Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları: Obezite ve Metabolik Hastalıkların Tedavisinde Etkin Cerrahi Yöntemler 15-16 Ocak 2015

 Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları: Obezite ve Metabolik Hastalıkların Tedavisinde Etkin Cerrahi Yöntemler. 15-16 Ocak 2015

Anabilim Dalımız 2009 yılında kuruluşunun 100.+ Yıldönümünde düzenlemeye başladığı ve devam ettirdiği Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları’ nın 7 ncisinin konusu “ Obezite ve Metabolik Hastalıkların Tedavisinde Etkin Cerrahi Yöntemlerolarak seçilmiştir.Cerrahpaşa Cerrahi Kliniği’nin kuruluşunun 105.Yılı nedeniyle düzenlediğimiz uluslar arası katılımlı toplantıya, gerek konuşmacı olarak, gerek naklen yayınla iletilecek ameliyatlara katılmak üzere A.B.D., Yunanistan ve Hindistan’dan, Ülkemizden çok değerli meslektaşlarımız katılacaklardır. Obezite ve metabolik hastalıkların tedavisinde “Minimal invazif minigastrik bypass ve Sleeve gastrektomi ” gibi etkin cerrahi yöntemlerin anlatılacağı, tartışılacağı ve ameliyathaneden naklen yayınla izleneceği iki günlük toplantının meslektaşlarımıza çok faydalı olacağı ve başarıyla geçeceği muhakkaktır. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Prof.Dr.Tarık Minkari Anfisinde yapılacak olan toplantının düzenlenmesi, Türk Obezite Cerrahisi Derneğinin eğitime yaptığı koşulsuz katkılarıyla olmuştur.

 Katılımın serbest-ücretsiz olduğu bu etkinlik, Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi- Sürekli Mesleki Gelişim Akreditasyon - Kredilendirme Kurulu tarafından 13 Kredi Puanı ile kredilendirilmiştir. Toplantının ana hedefleri, genel cerrahi uzmanlık eğitimi ve sonrasında hem sürekli cerrahi eğitime ve mesleki gelişime katkı sağlaması, hem de mesleki birlikteliğin gerçekleştirilmesidir.

Şimdiye kadar yaptığımız tüm toplantılar aynı zamanda kuruluşundan günümüze Anabilim Dalımızın ülkemizde öncü olmuş, tarihte ve hafızalarda iz bırakmış başkanlarını, öğretim üyelerini ve yardımcılarını, çalışanlarını hatırlama ve anma vesilesi olmuştur:

Cerrahpaşa Cerrahi Kliniğini yüceltenlerin, bizleri yetiştirenlerin hizmetleri daima hatırlanacaktır ”.

Anabilim Dalımız adına, toplantı vesilesiyle bir kez daha tüm meslektaşlarımızla birlikte olmaktan sevinç duyacağımızı belirtirim.


Prof.Dr.Ertuğrul GÖKSOY


İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi


Genel Cerrahi Anabilim Dalı BaşkanıToplantı Broşürü :

Cerrahpasa Cerrahi Toplantilari 15-16 Ocak 2015 Brosur