Biyolojik, Psikolojik, Sosyolojik Açıdan Kadın Sempozyumu

2 Aralık 2011 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Biyolojik, Psikolojik, Sosyolojik Açıdan Kadın Sempozyumu” düzenlendi.

Yöneten: Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu, Prof. Dr. Neşe Kocabaşoğlu

TTB-STE Kredilendirme Kurulu tarafından 2.5 kredi puanı ile kredilendirilmiştir.

Katılımcılara sempozyum kitabı ve sertifika verilmiştir.

 Sempozyum CD'si