Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları: Tek Delikten/Nonskar Laparoskopik Cerrahi (SILS: Single Incision Laparoscopic Surgery) - 15-16 Mayıs 2010

Tek Delikten/Nonskar Laparoskopik Cerrahi​(SILS: Single Incision Laparoscopic Surgery)
Canlı/Modifiye Canlı Ameliyat Yayını - Tartışmalı Toplantı


Değerli Meslektaşlarım,

Anabilim Dalımız Kuruluşunun 100.+ Yıldönümünü sürekli tıp eğitimine katkı sağlayacak Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları adıyla bir dizi toplantılar şeklinde kutlamaktadır.

15-16 Mayıs 2010 tarihlerinde yapılacak Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları’nın konusu "Tek Delikten/Nonskar Laparoskopik Cerrahi (SILS: Single Incision Laparoscopic Surgery)" olup ameliyathaneden canlı/modifiye canlı ameliyat yayınıyla tartışmalı toplantı şeklinde gerçekleştirilecektir. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Cem’i Demiroğlu Oditoryumunda yapılacak toplantıya iştirak tüm meslektaşlarımıza açık olup, katılım ücretsizdir.

Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi (TTB-STE) Kredilendirme Kurulu tarafından 15 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilen toplantıya katılımınızdan Anabilim Dalımız adına memnunluk duyacağımı belirtirim.

Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı

Toplantı Broşürü