Çocuk ve Erişkinde Aşılama Sempozyumu

24-25 Kasım 2010 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Çocuk ve Erişkinde Aşılama Sempozyumu” düzenlendi.

Yöneten: Prof. Dr. Necla Akkaya, Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu, Prof. Dr. Emel Gür, Prof. Dr. Recep Öztürk

TTB-STE Kredilendirme Kurulu tarafından 2.5 kredi puanı ile kredilendirilmiştir.

Katılımcılara sempozyum kitabı ve sertifika verilmiştir.

Sempozyum Programı

Sempozyum Kitabı