Kısmi Zamanlı Öğrenci Programı Kapsamında Kabul Edilen Asil/Yedek Öğrenci Listesi

İÜC-CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ PROGRAMI KAPSAMINDA KABUL EDİLEN ASİL/YEDEK ÖĞRENCİ LİSTESİ

Fakültemiz öğrencisi olup, kısmi zamanlı olarak çalışmaya hak kazanan öğrenci listesine buradan ulaşabilirsiniz.

İsimleri belirtilen öğrencilerin aşağıda yazılı belgeleri tamamlayarak 25 Şubat 2020 saat 12:00’a kadar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosunda görevli Hilal Derviş UZUN’a teslim etmeleri gerekmektedir.


Belgeler

a)    Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b)    Yeni tarihli öğrenci belgesi,

c)     Bir adet fotoğraf,

d)     Disiplin cezası bulunmadığına dair belge,

e)    QNB Finansbank IBAN/hesap numarası,

f)    Kısmî Zamanlı Öğrenci (KZÖ) Çalıştırma Sözleşmesi (sözleşme formuna buradan ulaşabilirsiniz),

g)    SGK İlişik Taahhütnamesi (taahhütname formuna buradan ulaşabilirsiniz),

h)    SGK Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi (SGK’dan alınacak). Aile sağlık sorgulama E-DEVLETTEN alınabiliyor.


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – CERRAHPAŞA KISMÎ ZAMANLI ÖĞRENCİ (KZÖ) YÖNERGESİ

https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=iuc-kismizamanliogrenci-yonerge.pdf