Hematolog Olmayanlar İçin Hematolojik Maliniteler

Kasım 2005

Editörler: Prof. Dr. Yıldız Aydın, Doç. Dr. Zafer Başlar, Doç. Dr. Hilmi Apak (20 Yazar Katılımıyla)

İçindekiler

Birinci Bölüm: Hematolojik Maliniteler Kendini Nasıl Sunar?

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/45/4501.pdf" target="_blank"]Klinik Belirtileri | Y. Aydın (s. 9-23)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/45/4502.pdf" target="_blank"]Laboratuvar Değişiklikleri | Ş. Öngören (s. 25-39)[/vision_icon]

İkinci Bölüm: Hematolojik Malinitelerin Tanısına Nasıl Ulaşılır?

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/45/4503.pdf" target="_blank"]Çevre Kan ve Kemik İliği Morfolojisi, İmmunfenotik Değerlendirme | Z. Başlar (s. 41-50)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/45/4504.pdf" target="_blank"]Doku Biyopsileri | N. Tüzüner (s. 51-54)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/45/4505.pdf" target="_blank"]Radyolojik Görüntüleme | İ. Adaletli (s. 55-60)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/45/4506.pdf" target="_blank"]Radyoizotopik Görüntüleme | K. Sönmezoğlu (s. 61-73)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/45/4507.pdf" target="_blank"]Sitogenetik İnceleme | A. Deviren (s. 75-81)[/vision_icon]

Üçüncü Bölüm: Hematolojik Malinitelerin Tedavisinde Neler, Nasıl Kullanılır?

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/45/4508.pdf" target="_blank"]Hematolojik Malinitelerde Kemoterapi | T. Soysal (s. 83-91)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/45/4509.pdf" target="_blank"]Kök Hücre Destekli Yoğun Tedaviler | T. Soysal (s. 93-101)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/45/4510.pdf" target="_blank"]Radyoterapi | N. Beşe (s. 103-113)[/vision_icon]

Dördüncü Bölüm: Hematolojik Malinitelerle İlgili Aciller

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/45/4511.pdf" target="_blank"]Febril Nötropeni | F. Tabak (s. 115-124)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/45/4512.pdf" target="_blank"]Hemostatik ve Metabolik Komplikasyonlar | Ü. B. Üre (s. 125-143)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/45/4513.pdf" target="_blank"]Basıya Bağlı Komplikasyonlar | T. Cerkay (s. 145-154)[/vision_icon]

Beşinci Bölüm: Çocukluk Çağı Hematolojik Maliniteleri

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/45/4514.pdf" target="_blank"]Akut Lösemiler | H. Apak (s. 155-159)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/45/4515.pdf" target="_blank"]Lenfomalar | A. Özkan (s. -)[/vision_icon]

Altıncı Bölüm: Erişkin Hematolojik Maliniteleri

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/45/4516.pdf" target="_blank"]Akut Lösemiler | Z. Başlar (s. 171-180)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/45/4517.pdf" target="_blank"]Kronik Lösemiler | T. Soysal (s. 181-208)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/45/4518.pdf" target="_blank"]Lenfomalar | B. Ferhanoğlu (s. 209-248)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/45/4519.pdf" target="_blank"]Multipl Myelom | Y. Aydın (s. 249-262)[/vision_icon]

Yedinci Bölüm: Malignite Potansiyelli Hematolojik Hastalıklar

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/45/4520.pdf" target="_blank"]Myelodisplastik Sendrom | B. Ülkü (s. 262-268)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/45/4521.pdf" target="_blank"]Polistemia Vera | Ş.İ. Güner (s. 269-276)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/45/4522.pdf" target="_blank"]Esansiyel Trombositemi | G. Çetin (s. 277-283)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/45/4523.pdf" target="_blank"]Primer Myelofibroz | M. Şeker (s. 285-292)[/vision_icon]