Güncel Bilgiler Işığında Sepsis Sempozyumu

30-31 Mayıs 2006 tarihlerinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Güncel Bilgiler Işığında Sepsis Sempozyumu” düzenlendi.

Yönetenler: Prof. Dr. Yalım Dikmen, Doç. Dr. Oktay Demirkıran

TTB-STE Kredilendirme Kurulu tarafından 8 kredi puanı ile kredilendirilmiştir.

Katılımcılara sempozyum kitabı ve sertifika verilmiştir.

İçindekiler

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/51/5101.pdf" target="_blank"]Sepsis Patofizyolojisi | M. Bahar (s. 11-15)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/51/5102.pdf" target="_blank"]Sepsis İle İlişkili Tanımlar, Epidemiyoloji, İnsidans ve Klinik | C. Kurt (s. 17-26)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/51/5103.pdf" target="_blank"]Sepsis ve Organ Yetersizlikleri: Koagulasyon | H. Öz (s. 27-30)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/51/5104.pdf" target="_blank"]Septik Ensefalopati | E. Yentür (s. 31-34)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/51/5105.pdf" target="_blank"]Sepsiste Böbrek ve Karaciğer | B. Mete (s. 35-44)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/51/5106.pdf" target="_blank"]Ağır Sepsis ve Septik Şokta Erken Hedefe Yönelik Tedavi | G. Meyancı Köksal (s. 45-50)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/51/5107.pdf" target="_blank"]Sepsis Tanısı | G. Aygün (s. 51-60)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/51/5108.pdf" target="_blank"]Sepsiste Antimikrobik Tedavi | R. Öztürk (s. 61-68)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/51/5109.pdf" target="_blank"]Karın İçi İnfeksiyonlarda Kaynak Kontrolü | H. Kalafat (s. 69-82)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/51/5110.pdf" target="_blank"]Sepsiste Nöroendokrin Değişiklikler | T. Utku (s. 83-88)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/51/5111.pdf" target="_blank"]Sepsiste Kan Şekeri Kontrolü | S. Ürkmez (s. 89-98)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/51/5112.pdf" target="_blank"]Sepsiste Glukokortikoid Kullanımı | O. Demirkıran (s. 99-110)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/51/5113.pdf" target="_blank"]Vazopressör ve İnotrop Tedavi | H. Öz (s. 111-116)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/51/5114.pdf" target="_blank"]Rekombinant Aktive Protein-C Tedavisi | O. Demirkıran (s. 117-124)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/51/5115.pdf" target="_blank"]Sepsis ve Renal Replasman Tedavisi | T. Utku (s. 125-134)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/51/5116.pdf" target="_blank"]Sepsiste Sağ Kalım Kmpanyası | S. Ürkmez (s. 135-143)[/vision_icon]