Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı

Mayıs 2005

Editörler: Prof. Dr. Birsen Ülkü, Prof. Dr Teoman Soysal

İçindekiler

Birinci Bölüm: Kan Bankacılığı

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/44/4401.pdf" target="_blank"]Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Tarihi | Prof. Dr. Mahmut Bayık (s. 9-14)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/44/4402.pdf" target="_blank"]Kan Bağışçılarının "Donörlerinin" Seçimi | Dr. Hülya Birgen (s. 15-42)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/44/4403.pdf" target="_blank"]Kanın Hazırlanması, Saklanması ve Nakli | Prof. Dr. Gülyüz Öztürk (s. 43-54)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/44/4404.pdf" target="_blank"]Kan Grup Antijenleri | Dr. Hülya Birgen (s. 55-65)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/44/4405.pdf" target="_blank"]Kan Gruplarının Saptanması | Dr. Hülya Birgen (s. 67-85)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/44/4406.pdf" target="_blank"]Transfüzyon Öncesi Uygunluk Testleri | Dr. Hülya Birgen (s. 87-103)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/44/4407.pdf" target="_blank"]Lökositi Azaltılmış Kan Ürünleri ve Kan Ürünlerinin Işınlanması | Uzm. Dr. Ümit Üre (s. 105-116)[/vision_icon]

İkinci Bölüm: Transfüzyon Uygulamaları

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/44/4408.pdf" target="_blank"]Tıbbi Transfüzyon Endikasyonları | Doç. Dr. Gökhan Demir, Yard. Doç. Özcan Yıldız (s. 117-124)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/44/4409.pdf" target="_blank"]Cerrahide Kan Ürünlerinin Transfüzyonu | Uzm. Dr. Kaya Sarıbeyoğlu (s. 125-131)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/44/4410.pdf" target="_blank"]Pediatrik Olgularda Transfüzyon Endikasyonları | Doç. Dr. Alp Özkan (s. 133-142)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/44/4411.pdf" target="_blank"]Transfüzyon Tekniği | Uzm. Dr. Tuğhan Utku (s. 143-150)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/44/4412.pdf" target="_blank"]Trombosit Transfüzyonu | Uzm. Dr. M. Cem Ar (s. 151-161)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/44/4413.pdf" target="_blank"]Plazma ve Plazma Kökenli Kan Ürünlerinin Transfüzyonu | Uzm. Dr. Emre Tekgündüz (s. 163-174)[/vision_icon]

Üçüncü Bölüm: Aferez

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/44/4414.pdf" target="_blank"]Tromboferez - Lökaferez | Doç. Dr. Sevgi Kalayoğlu Beşışık (s. 175-188)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/44/4415.pdf" target="_blank"]Terapötik Aferez Uygulamaları | Uzm. Dr. Şeniz Öngören (s. 189-201)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/44/4416.pdf" target="_blank"]Aferez Komplikasyonları | Dr. Emre Eşkazan (s. 203-218)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/44/4417.pdf" target="_blank"]Pediatride Terapötik Aferez | Doç. Dr. Hilmi Apak (s. 219-222)[/vision_icon]

Dördüncü Bölüm: Transfüzyon Komplikasyonları

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/44/4418.pdf" target="_blank"]Erken Transfüzyon Reaksiyonları | Prof. Dr. Yalım Dikmen (s. 223-227)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/44/4419.pdf" target="_blank"]Kan Transfüzyonuna Bağlı Geç Komplikasyonlar | Prof. Dr. Hüseyin Öz (s. 229-233)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/44/4420.pdf" target="_blank"]Transfüzyonla Geçen Enfeksiyonlar | Yard. Doç. Dr. Emine Küçükateş (s. 235-245)[/vision_icon]

Beşinci Bölüm: Özel Transfüzyon Şekilleri

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/44/4421.pdf" target="_blank"]Otolog Kan Transfüzyonu ve Transfüzyon Alternatifleri | Doç. Dr. Oktay Demirkıran (s. 247-262)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/44/4422.pdf" target="_blank"]Rh Uyuşmazlığı - Fetal Anemi Tedavisi | Prof. Dr. Rıza Madazlı (s. 263-264)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/44/4423.pdf" target="_blank"]Massif Transfüzyon | Uzm. Dr. Şebnem İzmir Güner (s. 265-268)[/vision_icon]