Kardiyoloji Gündemi Sempozyumu

Yöneten: Prof. Dr. Sedat Tavşanoğlu


Nisan 2008


İçindekiler


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/64/6401.pdf" target="_blank"]Türk Erişkinlerinde Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri (Tekharf Çalışması) | İ. Keleş (s. 11-14)[/vision_icon]


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/64/6402.pdf" target="_blank"]Hipertansiyon, Sigara Alışkanlığı, Obezite ve Bozulmuş Açlık Kan Şekerinin Kalp-Damar Hastalığını Çıkarmadaki Etkileri | I. Başar (s. 15-24)[/vision_icon]


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/64/6403.pdf" target="_blank"]Bir Bütün Olarak Kardiyovasküler Riskin Ele Alınmasının Önemi | L. Koldaş (s. 25-42)[/vision_icon]


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/64/6404.pdf" target="_blank"]Sigaranın Zararları ve Sigarayı Bırakmanın Yararları | F. Ayan (s. 43-52)[/vision_icon]


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/64/6405.pdf" target="_blank"]
Bozulmuş Açlık Glukozu ve/veya Glukoz Toleransının Tedavisi | H. Yüksel (s. 53-58)[/vision_icon]


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/64/6406.pdf" target="_blank"]Sistemik Arter Hipertansiyonunda Risk Belirlemesi | Z. Öngen (s. 59-66)[/vision_icon]


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/64/6407.pdf" target="_blank"]Arteryel Hipertansiyon Tedavisi | S. Edirne (s. 67-74)[/vision_icon]


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/64/6408.pdf" target="_blank"]Kararlı Angina Pektoris Tanı ve Tedavi | H. Mutlu (s. 75-88)[/vision_icon]


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/64/6409.pdf" target="_blank"]Kararlı Angina Pektoriste Gisişimsel Yaklaşım; Koroner Anjiyografi ve Revaskülarizasyon Stratejileri | B. Karadağ (s. 89-102)[/vision_icon]


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/64/6410.pdf" target="_blank"]Akut Koroner Sendromlar: Kavramı, Sınıflaması, Risk Düzeyi Belirlemesi ve Tedavi İlkeleri | Z. Öngen (s. 103-112)[/vision_icon]


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/64/6411.pdf" target="_blank"]Koroner Arter Hastalığında İkincil Korunma | H. Yüksel (s. 113-122)[/vision_icon]


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/64/6412.pdf" target="_blank"]Kalp Yetersizliğinin Epidemiyolojisi, Tanısı ve Tedavisi | B. İlerigelen (s. 123-151)[/vision_icon]