Herkes İçin Çocuk Kanserlerinde Tanı Sempozyumu

17 Mayıs 2006 tarihlerinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Herkes İçin Çocuk Kanserlerinde Tanı Sempozyumu” düzenlendi.

Yönetenler: Prof. Dr. İnci Yıldız, Doç. Dr. Alp Özkan

TTB-STE Kredilendirme Kurulu tarafından 9 kredi puanı ile kredilendirilmiştir.

Katılımcılara sempozyum kitabı ve sertifika verilmiştir.

İçindekiler

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/49/4901.pdf" target="_blank"]Çocukluk Çağı Kanserlerinin Epidemiyolojisi | T. Kutluk (s. 11-16)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/49/4902.pdf" target="_blank"]Lenfadenopatili Çocuğa Yaklaşım | C. Akyüz (s. 17-28)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/49/4903.pdf" target="_blank"]Abdominal Kitleli Hastaya Yaklaşım | A. Oğuz (s. 29-31)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/49/4904.pdf" target="_blank"]Çocukluk Çağında Mediasten Kitlelerine Yaklaşım | R. Kebudi (s. 33-38)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/49/4905.pdf" target="_blank"]Çocukluk Çağı Kafa İçi Yer Tutan Lezyonlara Tanısal Yaklaşım | İ. Ayan (s. 39-44)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/49/4906.pdf" target="_blank"]Çocukluk Çağı Kanserlerinde "Kemik Ağrısı"nın Yeri | İ. Ergürhan İlhan (s. 45-48)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/49/4907.pdf" target="_blank"]Pediatrik Göz Tümörleri | H. Pazarlı (s. 49-54)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/49/4908.pdf" target="_blank"]Pediatik Onkolojide Göz Bulguları: Ayırıcı Tanı | A. Özkan (s. 55-62)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/49/4909.pdf" target="_blank"]Onkolojide Cilt Bulguları | S. Gülsün Berrak (s. 63-72)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/49/4910.pdf" target="_blank"]Ateşli Nötropenili Onkoloji Hastasına Yaklaşım | T. Celkan (s. 73-92)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/49/4911.pdf" target="_blank"]Pediatrik Kanserli Hastalarda Hematolojik Destek Tedavi Kılavuzu | H. Apak (s. 93-102)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/49/4912.pdf" target="_blank"]Onkolojik Hastada Kan Tablosu Bozukluğu | A. Ünüvar (s. 103-105)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/49/4913.pdf" target="_blank"]Türkiye'deki Pediatrik Onkoloji Merkezleri | A. Özkan[/vision_icon]