Geriatrik Hasta ve Sorunları Sempozyumu

23 Aralık 2011 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Geriatrik Hasta ve Sorunları Sempozyumu” düzenlendi.
Yöneten: Prof. Dr. Tanju Beğer, Prof. Dr. Deniz Suna Erdinçler, Prof. Dr. Mehmet Rıza Altıparmak

TTB-STE Kredilendirme Kurulu tarafından 2.5 kredi puanı ile kredilendirilmiştir.

Katılımcılara sempozyum kitabı ve sertifika verilmiştir.

Sempozyum Kitabı