Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi Takdim Töreni – 17 Eylül 2012

Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu, 15 Mayıs 2012’de Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu-Eğitim Kurumları ve Programı Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan ziyaret sonrasında, “İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Genel Cerrahi Eğitimi konusunda çok üst düzey bir eğitim uygulandığını saptamış ve 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi’nin Anabilim Dalına verilmesini” kararlaştırmıştır.

Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi 17 Eylül 2012 tarihinde Anabilim Dalı Akademik Kurulunu ziyaret eden Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cem Terzi ile Yeterlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Seher Demirer tarafından Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy’a takdim edilmiştir.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgün Enver’in teşekkür konuşması yaptığı toplantıda, rapor ile ilgili olarak Eğitim Kurumları ve Programı Değerlendirme Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek Akademik Kurul üyelerine bilgi vermiştir.

Toplantı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy’un teşekkür konuşmasıyla sona ermiştir:

“Uzmanlık Eğitimiyle ilgili olarak yıllardan beri süren öğretim üyelerimizin gayretleri, Üniversite ve Fakülte yöneticilerinin vermiş oldukları destek ile elde edilen bu başarı için çaba harcayanlara içtenlikle teşekkür ederim.

Cerrahpaşa Cerrahi Kliniğini yüceltenlerin, emek verenlerin, bizleri yetiştirenlerin hizmetleri daima hatırlanacaktır. Bu vesileyle Anabilim Dalımıza 100 yılı aşkın süre zarfında hizmet etmiş tüm hocalarımızı da şükranla yad ederim.

Anabilim Dalımız kuruluşundan beri ülkemizde, hatta ülke dışında da hep öncü rol üstlenmiş, ilklerin uygulandığı bir kurum olmuştur. Siz değerli hocaların, cerrahların geçmişte ve günümüzde hizmet ettiği, ülkemizin bu müstesna bir asırlık kliniği için hiçbir başarı şaşırtıcı değildir.

‘Daha İyiye, Daha İleriyesözleriyle ifade ettiğimiz ilkelerimiz doğrultusunda, en kıdemsiz asistandan hocalara kadar birlik içinde, ortak ülkü ve amaç etrafında toplanmayla Anabilim Dalımızda, şanlı tarihimizde olduğu gibi, daha büyük gelişmeler olacağı aşikârdır.

Anabilim Dalımızın bu mutlu gününde birlikte olmaktan dolayı hepinize teşekkür eder, saygı ve sevgiler sunarım.”

Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy​İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı