan en az 2 gün önceden öğrencilere İÜC-AKSİS üzerinden bildirilecektir.


5. Sınavlar, ilan edilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.


6. Sınav programında her ders ve staj için ayrılan sınav süresinin kullanma inisiyatifi Ders Kurulu ve Anabilim Dalı Başkanlığına aittir.


7. Sınav sistemine girmeyen, giriş yapıp tanımlanmış sınavı başlatmayan veya başka bir öğrencinin sınav sorularını cevaplayan/cevapladığı öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.


8. Online sınav sırasında teknik aksaklıklar nedeniyle sınavı yarıda kalan öğrencilere, ders sorumlusu öğretim üyesi tarafından belirlenen sınav süresi boyunca sınava kaldığı yerden devam etmek için bağlanmasına izin verilecektir.


9. Sınav başlamadan önce sınavın işleyişi, sınavın süresi, puanlama ilkeleri, öğrenci sorumlulukları, sınav itirazları ve etik kurallar konusunda öğrencilere açık ve net bilgilendirme Ders Kurulu Başkanı ve Anabilim Dalı Sınav Sorumlusu Öğretim Üyesi tarafından yapılacaktır.


10. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında sınav güvenliğini ihlal edebilecek davranışlarda bulunulması halinde, buna ilişkin gelecek ihbarlar suça delil oluşturacak ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılacaktır.