Hastane Enfeksiyonları: Korunma ve Kontrol

Editörler: Prof. Dr. Recep Öztürk, Prof. Dr. Neşe Saltoğlu, Doç. Dr. Gökhan Aygün


Ocak 2008


İçindekiler


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/60/6001.pdf" target="_blank"]Hastane Enfeksiyonları: Türkiye Verileri | M. Ertek (s. 9-14 )[/vision_icon]


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/60/6002.pdf" target="_blank"]Hastane Enfeksiyonları Maliyet Analizi | A. N. Yalçın (s. 15-22 )[/vision_icon]


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/60/6003.pdf" target="_blank"]Hastane Enfeksiyonları: Sorunlar, Yeni Hedefler, Hukuki Sorumluluk | R. Öztürk (s. 23-29 )[/vision_icon]


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/60/6004.pdf" target="_blank"]Enfeksiyon Hastalıkları Epidemiyolojisi | Ö. Ergönül (s. 31-41 )[/vision_icon]


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/60/6005.pdf" target="_blank"]Hastane Enfeksiyonları Sürveyansı | S. Erol (s. 43-51 )[/vision_icon]


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/60/6006.pdf" target="_blank"]Hastane Salgınlarının İncelenmesi | Y. Çetinkaya Şardan (s. 53-62 )[/vision_icon]


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/60/6007.pdf" target="_blank"]Salgın İnceleme Örneği | Y. Çetinkaya Şardan (s. 63-70 )[/vision_icon]


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/60/6008.pdf" target="_blank"]Hastane Enfeksiyonları Önlenmesi ve Kontrolünün Olmazsa Olmazı: El Yıkama | S. Gencer (s. 71-78 )[/vision_icon]


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/60/6009.pdf" target="_blank"]Damar İçi Kateter Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve Kontrolü | G. Aygün (s. 79-88 )[/vision_icon]


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/60/6010.pdf" target="_blank"]Ventilatör İlişkili Pnömoninin Önlenmesi ve Kontrolü | N. Saltoğlu (s. 89-103 )[/vision_icon]


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/60/6011.pdf" target="_blank"]Yanık Enfeksiyonları | O. Öncü (s. 105-119 )[/vision_icon]


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/60/6012.pdf" target="_blank"]Diyaliz Hastalarının Nozokomiyal Enfeksiyon Kontrolü | E. Parlar (s. 121-129 )[/vision_icon]


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/60/6013.pdf" target="_blank"]Kateter İlişkili Üriner Enfeksiyonların Önlenmesi | P. Aygün (s. 131-136 )[/vision_icon]


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/60/6014.pdf" target="_blank"]Yenidoğan Yoğun Bakım Enfeksiyonları: Korunma ve Kontrol | Y. Perk (s. 137-141 )[/vision_icon]


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/60/6015.pdf" target="_blank"]Hastanelerde Dezenfeksiyon: Kullanım esasları, Yapılan Hatalar | M. Samastı (s. 143-168 )[/vision_icon]


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/60/6016.pdf" target="_blank"]Sterilizasyonun Kontrolü | D. Zenciroğlu (s. 169-180 )[/vision_icon]


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/60/6017.pdf" target="_blank"]Cerrahi Alan Enfeksiyonlarından Korunma | N. Tayran (s. 181-192 )[/vision_icon]


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/60/6018.pdf" target="_blank"]Perioperatif Antibiyotik Proflaksisi | H. Kalafat (s. 193-206 )[/vision_icon]


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/60/6019.pdf" target="_blank"]Hastane Enfeksiyonları Kontrolünde Mikrobiyoloji Laboratuvarı | G. Aygün (s. 207-212 )[/vision_icon]


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/60/6020.pdf" target="_blank"]İzolasyon Önlemleri, Çok İlaca Dirençli Bakteri Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve Kontrolü | M. Yılmaz (s. 213-219 )[/vision_icon]


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/60/6021.pdf" target="_blank"]Hastane Enfeksiyonlarından Korunmada Brimlerin Yapılanma , Havalandırma, Temizlik ve Dezenfeksiyon Esasları | S. Alan (s. 221-237 )[/vision_icon]


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/60/6022.pdf" target="_blank"]Bağışıklığı Baskılanmış Hastaların, Hastane Enfeksiyonlarından Korunması | C. Ar (s. 239-253 )[/vision_icon]


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/60/6023.pdf" target="_blank"]Sağlık Çalışanlarının Hastane Enfeksiyonlarından Korunması | R. Özaras (s. 255-257 )[/vision_icon]


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/60/6024.pdf" target="_blank"]Talimat Hazırlama Esasları | G. Kaçar (s. 259-261 )[/vision_icon]