Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları: İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Güncel Cerrahi Tedavi - 9-10 Ocak 2010

İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Güncel Cerrahi Tedavi

Naklen Ameliyat Yayını - Tartışmalı Toplantı

Değerli Meslektaşlarım

Tıp dünyamızda 1827'de başlayan modernleşme çabalarının yanı sıra, 1908 de II. Meşrutiyetin ilanı ve 1909'da 31 Mart Olayı gibi siyasi ve toplumsal gelişmeler sonucu tıp kurumlarımızda değişmeler olmuştur. 1908-1909 yılları içinde birleşme, ortadan kalkma veya değişme şeklindeki bu gelişmeler sonucu 28 Eylül 1909'da Haydarpaşa’da Darülfünun Tıp Fakültesi kurulmuş, Dekanlığına Operatör Cemil (Topuzlu) Paşa seçilmiştir. Aynı zamanda Fakülte bünyesinde tesis edilen 1. Seririyat-ı Hariciye (Cerrahi Kliniği)'nin de ilk başkanı olmuştur. Böylece Haydarpaşa’da başlayan Darülfünun Tıp Fakültesi 1. Seririyat-ı Hariciye'den, 1933'den itibaren Cerrahpaşa Hastanesine yerleşmiş İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na uzanan bir asırlık serüven gelişmiştir.

Ülkemizde cerrahi eğitimi ve bilimine hizmet eden Anabilim Dalımız, Kuruluşunun 100.Yılını öğretim üyelerimizin heves ve istekleri üzerine, sürekli tıp eğitimine katkı sağlayacak bir seri toplantılar şeklinde kutlama kararı almıştır. 2009’dan itibaren Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları ismiyle bilimsel, kültürel ve sosyal değişik toplantılarla kuruluşunu coşkuyla kutlamış, bundan sonra da kutlamaya devam edecektir.

Anabilim Dalımız 1950’li yıllardan beri inflamatuar barsak hastalıkları cerrahisiyle yoğun olarak uğraşmaktadır. 1986'da ülseratif kolitin modern cerrahi yöntemi olan “proktokolektomi, ileal J poş ve poş-anal anastomoz” tekniği Ülkemizde ilk olarak Anabilim Dalımızda uygulanmıştır. 1999 yılında ilk olarak “laparoskopik restoratif proktokolektomi” işlemi yine Anabilim Dalımızda gerçekleştirilmiştir. Anabilim Dalımızda değişik zaman dilimlerine ait, dönemlere göre değişen farklı cerrahi tedavi teknikleriyle ilgili geniş hasta serileri ve takipleri mevcuttur; konuyla ilgili ciddi klinik deneyim gelişmiş, yayınlar yapılmıştır. 2010 yılının ilk Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları, "İnflamatuar barsak hastalıklarında güncel cerrahi tedavi" konusu üzerine olup deneyimli meslektaşlarımızın konuşmaları ve ameliyathaneden naklen yayınla iki gün süren tartışmalı bir toplantı şeklinde gerçekleştirilecektir.

Katılımın serbest olacağı bu toplantıların hedefi sadece cerrahi eğitime katkı değil, aynı zamanda mesleki birlikteliğin de gerçekleşmesidir. Bu toplantı vesilesiyle sizleri aramızda görmekten, birlikte olmaktan mutluluk duyacağız.

Anabilim Dalımız adına tüm meslektaşlarımıza 2010 yılında sağlıklı, mutluluk dolu başarılı günler dilerim.

Prof. Dr. Ertuğrul GÖKSOY

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı